Aarhus Universitets segl

FRANSK SPROG, LITTERATUR OG KULTUR

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur beskæftiger sig med det franske sprog og med fransk historie, litteratur og kultur. Du opnår gode sproglige kompetencer, så du kan kommunikere varieret og grammatisk korrekt på fransk, både mundtligt og skriftligt. Du får solid indsigt i historiske og samfundsmæssige problemstillinger, og du får indgående kendskab til fransk sprog og til fransk og frankofon litteratur og kultur. Du bliver således i stand til at samarbejde med personer eller organisationer og virksomheder i fransksprogede lande og til at formidle om eller undervise i fransk. I løbet af kandidatuddannelsen arbejder du med teoretisk refleksion og analytisk praksis, argumentation og formidling. Kandidatuddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur giver dig mulighed for at komme i praktik enten i gymnasieskolen, i private eller i offentlige virksomheder eller organisationer, der arbejder med fransk for at specialisere dig inden for dit interessefelt.

*Vil du gerne styrke dine interkulturelle kompetencer, så har du også mulighed for at læse kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (fransk). Uddannelsen giver viden og færdigheder inden for sprog og interkulturalitet i en transnational verden.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Fransk sprog, litteratur og kultur kan du arbejde som underviser på fx gymnasier, universiteter, seminarier, aftenskoler, efterskoler, sprogskoler og højskoler. Du kan arbejde som tolk, oversætter eller sprogmedarbejder. Du har kompetencer i at arbejde med kommunikation inden for forskellige områder som fx turisme og projektstyring i virksomheder, der handler og samarbejder med fransk og fransksprogede markeder. Med en kandidatuddannelse i Fransk sprog, litteratur og kultur har du også mulighed for at gå forskervejen og tage en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

En kandidatuddannelse i Fransk sprog, litteratur og kultur (B-linjen) vægter 2 årsværk (120 ECTS) og indeholder 1 1/4 års (75 ECTS) studier i Fransk sprog, litteratur og kultur kombineret med 3/4 års (45 ECTS) studier i et andet fag inden for gymnasiets fagrække.

B-linjen (75 ECTS i Fransk sprog, litteratur og kultur  med 45 ECTS kandidattilvalg)

Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bestået bacheloruddannelse med 135 ECTS i Fransk sprog, litteratur og kultur og et bachelortilvalg på 45 ECTS i et andet fag inden for gymnasiets fagrække.

Eksempler på adgangsgivende bacheloruddannelser til B-linjen

  • Bacheloruddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur (Aarhus Universitet) eller bacheloruddannelsen i Fransk (Københavns Universitet) med 45 ECTS tilvalg inden for gymnasieskolens fagrække.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde 100 ECTS inden for fransk samt et bachelortilvalg (45 ECTS) i et andet fag inden for gymnasieskolernes fagrække.

Sprogkrav

Foruden ovenstående er der følgende sprogfærdighedskrav til optagelse på kandidatuddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur: dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende.

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier: 

1) Akademisk baggrund (vægter 75%)

    Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. 

2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)

    Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. 

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Retskrav på optagelse

Studerende som afslutter bacheloruddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur ved Aarhus Universitet og som har tilvalg i et fag inden for gymnasiets fagrække, har retskrav på optagelse på Kandidatuddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur, B-linje.
Retskravet forudsætter, at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse og at ansøgningen modtages rettidigt.

Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

OBS: Studieordningen er under opdatering frem mod 1. september 2023. I processen er der fokus på forenkling i struktur og tydeligere formidling, hvilket forventes at medføre enkelte ændringer i uddannelsen.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du dog opleve, at undervisningen foregår på fransk og undervisningsmaterialet ligeledes er på fransk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.  

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

  • Profilfag
    Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
  • Udlandsophold 
    Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
  • Projektorienteret forløb
    Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Hyggeligt fagligt og socialt miljø 

Kandidatuddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.     

Franskfaget er miljøet intimt og hyggeligt, og du får et nært forhold til både dine medstuderende og dine undervisere.  Der arrangeres blandt andet franskfaglige dage med foredrag om forskning inden for fransk sprog, litteratur og kultur. Franskfaget har mange internationale kontakter, som inviteres til seminarer og gæsteforelæsninger, så du får kendskab til aktuelle forfattere og den nyeste forskning inden for fransk. Den årlige franske julefrokost hører også med til fagets traditioner. Mange studerende arrangerer studiekredse og holder små uformelle sammenkomster. Fransk har også sit eget webtidsskrift PréPublications, som blandt andet giver dig mulighed for at få publiceret gode opgaver og forskningsartikler

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Tysk og Romanske sprog.

Mulighed for indflydelse

Du har gode muligheder for at blive hørt om alle studiemæssige spørgsmål, både via repræsentanter i Tysk-Romansk Uddannelsesnævn og via de evalueringer, som foretages en gang hvert semester på alle hold. I Fagudvalget på Fransk kan du møde studerende fra de andre årgange og udveksle erfaringer, og du kan engagere dig politisk i dit studie.

Internationale studerende

Aarhus Universitet er et internationalt orienteret universitet. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der hvert semester kommer mange gæstestuderende fra hele verden. På International Students Centre kan du møde fransksprogede studerende og således få lejlighed til at komme i kontakt med fransksprogede studerende og dermed tale og kommunikere på fransk.

Mød en studerende

Victoria Davidsen, kandidatstuderende i Fransk
Jeg har været så heldig at agere mentor for flere franske Erasmus-besøgende, hvilket jeg har fået meget ud af både sprogligt og menneskeligt. Fransk er et lille fag, så miljøet er ret intenst. Man forsvinder aldrig i mængden i et kæmpe auditorium, hvor "le prof" ikke aner, hvem pokker man er. Det franske sprog åbner virkelig op for en spændende og vigtig kultur i europæisk sammenhæng.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kandidat i job

Christine Baes, fra praktik i Europa-Parlamentet til studienævnssekretær på Copenhagen Business School.

Da jeg havde afsluttet mit sidefag på Statskundskab, var jeg i praktik hos et af de danske medlemmer af Europa-Parlamentet, inden jeg skrev mit speciale. Jeg brugte praktikopholdet til at få afprøvet mine værktøjer fra studiet, og blev mere klar over, hvilken vej jeg gerne ville gå efter studiet. Jeg har mange forskellige arbejdsopgaver, der spænder fra budgetlægning over sagsbehandling i forbindelse med dispensations- og meritansøgninger til daglig kontakt med studerende og undervisere. Derudover er jeg sparringspartner for studielederen. Jeg bruger både analyseredskaberne og kulturforståelsen, som jeg har fået gennem min kandidatuddannelse i Fransk.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder på din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Fransk sprog, litteratur og kultur i Arts Karrieres karrierekatalog.