Aarhus Universitets segl

DIGITAL DESIGN

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

På kandidatuddannelsen i Digital design (cand.it) er der fokus på interaktive digitale teknologier, og på deres kontekst, kultur og æstetik. Vi lever i en digital kultur, hvor digitale teknologier har indflydelse på alt fra, hvordan vi indretter samfundet, til måden vi lytter til musik og betaler for vores kaffe på. Derfor arbejder du på Digital design med digitale produkter, services og interaktioner, du analyserer og anvender konkrete teknologier, du udforsker og udfordrer vores forståelse af IT, og du reflekterer over sammenhængen mellem IT, samfund, æstetik og kultur. 

Udvikling af digitale oplevelser

Underviserne på kandidatuddannelsen i Digital design er selv med til at skabe den nyeste forskning, som teoretisk og praktisk udforsker digitale teknologier og deres udvikling gennem interaktionsdesign og kreative processer, digital kunst, computerspil mm., hvor den akademiske vinkling danner basis for uddannelsen. I løbet af studiet vil du lære at kombinere analyse og konstruktion, således at du kan reflektere kritisk over interaktive digitale medier, og derigennem bidrage til udvikling og design. Her fokuserer cand.it i Digital design i særlig grad på de sammenhænge, som digitale teknologier indgår i, og du lærer at analysere, udvikle og udføre designprocesser. Og frem for alt: du lærer at bruge din viden i praksis.

Fagene på kandidatuddannelsen i Digital design indeholder ofte aktivt projektarbejde, der kræver samarbejde med og engagement i det omgivende samfund, hvad enten man arbejder med eksperimentel digital kunst eller en ny deleøkonomisk app. Som en del af studiet forventes studerende at konsultere stakeholders i deres design- og analysearbejde, og underviserne inddrager løbende deres kontakter fra erhvervslivet og andre interessenter som kritikere og opgavestillere. På 3. semester er der mulighed for at søge om optagelse på det projektorienterede forløb DADIU (Dansk Akademi for Interaktiv Underholdning), der afvikles i samarbejde med computerspilbranchen.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Digital Design.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen Digital design, linjen i digital design:

 • Bacheloruddannelsen i Digital design (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bacheloruddannelse i Digital Design (Aarhus Universitet) 

 • Bacheloruddannelse (BSc) i Digital Design og Interaktive Teknologier fra IT-Universitetet i København. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Øvrige bacheloruddannelser, som kan give adgang, skal som minimum indeholde:  

 • Programmeringsundervisning svarende til minimum 10 ECTS 

 • Undervisning i design (f.eks. interaktionsdesign, designprocesser, CO-design) svarende til minimum 20 ECTS 

 • Digital kultur eller digital æstetik svarende til minimum 10 ECTS 

For linjen i audiodesign gælder følgende: 

En bestået bacheloruddannelse i digital design, informationsvidenskab, medievidenskab, musikvidenskab eller lignende uddannelser. 

Øvrige bacheloruddannelser, som kan give adgang, skal som minimum indeholde: 

 • Programmeringsundervisning svarende til minimum 10 ECTS 

 • Undervisning i design (f.eks. interaktionsdesign, designprocesser, CO-design) svarende til minimum 20 ECTS 

 • Digital kultur eller digital æstetik svarende til minimum 10 ECTS 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit fag, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende. Den information finder du i studieordningen, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav:

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Digital Design kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Kernefag og perspektiveringsfag

Kerne- og perspektiveringsfag er fag med specialiseret viden inden for uddannelsens felt. Fagene er typisk baseret på aktuel forskning, og fokuserer på enten teoretiske, analytiske eller metodiske problemstillinger. Kernefagene giver dig mulighed for at fordybe dig i eller på tværs af centrale fagområder, og perspektiveringsfagene har til hensigt at udbygge samt perspektivere disse. Begge fag har til hensigt at underbygge din egen faglige profil i uddannelsen.

