Aarhus Universitets segl

ENGELSK

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Engelsk er globaliseringens sprog. Engelsk er modersmål for omkring 350 millioner mennesker, og endnu flere taler det som andetsprog. Det er sproget, der gør dig i stand til at kommunikere på tværs af landegrænser både kulturelt og kommercielt. Engelsktalende lande som Storbritannien og USA har i mange år været med til at sætte dagsordenen på verdensplan, og nye engelsktalende lande, som Indien, får større og større indflydelse.

I dag stiller det private arbejdsmarked, de offentlige instanser og forskeruddannelser krav til engelske sprogfærdigheder og viden om den engelsksprogede verden. De kompetencer tilegner du dig på kandidatuddannelsen i Engelsk. Her bruger du engelsk på et højt internationalt niveau, og du får et indgående kendskab til den engelsksprogede verdens historie, kultur og samfundsmæssige forhold.

Indblik i en hel kultur

På din bacheloruddannelse har du dyrket din interesse for de engelsksprogede lande og det engelske sprog, og du har været omkring mange emner. Dem får du nu mulighed for at fordybe dig i på kandidatuddannelsen.

Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og oplæg af dig og dine medstuderende giver dig indblik i de engelsksprogede landes sprog og kultur både historisk og samtidigt. Gennem analyse af blandt andet litterære værker, film og samfundsudviklinger får du indblik i forskellige tidsperioders kultur og identitet. Du undersøger, hvordan historien bliver fortalt, fortolket og genfortalt af moderne mennesker. Du får overblik over, hvordan film bliver påvirket af og er med til at påvirke bestemte kulturelle fænomener. Du lærer, hvordan sproget udvikler sig, og hvilke udfordringer og faldgruber, der er ved at oversætte fra et sprog til et andet.

Kandidat i engelsk

Dine mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder og kendskab til kultur og samfundsforhold i de engelsksprogede lande bliver udbygget. Du kommer til at kunne begå dig sprogligt både i erhvervsmæssige sammenhænge og i hverdagssituationer. Din sproglige og kulturelle ekspertise gør dig i stand til at formidle både kulturelt og sprogligt mellem Danmark og engelsktalende lande. Derudover bliver du i stand til at viderebringe informationer og ideer både mundtligt og skriftligt på en overskuelig og levende måde samt at planlægge og udføre større komplicerede projekter.

I dag kan de fleste danskere uden problemer bestille en cola eller føre en samtale på engelsk, når de er ude at rejse. Men det rækker ikke i en professionel kontekst. I erhvervslivet eller som underviser er det vigtigt, at du har et godt og indgående kendskab til både det engelske sprog og de engelsksprogede landes kultur, hvis du skal forhandle kontrakter og samarbejde med personer eller firmaer i engelsksprogede lande, eller skal formidle. Så undgår du misforståelser og konflikter. I mange sammenhænge er det også et krav, at du kan sætte dig ind i rapporter eller andet faglitteratur skrevet på engelsk på et højt niveau. Det, og meget andet, kan du, når du er kandidat i engelsk.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Engelsk.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Engelsk:

 • Bacheloruddannelsen i Engelsk (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsens A-linje

 • Bacheloruddannelsen i Engelsk (Aarhus Universitet) 

 • Bacheloruddannelserne i Engelsk (Københavns, Aalborg eller Syddansk Universitet) 

 • Bacheloruddannelserne i International virksomhedskommunikation med engelsk (Aarhus, Aalborg og Syddansk Universitet) 

 • Bacheloruddannelserne i Sprog og kommunikation samt Sprog og europæiske studier med engelsk (Aarhus Universitet) 

 • Bacheloruddannelsen i Engelsk og organisationskommunikation (Copenhagen Business School)

 • Bacheloruddannelsen i International erhvervsøkonomi, sprog og kultur (negot) med engelsk (Syddansk Universitet) 

 • en bestået bacheloruddannelse med tilvalg (45 ECTS) i International Communication in English 

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsens B-linje

 • en bestået bacheloruddannelse med 135 ECTS i Engelsk samt et bachelortilvalg (45 ECTS) i et andet fag inden for gymnasieskolernes fagrække

Studerende med en uddannelseskombination, der er forlænget med 30 ECTS (rammeudvidelse) eller som er indskrevet på et kandidattilvalg med vinterstart, vil blive indskrevet på linjen "B-linje (rammeudvidelse)". Øvrige studerende vil blive indskrevet på linjen "B-linje ". 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Disse uddannelser skal som minimum indeholde  

 • 100 ECTS indenfor en kombination af mindst to ud af tre af følgende fagområder, inklusiv mindst 20 ECTS indenfor hvert af de 2-3 pågældende områder:  
  (1) engelsksproget litteratur,  
  (2) engelsk lingvistik, samt  
  (3) historie, samfund & kultur i engelsktalende lande. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Dokumentation

Læs hvilke generelle krav til dokumentation der stilles til din ansøgning.

