Aarhus Universitets segl

DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

The MSc programme in Digital Business Management addresses the increasing demand for business professionals who are able to apply digital technologies and data-driven methods to create new business opportunities and who understand the effects of digital technologies on management, organisation and work in corporations. The Digital Business Management track qualifies you to contribute to the acceleration of the digital development and to bring new digital skills into companies that are born digital or are on the threshold to a digital transformation.

Deep understanding of the digital business

Digital technologies have become a driving force behind business transformation for companies of all sizes across all industries and sectors. Digital transformation involves the development of structures and processes that allow the company not only to leverage data and algorithms to improve its efficiency, but also to facilitate interactions with customers, suppliers and other stakeholders as well as to create new business models, products and services. As a result, it is imperative for companies to address digitalisation as a holistic, company-wide change process that blurs the line between business and technology. This implies a fundamental change in the management and organisation of companies and creates new demands for innovative employees with digital skills, who are qualified to work in the intersection between business and technology within various areas of the business.

The MSc programme in Digital Business Management addresses the increasing demand for business professionals with digital competencies that cover both technical skills (e.g. programming skills) and non-technical skills (digital business understanding and the ability to drive digital innovation). The programme builds on business administration, digital technologies, IT and data science as well as organisational and management perspectives. It provides you with a deep understanding of theories and strategies within the field of  digital business as well as hands-on experience with advanced methods and tools used in the intersection between business and technology.

The MSc programme in Digital Business Management has been developed in collaboration with relevant representatives from the business community to ensure that it fulfils the future needs of the job market. The close collaboration with the business community ensures the continuing relevance of the programme and enables a fruitful dialogue between you as a student and the business community. The teaching activities on the programme include hands-on work with real cases and guest lectures, and you have the opportunity to go on an internship in a company (in Denmark or abroad) on the third semester of the programme.

Career 

The MSc degree in Digital Business Management prepares you to lead and manage the digital transformation of companies of all sizes and to create business opportunities using digital technologies and data-driven methods. Meet potential employers here.

Positions include:

 • Digital Business Developer
 • Digital Transformation Specialist
 • Product Owner
 • Data Scientist
 • Consultant
MSc in Digital Business Management Watch the video and learn how Frederik and Anne Sofie from Salling Group put their digital business understanding into play in their current jobs.

Adgangskrav

Retskrav på optagelse

Kun ansøgere med bacheloruddannelserne HA og BSc in Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet har krav på optagelse på den engelsksprogede cand. merc. uddannelse. Dette er under forudsætning af, at der søges om optagelse på kandidatuddannelsen gennem ansøgningssystemet senest ved sommeroptaget tre år efter bacheloruddannelsens afslutning. Bemærk at man kun kan bruge sit retskrav én gang.

Læs mere om retskrav.

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

Ansøgere med en direkte adgangsgivende eksamen opfylder adgangskravene til uddannelsen, men er ikke sikret optagelse, da uddannelsen er adgangsbegrænset. Bemærk, at disse ansøgere også skal dokumentere, at de opfylder sprogkravet til uddannelsen. De adgangsgivende uddannelser er:

 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi med tilvalg, studieordning 2017 og frem, fra Aarhus Universitet.
 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi-erhvervsret (HA(jur.)) fra Aarhus Universitet med studiestart september 2014 eller senere opfylder adgangskravene til cand.merc., såfremt ansøgere har opfyldt krav til særlig sammensætning af valgfag (10 ECTS inden for godkendte erhvervsøkonomiske fag).
 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution*
 • Ansøgere med en bacheloruddannelser HA og BSc in Economics and Business Administration ved Aarhus Universitet, der ikke længere har retskrav til kandidatuddannelsen*

*Bemærk, hvis din HA eller BSc i Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution er færdiggjort før år 2000, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning blive vurderet, om den lever op til adgangskravene beskrevet under afsnittet ”Adgang med anden uddannelse”.