Udbuddet af kerne- og perspektiveringsfag varierer fra semester til semester og kan findes i kursuskataloget.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.  
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, hvor du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Du kan også vælge et projektorienteret forløb i innovation og entreprenørskab, hvor du arbejder videre med en forretningsidé eller videreudvikler din egen virksomhed og bliver en del af et vækstforløb hos The Kitchen. Sideløbende med dit uddannelsesophold/projektorienteret forløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du arbejder i løbet af forløbet på en portefølje, som bliver din eksamensopgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

  Projektorienteret forløb DADIU: Det er også en oplagt mulighed for studerende at deltage i DADIU-modulet om computerspilsproduktion på 3. semester. DADIU står for Dansk Akademi for Interaktiv Underholdning og er et uddannelsessamarbejde mellem kreative uddannelser i Danmark. På modulet har du mulighed for at deltage i en computerspilsproduktion som lyddesigner, hvis du går på linjen i audiodesign. Hvis du går på linjen i Digital design, har du mulighed for at deltage som spildesigner, projektleder, level designer eller Q&A/UX manager. Du vil komme til at arbejde sammen med dataloger, animatorer og grafiske designere om at udvikle computerspil. Til slut vil jeres produkt blive evalueret af folk fra den danske computerspilsbranche. Det er en enestående mulighed for at prøve sine færdigheder af, samtidig med at man skaber kontakt til computerspilsbranchen. Læs mere om DADIU

Audiodesign-linjen

På linjen i Audiodesign får du IT-kompetencer i forhold til produktion, programmering og implementering af lyd i primært interaktive sammenhænge. Linjen kombinerer teoretisk indsigt med analytiske kompetencer og kreative færdigheder i lyddesign inden for eksempelvis spiludvikling og interaktive installationer. Du vil altså dels opnå teoretisk viden inden for digital kultur, ligesom du lærer at analysere og styre designprocesser inden for feltet. Uddannelsens arbejdsformer afspejler store dele af det arbejdsmarked, som kandidaterne havner i, og du vil komme til at arbejde intensivt og målrettet med at udvikle audiovisuelle produkter i tæt samarbejde med andre.

Mød færdiguddannede kandidater fra de to linjer

Her kan du se eksempler på, hvad du kan arbejde med som færdiguddannet kandidat fra de forskellige linjer på Digital design.

Hør Jesper fortælle om at være selvstændig hos Blaalyd efter at have læst linjen i Audiodesign.
Hør Henrik fortælle om sit arbejde som user experience designer efter at have læst Digital Design.

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Digital design er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.   

Du får din daglige gang i det kreative it-miljø på Katrinebjerg. Her foregår undervisningen både som holdundervisning, diskussionstimer og forelæsninger, og her har du adgang til labs, som er værksteder med de teknologier, som studiet anvender, men som også bare er et rum, hvor studerende arbejder ved siden af hinanden. Mange studerende er meget på studiet også uden for den skemalagte undervisning, bl.a. fordi de læser tekster på studiepladserne, arbejder i grupper på projektarbejde, og fordi de bruger stedets faciliteter, fx labs med små computere (Arduino og LitteBits fx), fysiske sensorer, lydstudiet, eller laver 3D-modellering og udvikler prototyper af computerspil. Du kan se glimt af hverdagen på Afdelingen for Digital design og Informationsvidenskab på #ddinf, et hashtag som både studerende og undervisere bruger på Instagram og Twitter, når de viser deres hverdag og deres projekter frem.

