Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DIGITAL DESIGN

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

På kandidatuddannelsen i Digital design (cand.it) er der fokus på interaktive digitale teknologier, og på deres kontekst, kultur og æstetik. Vi lever i en digital kultur, hvor digitale teknologier har indflydelse på alt fra, hvordan vi indretter samfundet, til måden vi lytter til musik og betaler for vores kaffe på. Derfor arbejder du på Digital design med digitale produkter, services og interaktioner, du analyserer og anvender konkrete teknologier, du udforsker og udfordrer vores forståelse af it, og du reflekterer over sammenhængen mellem it, samfund, æstetik og kultur. 

Skaber og udvikler digitale oplevelser

Underviserne på Digital design er selv med til at skabe den nyeste forskning som teoretisk og praktisk udforsker digitale teknologier og deres udvikling gennem interaktionsdesign og kreative processer, digital kunst, computerspil mm., hvor den akademiske vinkling danner basis for uddannelsen. I løbet af studiet vil du lære at kombinere analyse og konstruktion, således at du kan reflektere kritisk over interaktive digitale medier, og derigennem bidrage til udvikling og design. Her fokuserer cand.it i Digital design i særlig grad på de sammenhænge, som digitale teknologier indgår i, og du lærer at analysere, udvikle og udføre designprocesser. Og frem for alt: du lærer at bruge din viden i praksis.

Fagene på Digital design indeholder ofte aktivt projektarbejde, der kræver samarbejde med og engagement i det omgivende samfund, hvad enten man arbejder med eksperimentel digital kunst eller en ny deleøkonomisk app. Som en del af studiet forventes studerende at konsultere stakeholders i deres design- og analysearbejde, og underviserne inddrager løbende deres kontakter fra erhvervslivet og andre interessenter som kritikere og opgavestillere. På 3. semester er der mulighed for at søge om optagelse på det projektorienterede forløb DADIU (Dansk Akademi for Interaktiv Underholdning), der afvikles i samarbejde med computerspilbranchen.

Digital Design på to linjer

Du kan blive cand.it i Digital design på to linjer: Linjen i Digital design og linjen i Audiodesign.

På linjen i Digital design studerer du i korte træk, hvad det betyder, at vi lever i en digital kultur, og hvordan vi kan anlægge et kritisk blik på det gennem både teori, analyse og praksis. Linjen kombinerer teoretisk indsigt med analytiske kompetencer og kreative færdigheder og fokus er i særlig grad på samspillet mellem interaktion, funktionalitet og æstetik i f.eks. apps, interaktive produkter, spil, nutidens og fremtidens smarte byer, lyddesign og på de konceptuelle dele af digital design, herunder kritisk kunst.

På linjen i Audiodesign får du it-kompetence i forhold til produktion, programmering og implementering af lyd i primært interaktive sammenhænge. Linjen kombinerer teoretisk indsigt med analytiske kompetencer og kreative færdigheder i lyddesign inden for eksempelvis spiludvikling og interaktive installationer. Du vil altså dels opnå teoretisk viden inden for digital kultur, ligesom du lærer at analysere og styre designprocesser inden for feltet. Uddannelsens arbejdsformer afspejler store dele af det arbejdsmarked, som kandidaterne havner i, og du vil komme til at arbejde intensivt og målrettet med at udvikle audiovisuelle produkter i tæt samarbejde med andre.

Adgangskrav

Adgangskravet til optagelse på kandidatuddannelsen i Digital design er:

For linjen i digital design gælder følgende:

Adgangskravet er en bestået bacheloruddannelse i digital design (AU) eller en bacheloruddannelse (BSc) i Digital Design og Interaktive Teknologier fra IT-Universitet i København. 

Ved optaget 2022 er sidste mulighed for at blive optaget med følgende bestået bacheloruddannelse(r):
En bacheloruddannelse (f.eks. Kunsthistorie eller Engelsk) med et bachelortilvalg i Digital design

For linjen i audiodesign gælder følgende:

Adgangskravet er en bestået bacheloruddannelse i digital design, informationsvidenskab, medievidenskab, musikvidenskab eller lignende uddannelser.

Ved optaget 2022 er sidste mulighed for at blive optaget med følgende bestået bacheloruddannelse(r):
En bacheloruddannelse med et bachelortilvalg i Digital design

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i digital design ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i digital design, linjen i digital design, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Digital design er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Foruden ovenstående kræver optagelse på kandidatuddannelsen i Digital design dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit fag, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende. Den information finder du i studieordningen, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav:

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Digital Design kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Linjer og profiler

Digital Design er opdelt i to linjer: Linjen i Digital design og linjen i Audiodesign

Linjer

Linjen i Digital design: Linjen er for dig, der har en bachelor med Digital design som grundfag eller med Digital design som tilvalg. Linjen i Digital design bygger videre på viden og kompetencer fra bacheloruddannelsen og videreudvikler dine design- og analysekompetencer ved at arbejde projektorienteret med designprocesser, produkt- og serviceudvikling, forskellige teknologiers særkende og et kritisk blik på digital kultur

Linjen i Audiodesign: Linjen er for dig, der har en humanistisk bacheloruddannelse i Musikvidenskab, Digital design, Informationsvidenskab, Medievidenskab eller lignende uddannelser. På denne linje får du en særlig it-kompetence i forhold til produktion, programmering og implementering af lyd især med fokus på interaktive sammenhænge som computerspil, interaktive installationer og andre produktioner, der har en betydningsfuld lydside.

