Aarhus Universitets segl

HISTORIE

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Forståelsen af fortid, nutid og fremtid

Kandidatuddannelsen i historie beskæftiger sig med menneskenes og samfundenes udvikling gennem tiderne. Uddannelsen fokuserer på sociale, økonomiske, ideologiske, politiske og kulturelle forhold, forbindelserne mellem disse og de forandringer, de har undergået. På kandidatuddannelsen i Historie går du i dybden med de aspekter af historiefaget, som du finder særligt interessante og relevante. Der lægges særlig vægt på at øge den studerendes teoretiske og metodiske kvalifikationer samt evnen til at arbejde selvstændigt med større projekter med videnskabeligt præg.

På A-linjen arbejder du endvidere med hvordan historie formidles og bruges i samtidige kontekster, samt med ansvarligt forvaltning og behandling af information. På den gymnasierettede linje (B-linjen) fylder dit tilvalg meget af hverdagen, og du arbejder med både at øge din historiske viden og forbedre dine didaktiske kompetencer.

Karrieremuligheder

På kandidatuddannelsen i Historie erhverver du kompetencer til at bestride generelle og specialiserede erhvervsfunktioner, fx dataforvaltning, skriftlige fremstillinger, rapport- og projektarbejde, videnskabeligt udviklingsarbejde, samt skriftlig og mundtlig formidling af komplekse ideer. Det åbner op for forskellige arbejdsmarkeder i offentlige institutioner, private virksomheder eller NGO’er. Den gymnasierettede linje kvalificerer dig til at undervise på de gymnasiale uddannelser samt seminarier og højskoler. Endelig kvalificerer kandidatuddannelsen til videreuddannelse som f.eks. ph.d.-uddannelsen.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Historie.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Historie:

 • Bacheloruddannelsen i Historie (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

A-linjen: 

 • Bacheloruddannelsen i historie fra Aarhus Universitet (retskrav) 

B-linjen: 

 • Bacheloruddannelsen i historie fra Aarhus Universitet med et gymnasierettet tilvalg (45 ECTS), hvor kandidattilvalget i forlængelse af bachelortilvalget vægter 45 ECTS eller 75 ECTS*. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

A-linjen: 

 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde hvad der svarer til bachelortilvalget i historie fra Aarhus Universitet (45 ECTS). Eksempler på dette er: 
  En humanistisk eller samfundsfaglig bacheloruddannelse med tilvalg (45 ECTS) i historie 

B-linjen: 

 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde hvad der svarer til bachelortilvalget i historie fra Aarhus Universitet (45 ECTS). 

 
Studerende med en uddannelseskombination, der er forlænget med 30 ECTS (rammeudvidelse) eller som er indskrevet på kandidattilvalgene i religionsvidenskab eller oldtidskundskab, vil blive indskrevet på linjen "B-linje (rammeudvidelse)". Øvrige studerende vil blive indskrevet på linjen "B-linje ". 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Historie kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Linjer og profiler

Kandidatuddannelsen i Historie er opdelt i to forskellige linjer:

A-linjen er for dig som har en bachelor i Historie eller en humanistisk eller samfundsfaglig bachelor uddannelse med tilvalg (45 ECTS) i historie.

B-linjen er for dig med en bachelor i historie som centralt fag og tilvalg i et andet gymnasiefag.

Begge linjer er dansksprogede.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

En typisk uge på Historie

Mandag:
Kl. 9-12 Forberedelse
Kl. 12-15 Holdundervisning: Nye tilgange til Historie

Tirsdag:
Kl. 8-10 Forberedelse
Kl. 10-13 Holdundervisning: Emnefag 1
Kl. 14-16 Læsegruppearbejde

Onsdag:
Kl. 9-12 Forberedelse
Kl. 13-16 Holdundervisning: Datavidenskab for historikere

Torsdag:
Kl. 9-12 Læsegruppearbejde
Kl. 13-16 Forberedelse

Fredag:
Kl. 9-15 Forberedelse

Dagligdagen på Historie

Kandidatuddannelsen i Historie er et fuldtidsstudie svarende til 37 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.     

Du får din daglige gang i Nobelparken, som huser mange forskellige uddannelser. Her møder du blandt andet FRED, som er Histories helt egen festforening, der afholder fredagsbarer og temafester. Du vil møde Historisk Fagråd, hvor historiestuderende diskuterer faget og forskellige problemer og muligheder. Du kommer også til at stifte bekendtskab med forskellige foredragsforeningener på Historie. Historia arrangerer foredrag om alt fra græske hoplitter til verdenskrigens virkningshistorie. Historisk Studenterkreds arrangerer foredrag af mere teoretisk karakter, og i Middelaldercirklen kan du få slukket din tørst efter viden om middelalderen. Historia og Middelaldercirklen arrangerer også ekskursioner til spændende, historiske steder i Danmark og udlandet.

Mød en kandidatstuderende

Line Vest, kandidatstuderende i Historie

Det sociale miljø på Historie er noget helt særligt. Atmosfæren er meget ligetil, og der er et afslappet forhold mellem studerende og undervisere. Du kan altid stikke hovedet ind på undervisernes kontor til en snak, og de er rigtig gode til at deltage og bakke op om de studerendes projekter.

Job ved siden af studierne

Jeg arbejder som studenterkonsulent i Magistrenes A-kasse. Det betyder meget for mig at have et job ved siden af studierne. Både i forhold til mit CV, men også i forhold til at vedligeholde relationer uden for de gule mure på Historie. Studiet optager en stor del af hverdagen, så man kan ret hurtigt havne i den her klokke, hvor det er det eneste, ens liv drejer sig om. I mit studiejob bliver jeg udfordret på andre områder, så jeg får erfaring i arbejdslivet efter uddannelsen.

Godt råd: Tænk over din fremtid mens du studerer

Jeg vil råde kommende kandidatstuderende til at overveje karrieremuligheder, CV, tænke godt over praktikophold, studiejobs og faglige aktiviteter på studiet. Alt det kan nemlig få rigtig stor betydning for dine jobmuligheder, når uddannelsen er afsluttet.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidater i Historie arbejder i vidt forskellige stillinger inden for mange områder, fx administration, projektledelse, forvaltning, undervisning, kommunikation og formidling.

På Historie får du en bred indsigt i dansk såvel som international historie, og du lærer at analysere samfundsmæssige og kulturelle processer. Du bliver dygtig til at indsamle og vurdere informationer ved hjælp af kildekritik, og på kandidatuddannelsen i historie får du også træning i ansvarligt forvaltning og behandling af forskellige arter data, inkl. digitale data. Historie kandidater er trænede i at tænke selvstændigt og underbygge deres vurderinger og beslutninger grundigt. Desuden bliver du god til at designe og strukturere projekter og at aflæse og forstå forskellige kontekster, med en sans for kontekst og kompleksitet. Endvidere arbejder du med at formidle komplekse ideer til forskellige målgrupper på skrift og i tale. 

En historieuddannelse kan føre til forskellige jobs i offentlige institutioner, private virksomheder samt NGO’er, fx som projektleder, koordinator, sagsbehandler, AC-fuldmægtig, kommunikations- og formidlingsmedarbejdere, samt undervisning i forskellige kontekster.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Historie i Arts Karrieres karrierekatalog.