Du er her: AU » Uddannelse » Kandidat » IT-didaktisk design

IT-didaktisk design

Kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design - Introduktion

  

  • Hvordan skal vi tænke uddannelse i et samfund præget af digitale medier?
  • Hvordan kan it understøtte konceptet om livslang læring?
  • Hvordan designer og udvikler vi fremtidens undervisnings- og læringsmiljøer?

Hvis  du har lyst til at gå i dybden med sådanne spørgsmål er kandidatuddannelsen It-didaktisk design måske noget for dig. Her kan du få indsigt i, hvordan de nye medier skaber muligheder og udfordringer for undervisning og læring.

På kandidatuddannelsen i it-didaktisk design beskæftiger du dig med digitale medier ud fra en lærings- og undervisningsoptik. Du bliver præsenteret for forskningsbaserede teorier om teknologiens indflydelse på didaktik, læring og undervisning –og for det læringspotentiale, der ligger i teknologien.

Du møder teorier til forståelse og analyse af uddannelsesinstitutioner og andre organisationer, hvor it i stigende grad understøtter undervisning, (efter)uddannelse, kommunikation, vidensdeling, samarbejde og læring på arbejdspladsen.

Digitale medier i praksis

Du kan se frem til en kandidatuddannelse, der baserer sig på ”blended learning”, som dækker over det at undervisningen afvikles som et samspil mellem tilstedeværelsesundervisning og netmedieret undervisning. Uanset om undervisningen foregår som traditionel tilstedeværelsesundervisning eller via nettet, vil vi benytter en række undervisningsformer fx underviseroplæg – hvoraf nogle af dem hentes online – , studenteroplæg, gruppearbejde og individuelt arbejde.

Du vil som studerende anvende en række it-platforme, som en integreret del af din uddannelse under hele forløbet. Dette vil give dig en praktisk erfaring med at bruge sociale netværkssider til samarbejde, formidle blogindlæg og arbejde med flere relevante online værktøjer som Google Drive og YouTube i en læringssammenhæng.

Du vil gennem hele forløbet arbejde med forskellige projekter, hvor digitale medier anvendes i konkrete lærings-, undervisnings eller formidlingssammenhænge. På den måde teoretiserer og analyserer vi de redskaber, som vi selv gør brug af, og samtidig diskuterer vi de forskellige læringspotentialer og didaktiske udfordringer i arbejdet med dem.

Eksempler fra undervisningen på IT-didaktisk design

Brug af Pages i undervisningen

I forbindelse med uddannelsen anvender vi det sociale netværkssite Pages, der er udviklet på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Pages skaber et community med læring i centrum, hvor studerende og undervisere kan oprette personlige profiler og skabe grupper på tværs af hold og uddannelsestrin. Besøg Pages.

Pages understøtter derudover brugen af blogs, hvor undervisere, grupper af studerende eller hele hold har mulighed for at formidle pointer og erfaringer fra undervisningen. Følg den igangværende undervisning på It-Didaktisk Design-bloggen.

Praktisk

Uddannelsen er for dig, der har en bachelor eller en professionsbachelor og ønsker en overbygning inden for it og didaktik. Det betyder blandt andet, at mange studerende på It-didaktisk design allerede har en praksiserfaring, som vi vil drage nytte af i undervisningen, hvilket bliver uddybet i Studieordningen.

Du har derudover muligheden for at følge undervisningen fra alle steder i landet end i Aarhus. Det er et krav, at du deltager i en række obligatoriske koncentrerede seminarer i Aarhus, men ellers baserer undervisningen sig på online undervisning, vejledning og eksamener, i den udstrækning det giver mening.

Uddannelsen udbydes af Institut for Æstetik og Kommunikation i samarbejde med Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, og undervisere herfra vil forestå undervisningen.

For yderligere information om uddannelsen kontakt:

Pia Gjermandsen Andersen, Kontorfuldmægtig

Arts,  Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Paludan-Müllers Vej 48 (bygning 5620, lokale 111) 

8200 Aarhus N

Direkte telefon: 87162031

E-mail: pgjermandsen@tdm.au.dk

 

Studiested

Undervisningen er delvist netbaseret, hvilket betyder, at der i løbet af hvert semester er 2-3 heldagsseminarer (af 1-2 (3) dage). Disse foregår i Aarhus. Mellemperioderne foregår online, hvor der vil være individuelt arbejde, gruppearbejde, vejledning og feedback.

Studiestart

Kandidatuddannelsen har studiestart i september

Undervisningssprog

Dansk

Kontakt studievejledningen

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der har en bachelor eller en professionsbachelor og ønsker en overbygning inden for it og didaktik.
Mød de første kandidater i it-didaktisk design
Jeg synes, at der mangler tænkning om, hvordan man inddrager it i undervisning og bruger det til læring i alle slags uddannelsesinstitutioner, i fritidsordninger, i virksomheder osv. Vi mangler didaktikere, der kan give lærerne gode ideer til, hvad man kan få ud af it, så man ikke bare bruger computeren som regne-, skrive- eller spillemaskine.

Trine Woller Johansson, uddannet lærer, cand.pæd. i it-didaktisk design, forfatter og pædagogisk konsulent

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk