Aarhus Universitets segl

Arabisk- og islamstudier

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kun ansøgere med dansk adgangsgrundlag)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Arabisk og Islamstudier handler om kultur, religion, samfund, politik og historie inden for islam og den arabiske verden. Uddannelsen fokuserer på den moderne arabiske verden og på islam og muslimer både i og uden for den arabiske verden. I løbet af uddannelsen arbejder du med at forbedre dine arabiske sprogkundskaber, som du blandt andet kan anvende til forskningsbrug i dit speciale. Du arbejder med teori og metode og forskellige seminar-emner, såsom ’jihadisme’ eller ’islam og muslimer i Vesten’. Du kan også tage relevante seminarer på andre uddannelser, fx Religionsvidenskab eller Statskundskab. I dit profilsemester har du mulighed for at komme i praktik (projektorienteret forløb) eller tage et semester på et universitet i den arabiske verden eller andre steder.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Arabisk og Islamstudier kan du bruge dit områdekendskab og sprogkundskaber i internationalt samarbejde, udviklingsarbejde og integrationsarbejde, og du kan arbejde i danske og internationale organisationer og virksomheder, der opererer i den arabiske verden.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Arabisk- og islamstudier.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Arabisk- og islamstudier:

 • Bacheloruddannelsen i Arabisk- og islamstudier (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linje er en bestået bacheloruddannelse med Arabisk- og islamstudier som centralt fag  

 • Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bacheloruddannelse bestående af Arabisk- og islamstudier som centralt fag og et bachelortilvalg i et andet fag. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Disse skal som minimum indeholde: 

 • 10 ECTS arabisk ud over propædeutik 

 • 10 ECTS om islam, inklusive islams historiske udvikling og vigtige nutidige bevægelser 

 • 20 ECTS om historie, politik, samfund og kultur i den arabiske verden 

 Eksempler på disse: 

 • En bacheloruddannelse bestående af et andet humanistisk fag som centralt fag og et bachelortilvalg i Arabisk- og islamstudier. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Dokumentation

Læs hvilke generelle krav til dokumentation der stilles til din ansøgning.

Bemærk, at det IKKE er nødvendigt at uploade kursusbeskrivelser hverken for ansøgere med dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Arabisk- og islamstudier kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Arabisk- og islamstudier er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. 

På Arabisk- og islamstudier findes der mange faglige og sociale arrangementer, som du kan deltage aktivt i: 

 • Arabar: I fredagsbaren kan du mødes med dine medstuderende og hygger jer over en øl eller vand. Desuden holder Arabar fester og andre arrangementer hvert semester.
 • Orientalisten: Orientalisten er foredragsforeningen på Arabisk- og islamstudier. Et par gange i løbet af semestret afholdes der foredrag om spændende emner inden for den arabiske verden, det kan være om situationen i Palæstina og Israel, om muslimer i Indien eller om medier i den arabiske verden.
 • Fagrådet: Fagrådet er de studerendes talerør, og hver årgang vælger repræsentanter, der er med til at sikre at de studerende på Arabisk- og Islamstudier er glade og tilfredse med deres studier. Der sidder repræsentanter fra Fagrådet i Uddannelsesnævnet for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier.

Praktik

I løbet af kandidatuddannelsen kan du komme i praktik i Danmark eller i den arabiske verden. Her kan du skabe erfaringer og kontakter til dit senere arbejdsliv. Praktikken afsluttes med en eksamensopgave. Du kan se aktuelle praktikopslag på AUs jobbank.

Udlandsophold

Du har gode muligheder for at læse et semester ved et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter i verden, og vi hjælper dig gerne med at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kompetenceprofil

Med en kandidatuddannelse i Arabisk- og islamstudier opnår du indgående viden om centrale træk af islam og det arabiske sprogområdes historie, politik, samfundsforhold og kulturelle udtryksformer i nyere tid. Du har desuden et dybdegående kendskab til religionsvidenskabelige og politologiske teorier og til samfundsteori og kulturteori med henblik på at kunne inddrage relevante teorier og metoder i analyser af samfunds- og kulturforhold. Som kandidatuddannet i Arabisk- og islamstudier kan du derfor bruge dit områdekendskab og dine sprogkundskaber i internationalt samarbejde, udviklingsarbejde og integrationsarbejde. Du kan f.eks. arbejde i danske og internationale organisationer og virksomheder, der opererer i den arabiske verden.

Som kandidatuddannet fra Arabisk- og islamstudier har du færdigheder i:

 • At redegøre skriftligt og mundtligt for komplekse faglige problemstillinger i et korrekt og forståeligt sprog
 • At identificere, analysere og drøfte forudsætningerne for og konsekvenserne af teoretiske og metodiske valg inden for Arabisk- og islamstudier
 • At anvende skriftlige, mundtlige og nonverbale kilder normalt på arabisk til forskningsbrug
 • Selvstændigt, dækkende og kritisk at drøfte foreliggende, relevant forskning inden for udvalgte emner med brug af tekster på arabisk
 • At analysere praktiske problemstillinger i en erhvervsmæssig/professionel sammenhæng.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.