Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

CIVILINGENIØR
BYGGERI

Kombinerer design, arkitektur og videnskab

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Byggeri bygger videre på din bacheloruddannelse inden for byggeri, så du efter to års studier kan kalde dig civilingeniør. Uddannelsen foregår på engelsk, og du kommer til at arbejde med anvendt matematik og fysik, og du kan specialisere dig inden for specifikke emner som: Bærende konstruktioner, Integreret energidesign, Construction Management, Tektonisk bygningsdesign, Geoteknik, Fluid Dynamics & Building Ventilation og Geotechnical Engineering.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og projektarbejde, og du lærer at arbejde med udvikling af projekter i tværfagligt samarbejde med arkitekter og designere samt at agere i en verden, hvor byggeriet er i konstant udvikling.

Se mere under punktet "Uddannelsens opbygning" længere nede på siden.

Karrieremuligheder

Som civilingeniør i Byggeri kan du blandt andet arbejde hos rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ejendomsselskaber og i bygningselementindustrien. Her kan du eksempelvis arbejde med projekter inden for design, modellering, test, udvikling og styring. Du opnår en høj bygningsfaglig viden, så du kan arbejde med løsningen af komplekse designmæssige opgaver og sikre, at designprocesser gennemføres med en helhedsorienteret tilgang, der omfatter hensyn til både æstetik, teknik, økonomi og arkitektur. Som civilingeniør kan du desuden fortsætte din uddannelse i form af en ph.d.-uddannelse.

Forskning og udvikling

Læs mere om forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for byggeri og bygningsdesign på Aarhus Universitet

Visninger
Forskning ved AU Engineering Her kan du se 5 forskningsvideoer fra AU Engineering ved Aarhus Universitet.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til civilingeniøruddannelsen i byggeri under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer på bachelorniveau svarende i omfang og indhold til mindst 20 ECTS calculus, lineær algebra, sandsynlighedsregning og statistik. 

 • En teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i byggeri fra et dansk universitet med specialisering indenfor enten byggeledelse, integreret energidesign/installationer, bærende konstruktioner, geoteknik eller bygningsdesign.
 • En diplomingeniøruddannelse i byggeri fra et dansk universitet eller ingeniørhøjskole under forudsætning af, at der kan dokumenteres faglige kompetencer med mindst 60 ECTS indenfor et af specialiseringerne indenfor enten byggeledelse, integreret energidesign/installationer, bærende konstruktioner, geoteknik eller bygningsdesign.
 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse med mindst 60 ECTS indenfor byggeri kan være adgangsgivende, forudsat de faglige krav til civilingeniøruddannelsen samlet kan opfyldes.
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til civilingeniøruddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.  

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0) eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på Byggeri
Undervisningen på Byggeri er tilrettelagt med to semestre pr. studieår.

Grundkurser og specialisering
På studiets første del opnår du via grundkurser det faglige grundlag, der er nødvendigt for dit specialiseringsområde, som du arbejder med senere på uddannelsen. Du kan vælge mellem en lang række specialområder lige fra Bærende konstruktioner, Integreret energidesign, Construction Management eller Tektonisk bygningsdesign. I samråd med din specialevejleder kan du sammensætte din helt personlige studieplan, så den passer til netop dine interesser og baggrund.

Obligatoriske pakker:


Efterår

Numerical Analysis in Civil Engineering - 5 ECTS
Risk and Reliability in Engineering - 5 ECTS
Experimental Mechanics Theory (For students specializing in structural engineering, tectonic design, geotechnical engineerin) - 5 ECTS
Integrated Energy Design (For students specializing in integrated energy design) - 5 ECTS
Advanced Planning and Scheduling of Construction Projects (For students specializing in construction management) - 5 ECTS


Forår

Innovation and Entrepreneurship - 5 ECTS
Research Methods in Civil and Architectural Engineering - 5 ECTS
Structural Concepts (For students specializing in structural engineering, tectonic design, construction management, geotechnical engineering) - 5 ECTS
Heat transfer and Mass Transport (For students specializing in integrated energy design) - 5 ECTS

