Du er her: AU » Uddannelse » Kandidat

Find din Kandidatuddannelse

Interesse

Alfabetisk

Sprog

Fakultet

Sted

ÅBENT FOR 2. RUNDEOPTAG

Der nu åbent for 2. rundeoptag på en række kandidatuddannelser.

DIPLOM- OG CIVILINGENIØRUDDANNELSER

På Aarhus Universitet kan du vælge mellem 12 diplomingeniøruddannelser og 9 civilingeniøruddannelser. Få overblik over ingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet.

DIN STUDIETRIVSEL

Trivsel.au.dk

På Aarhus Universitet tager vi din studietrivsel seriøst. Derfor har vi et trivselssite målrettet alle vores studerende.

OPTAGELSE PÅ AU

Sådan søger du optagelse

Få styr på, hvordan du søger optagelse på Aarhus Universitet. Find ansøgningsfrister, oplysninger om adgangskrav m.v.

VEJLEDNING

Kontakt studievejledningen

Har du brug for hjælp til dit valg af kandidatuddannelse kan du få vejledning specifikt for din uddannelse eller fra den centrale vejledning ved Aarhus Universitet.

NY KANDIDATUDDANNELSE

Er du interesseret i sprog og kultur med en erhvervsvinkel? 

SUPPLERING

Der blev i 2014 vedtaget en overgangsordning for supplering, sådan at ansøgere fortsat kan supplere med henblik på at kvalificere sig til en kandidatuddannelse. Overgangsordningen gælder til og med sommeroptaget 2016.

 Der er senere, i november 2015, indgået en politisk aftale om justering af fremdriftsreformen, der også omhandler supplering. Hvordan dette vil blive udmøntet i forhold til mulighederne for supplering for ansøgere til Aarhus Universitet, er endnu ikke fastlagt. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte universitetet via kandidat@au.dk

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.06.2016