Adgang med anden uddannelse

Andre bacheloruddannelser kan give adgang til den engelsksprogede cand. merc. uddannelse. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag svarende i niveau, omfang og indhold til en HA/BSc in Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet. Følgende fagområder skal derfor være dækket i det angivne ECTS-omfang:

Fagområde

ECTS

Metode*

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering

7,5 ECTS

Regnskab

7,5 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Operations Management

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

25 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

*Bemærk, ansøgere skal have 15 ECTS inden for metode, herunder mindst 10 ECTS kvantitativ metode eller statistik

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en professionsbachelor

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse (cand.merc.) skal du med en Professionsbachelor i Finans eller Professionsbachelor i International handel og markedsføring have bestået bestemte valgfag på din uddannelse. Du kan i denne oversigt se, hvilke fag du skal have bestået på din professionsbachelor.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0) eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.  

Download bilag til din ansøgning

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en international bacheloruddannelse, skal du udfylde dette bilag og vedhæfte det til din ansøgning. Bilaget bruges i vurderingen af, om du opfylder adgangskravene. 

Download bilag

Adgangsbegrænsning fra 2022 

Fra og med optagelsen i 2022 er der adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (cand.merc.). For studerende uden retskrav er det derfor ikke i sig selv en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. 

Bemærk, at der er særlige begrænsninger for supplering til uddannelser med adgangsbegrænsning. Af samme årsag tilbydes forhåndsvurderinger ikke længere.

Læs mere om supplering.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de fag med gradueret bedømmelse (det vil sige fag bedømt med en numerisk karakter), der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

I studiediagrammet nedenfor kan du se de forskellige fag. Du kan finde en beskrivelse af fagene under studiediagrammet.


Uddannelsen består af 4 semestre. På de første to semestre har du alle obligatoriske fag, mens du på de sidste to semestre har mulighed for selv at specialisere dig i en ønsket retning.

første semester følger du forudsætningsfag, der danner et metodisk og akademisk grundlag for de følgende semestre.

andet semester følger du specialiseringsfag.  

På tredje semester kan du vælge valgfag inden for dit interesseområde. Fagene kan tages enten på Aarhus BSS i løbet af semesteret, på AU Summer University eller på et af vores mere end 300 partneruniversiteter i udlandet. Du kan også deltage i et projektorienteret forløb i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.  

Fjerde semester er dedikeret til speciale. Du kan frit vælge specialeemne, og på den måde får du chancen for at koncentrere dig om og specialisere dig inden for et specifikt interesseområde.


Beskrivelse af fag

The MSc programme in Digital Business Management focuses on digitalisation from a business perspective, technological perspective and a data perspective. This tripartite focus is reflected in the structure and progression of the programme.

Contact Christiane Marie Høvring if you have questions about the courses: cmoh@mgmt.au.dk

1. semester

Value Creation in the Digital Economy (10 ECTS)

Description of qualifications

The aim of the course is to provide the students with a general and holistic understanding of digital innovation processes influenced by the interaction of technology, customers and business models in companies and ecosystems.

When you have completed this course, you have

Knowledge about

 • Both business management and IT driven digital innovation processes in a company and/or a business ecosystem
 • The significance of the emerging digital technologies for business models and their benefits, including both technologies like IoT and ML and their use in digital platforms for value creation
 • Internal and external change processes in digital business environments, with special attention to benefit management and devOps
 • Leveraging the external customers and aspects of digital marketing
 • Central business models and/or central aspects hereof for digital innovation; such as but not limited to licensing, patents, open innovation business models, two-sided markets, network effects, complementary assets and services, partnerships etc.

