Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ERHVERVSØKONOMI-ERHVERVSRET

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi-Erhvervsret integrerer jura og økonomi i løsningen af erhvervsrelaterede problemstillinger. Uddannelsen fokuserer på danske virksomheders aktiviteter i ind- og udland og de nationale og internationale regler, der regulerer dem. Du lærer at navigere mellem forskellige retsområder, retsordner og retskulturer, og du arbejder med formidling af juridiske argumenter og løsninger.

Karrieremuligheder

Du kan fokusere din kandidatuddannelse mod forskellige karriereveje inden for mange forskellige typer virksomheder. Det kan være den finansielle sektor, eksportvirksomheder, konsulentvirksomheder, ministerier, institutioner og organisationer, der arbejder med EU-sager. Du kan også specialisere dig inden for funktioner, der går på tværs af forskellige virksomhedstyper, som for eksempel virksomhedsjurist, direktionssekretær, indkøber, skatterådgiver eller personalechef.

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

Optagelse på cand.merc.(jur.) kræver HA(jur.).

Adgang med anden uddannelse

Hvis du har en uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, kan du få den vurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg. Vurderinger laves mellem 1. september og 31. oktober. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske fag, således at fagområderne for en HA(jur.)-uddannelse er dækket. 

Sprogkrav

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret er en dansksproget kandidatuddannelse, hvor der er krav om dansk A eller bestået Studieprøve.

Uddannelsens opbygning

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Kombination af erhvervsjura og erhvervsøkonomi

Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi-Erhvervsret er en kombinationsuddannelse, hvilket betyder, at der på alle semestre skal være både erhvervsjuridiske og erhvervsøkonomiske fag. Specialet, der afslutter uddannelsen, skal ligeledes være en kombination af de to fagområder og indeholde både erhvervsjura og erhvervsøkonomi.  

På kandidatuddannelsens første to semestre er der en række obligatoriske erhvervsjuridiske fag og tre økonomiske profiler, du skal vælge imellem. På det tredje semester er der mulighed for selv at sammensætte en fagpakke ud fra de udbudte valgfag, studere et semester på et andet universitet eller kombinere undervisning med praktikken i et projektorienteret forløb. Endelig skal du på fjerde semester skrive dit speciale.

Du skal vælge én af følgende erhvervsøkonomiske profiler:

HUSK: Som studerende er det dit ansvar at sikre dig, at du har de faglige forudsætninger for at følge profilfagene. For information om profilfagene, herunder faglige forudsætninger, henvises der til AU’s kursuskatalog

Corporate Finance
Omhandler overordnet hvordan virksomhedens internationale aktiviteter finansieres, herunder finansielle  beslutninger ved fusioner og opkøb. For at vælge denne profil er det et krav, at du har haft et basalt kursus i finansiering.

 • På profilens 1. semester har du faget:
  Corporate Finance (10 ECTS)
 • På profilens 2. semester vælges der mellem følgende fag:
  International Financial Accounting (5 ECTS) og Financial Accounting  and Decision Making (5 ECTS)
  Corporate Valuation (10 ECTS)

  BEMÆRK:
  Fra optag 2021 er det en forudsætning for optagelse på profilen Corporate Finance, at valgfaget Investments and Corporate Finance på HA(jur.) 5. semester er bestået.

Internationalisation of the Firm
Giver dig forståelse for de grundlæggende strategiske, markeds- og ledelsesmæssige valgsituationer, virksomheden møder igennem internationaliseringen af dens aktiviteter.

 • På profilens 1. semester har du faget:
  The Emergence of Global Enterprises (10 ECTS)
 • På profilens 2. semester vælges der mellem følgende fag:
  Business-to-Business Purchasing Management (10 ECTS)
  Organising and Managing the Multinational Corporation (10 ECTS)

Organisational Theory
Fokuserer på hvordan forskellige teorier og modeller indenfor organisationssociologi og personlighedspsykologi kan skabe forståelse af organisationer som både struktur og adfærd.

 • På profilens 1. semester har du faget:
  Organisational Theory (10 ECTS)
 • På profilens 2. semester vælges der mellem følgende fag:
  Human Resource Management and Development (10 ECTS)
  Organisational Change and Leadership (10 ECTS)

Studieliv

En typisk uge på Erhvervsøkonomi - Erhvervsret

Herunder kan du se en ugeplan fra kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi - Erhvervsret

Mandag:
Kl. 9-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Videregående Formueret
Kl. 14-16: Holdundervisning i Corporate Finance Regulering

Tirsdag:
Kl. 8-10: Forelæsning i Law & Economics
Kl. 10-12: Forelæsning i Internationalisation of the Firm
Kl. 12-17: Forberedelse

Onsdag:
Kl. 9-12: Møde med læsegruppe
Kl. 12-14: Forelæsning i Videregående Formueret
Kl. 14-17: Forberedelse

Torsdag:
Kl. 8-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Organisational Theory
Kl. 13-17: Møde med læsegruppe

Fredag:
Kl. 8-13: Forberedelse af næste uges emner
Kl. 13-15: Forelæsning i Corporate Finance Regulering

 

Læs i udlandet

I løbet af kandidatuddannelsen har du mulighed for at tage et udvekslingsophold eller et praktikophold, så du får styrket internationaliseringen i uddannelsen.

 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.

Læs mere om hvad flere alumner arbejder med som deres første job efter endt studie.