Aarhus Universitets segl

BYGGERI

Kandidatuddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Byggeri bygger videre på din bacheloruddannelse inden for byggeri, så du efter to års studier kan kalde dig civilingeniør. Uddannelsen foregår på engelsk.

Ved studiestart vælger du at specialisere dig inden for en af nedenstående studielinjer:

 • Infrastructures and Geotechnical Engineering
 • Structural Engineering
 • Innovative Structural Design
 • Building Science and Technology
 • Construction Management and Engineering

Til hver studielinje hører et bestemt antal kurser, som du kan se nedenfor under punktet ”Uddannelsens opbygning”

Udover de kurser, der hører til studielinjerne, kan du vælge en række valgfag. På 3. semester skal du have et 15 ECTS projektforløb inden for et emne, der vedrører studielinjen. På tredje semester vælger mange studerende at læse i udlandet på et andet universitet. Det sidste semester er specialesemesteret, hvor du vælger emne. Specialearbejdet kan være i samarbejde med en ekstern virksomhed.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og projektarbejde, og du lærer at arbejde med udvikling af projekter i tværfagligt samarbejde med arkitekter og designere samt at agere i en verden, hvor byggeriet er i konstant udvikling.

Fremtidsmuligheder

Som civilingeniør i Byggeri kan du blandt andet arbejde hos rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ejendomsselskaber og i bygningselementindustrien. Her kan du eksempelvis arbejde med projekter inden for design, modellering, test, udvikling og styring. Du opnår en høj bygningsfaglig viden, så du kan arbejde med løsningen af komplekse designmæssige opgaver og sikre, at designprocesser gennemføres med en helhedsorienteret tilgang, der omfatter hensyn til både æstetik, teknik, økonomi og arkitektur. Som civilingeniør kan du desuden fortsætte din uddannelse i form af en ph.d.-uddannelse.

Forskning og udvikling

Læs mere om forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for byggeri og bygningsdesign på Aarhus Universitet

Mød studerende

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til civilingeniøruddannelsen i byggeri under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer på bachelorniveau svarende i omfang og indhold til mindst 20 ECTS calculus, lineær algebra, sandsynlighedsregning og statistik. 

 • En teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i byggeri fra et dansk universitet med specialisering indenfor enten byggeledelse, integreret energidesign/installationer, bærende konstruktioner, geoteknik eller bygningsdesign.
 • En diplomingeniøruddannelse i byggeri fra et dansk universitet eller ingeniørhøjskole under forudsætning af, at der kan dokumenteres faglige kompetencer med mindst 60 ECTS indenfor et af specialiseringerne indenfor enten byggeledelse, integreret energidesign/installationer, bærende konstruktioner, geoteknik eller bygningsdesign.
 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse med mindst 60 ECTS indenfor byggeri kan være adgangsgivende, forudsat de faglige krav til civilingeniøruddannelsen samlet kan opfyldes.
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til civilingeniøruddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Download bilag til din ansøgning

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en international bacheloruddannelse, skal du udfylde dette bilag og vedhæfte det til din ansøgning. Bilaget bruges i vurderingen af, om du opfylder adgangskravene.

Download bilag

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Retskrav

Studerende, der afslutter bacheloruddannelsen i Byggeri ved Aarhus Universitet, har retskrav på optagelse på civilingeniøruddannelsen i Byggeri ved Aarhus Universitet under forudsætning af, at der søges om optagelse med henblik på start på civilingeniøruddannelsen senest ved sommeroptaget tre år efter bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning fra sommeroptag 2025

Fra sommeroptaget 2025 vil der være pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Tildeling af pladser er baseret på en overordnet vurdering. Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Karakterniveau for bachelorgraden

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor matematik og ingeniørdesign af bygværker, og enten (1) konstruktionsanalyse, (2) indeklima og bygningsfysik, (3) konstruktionsanalyse og geoteknik, eller (4) byggeledelse.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning


Infrastructures and Geotechnical Engineering - Summer intake


Elective courses - Semester 1 (fall)

 • Structures I - Elements and Joints
 • Computational Fluid Dynamics in Civil and Architectural Engineering
 • Fracture Mechanics and Fatigue of Structures
 • Advanced Structural Dynamics
 • Bridge Design
 • Wave Loading on Offshore Structures
 • Risk, Reliability and Resilience of the Built Environment
 • Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