Bemærk, at det IKKE er nødvendigt at uploade kursusbeskrivelser hverken for ansøgere med dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne for dit fag er, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget, og hvilke krav bliver der stillet til dig som studerende. Disse informationer, og mange flere, finder du i studieordningen, hvor du bl.a. kan læse om indhold, opbygning, eksamensformer og eksamenskrav:

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk. Vær dog opmærksom på, at undervisningen på A-linjen udelukkende foregår på engelsk og undervisningsmaterialet ligeledes er på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I den følgende grafiske præsentation af uddannelsen kan du klikke på de forskellige kurser, som linker videre til kursuskatalogets fagbeskrivelse.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter i verden, og vi hjælper dig gerne med at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedr. udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD! 
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Hør fire engelskstuderende fortælle om projektorienteret forløb

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Engelsk er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.   

I afdelingen for Engelsk varierer både antallet af studerende på de forskellige kurser og undervisningsformen. Du vil både have forelæsninger, hvor mange studerende er samlet, og valgfri kurser, hvor der er mellem 5 og 20 studerende. Udover forelæsninger vil undervisningen også foregå som seminarer, gruppearbejde eller oplæg fra de studerende, hvor der bliver lagt op til, at de studerende deltager aktivt i undervisningen, og giver deres meninger til kende.

Foreninger

Flere hundrede studerende læser Engelsk, og der er rig mulighed for at se dem andre steder end i undervisningslokalerne. 

 • Anglia: Kultur- og Fagudvalg er en faglig studenterforening, som varetager både bachelor- og kandidatstuderendes ved Engelsk interesser og arrangerer sociale events.
 • English Writing Society (EWS) EWS er en studenterforening, der giver dig mulighed for at optimere dine skriftlige engelske færdigheder.
 • Esperanto fredagsbar er fredagsbaren for sprogfagene på Aarhus Universitet. Her møder du også studerende fra de andre sproguddannelser. Det er en forening for alle, der har lyst til at stå bag baren, uanset hvor meget eller hvor lidt erfaring du har. 
 • Apollo: tutorforening på Engelsk er tutorforeningen på Engelsk. De står for at arrangere og afholde introduktionsarrangementet for nye studerende ved Engelsk. 
 • Kandidatforeningen på Engelsk varetager faglige og sociale arrangementer for kandidatstuderende, så de guides sikkert igennem deres sidste trin på studiet.
 • Afdeling for Engelsk afholder blandt andet konferencer og gæsteforelæsninger.

Der foregår også en masse aktiviteter for de studerende på Arts og Aarhus Universitet i det hele taget. Det er alt fra foredrag, studiestarts- og jobmesser, seminarer, fester og idrætsdag. Du kan holde dig opdateret om arrangementer på ARTS her.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød en færdiguddannet kandidat

Studiet på Engelsk har været særligt for Thomas Nielsen, fordi at han fik lov til at beskæftige sig med både samfundsforhold og litteraturhistorie. I dag beskæftiger han sig også med flere arbejdsområder som driftschef i TUCJOB ApS.

Hverdagen som driftschef byder på en række forskelligartede opgaver for Thomas Nielsen.

Som driftschef har jeg det overordnede ansvar for de forskellige undervisningsforløb, der gennemføres rundt omkring i TUCJOBs 8 afdelinger. I tæt samarbejde med afdelingslederne planlægger jeg de forskellige undervisningsforløb og er behjælpelig med sparring i forhold til skemalægning og påsætning af personale til opgaverne. Herudover rekrutterer jeg nyt personale til virksomheden, udarbejder strategier i forhold til salg og vækst i samarbejde med den øvrige ledelse, deltager i statusmøder med vores samarbejdspartnere og afholder MUS-samtaler med medarbejdere. Derudover er jeg også hovedskribent på vores tilbud på nye opgaver.”

Engelsk er et alsidigt studie

Uddannelsen i Engelsk har givet Thomas Nielsen en række kompetencer og færdigheder, som han har kunnet bruge i sit arbejdsliv.

