Aarhus Universitets segl

FILOSOFI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Filosofi udvikler din fagfilosofiske viden, og træner din evne til at arbejde selvstændigt med fagfilosofiske problemstillinger. Med en kandidat i Filosofi kan du stille grundlæggende spørgsmål og udvikle begrebsmæssige redskaber til at bearbejde dem. På uddannelsen får du styrket din evne til at formidle filosofi og til at identificere, hvordan filosofiske kompetencer kan bidrage kritisk og konstruktivt i offentlige sammenhænge, og skabe værdi i organisationer og virksomheder.

Karriere

Som kandidatuddannet i Filosofi kan du arbejde som underviser på gymnasier, højskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Du kan arbejde i mange forskellige brancher, hvor dit kendskab til kategoriseringer, systematik, logik og formidling kan komme i spil. Det kan eksempelvis være inden for kommunikation, vejledning og projektledelse eller inden for IT-branchen. Du har også mulighed for at fortsætte dine studier i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

En kandidatuddannelse i filosofi vægter 2 årsværk (120 ECTS) og opdeles i linjer, som har forskellige adgangskrav.

A-linjen

A-linjen består i to års studier i Filosofi. Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linje er en bestået bacheloruddannelse med hovedvægt på filosofi eller et tilvalg med filosofisk indhold, eksempelvis bacheloruddannelserne i filosofi fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet eller Syddansk Universitet eller bacheloruddannelsen i idéhistorie fra Aarhus Universitet.

Desuden giver en bachelorgrad i et humanistisk fag kombineret med et tilvalg i Humanistisk organisationsudvikling efter 2010-studieordningen, hvor gennemsnittet af tilvalgets graduerede discipliner er mindst 7, adgang til kandidatuddannelsen i filosofi.

B-linjerne (2 B-linjer - med og uden rammeudvidelse)

B-linjen indeholder 75 ECTS i Filosofi kombineret med 45 ECTS i et andet fag inden for gymnasiets fagrække. B-linjen med rammeudvidelse indeholder 75 ECTS i Filosofi kombineret med 75 ECTS i et andet fag inden for gymnasiets fagrække.

Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bestået bacheloruddannelse med 135 ECTS i Filosofi og et bachelortilvalg på 45 ECTS i et andet fag inden for gymnasiets fagrække.

Adgangsgivende bacheloruddannelser til B-linjen er bacheloruddannelserne i Filosofi fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet med 45 ECTS tilvalg inden for gymnasieskolens fagrække.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. For adgang til B-linjen skal disse som minimum indeholde 100 ECTS i fag med filosofisk indhold. For adgang til A-linjen skal disse som minimum indeholde 30 ECTS i fag med filosofisk indhold.

Studerende med en uddannelseskombination, der er forlænget med 30 ECTS (rammeudvidelse) eller som er indskrevet på et kandidattilvalg med vinterstart, vil blive indskrevet på linjen "B-linje (rammeudvidelse)". Øvrige studerende vil blive indskrevet på linjen "B-linje ".

Sprogkrav

Begge linjer kræver dansk på A-niveau eller tilsvarende.

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i filosofi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i filosofi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i filosofi er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit fag, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende. Den information finder du i studieordningen, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav:

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Filosofi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold 
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Mandag:
8-13 Forberedelse
13-16 Studiegruppearbejde

Tirsdag:
9-12 Forelæsning i Filosofisk Emne
12-16 Forberedelse

Onsdag:
9-13 Studiegruppearbejde
13-16 Forberedelse

Torsdag:
8-11 Forberedelse
11-14 Forelæsning i Filosofisk Område
14-16 Studiegruppearbejde

Fredag:
9-14 Holdundervisning: Anvendt Filosofi
14-16 Forberedelse

Hverdagen på Filosofi

Kandidatuddannelsen i Filosofi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe. Du skal være indstillet på, at undervisningen på uddannelsen kan foregå på engelsk.