Elective courses - Semester 2 (spring)

 • Structures II - Systems
 • Finite Element Analysis of Spatial Lightweight Structures
 • Structural Dynamics
 • Digital Crafting - Robotic Manufacturing and Construction  
 • Experimental Mechanics and Dynamics
 • Advanced Design of Concrete Structures
 • Systems Engineering (general)
 • Applied Innovation (general)
 • Risk, Reliability and Resilience of the Built Environment

Elective courses - Semester 3 (fall)

 • Structures I - Elements and Joints
 • Advanced Concrete Technology
 • Wave Propagation in Solids and Structures
 • Bridge Design
 • Modelling and Testing of Wind Turbines
 • Integrated Engineering Project
 • Wave Loading on Offshore Structures
 • Risk, Reliability and Resilience of the Built Environment
 • Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

Infrastructures and Geotechnical Engineering - Winter intake


Elective courses - Semester 1 (spring)

 • Structural Dynamics
 • Digital Crafting - Robotic Manufacturing and Construction  
 • Integrated Facade Engineering I
 • Systems Engineering (general)
 • Applied Innovation (general)
 • Physical Measurement Techniques
 • Advanced Design of Concrete Structures

Elective courses - Semester 2 (fall)

 • Structures I - Elements and Joints
 • Advanced Structural Dynamics
 • Advanced Concrete Technology
 • Computational Fluid Dynamics in Civil and Architectural Engineering
 • Hybrid Structures
 • Bridge Design
 • Integrated Engineering Project
 • Wave Loading on Offshore Structures
 • Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

Elective courses - Semester 3 (spring)

 • Structures II - Systems
 • Experimental Mechanics and Dynamics
 • Finite Element Analysis of Spatial Lightweight Structures

Structural Engineering - Summer intake


Elective courses - Semester 1 (fall)

 • Computational Design and Constructability
 • Computational Fluid Dynamics in Civil and Architectural Engineering
 • Fracture Mechanics and Fatigue of Structures
 • Architectural Acoustics
 • Hybrid Structures
 • Bridge Design
 • Wave Loading on Offshore Structures
 • Risk, Reliability and Resilience of the Built Environment
 • Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

Elective courses - Semester 2 (spring)

 • Formfinding in Building Design
 • Integrated Facade Engineering I
 • Soil Mechanics
 • Advanced Material Technology
 • Advanced Design of Concrete Structures
 • Advanced Material and Structural Mechanics
 • Systems Engineering (general)
 • Applied Innovation (general)

Elective courses - Semester 3 (fall)

 • Generative Building Design
 • Integrated Facade Engineering II
 • Advanced Concrete Technology
 • Wave Propagation in Solids and Structures
 • Bridge Design
 • Modelling and Testing of Wind Turbines
 • Integrated Engineering Project
 • Wave Loading on Offshore Structures
 • Risk, Reliability and Resilience of the Built Environment
 • Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

Structural Engineering - Winter intake


Elective courses - Semester 1 (spring)

 • Structural Dynamics (BSc)
 • Integrated Facade Engineering I
 • Soil Mechanics
 • Digital Crafting - Robotic Manufacturing and Construction  
 • Systems Engineering (general)
 • Applied Innovation (general)

Elective courses - Semester 2 (fall)

 • Computational Design and Constructability
 • Fracture Mechanics and Fatigue of Structures
 • Advanced Concrete Technology
 • Computational Fluid Dynamics in Civil and Architectural Engineering
 • Hybrid Structures
 • Architectural Acoustics
 • Bridge Design
 • Integrated Engineering Project
 • Wave Loading on Offshore Structures
 • Risk, Reliability and Resilience of the Built Environment
 • Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

Elective courses - Semester 3 (spring)

 • Formfinding in Building Design
 • Structures II - Systems
 • Advanced Material and Structural Mechanics
 • Integrated Facade Engineering I

Innovative Structural Design - Summer intake


Elective courses - Semester 1 (fall)

 • Computational Fluid Dynamics in Civil and Architectural Engineering
 • Generative Building Design
 • Hybrid Structures
 • Fracture Mechanics and Fatigue of Structures
 • Architectural Acoustics
 • Risk, Reliability and Resilience of the Built Environment
 • Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