Skills to

 • Analyse a realistic case/scenario of value creation in the digital economy, applying relevant theory from the knowledge base
 • Identify relevant success factors for a transformation of a business model and relate these to a company’s situation and position in the market (for example but not limited to: maturity, inertias, capability gaps, business strategy, assimilation of technology in society, policies and legislative bodies, users’ adoption of technology)
 • Carry out simple user studies related to hypothesis testing of value proposals like customer journey, value canvas analysis, mock-ups
 • Critically review a path to value creation regarding technology, business models and benefit management, competition and customers

Competences to

 • Present an interdisciplinary business argument in the field of emerging technologies, business models, and customers hereby integrating relevant theory and situational context of a given company/ case/ scenario/ user scenario
 • Present a structured business argument for value creation and benefit management in the digital economy
 • Utilize a holistic perspective of business, technology and customers for proposing and discussing value creation in the digital economy, including change perspective

Contents
The course centres around digital innovation efforts, changes in business models and competition, and analyses of new value paths and benefit management based on digital technologies and business models for value creation in the digital economy. Key topics to be covered by the course are:

 • Business understanding in the digital economy and as a part of the digital innovation process
 • The interplay of products and services in a connected world and in business ecosystems
 • Benefit management and customer involvement in testing business hypotheses
 • The challenges  of central digital technologies on current business models, customer relations and ways of working such as IoT, AI/ML, VR/AR, digital platforms, RPA etc.


Form of instruction
The course is organised as a combination of theoretical and practical issues in lectures and exercises. There will be 4-5   written hand-ins (case analyses, exercises) used as a basis for formative feedback to students during the course, hereby training analysis and business argumentation.

Exam
Individual, oral exam based on every student preparing a pitch/blueprint of a value creation argument for a self-selected company (one they know, they work in, they have researched etc.). The value creation-argument will represent one or more relevant aspects of value creation in the digital economy as taught in the course.

The student will present the prepared argument orally, and examinators will subsequently ask questions to 1) the case-argument; and 2) to curriculum in general.

The student is permitted to use the blueprint including notes.


Digital Fundamentals for Emerging Technologies (10 ECTS)

Description of qualifications
The course aims to teach the students the fundamental digital knowledge to understand the components of IT systems and thus what constitutes current emergent technologies.

When you have completed this course, you have

Knowledge about

 • Fundamental technological concepts
 • Clusters of emergent technologies
 • Modelling related to IT systems
 • Components of IT systems
 • Basic programming and algorithms.

Skills to

 • Describe examples of emergent technologies
 • Analyse and create models (e.g., class diagrams and ER-diagrams) of customer/user requirements.
 • Define technical concepts and components
 • Develop a simple application.

Competencies to

 • Reflect on the potential of new technologies
 • Argue for the strengths and limitations of the models of an IT-system
 • Discuss qualities of programming

Contents
The course will provide the students with a technical foundation that will create the fundament to understand emergent technologies and their role in the digital business.
Key topics to be covered by the course are:

 • Clusters of emergent technologies (e.g., AI, IOT, robotics, etc.)
 • Different types of interaction forms
 • Different types of models (e.g., class diagrams and ERD)
 • Components of an IT system (system architecture)
 • The purpose of an Application Programming Interface (API)
 • Basic programming and algorithms

Form of instruction
The lectures will involve student participation working in pairs and in groups. The purpose is to let the students have hands-on experience with the topic and to train them in arguing and discussing different solutions.

Exam
Individual take-home exam based on a case and a set of questions, where the student is to develop and present a solution and argue/discuss the strengths and limitations of the solution.


Research Methods for Digital Business (10 ECTS)
 

Description of qualifications
The purpose of the course is to provide students with knowledge, skills and competences in regards to research designs and methods commonly used in business research. This involves knowledge about the entire research process, including the design and formulation of a research question, selection of data, analysis of data, reporting of data, and quality criteria for the research process.

When you have completed this course, you have

Knowledge about

 • Different qualitative and quantitative research methods.
 • Different research designs.
 • The relationship between research methods and research designs. 


Skills to

 • Plan, conduct, and report research projects with a view to generating sound knowledge.
 • Choose among research designs.
 • Select, use and critically reflect upon methods for data collection and data analysis that are aligned with the chosen research design.

Competences to

 • Critically assess the quality and relevance of research designs.
 • Collect, analyse and critically reflect upon qualitative and quantitative data to inform management practice.
 • Interpret and discuss the results and their implications for management practice.

