Aarhus Universitets segl

COGNITIVE SCIENCE

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Cognitive Science (eller kognitionsvidenskab) er studiet om, hvordan processer i hjernen skaber menneskelig adfærd. Kognitionsforskerne bruger avanceret statistik og følsomme eksperimentelle metoder til at kortlægge disse processers karakter. Formålet med dette er at øge vores viden om menneskelig tænkning og adfærd og anvende denne viden i praksis.

Studerende på kandidatuddannelsen i Cognitive Science får en teoretisk forståelse af den menneskelige hjerne og menneskers kognitive funktion samt lærer at bruge denne forståelse til at løse virkelige problemer. Den studerende lærer at udvikle sine egne datalogiske og statistiske modeller af kognitive processer. Derudover lærer den studerende, hvordan man analyserer store og komplekse datasæt, og hvordan man bruger eksperimentelle værktøjer som f.eks. funktionel hjernescanning og eye-tracking-teknologi til at måle menneskelig adfærd.

Karriere

Kandidater i Cognitive Science opnår den viden samt de færdigheder og kompetencer, som er nødvendige for at arbejde inden for områder, der omhandler menneskelig beslutningstagning og forbrugerkognition, dataanalyse, udvikling og design af informationsteknologi, menneskers sansning og perception samt inden for forskning og udvikling af de kognitive og adfærdsmæssige videnskaber.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Cognitive science.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Cognitive Science:

 • Bacheloruddannelsen i Cognitive Science (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bacheloruddannelsen i Cognitive Science (fra Aarhus Universitet) 

 • Bacheloruddannelsen i Produkt- og designpsykologi (fra Aalborg Universitet) 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Din bacheloruddannelse skal som minimum indeholde: 

 • 30 ECTS inden for kognition, herunder kognitiv psykologi, kognitiv neurovidenskab, adfærdsøkonomi, psykolingvistik eller kunstig intelligens samt 

 • 30 ECTS inden for statistik og eksperimentel metode og/eller dataanalyse. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser

Første semester består af kurser i neurovidenskab og neuroimaging, beslutningstagning og statistisk bearbejdning af data fra naturligt sprog. Andet semester består af kurser i datalogisk og statistisk kognitiv modellering, menneske/maskine-interaktion og avancerede metoder til analyse af store og komplekse datasæt. Undervisningen og eksamen på de første to semestre er meget projektbaseret. De er opbygget således, at du i løbet af det første år udarbejder en portfolio, der baserer sig på projektarbejdet. De første to semestre indeholder også intensive udviklingsworkshops, som fokuserer på Neuroimaging samt mere avancerede metoder inden for datavidenskab. På tredje semester får du mulighed for enten at tage et udlandsophold, gennemføre et projektorienteret forløb eller tage profilfag på fakultet. Samtidig med dette forbereder du dit speciale, hvilket foregår på det sidste semester.

I studiediagrammet nedenfor kan du se de forskellige moduler og kurser.

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Cognitive Science er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Dette omfatter forelæsninger og workshops, forberedelse af opgaver og eksamen samt tid til individuel forberedelse og arbejde i studiegrupper.

Studerende på Cognitive Science har deres daglige gang i Nobelparken, som ligger nord for Universitetsparken. De studerende på Cognitive Science får også muligheden for at deltage i universitetets forskellige faglige og sociale aktiviteter. Disse omfatter:

 • Broca’s Bodega: Cognitive Science har sin egen fredagsbar, opkaldt efter Paul Broca, der opdagede den del af hjernen, hvori talecenteret befinder sig.
 • The Interacting Minds Centre (IMC): Centret er et af de vigtigste forskningscentre på Arts. Der afholdes ugentlige seminarer, faglige konferencer, sommerkurser og andre arrangementer på centret. Derudover huser centret forskere, som arbejder med emner, der er relevante for kognitionsvidenskab, og uddannelsens studerende er også velkomne til at deltage i arrangementer og til at involvere sig i forskningen.
 • CogTalks: De studerende på Cognitive Science arrangerer forskellige oplæg/talks om emner inden for feltet kognitionsvidenskab, hvor de deler ud af deres faglige viden.
 • CogKnition: En strikkeklub hvor de studerende mødes over en kop kaffe eller lignende og strikker.
 • Gazzaniga's Gang: The Gazzaniga's Gang er en eventgruppe, som arrangerer forskellige sociale events såsom halloweenfest og sommerafslutning. Den er opkaldt efter Michael Gazzaniga, som bl.a. arbejder inden for Cognitive neuroscience.
 • Brainwaves er en studenterforening, der morgenbader året rundt. Efter badeturene nydes kaffe, morgenmad og samtaler ved havet, inden universitetsdagen begynder. Foreningen arrangerer desuden events med vandsport, åndedrætsteknikker og mindfulness.
 • LICS Fagudvalg, The Basal Gang. Sammen udgør Cognitive Science og Lingvistik et fagudvalg, der i fællesskab arrangerer møder og events med fokus på at fremme det faglige miljø på studierne.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv. 

Med tusindevis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kandidater i Cognitive Science kan indgå i alle de sammenhænge, hvor der kræves færdigheder i forsøgsdesign og statistisk modellering vedrørende menneskelig adfærd.

Jobprofil

Kandidater vil være særligt velegnede til jobs inden for følgende fire sektorer:

 • Forbrugerkognition
  Med indgående viden om, hvordan menneskers opmærksomhed fanges, hvordan vi sanser og opfatter vores omgivelser, og hvordan beslutninger træffes, vil kandidater i Cognitive Science kunne hjælpe virksomheder med at udvikle mere vedkommende og brugbare produkter og salgsmateriale.
 • Kognitionsanalyse
  Kandidater i Cognitive Science kan bidrage til at maksimere organisationers udbytte af eksisterende data til udvikling af nye strategier og produkter i kraft af deres kompetencer inden for avanceret statistisk modellering, kombineret med deres evner til at bruge disse kompetencer til at forklare kompleks menneskelig adfærd.
 • Design af informationsteknologi
  I kraft af deres evner til at analysere menneske/maskine-interaktion vil kandidater i Cognitive Science kunne bidrage til udvikling af ny teknologi beregnet på menneskelig anvendelse. Kandidater vil være et aktiv både i designfasen og i testfasen af forskningen og udviklingen.
 • Sensorisk videnskab
  Med indgående viden om, hvordan hjernen omdanner lys, lyd og kemisk energi til sensorisk information, og hvordan denne information bliver sammensat til måder at opfatte verdenen på, vil kandidater i Cognitive Science være velegnede til jobs inden for forskning og udvikling i fødevareindustrien eller inden for audioteknologi. 

Karrierevejledning

Du kan læse mere om de karriereservices, som Arts Karriere tilbyder, herunder oplysninger om jobmuligheder samt afholdelse af forskellige arrangementer og workshops.