Kernefag og perspektiveringsfag

Kerne- og perspektiveringsfag er fag med specialiseret viden inden for uddannelsens felt. Fagene er typisk baseret på aktuel forskning, og fokuserer på enten teoretiske, analytiske eller metodiske problemstillinger. Kernefagene giver dig mulighed for at fordybe dig i eller på tværs af centrale fagområder, og perspektiveringsfagene har til hensigt at udbygge samt perspektivere disse. Begge fag har til hensigt at underbygge din egen faglige profil i uddannelsen. 

Udbuddet af kerne- og perspektiveringsfag varierer fra semester til semester og kan findes i kursuskataloget. Udbuddet kan fx. se således ud:    

 • Data, overvågning og kapitalisme   
 • Design som kritisk praksis
 • Moderne projektledelse - mellem vandfald og agilitet
 • Computerspilsteori
 • 3D-interaktion
 • Digital entreprenørship

Profiler

Du vælger din profil på 3. semester

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med.  Du kan også vælge at gå i praktik i egen virksomhed, hvor du vil blive del af et vækstforløb hos The Kitchen, AU Incubator. Sideløbende med dit uddannelsesophold/projektforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du arbejder i løbet af forløbet på en portefølje, som bliver din eksamensopgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

  Det er også en oplagt mulighed for studerende at deltage i DADIU-modulet om computerspilsproduktion på 3. semester. DADIU står for Dansk Akademi for Interaktiv Underholdning og er et uddannelsessamarbejde mellem kreative uddannelser i Danmark. På modulet har du mulighed for at deltage i en computerspilsproduktion som lyddesigner, hvis du går på linjen i audiodesign. Hvis du går på linjen i Digital design, har du mulighed for at deltage som spildesigner, projektleder, level designer eller Q&A/UX manager. Du vil komme til at arbejde sammen med dataloger, animatorer og grafiske designere om at udvikle computerspil. Til slut vil jeres produkt blive evalueret af folk fra den danske computerspilsbranche. Det er en enestående mulighed for at prøve sine færdigheder af, samtidig med at man skaber kontakt til computerspilsbranchen. Læs mere om DADIU.
 • Profilfag
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!

Mød færdiguddannede kandidater fra de to linjer

Her kan du se eksempler på, hvad du kan arbejde med som færdiguddannet kandidat fra de forskellige linjer på Digital design. Derudover kan du få indblik i, hvad det vil sige at fortsætte studiet i form af en ph.d.-uddannelse.

Færdiguddannet alumne fra linjen i Audiodesign:

I videoen herunder kan du møde Jesper, der fortæller om at være selvstændig hos Blaalyd efter at have læst linjen i i Audiodesign.

Færdiguddannet alumne fra linjen i Digital Design:

I videoen herunder kan du møde Henrik, der arbejder som user experience designer hos Mjølner Informatics efter at have læst linjen i Digital design.

Ph.d.-studerende fra Digital design:

I videoen herunder kan du møde Jeanette, der med sin uddannelse i Digital design er ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Digital design er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.   

Du får din daglige gang i det kreative it-miljø på Katrinebjerg. Her foregår undervisningen både som holdundervisning, diskussionstimer og forelæsninger, og her har du adgang til labs, som er værksteder med de teknologier, som studiet anvender, men som også bare er et rum, hvor studerende arbejder ved siden af hinanden. Mange studerende er meget på studiet også uden for den skemalagte undervisning, bl.a. fordi de læser tekster på studiepladserne, arbejder i grupper på projektarbejde, og fordi de bruger stedets faciliteter, fx labs med små computere (Arduino og LitteBits fx), fysiske sensorer, lydstudiet, eller laver 3D-modellering og udvikler prototyper af computerspil. Du kan se glimt af hverdagen på Afdelingen for Digital design og Informationsvidenskab på #ddinf, et hashtag som både studerende og undervisere bruger på Instagram og Twitter, når de viser deres hverdag og deres projekter frem.