Contents
The course provides students with advanced knowledge of the research designs, data collection, and data analysis techniques commonly used in business research. As a foundation for generating novel insights, the course provides students with advanced scientific and practical skills in regards to research design, data collection, and data analysis. 

Topics include advanced qualitative, quantitative, and mixed methods research designs; formulation of sound research questions; advanced methods for qualitative and quantitative data collection and analysis, including digitally aided methods. 

Students are expected to have prior knowledge of qualitative and quantitative research methods that are equivalent to those obtained in a BSc in Economics and Business Administration at Aarhus University.

Form of instruction
The course consists of a combination of lectures and supervision sessions. For the supervision sessions, the students form groups and conduct an independent research project. Each group has five supervision meetings.

Exam
The research project consists of two studies: one qualitative and one quantitative. Students must develop their own research question and conduct their own analysis. The qualitative and quantitative studies can be combined in a mixed methods study with one single research question. The two studies should be somewhat balanced in terms of scope and size.

The research project must be documented in a project report prepared by the group (length: maximum 55,000 characters incl. spaces). The report has to follow basic academic principles in terms of structure, content and referencing.

2. semester

Organising for Digital (10 ECTS)


Description of qualifications
This course aims to create an understanding of how data and digital development impact how organisations operate.

When you have completed this course, you have

Knowledge about

 • The strategic priorities of firms in a digital age
 • The opportunities and challenges of modularity
 • How to organise in data-intensive firms
 • How algorithms and AI affect employees and work
 • What are the main elements in designing effective organisational change processes

Skills to

 • Assess digital strategic opportunities
 • Work with realistic case material and propose solutions to organisational challenges in the digital age
 • Understand interfaces between humans and data/machines in work setting
 • Outline an action plan for an organisational change process
 • Construct and present a business case for a digital opportunity in a firm
   

Competencies to

 • Identify what knowledge and information is needed to decide on strategic priorities in the digital age
 • Reflect on how digital market opportunities are relevant for organisations in different situations
 • Analyse how different organisational structures are suited to pursue strategic goals
 • Identify the main challenges when implementing digital-driven changes in an organisation
 • Analyse the potentials and challenges when using algorithms and data in organisations’ human resource management

Contents

The course centers around 1) how organisations can create structures and processes to reap the potentials of new strategic opportunities, and 2) how algorithms and AI affect employees and how work is conducted.

Key topics to be covered by the course are:

 • Strategic priorities in the digital age
 • Modularity
 • Organising for digital
 • Identifying and creating the business case for digital
 • Implementing organisational changes
 • The interface between artificial intelligence, data, robot and humans in the workplace
 • Algorithms and management of employees


Form of instruction
The main form of instruction is lectures. We will include cases, guest lectures, student presentations, and encourage active student participation.

Exam
Individual 8-hour take-home assignment without oral defense.
 

Enterprise Architecture Management (10 ECTS)

Description of qualifications
The purpose is to enable the students to participate in the development and implementation of Enterprise Architecture in both private and public organisations.

When you have completed this course, you have

Knowledge about

 • The role of Enterprise Architecture in enabling digital transformation
 • The role of Enterprise Architecture in enabling business processes
 • The maturity phases of Enterprise Architecture
 • The link between Enterprise Architecture and IT architecture
 • Enterprise Architecture commercial frameworks
 • Modelling for Enterprise Architecture
 • Service oriented architecture
 • Value creation with Enterprise Architecture
 • Enterprise Architecture governance
 • Enterprise Architecture Principles: design and implementation
 • Enterprise Architecture and cybersecurity

Skills to

 • Analyse an organization and formulate architectural principles
 • Participate in designing an architectural roadmap for an organization
 • Evaluate and choose methods, models and tools to implement Enterprise Architecture
 • Enterprise Architecture modelling as consisting of: Business capability, process, data, and service modelling
 • Design and evaluate the enterprise architecture governance of an organization