Du får din daglige gang i Nobelparken, som er samlingspunkt for mange af de humanistiske uddannelser på Aarhus Universitet. Der er en lang række studieaktiviteter, du kan tage del i, mens du studerer Filosofi:

 • Filosofisk Forening: Faglig og social forening med historie tilbage til 1965, der bl.a. arrangerer foredrag, workshops, faglige dage, fester mm. Foreningen driver endvidere forlaget Philosophia. 
  Se mere her.  
 • Fagudvalget for Filosofi: Hvis du vil have indflydelse på dit studie, så sker det i Fagudvalget for Filosofi, der varetager faglige og sociale interesser for filosofistuderende på Aarhus Universitet.  
 • Filosofisk Studenter Kollokvium: FISK er en foredragsforening, hvor filosofistuderende holder oplæg om deres projekter. Her kan du finde hyggelig stemning, diskussionslyst og inspiration.  
 • Panta Rei: Panta Rei er græsk for ”alt flyder”. Det er også navnet på fredagsbaren for Filosofi og Idéhistorie, hvor godt selskab, hygge og brætspil danner rammen for en god afslutning på ugen.  
 • Scriptura: Navnet på studenterbladet hos Filosofi er Scriptura. I bladet kan du læse artikler om filosofiske emner og nyde nogle af de mange filosofiske jokes, som redaktionen bringer.  
 • Eliten: Den filosofiske filmklub Eliten har erklæret krig mod mainstreamfilm, hvor du inviteres til hygge, kaffe og anderledes film.

Derudover kan du også deltage i forskellige læsekredse og deltage i den årlige faglige weekend som byder på oplæg, mad og overnatning. 

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidat i job

Ulrik Lehrskov-Schmidts, virksomhedsleder

Jeg ejer og driver en konferencevirksomhed, der leverer daglige nyheder, analyser, oversigter og forskellige former for events og netværksarrangementer til ledelsessegmentet indenfor den danske ejendomsbranche. Jeg arbejder cirka halvdelen af tiden i Danmark og halvdelen af tiden udlandet. På en typisk arbejdsdag står jeg op kl. 7 og går direkte i gang med at læse mails. Fra min e-mail koordinerer jeg så de forskellige projekter, jeg har i gang. Når telefontiden starter i Danmark (jeg er ofte i en anden tidszone), så tager jeg de nødvendige opkald, enten til kunder eller samarbejdspartnere. Fra 16-19 dansk tid har jeg typisk møder, hvis der er ting, der ikke kunne ordnes via mail.

Filosofien bruger jeg hver dag som virksomhedsleder

Jeg vidste intet om ejendomsbranchen, så det var rent og skært intellektuelt vovemod, at jeg stolede på, at jeg som kandidatuddannet i Filosofi kunne sætte mig ind i hvad som helst. Jeg bruger filosofien til at analysere alt fra udsagn til beslutningsprocesser til at overveje den grundlæggende mening med byggeri. Jeg bruger det til at stille et overordnet konceptuelt spørgsmål til et oplæg om syntetiske finansieringsinstrumenter (som jeg ved meget lidt om), fordi jeg er i stand til at se det i en større kausal sammenhæng. Jeg bruger etikken som leder. Og jeg bruger fænomenologien og eksistentialismen til at holde de nødvendige samtaler med mig selv om hvilken retning, jeg vil tage mit liv og min virksomhed i. På Filosofi havde jeg en forkærlighed for videnskabsfilosofi og epistemologi. Jeg var også glad for de små, intense forløb med meget diskussion.

Filosofi tager aldrig til takke

Filosofi, mener jeg, er moderen til alle andre fag, fordi det altid stiller de grundlæggende spørgsmål og aldrig tager til takke med hverken tradition, ekspertudsagn, cirka, hvem ved eller dum relativisme. Jeg vil helt klart råde studerende på Filosofi til aldrig at gøre det halvhjertet. Filosofi på AU kan være en af de kedeligste, mindst givtige uddannelser overhovedet, hvis man bare møder op til sine fag, snakker med sine tre nærmeste venner og prøver at bestå sine eksamener. Vær sulten i stedet. Insistér på at få nogle af svarene på de store spørgsmål, du utvivlsomt mødte op med første dag. Engagér dig i alt: fredagsbar, fagudvalg, forlag, læsegrupper. Kast dig ud i det.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Filosofi i Arts Karrieres karrierekatalog.