”Gennem min studietid tillærte jeg mig en del arbejdsteknikker, som jeg bruger ganske meget i mit nuværende job som driftschef. Her tænker jeg især på de analytiske egenskaber, evnen til at sætte sig ind i vanskelige tekster samt evnen til at kunne formidle et budskab til en bestemt målgruppe eller publikum,” fortæller han.

For Thomas Nielsen er Engelskstudiet særligt, fordi man som studerende kommer i berøring med så mange forskellige emner fra både det politiske og det kulturelle liv.

”Engelsk er et, for mig, ganske specielt studie, fordi det kobler flere forskellige retninger. Man får mulighed for at studere sprog, historie, samfundsforhold og litteratur, og det giver en meget alsidig viden om områderne. Undervejs i studiet kan man så finde sin vej og specialisere sig inden for de forskellige områder – afhængigt af ens interesse og ens karrierevalg.”

Ifølge Thomas Nielsen gør de mange muligheder på Engelsk det altså muligt at tilegne sig en bred pallette af viden. Samtidig kan man tone sin profil, så man sporer sig ind på det job, man godt kunne tænke sig i fremtiden.

Et sted med passion og fordybelse

Når Thomas Nielsen tænker på sin studietid på Engelsk, er det særligt undervisernes engagement, han husker som noget, der gjorde uddannelsen unik og vedrørende.

”Der var flere ting, der gjorde studiet interessant. Men underviserne på Engelsk brændte for deres fagområde, og som studerende mærkede man tydeligt deres passion i undervisningen. Herudover var der en meget venlig omgangstone på hele instituttet, og man mødte altid imødekommende medarbejdere.”

I forhold til Thomas Nielsens egne interesser fortæller han, at Engelsk gav ham mulighed for at fordybe sig i amerikansk politik.

”Jeg var især glad for de mere amerikanskinspirerede fag, herunder Amerikansk historie og Amerikansk politik. Jeg skrev speciale om John F. Kennedys opvækst og vej til præsidentembedet.”

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kompetenceprofil

Kandidatuddannelse i Engelsk giver dig kompetencer inden for:

Det engelske sprog: Igennem dine studier opnår du fuld beherskelse af det engelske sprog, et stort og varieret ordforråd, korrekt udtale og grammatik. De færdigheder ruster dig til undervisning, oversættelse, jobs i forlagsbranchen, det private erhvervsliv eller det offentlige.

Kultur og forståelse: Du får en forståelse af kultur og samfundsforhold i engelsksprogede lande. Det kan bruges inden for jobområder som turisme, kulturel udveksling og formidling.

Formidling og kommunikation: På uddannelsen arbejder du med at formidle ideer og information på en overskuelig og levende måde både mundtligt og skriftligt.

Tværkulturelt: Din viden om engelsktalende landes historie og samfundsforhold gør dig i stand at arbejde tværkulturelt og internationalt.

Struktur og ledelse: Du har i løbet af dine studier været igennem en del læsestof, eksamener og holdarbejde, så du er øvet i at planlægge og udføre større, komplicerede projekter.

Jobprofil

Her er de fem mest almindelige jobs for kandidater i Engelsk:

Gymnasielærer: Mange kandidater i Engelsk underviser i gymnasiet, og fordi engelskfaget blev styrket yderligere ved gymnasiereformen, så er fremtiden lys, hvis det er det, du drømmer om.

Kommunikation og IT: De gode sprog- og formidlingsevner, engelskstuderende får gennem uddannelsen, kvalificerer dem til at arbejde i kommunikations- og IT-branchen som blandt andet kommunikationsrådgiver, webredaktør eller tekstforfatter.

Administration og organisation: Engelsk er organisationssproget på stadig flere arbejdspladser, hvilket er grunden til, at mange engelskkandidater ansættes som konsulenter, fuldmægtige eller projektledere.

Undervisning og forskning: Engelskkandidater underviser også andre steder end i gymnasiet - for eksempel på seminarier, universiteter, sprogskoler eller på højskoler og efterskoler.

Oversættelse og tolkning: Uddannelsen giver kompetencer til at arbejde med oversættelse og tolkning i for eksempel internationale virksomheder og organisationer

Der er også mulighed for at gøre karriere som forsker ved at søge om optagelse på universitetets ph.d.-program. Det kan du enten gøre efter det første år på kandidatuddannelsen, på et af Aarhus Universitets Ph.d.-programmer, eller efter at du har skrevet dit speciale.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Engelsk i Arts Karrieres karrierekatalog.