Competencies to

 • Participate in the development and implementation of the Operating model
 • Participate in the development and implementation of Enterprise Architecture
 • Participate in problem solving in groups
 • Conduct a clear and effective presentation in a written and oral form

Contents
The course takes the offset in the need of most organizations to deal with digital innovation and digital transformation. Whether digitalization is approached as an offensive move or a defensive action, its practical execution will depend on the foundation on which digitalization is built. This foundation is the architecture or the firm or enterprise architecture. This course takes a strategic and managerial approach to Enterprise Architecture. It considers the problem of Enterprise Architecture as a business, rather than a technical problem. A well-developed enterprise architecture enables business agility, integrated service offerings and more successful product innovations. The course clarifies that enterprise architecture is different from IT architecture and therefore it cannot be abdicated to the IT experts in organization but rather, it has to be deal with by the business in collaboration with IT. The course provides a theoretical foundation for and assists the students in obtaining a skill set for developing and implementing strategic, tactical, and operational aspects of Enterprise Architecture.

Form of instruction
The teaching activities will alternate between lectures, case discussions, group assignments, and contributions from external guest lecturers.

Exam
Individual 48 hours take-home assignment without oral defence. The exam will be a case representative of the problems and topics seen in class. Questions will guide the resolution of the case. The evaluation will take into account the single answers as well as the coherency across answers and the overall quality of the responses.


Data Science for Businness (10 ECTS)
 

Description for qualifications

The increasing digitalization influences the possibilities to support decision-making in companies. This course aims to provide an overview of the possibilities and limitations of data science and business analytics.

When you have completed this course, you have


Knowledge about

 • The key concepts of business analytics
 • The key concepts of data science
 • The key concepts of machine learning techniques and algorithms
 • The key concepts of prescriptive analytics
 • Big data concepts and tools
 • Future trends and ethical considerations in analytics

Skills to

 • Use R to summarise and visualise business data
 • Appropriately choose and appraise data science methods for specific business problems
 • Appropriately choose and deploy a machine learning pipeline

Competencies to

 • Present results both in writing, visually, and orally
 • Reflect on the strengths and limitations of the methods for the specific business problem but also business management in general
 • Formulate research questions and formulate business problems that can be solved using data science methods


Contents
Data science is about being able to derive useful insights from existing data. During this course, students will learn the basic principles of data science and how it can be used to solve challenging business problems. Students will gain hands on experience with one programming language (R) but also develop foundational programming concepts such that they can be independent learners.

On completion of the course, students have gained an understanding of the importance and working of business analytics. Students become able to solve a business analytics problem and understand the responsibilities, challenges, and limitations of data scientists. Endowed with these skills, students are able to interact with data scientists and jointly develop solutions for novel business problems. Students will build their business analytics skills based on R/RStudio and approach a business problem. Specific skills to be developed are: using R to summarize and visualize business data, appropriately choose between descriptive, predictive and prescriptive methods for data analysis and implementing these solutions.

Form of instruction
The teaching will alternate between lectures and classroom instruction, where students will have the opportunity to engage in group work and plenary discussion.

Exam
Portfolio exam with oral defence. Students will work in groups to analyze a data set provided by the lecturers during the course. They will have to 1) document and explain all the steps made and 2) write a portfolio based on the insights derived. The report must be maximum 48,000 characters incl. spaces but excluding front page, table of contents, and appendices. Students are expected to work on their portfolio during the course/tutorials.

There will be an individual, oral defence where the student is allowed to consult the report.

