Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ERHVERVSØKONOMI-ERHVERVSRET

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi-Erhvervsret integrerer jura og økonomi i løsningen af erhvervsrelaterede problemstillinger. Uddannelsen fokuserer på danske virksomheders aktiviteter i ind- og udland og de nationale og internationale regler, der regulerer dem. Du lærer at navigere mellem forskellige retsområder, retsordner og retskulturer, og du arbejder med formidling af juridiske argumenter og løsninger.

Karrieremuligheder

Du kan fokusere din kandidatuddannelse mod forskellige karriereveje inden for mange forskellige typer virksomheder. Det kan være den finansielle sektor, eksportvirksomheder, konsulentvirksomheder, ministerier, institutioner og organisationer, der arbejder med EU-sager. Du kan også specialisere dig inden for funktioner, der går på tværs af forskellige virksomhedstyper, som for eksempel virksomhedsjurist, direktionssekretær, indkøber, skatterådgiver eller personalechef.

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

Optagelse på cand.merc.(jur.) kræver HA(jur.).

Adgang med anden uddannelse

Hvis du har en uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, kan du få den vurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg. Vurderinger laves mellem 1. september og 31. oktober. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske fag, således at fagområderne for en HA(jur.)-uddannelse er dækket. 

Sprogkrav

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret er en dansksproget kandidatuddannelse, hvor der er krav om dansk A eller bestået Studieprøve.

Uddannelsens opbygning

Vælg mellem tre erhvervsøkonomiske profiler og to juridiske

På kandidatuddannelsen vælger du, hvilken erhvervsøkonomisk profil, du vil specialisere dig inden for. På andet semester vælger du et økonomisk fag, som er relateret til den profil, du har valgt. Du kan også vælge at søge optagelse på profilen i EU Business Law.Tilmeldingen til profilerne finder sted i løbet af foråret forud for opstart på kandidatuddannelsen.

Som studerende er det dit ansvar at sikre dig, at du har de faglige forudsætninger for at følge profilfagene. For information om profilfagene, herunder faglige forudsætninger, henvises der til AU’s kursuskatalog

Du skal vælge én af følgende profiler:

 • Corporate Finance
  Omhandler overordnet hvordan virksomhedens internationale aktiviteter finansieres, herunder finansielle  beslutninger ved fusioner og opkøb. For at vælge denne profil er det et krav, at du har haft et basalt kursus i finansiering.
 • Internationalisation of the Firm
  Giver dig forståelse for de grundlæggende strategiske, markeds- og ledelsesmæssige valgsituationer, virksomheden møder igennem internationaliseringen af dens aktiviteter.
 • Organisational Theory
  Fokuserer på hvordan forskellige teorier og modeller indenfor organisationssociologi og personlighedspsykologi kan skabe forståelse af organisationer som både struktur og adfærd.

Hvis du vælger Corporate Finance

Har du valgt Corporate Finance som profil, kan du vælge imellem følgende erhvervsøkonomiske profilfag:

 • A. Bank Management and Securities Markets
  Fokuserer på de finansielle markeder og den rolle bankerne spiller på kapitalmarkedet. Du lærer om, hvordan markederne fungerer og om den regulering, der styrer markederne og markedernes aktører.
 • B. International Financial Accounting I og II
  Du opnår teoretisk viden om de internationale krav til virksomheder om rapportering af deres finansielle præstationer og finansielle position.

Hvis du vælger Internationalisation of the Firm

Har du valgt Internationalisation of the Firm som profil, kan du vælge imellem følgende erhvervsøkonomiske profilfag:

 • A.  Global Sourcing and International Buyer-supplier Relationships
  Du arbejder med forholdet mellem køber og leverandør bl.a. hvordan sådanne forhold etableres, udvikles og ledes.
 • B. Organising and Managing the Multinational Corporation
  Fokuserer på de specielle organisatoriske og ledelsesmæssige problemer og udfordringer som en moderne multinational virksomhed møder.

Hvis du vælger Organisational Theory

Har du valgt Organisational Theory som profil, kan du vælge imellem følgende erhvervsøkonomiske profilfag:

 • A. Strategy and Business Development
  Du lærer at anvende centrale strategiske værktøjer til diagnosticering og efterfølgende forretningsudvikling i forbindelse med at løse ledelsesmæssige udviklingsproblemstillinger på strategisk niveau.
 •  B. Organizational Change and Leadership
  Giver dig teoretisk indsigt i de dynamikker, der er afgørende for om en organisatorisk forandring bliver en succes, og herunder den rolle, som ledelsen spiller.

EU Business Law

Formålet med profilen i EU Business Law er at give dig en forståelse for de EU regler, der sætter rammerne for forskellige typer af virksomhedsaktivitet i EU. Læs mere om profilen på studieportalen

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Studieliv

En typisk uge på Erhvervsøkonomi - Erhvervsret

Herunder kan du se en ugeplan fra kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi - Erhvervsret

Mandag:
Kl. 9-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Videregående Formueret
Kl. 14-16: Holdundervisning i Corporate Finance Regulering

Tirsdag:
Kl. 8-10: Forelæsning i Law & Economics
Kl. 10-12: Forelæsning i Internationalisation of the Firm
Kl. 12-17: Forberedelse

Onsdag:
Kl. 9-12: Møde med læsegruppe
Kl. 12-14: Forelæsning i Videregående Formueret
Kl. 14-17: Forberedelse

Torsdag:
Kl. 8-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Organisational Theory
Kl. 13-17: Møde med læsegruppe

Fredag:
Kl. 8-13: Forberedelse af næste uges emner
Kl. 13-15: Forelæsning i Corporate Finance Regulering

 

Læs i udlandet

I løbet af kandidatuddannelsen har du mulighed for at tage et udvekslingsophold eller et praktikophold, så du får styrket internationaliseringen i uddannelsen.

 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.

Læs mere om hvad flere alumner arbejder med som deres første job efter endt studie.