Aarhus Universitets segl

ERHVERVSØKONOMI-ERHVERVSRET

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi-Erhvervsret integrerer jura og økonomi i løsningen af erhvervsrelaterede problemstillinger. Uddannelsen fokuserer på danske virksomheders aktiviteter i ind- og udland og de nationale og internationale regler, der regulerer dem. Du lærer at navigere mellem forskellige retsområder, retsordner og retskulturer, og du arbejder med formidling af juridiske argumenter og løsninger.

Karrieremuligheder

Du kan fokusere din kandidatuddannelse mod forskellige karriereveje inden for mange forskellige typer virksomheder. Det kan være den finansielle sektor, eksportvirksomheder, konsulentvirksomheder, ministerier, institutioner og organisationer, der arbejder med EU-sager. Du kan også specialisere dig inden for funktioner, der går på tværs af forskellige virksomhedstyper, som for eksempel virksomhedsjurist, direktionssekretær, indkøber, skatterådgiver eller personalechef.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi-erhvervsret, cand.merc.(jur.).

)De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi - erhvervsret, cand.merc.(jur.):

 • Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi - erhvervsret, HA(jur.) (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi - erhvervsret, HA(jur.) fra Aarhus Universitet  

 • Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi - erhvervsret, HA(jur.) fra Copenhagen Business School 

 • Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi - erhvervsret, HA(jur.) fra Syddansk Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi - erhvervsret, HA(jur.) fra Aalborg Universitet 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse indeholder mindst: 

 • 70 ECTS erhvervsøkonomiske fag og 70 ECTS erhvervsjuridiske fag på bachelorniveau*.  

 • Derudover kræves et tværfagligt bachelorprojekt inden for jura og økonomi på minimum 10 ECTS.  

 • De resterende ECTS skal være inden for jura og/eller økonomi.  

*Bemærk, inden for det erhvervsøkonomiske område vil der blive lagt vægt på, at du har haft kvantitativ og kvalitativ metode, driftsøkonomi, markering, finansiering og regnskab, ledelses- og organisationsteori samt mikroøkonomi. Inden for det erhvervsjuridiske område vil der blive lagt vægt på, at du har haft formueret, EU-ret, selskabsret, skatteret, juridisk metode samt konkurrenceret og/eller markedsføringsret. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er ikke adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Det betyder, at alle kvalificerede ansøgere får tilbudt en studieplads. Du er derfor sikker på optagelse, hvis du enten har retskrav eller en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole, når du søger en dansksproget kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Kombination af erhvervsjura og erhvervsøkonomi

Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi-Erhvervsret er en kombinationsuddannelse, hvilket betyder, at der på alle semestre skal være både erhvervsjuridiske og erhvervsøkonomiske fag. Specialet, der afslutter uddannelsen, skal ligeledes være en kombination af de to fagområder og indeholde både erhvervsjura og erhvervsøkonomi.  

På kandidatuddannelsens første to semestre er der en række obligatoriske erhvervsjuridiske fag og tre økonomiske profiler, du skal vælge imellem. På det tredje semester er der mulighed for selv at sammensætte en fagpakke ud fra de udbudte valgfag, studere et semester på et andet universitet eller kombinere undervisning med praktikken i et projektorienteret forløb. Endelig skal du på fjerde semester skrive dit speciale.

Du skal vælge én af følgende erhvervsøkonomiske profiler:

HUSK: Som studerende er det dit ansvar at sikre dig, at du har de faglige forudsætninger for at følge profilfagene. For information om profilfagene, herunder faglige forudsætninger, henvises der til AU’s kursuskatalog

Corporate Finance
Omhandler overordnet hvordan virksomhedens internationale aktiviteter finansieres, herunder finansielle  beslutninger ved fusioner og opkøb. For at vælge denne profil er det et krav, at du har haft et basalt kursus i finansiering. BEMÆRK: Fra optag 2021 er det en forudsætning for optagelse på profilen Corporate Finance, at valgfaget Investments and Corporate Finance på HA(jur.) 5. semester er bestået

 • På profilens 1. semester har du faget:
  Corporate Finance (10 ECTS)
 • På profilens 2. semester har du faget:
  Corporate Valuation (10 ECTS)

Internationalisation of the Firm
Giver dig forståelse for de grundlæggende strategiske, markeds- og ledelsesmæssige valgsituationer, virksomheden møder igennem internationaliseringen af dens aktiviteter.

 • På profilens 1. semester har du faget:
  The Emergence of Global Enterprises (10 ECTS)
 • På profilens 2. semester vælges der mellem følgende fag:
  Business-to-Business Purchasing Management (10 ECTS)
  Organising and Managing the Multinational Corporation (10 ECTS)

Organisational Theory
Fokuserer på hvordan forskellige teorier og modeller indenfor organisationssociologi og personlighedspsykologi kan skabe forståelse af organisationer som både struktur og adfærd.

 • På profilens 1. semester har du faget:
  Organisational Theory (10 ECTS)
 • På profilens 2. semester vælges der mellem følgende fag:
  Human Resource Management and Development (10 ECTS)
  Organisational Change and Leadership (10 ECTS)

Studieliv

En typisk uge på Erhvervsøkonomi - Erhvervsret

Herunder kan du se en ugeplan fra kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi - Erhvervsret

Mandag:
Kl. 9-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Videregående Formueret
Kl. 14-16: Holdundervisning i Corporate Finance Regulering

Tirsdag:
Kl. 8-10: Forelæsning i Law & Economics
Kl. 10-12: Forelæsning i Internationalisation of the Firm
Kl. 12-17: Forberedelse

Onsdag:
Kl. 9-12: Møde med læsegruppe
Kl. 12-14: Forelæsning i Videregående Formueret
Kl. 14-17: Forberedelse

Torsdag:
Kl. 8-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Organisational Theory
Kl. 13-17: Møde med læsegruppe

Fredag:
Kl. 8-13: Forberedelse af næste uges emner
Kl. 13-15: Forelæsning i Corporate Finance Regulering

 

Læs i udlandet

I løbet af kandidatuddannelsen har du mulighed for at tage et udvekslingsophold eller et praktikophold, så du får styrket internationaliseringen i uddannelsen.

 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.