Specialiseringspakker


Efterår:

Construction Management
Innovative Construction processes - 10 ECTS
Lean, Lean Construction & Lean Design - 5 ECTS


(Day) Lighting Design
Daylighting Design and Lighting Simulation - 10 ECTS
Electric Lighting Design - 5 ECTS


Fluid Dynamics and Building Ventilation
Air Physics in Building Ventilation - 5 ECTS
CFD in Architectural Engineering - 5 ECTS
Natural Ventilation - 5 ECTS


Geotechnical Engineering
Experimental Geotechnics - 10 ECTS
Numerical Analysis in Geotechnical Engineering - 5 ECTS


Structural Dynamics and Monitoring
Bridge Design - 5 ECTS
Structural Dynamics - 10 ECTS


Tectonic Design
Computational Design - 5 ECTS
Form-finding in Building Design - 5 ECTS
Tectonics in Engineering and Archuctural design - 5 ECTSForår:

Indoor Climate and Energy
Energy-efficient Building Envelope Design - 5 ECTS
Indoor Climate - 5 ECTS
Simulation of Building Energy Systems - 5 ECTS


Structural Analysis and Concrete Structures
Design of Steel Structures - 5 ECTS
Limit Analysis and Design of Concrete Structures - 10 ECTS


Computational Methods in Civil Engineering
Finite-element Analysis of Solids and Structures - 10 ECTS
Numerical Analysis of Vibrations and Wave Propagation in Solids and Structures - 5 ECTSElective Courses (besides project and study courses)

 • Wave Hydro Dynamics – 5 ECTS
 • Data-based modelling of building thermal dynamics – 5 ECTS
 • Architectural Acoustics- 5 ECTS
 • Integrated Engineering Project – 5 ECTS
 • Indoor Air Quality and Ventilation – 5 ECTS
 • International Construction law – 10 ECTS (14 day workshop in August, Summer course)
 • Prestressed Concrete structures – 5 ECTS
 • Random Vibration – 5 ECTS
 • Structural Mechanics and Dynamics of Windturbines – 5 ECTS
 • Bridge Design – 5 ECTS
 • Human-centered design – 5 ECTS
 • R&D project in engineering 5, 10, 15, or 20 ECTS


Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


Studiediagram

Studiediagrammet viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer.
For studiestart vinter vil rækkefølgen af de obligatoriske kurser være omvendt.

 


Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt kandidatuddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. Du kan læse mere på Graduate School of Science and Technology eller studere eksempler på aktuelle PhD projekter på Institut for Ingeniørvidenskab.


Samarbejde med forskerne på Institut for Ingeniørvidenskab

Studieliv

Dagligdagen på Byggeri

Du kommer til at have din daglige gang på Navitas ved Aarhus Havn. Her er hverdagen præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

De studerendes råd - RIA

Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.


Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Erhvervslivet efterspørger ingeniører, der kan, tænke helhedsorienteret, udvikle projekter i et tværfagligt samarbejde med arkitekter og designere, agere i en verden, hvor byggeriet udvikler sig løbende formmæssigt og håndtere det stigende krav som design af byggeri kræver til indarbejdelse af energi og miljøhensyn. Som civilingeniør i byggeri er du rustet til at møde disse udfordringer.

Som civilingeniør i Byggeri får du følgende kompetencer:

 • Du behersker centrale elementer inden for byggeri og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og teknologier inden for Byggeri.
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces.
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger.
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling. 
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder. 
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et industrielt forum.
 • Du kan på naturvidenskabelig og teknisk baggrund indgå i konstruktivt samarbejde og løsning af faglige problemstillinger.

Med en civilingeniøruddannelse i byggeri kan du få arbejde i virksomheder såsom rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ejendomsselskaber og i bygningselementindustrien. Du kan beskæftige dig med projekter inden for design, modellering, test, udvikling og styring.

Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt civilingeniøruddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker.