ITKO - IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i IT, kommunikation og organisation kvalificerer dig til at løse krævende tekniske, udviklings- og ledelsesmæssige opgaver inden for kommunikations- og informationsteknologi. Du lærer at inddrage strategiske, kommunikationsmæssige og organisatoriske aspekter, når nye IT-systemer skal udvikles og implementeres i virksomheder og organisationer. I løbet af uddannelsen samarbejder du med dine medstuderende om projekter, som klæder jer på til at udføre udviklings- og ledelsesmæssige opgaver i jeres kommende arbejdsliv.

Du kan på It-vests website også læse mere om Cand.it.-uddannelsen i IT, kommunikation og organisation.

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig kvalifikationer inden for IT, organisation, ledelse, strategi, markedsføring og kommunikation. Du kan bygge bro mellem udviklere, programmører, ledelse og brugere både i og uden for din arbejdsplads, og du kan formidle de strategiske og ledelsesmæssige konsekvenser af ny teknologi. Som færdiguddannet kan du eksempelvis arbejde som konsulent, marketingskoordinator, projektleder, analytiker, webmaster eller IT-udvikler.

Adgangskrav

Alle typer bachelorer kan optages på uddannelsen. Ud over en bacheloruddannelse eller tilsvarende baggrund stilles der krav om, at du har grundlæggende viden inden for mindst ét af følgende fire fagområder via deres adgangsgivende uddannelse:

 • Økonomistyring
 • Organisation
 • Marketing
 • Systemarkitektur

Der vil i vurderingen til optagelse blive lagt vægt på de dokumenter, der er vedhæftet ansøgningen og ikke andet.

Et eventuelt tilbud om optagelse er betinget af, at du inden udgangen af uddannelsens 1. semester består supplerende adgangsprøver i de resterende fagområder. Hvor mange fagområder du opfylder, vil blive vurderet i forbindelse med din ansøgning om optagelse. De fag, du ikke bliver fritaget for, skal du følge i studiets første fem uger, som er afsat til netop dette formål.

Adgangskrav for IT-bachelorer

For bachelorer med IT-baggrund er der tilrettelagt et lettere tilpasset studieforløb. En it-baggrund kan f.eks. være beståelse af:

 • Bacheloruddannelse i it (AU)
 • Bacheloruddannelse i IT-produktudvikling (AU)
 • Bacheloruddannelse i Datalogi (AU)
 • Datamatiker (EAAA)*
 • Informationsvidenskab (AU)
 • Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign (SDU)
 • Informationsteknologi (AAU)
 • Bacheloruddannelse i Interaktionsdesign (AAU)
 • Diplomingeniør – sundhedsteknologi (AU + AAU)
 • Diplomingeniør – it
  • IT-elektronik og softwareteknologi (DTU)
  • Informations- og kommunikationsteknologi (SDU + AU)
  • Information and Communication Technology (VIA University College)
 • Global Business Engineering, ICT-specialisering (VIA)
 • Medialogi (AAU)
 • Professionsbachelor i
  • Softwareudvikling (EAAA)
  • Webudvikling (EAAA)
  • Økonomi og it (EAAA)
  • Økonomi og Informationsteknologi (KEA)

IT-bachelorer opfylder kravet om grundlæggende viden i Systemarkitektur, og dermed opfylder de herigennem adgangskravene på baggrund af dette ene fagområde. Disse bachelorer har dog også mulighed for at blive fritaget for de øvrige tre suppleringsfag (økonomistyring, organisation og marketing). Hvor mange fagområder du opfylder, vil blive vurderet i forbindelse med din ansøgning om optagelse. De fag, du ikke bliver fritaget for, skal du følge i studiets første fem uger, som er afsat til netop dette formål.

*Bemærk, at akademiuddannelsen til Datamatiker skal kombineres med en top-up professionsbachelor eller anden bacheloruddannelse, for at være adgangsgivende til en kandidatuddannelse.

Sprogkrav

Hvis din uddannelsesmæssige baggrund ikke er dansksproget, skal du til de dansksprogede kandidatuddannelser dokumentere danskkundskaber svarende til Dansk A eller Studieprøven.

Adgangsbegrænsning

 

Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i Informationsteknologi – It, kommunikation og organisation. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse (dvs. der er bedømt med en karakter), der på ansøgningstidspunktet er opnået på den adgangsgivende uddannelse.

Nye adgangskrav gældende fra optagelsen i 2019

Adgangskrav gældende fra 2019

En forudsætning for at kunne søge om optagelse på uddannelsen er, at den studerende har bestået en bacheloruddannelse, hvor væsentlige dele heraf udgøres af fag inden for IT, kommunikation eller organisation.

Ansøgere, som har bestået en IT-bachelor, optages på en særskilt studieordning for studerende med en bacheloruddannelse inden for IT.

Adgangsbegrænsning og udvælgelseskriterier gældende fra 2019

De 20 ansøgere med en bacheloruddannelse inden for IT med det højeste gennemsnit får tilbudt en studieplads på den særskilte ordning for IT-bachelorer. Herefter prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit, såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse (dvs. der er bedømt med en karakter), der på ansøgningstidspunktet er opnået på den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende, herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Informationsteknologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

En typisk uge på 1. semester på ITKO

Mandag
Kl. 9-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Programmering
Kl. 14-16: Holdundervisning i Digital Kommunikation

Tirsdag
Kl. 8-10: Forelæsning i Teambuilding og teamwork
Kl. 10-12: Forelæsning i Digital Kommunikation
Kl. 12-17: Forberedelse

Onsdag
Kl. 9-12: Møde med læsegruppe
Kl. 12-14: Forelæsning i Programmering
Kl. 14-17: Forberedelse

Torsdag
Kl. 8-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Teambuilding og teamwork
Kl. 13-17: Møde med læsegruppe

Fredag
Kl. 8-13: Forberedelse af næste uges emner
Kl. 13-15: Møde med læsegruppe

Dagligdagen på ITKO

På ITKO er du i høj grad ansvarlig for din egen læring gennem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstudier. Du arbejder sammen med dine medstuderende i grupper, som typisk består af tre til fire studerende. Her arbejder I sammen om givne opgaver, og I samarbejder om og diskuterer faglige problemstillinger, hvor I også gennemgår materialet til næste undervisningsgang.  

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere

Fra studie til første job

"Jeg arbejder i dag med at etablere Arlas nye IT-organisation i Gdansk, Polen (100-150 nyansættelser), hvor jeg som eneste dansker er flyttet til for en 2-årig periode. Jeg bruger mine ITKO-kompetencer dagligt – specielt de organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer jeg har fået. Jeg vil til enhver tid anbefale ITKO-uddannelsen, og jeg ville aldrig have været den foruden."

Henrik Bjerre, Cand.it. ITKO
IT Manager, Arla Foods

”Som projektleder skal jeg sikre, at kundens behov opfyldes i de løsninger, vi udvikler, ved at være bindeled mellem kunde og udvikler. Jeg synes, noget af det spændende ved ITKO uddannelsen var at arbejde i teams om projekter, fordi det i høj grad afspejler den professionelle virkelighed."

Carina Vigsø Nielsen, cand.it. ITKO

Læs mere om hvad flere alumner arbejder med som deres første job efter endt studie.