Foreninger

På Katrinebjerg er der desuden en række foreninger, som du kan engagere dig i, aktivt eller som bruger:

 • ODDS: ODDS står for Organisation for Digital Design Studerende. ODDS er stiftet i 2010 af studerende fra tre forskellige årgange på Digitalt design. ODDS er for dig der studerer Digital design på bachelor- og kandidatniveau samt tilvalg i Digital design.
 • Fredagsbar.dk: Digital design, Informations- og Medievidenskabs fredagsbar finder sted hver fredag. Åbningstiden er normalt 14-22, men nogle gange i løbet af et semester, vil der blive afholdt kortere eller længere barer fra 14-20/02.
 • Fredagscaféen: Datalogi afholder fredagsbaren "Fredagscaféen", som har åbent hver fredag fra kl. 15.00.
 • PANIK: Festforeningen i IT-parken hedder PANIK, som står for Party All Night I Katrinebjerg. Foreningen er for alle studerende i IT-parken, og to gange pr. semester holdes der fest til den lyse morgen.
 • I løbet af semesteret arrangeres der gæsteforelæsninger på Katrinebjerg med personer fra erhverv, andre universiteter og udlandet. Disse samles i kalenderen sammen med andre relevante arrangementer i Århus.

Desuden foregår der en masse arrangementer for de studerende på Faculty of Arts og Aarhus Universitet i det hele taget – såsom foredrag, studiestarts- og jobmesser, seminarer, fester og idrætsdag.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Digital design jobprofil

Med kandidatuddannelsen i Digital design kan du arbejde inden for:

 • IT-branchen. Du kan få job som projektleder inden for IT, kommunikation, web, visualisering, sociale medier eller spil.
 • Marketing og kommunikation. Som kandidat i Digital design har du erfaring med formidling, og du kan arbejde med marketing og kommunikation på for eksempel reklamebureauer.
 • Undervisning. Du kan undervise inden for IT-branchen, på højskoler, aftenskoler, i virksomheder, på gymnasier eller på universiteter.
 • Forskning. Hvis du vil gøre karriere som forsker kan du søge om optagelse på universitetets ph.d.-program – enten efter første år på kandidatuddannelsen, eller efter du har skrevet dit speciale. Læs mere om forskeruddannelser på Faculty of Arts.

Digital design kompetenceprofil

Med kandidatuddannelsen i Digital design får du kompetencer i at:

 • Anvende forskellige IT-værktøjer til interaktionsdesign, mediebehandling og programmering.
 • Planlægge og implementere digitale designløsninger.
 • Samarbejde i tværfaglige grupper om udvikling af digitale designprodukter.
 • Analysere og vurdere digital design og digital kultur med afsæt i æstetiske teorier og metoder.
 • Analysere samspillet mellem menneske og digitale medier i forskellige sammenhænge.

Audiodesign jobprofil

Med kandidatuddannelsen i Audiodesign kan du finde beskæftigelse inden for:

 • Computerspilsproduktion, hvor du designer og implementerer lyd.
 • Medievirksomheder, hvor du kan arbejde med produkter, der involverer lyddesign og sonificering. For eksempel videoproduktion, web og reklame.
 • Sammenhænge, hvor du udvikler adaptive lydinstallationer og lydscenografier, der tilpasser sig sine omgivelser. F.eks. i tilknytning til museer, forlystelsesparker eller andet.
 • Undervisning inden for lydredigering og medieproduktion, for eksempel på kursusforløb, højskoler og tekniske skoler.
 • Forskning. Hvis du vil gøre karriere som forsker kan du søge om optagelse på universitetets ph.d.-program – enten efter første år på kandidatuddannelsen, eller efter du har skrevet dit speciale. Læs mere om forskeruddannelser på Faculty of Arts.

Audiodesign kompetenceprofil

Med kandidatuddannelsen i Audiodesign får du kompetencer i at kunne:

 • Designe og implementere lyd i interaktive og adaptive medier.
 • Bruge forskellige IT-værktøjer til lydbehandling og lydprogrammering.
 • Analysere og vurdere lyd i digitale medier med afsæt i æstetiske teorier og metoder.
 • Analysere samspillet mellem lyd og billede i forskellige sammenhænge.
 • Sammensætte og bearbejde lyd med musikalsk udtryk for øje.
 • Samarbejde i tværfaglige grupper om udvikling af digitale designprodukter.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Digital design i Arts Karrieres karrierekatalog.