Foreninger

På Katrinebjerg er der desuden en række foreninger, som du kan engagere dig i, aktivt eller som bruger:

 • ODDS: ODDS står for Organisation for Digital Design Studerende. ODDS er stiftet i 2010 af studerende fra tre forskellige årgange på Digitalt design. ODDS er for dig der studerer Digital design på bachelor- og kandidatniveau samt tilvalg i Digital design.
 • Fredagsbar.dk: Digital design, Informations- og Medievidenskabs fredagsbar finder sted hver fredag. Åbningstiden er normalt 14-22, men nogle gange i løbet af et semester, vil der blive afholdt kortere eller længere barer fra 14-20/02.
 • Fredagscaféen: Datalogi afholder fredagsbaren "Fredagscaféen", som har åbent hver fredag fra kl. 15.00.
 • PANIK: Festforeningen i IT-parken hedder PANIK, som står for Party All Night I Katrinebjerg. Foreningen er for alle studerende i IT-parken, og to gange pr. semester holdes der fest til den lyse morgen.
 • Kontekst: Kontekst er IMV's studenterblad, som udkommer 4 gange årligt. Skrevet af studerende, til studerende. Du kan altid finde seneste udgave af bladet på hjemmesiden, eller få det i fysisk form på standerne rundt omkring på Katrinebjerg.
 • I løbet af semesteret arrangeres der gæsteforelæsninger på Katrinebjerg med personer fra erhverv, andre universiteter og udlandet. Disse samles i kalenderen sammen med andre relevante arrangementer i Århus.

Desuden foregår der en masse arrangementer for de studerende på Faculty of Arts og Aarhus Universitet i det hele taget – såsom foredrag, studiestarts- og jobmesser, seminarer, fester og idrætsdag.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Digital design jobprofil

Med en kandidatuddannelse i Digital design kan du arbejde inden for:

 • IT-branchen. Du får typisk job som projektleder inden for IT, kommunikation, web, visualisering, sociale medier eller spil
 • Marketing og kommunikation. Som kandidat i Digital design har du erfaring med formidling, og du kan arbejde med marketing og kommunikation på for eksempel reklamebureauer
 • Undervisning. Du kan undervise inden for IT-branchen, på højskoler, aftenskoler, i virksomheder, på gymnasier eller på universiteter
 • Forskning. Hvis du vil gøre karriere som forsker kan du søge om optagelse på universitetets ph.d.-program – enten efter første år på kandidatuddannelsen, eller efter du har skrevet dit speciale. Læs mere om forskeruddannelser på Faculty of Arts

Digital design kompetenceprofil

Med en kandidatuddannelse i Digital design får du kompetencer i at:

 • Anvende forskellige IT-værktøjer til interaktionsdesign, mediebehandling og programmering
 • Planlægge og implementere digitale designløsninger
 • Samarbejde i tværfaglige grupper om udvikling af digitale designprodukter
 • Analysere og vurdere digital design og digital kultur med afsæt i æstetiske teorier og metoder
 • Analysere samspillet mellem menneske og digitale medier i forskellige sammenhænge

Audiodesign jobprofil

Med en kandidatuddannelse i Audiodesign kan du finde beskæftigelse inden for:

 • Computerspilsproduktion, hvor du designer og implementerer lyd
 • Medievirksomheder, hvor du kan arbejde med produkter, der involverer lyddesign og sonificering. For eksempel videoproduktion, web og reklame
 • Sammenhænge, hvor du udvikler adaptive lydinstallationer og lydscenografier, der tilpasser sig sine omgivelser. F.eks. i tilknytning til museer, forlystelsesparker eller andet
 • Undervisning inden for lydredigering og medieproduktion, for eksempel på kursusforløb, højskoler og tekniske skoler
 • Forskning. Hvis du vil gøre karriere som forsker kan du søge om optagelse på universitetets ph.d.-program – enten efter første år på kandidatuddannelsen, eller efter du har skrevet dit speciale. Læs mere om forskeruddannelser på Faculty of Arts

Audiodesign kompetenceprofil

Med en kandidatuddannelse i Audiodesign får du kompetencer i at kunne:

 • Designe og implementere lyd i interaktive og adaptive medier
 • Bruge forskellige IT-værktøjer til lydbehandling og lydprogrammering
 • Analysere og vurdere lyd i digitale medier med afsæt i æstetiske teorier og metoder
 • Analysere samspillet mellem lyd og billede i forskellige sammenhænge
 • Sammensætte og bearbejde lyd med musikalsk udtryk for øje
 • Samarbejde i tværfaglige grupper om udvikling af digitale designprodukter

Her kan du se eksempler på jobs, som kandidater i Digital design og Audiodesign har fået:

 • Projektleder, KLEAN A/S
 • System Architecture Trainee at Logica Denmark (and freelance web developer)
 • Systems Architecture Trainee, Logica A/S
 • Project coordinator at CAVI, Ph.d. scholar at Aarhus University
 • Creative Programmer at Unity Technologies
 • Game Designer at NoGap A/S
 • Komponist, musiker og videnskabelig assistent, Aarhus Universitet
 • Specialist/rådgiver om lydkvalitet, produktlyd og lytteforsøg, DELTA SenseLab

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.