IT-PRODUKTUDVIKLING

Udvikling af fremtidens digitale produkter og services

Introduktion

Kandidatuddannelsen i IT-produktudvikling handler om design og udvikling af IT-produkter, og du kommer blandt andet til at arbejde med programmering, lokationsbaserede systemer og avanceret webteknologi. Uddannelsen foregår på engelsk, og foruden de IT-tekniske kurser bliver du undervist i industrielt design, service design og moderne digitale teknologier som eksempelvis augmented reality. Uddannelsens valgfrie kurser giver dig mulighed for at specialisere dig inden for eksempelvis teknisk video og lyd, positioneringsteknologi eller Internet of things-teknologier.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i IT-produktudvikling kan du arbejde i IT-industrien med alt lige fra udvikling af nye mobile applikationer, mediekontroludstyr til boliger og byrum. Du kan også arbejde med oplevelses- og læringsinstallationer eller med udvikling af teknologi til sundhedssektoren. Du har også mulighed for at fortsætte dit studie i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i it-produktudvikling:

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i it efter studieretningen produktdesign fra Aarhus Universitet
  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i datalogi med et tilvalg af 45 ECTS inden for fysisk design og produktudvikling fra Aarhus Universitet.

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i it-produktudvikling:

  • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse, med fagelementer inden for it af et omfang på 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for matematik, sandsynlighedsregning og statistik kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Dagligdagen på IT-produktudvikling

Kandidatuddannelsen i IT-produktudvikling holder til i IT-byen Katrinebjerg, hvor alle Aarhus Universitets IT-uddannelser er samlet. Du har gode muligheder for at dyrke det sociale liv på uddannelsen, når fredagsbaren på Institut for Datalogi hver fredag slår dørene op til en hyggelig eftermiddag og aften med dine medstuderende. En stor del af undervisningen foregår i laboratorier, hvor studerende har adgang til en lang række design- og prototyping faciliteter som 3D-printere og laserskærere.

Dit afsluttende speciale

Du afslutter din kandidatuddannelse i IT-produktudvikling med et speciale, hvor du under vejledning af en forsker er ansvarlig for projektbeskrivelsen og for at udarbejde og afslutte specialet. Specialet kan basere sig på teori, men også indeholde en eksperimenterende del, hvor du selv udvikler og tester et produkt eller et koncept. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år. Data er kun baseret på 1. års dimittender.

Kandidat i job

Morten Boye Mortensen, cand.scient. i IT-produktudvikling, digital concept designer hos LEGO

Jeg er ansat i en af de afdelinger, der udvikler nye legekoncepter for LEGO. Vi arbejder med de tidlige faser af produktudviklingen som konceptudvikling, prototyper og test. Jobbet hænger godt sammen med min kandidatuddannelse i IT-produktudvikling, hvor vi lavede prototyper af alle de koncepter, vi skabte. At vi arbejdede med prototyper på studiet, har betydning for den måde, jeg griber tingene an på i dag. Jeg har lært en meget praktisk tilgang til tingene, og jeg kan lynhurtigt frembringe noget konkret, der kan bringe udviklingsprocesserne videre.