Elective courses - Semester 2 (spring)

 • Adaptable and Kinetic Structures (Cancelled in spring 2024)
 • Digital Crafting - Robotic Manufacturing and Construction  
 • Integrated Facade Engineering I
 • Experimental Mechanics and Dynamics

Elective courses - Semester 3 (fall)

 • Computational Fluid Dynamics in Civil and Architectural Engineering
 • Generative Building Design
 • Hybrid Structures
 • Integrated Facade Engineering II
 • Fracture Mechanics and Fatigue of Structures
 • Architectural Acoustics
 • Risk, Reliability and Resilience of the Built Environment
 • Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

Innovative Structural Design- Winter intake


Elective courses - Semester 1 (spring)

 • Adaptable and Kinetic Structures (Cancelled in spring 2024)
 • Digital Crafting - Robotic Manufacturing and Construction  
 • Integrated Facade Engineering I
 • Experimental Mechanics and Dynamics

Elective courses - Semester 2 (fall)

 • Generative Building Design
 • Hybrid Structures
 • Computational Fluid Dynamics in Civil and Architectural Engineering
 • Integrated Facade Engineering II
 • Fracture Mechanics and Fatigue of Structures
 • Architectural Acoustics
 • Risk, Reliability and Resilience of the Built Environment
 • Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

Elective courses - Semester 3 (spring)

 • Adaptable and Kinetic Structures (Cancelled in spring 2024)
 • Digital Crafting - Robotic Manufacturing and Construction  
 • Integrated Facade Engineering I
 • Experimental Mechanics and Dynamics

Building Science and Technology - Summer intake


Elective courses - Semester 3 (fall)

 • Computational Fluid Dynamics in Civil and Architectural Engineering
 • Grid-interactive Buildings
 • Architectural Acoustics
 • Integrated Engineering Project
 • Risk, Reliability and Resilience of the Built Environment
 • Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

Building Science and Technology - Winter intake


Elective courses - Semester 3 (spring)

 • Systems Engineering (general)
 • Applied Innovation (general)
 • Formfinding in Building Design
 • Integrated Facade Engineering I
 • Natural Ventilation (Cancelled in spring 2024)

Construction Management and Engineering - Summer intake


Elective courses - Semester 2 (spring)

 • Systems Engineering (general)
 • Applied Innovation (general)
 • Digital Crafting - Robotic Manufacturing and Construction

Elective courses - Semester 3 (fall)

 • International Construction Law (summer course).
 • Integrated Engineering Project
 • Risk, Reliability and Resilience of the Built Environment

Construction Management and Engineering - Winter intake


Elective courses - Semester 1 (spring)

 • International Construction Law (summer course).
 • Systems Engineering (general)
 • Applied Innovation (general)
 • Digital Crafting - Robotic Manufacturing and Construction  

Elective courses - Semester 3 (spring)

 • International Construction Law (summer course).
 • Systems Engineering (general)
 • Applied Innovation (general)
 • Digital Crafting - Robotic Manufacturing and Construction  

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.


Studieliv

Dagligdagen på Byggeri

Du kommer til at have din daglige gang på Navitas ved Aarhus Havn. Her er hverdagen præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

De studerendes råd - RIA

Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.


Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere


Erhvervslivet efterspørger ingeniører, der kan, tænke helhedsorienteret, udvikle projekter i et tværfagligt samarbejde med arkitekter og designere, agere i en verden, hvor byggeriet udvikler sig løbende formmæssigt og håndtere det stigende krav som design af byggeri kræver til indarbejdelse af energi og miljøhensyn. Som civilingeniør i byggeri er du rustet til at møde disse udfordringer.

Som civilingeniør i Byggeri får du følgende kompetencer:

 • Du behersker centrale elementer inden for byggeri og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og teknologier inden for Byggeri.
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces.
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger.
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling. 
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder. 
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et industrielt forum.
 • Du kan på naturvidenskabelig og teknisk baggrund indgå i konstruktivt samarbejde og løsning af faglige problemstillinger.

Med en civilingeniøruddannelse i byggeri kan du få arbejde i virksomheder såsom rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ejendomsselskaber og i bygningselementindustrien. Du kan beskæftige dig med projekter inden for design, modellering, test, udvikling og styring.

Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt civilingeniøruddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker.


Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.