Studieliv

Undervisning

Som studerende er du ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse. Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni. 
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

Til forelæsninger i et auditorium kan der være plads til op mod 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

The MSc degree in Digital Business Management prepares you to lead and manage the digital transformation of companies of all sizes and to create business opportunities using digital technologies and data-driven methods. After completing this programme, you will be able to:

 • understand and analyse how to manage the complex and challenging strategic, business, and organisational processes taking place in the intersection between business and digital technology within various areas of the business
 • master the processes of of assessing, selecting, analysing and implementing the digital technologies and IT systems needed to support digitalisation and create business value
 • design and structure a digital enterprise, its components, its integrations, and its business models. 
 • understand and appropriately choose and apply data science methods to to solve business problems as well as understand the possibilities and limitations of data science and business analytics

Positions include:

 • Digital Business Developer
 • Digital Transformation Specialist
 • Product Owner
 • Data Scientist
 • Consultant

Mød potentielle arbejdsgivere


Emil Skjold Andersen
Chief Commercial Officer, Iterator IT


1) What makes the MSc in Digital Business Management unique from your perspective?
The degree programme is unique because it has strong focus on the commercial aspects of digitalisation. Many businesses focus extensively on digitalisation but often forget to analyse the external business opportunities provided by digitalisation, including preparing specific business cases or in-depth market analyses. This applies in particular for Danish SMEs. IT and digitalisation have traditionally been placed in finance departments, but recent years have seen a shift towards involving sales and business development to a greater extent, and this demands more of the commercial skills of employees. 

 2) What competencies demanded by your business does the degree programme provide?
The coupling between technical and commercial aspects enables students to ask critical questions and understand the opportunities as well as the problems arising from digitalisation. Broad understanding of various technological tools and business case modelling enables graduates to independently analyse issues/opportunities and then develop the relevant and most profitable solutions. 

3) What type of job function will an MSc Digital Business Management graduate be able to fill at your business (or at your customers)?
Graduates will be able to independently perform tasks related to analysing the opportunities and potentials involved in digitalisation; as a product owner or a business development consultant internally in the businesses of our customers, for example, or on a consultancy basis in the scooping/implementation processes in IT companies such as ours. I see a huge potential in graduates taking on jobs within project management, because they not only understand the technical aspects of a digital product, they also have a good understanding of stakeholder interests, as well as the commercial value created by the digital solution. 


Alexander Andreasen

Strategy Management Consultant, Capgemini Invent Denmark
 

1. What makes the MSc in Digital Business Management degree programme unique from your perspective?

Businesses in general are undergoing digital transformation, and understanding technologies and their potentials has highest priority for many, regardless of the industry.

Digital Business Management hits this right on target in this regard because Digital Business Management graduates can use digital technologies to reinvent business models or transform products and customer experiences and to ultimately create value for businesses.

2. What competencies demanded by your business does the degree programme provide?

This degree programme provides core competencies within communication and collaboration which are essential for successful digital transformation that cuts across the entire organisation. We are looking for people with competencies within digital business, and with technical skills; such employees are also in much demand throughout the labour market.


3. What type of job function will an MSc Digital Business Management graduate be able to fill at your business (or at your customers)?

As a management consultant at Capgemini Invent, you will be a trusted advisor to managements in various types of business. You will get to work with strategies, analyses, business cases, technology selection, process optimisation, change management, data management, agile coaching, and more.


Niklas Craft

Head of Agile and Transformation Consultant, IBM Denmark


1. What makes the MSc in Digital Business Management unique from your perspective?

The degree programme provides a commercial perspective on the future use and development of IT, as well as insight into how to navigate and manage this development. The programme provides a unique basis for taking on various IT and business roles in businesses with large or small IT projects.

2. What competencies demanded by your business (or that of your customers) does the degree programme provide?

At IBM, we are particularly positive about the commercial perspective provided by the degree programme, which means that any future employee will be able to innovate and create meaningful value both internally in our own business and as a consultant with our customers. Furthermore, the programme focuses on data science and AI, and these are both having an ever-greater impact on IT development.


3. What type of job function will an MSc Digital Business Management graduate be able to fill at your business (or at your customers)?

Many components of the programme provide a solid foundation for fast-track career advancement, because elements of the subjects touch on challenges related management. This means that the foundation you obtain as a graduate can lead you to job opportunities that you would otherwise not be able to achieve as a new graduate. More specifically, the job functions that IBM sees as a possibility for newly graduated students include agile consultant, IT business consultant, associate project manager, business analyst, etc.