Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

STRATEGIC COMMUNICATION

(CAND.MERC.)

Kandidatuddannelse

Introduktion

The MSc in Economics and Business Administration – Strategic Communication focuses on the strategic, organisational and managerial opportunities and challenges related to companies’ communication with its various stakeholders. This specialisation qualifies you to master the complex processes and practices of strategic communication specifically within the areas of organisational and management communication, brand and social media management and innovation.

A strategic discipline

Communication is a strategic discipline and practice. It therefore requires managerial decisions on the strategic direction and purpose of communication as well as of the management of the related processes. The specialisation in Strategic Communication prepares you for setting strategic goals that aim to create value for employees, markets, organisations and society; to assess how different social, cultural and economic contexts and stakeholders affect strategy selection and execution; and to master the complex processes of strategic communication, including the design, execution and management of communication strategies and activities.

The first semester of the specialisation provides you with thorough understandings of organisations and and the strategic management of organisational communication. The courses build upon the idea that different understandings of an organisation call for different communication strategies. The first semester’s selection of prerequisite courses (including a course on Management Research Methods) provides you with a solid foundation of knowledge and prepares you for the second semester’s specialisation courses. These include courses on the key concepts of corporate communication, brand and media management.

One of the guiding principles of the specialisation is close collaborations with the business community; both as means to ensure the continuous relevance of the programme, and to create a constructive dialogue between students and the business community. Teaching activities therefore include hands-on work with real cases and guest lectures. Students are also encouraged to include an internship in a company (in Denmark or abroad) in the third semester of the programme.

Please note that the specialisation in Strategic Communication is especially designed for students with a Bachelor’s Degree in Marketing and Management Communication from Aarhus University, Aarhus BSS.

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

De erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser HA og BSc in Economics and Business Administration ved Aarhus Universitet giver direkte adgang til kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (cand.merc.). 

Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution opfylder automatisk de specifikke adgangskrav.

Bemærk, at hvis din HA eller BSc i Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution er færdiggjort før år 2000, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning blive vurderet, om den lever op til adgangskravene beskrevet under afsnittet ”Adgang med anden uddannelse”.

Ansøgere med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi med tilvalg, studieordning 2017 og frem, fra Aarhus Universitet, opfylder adgangskravene til cand.merc.

Ansøgere med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi-erhvervsret (HA(jur.)) fra Aarhus Universitet med studiestart september 2014 eller senere opfylder adgangskravene til cand.merc., såfremt ansøgere har opfyldt krav til særlig sammensætning af valgfag (10 ECTS inden for godkendte erhvervsøkonomiske fag).

Adgang med anden uddannelse

Har du en anden uddannelse end ovenstående, vil det i forbindelse med behandling af din ansøgning blive vurderet om adgangskravene opfyldes.
I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag, således at følgende fagområder er dækket i det angivne ECTS-omfang:

Fagområde

ECTS

Metode*

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering

7,5 ECTS

Regnskab

7,5 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Operations Management

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

25 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

*Bemærk, ansøgere skal have 15 ECTS inden for metode, herunder mindst 10 ECTS kvantitativ metode eller statistik

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en professionsbachelor

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse (cand.merc.) skal du med en Professionsbachelor i Finans eller Professionsbachelor i International handel og markedsføring have bestået bestemte valgfag på din uddannelse. Du kan i denne oversigt se, hvilke fag du skal have bestået på din professionsbachelor.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0) eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.  

Adgangsbegrænsning fra 2022 

Fra og med optagelsen i 2022 er der adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (cand.merc.). For studerende uden retskrav er det derfor ikke i sig selv en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. 

Bemærk, at der er særlige begrænsninger for supplering til uddannelser med adgangsbegrænsning. Af samme årsag tilbydes forhåndsvurderinger ikke længere.

Læs mere om supplering.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de fag med gradueret bedømmelse (det vil sige fag bedømt med en numerisk karakter), der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens opbygning

STUDIEORDNING

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

I studiediagrammet nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.


FIRST SEMESTER: PREREQUISITE COURSES

The first semester’s selection of prerequisite courses provides you with a solid academic base and advanced knowledge of organisational and brand management theories, which is crucial for the analysis, understanding, critical assessment and solving of communication problems:

The course Organisational Theory provides you with advanced knowledge on how to analyse and understand organisations and organisational practices, and it presents various analytical frameworks with which to understand and navigate organisations.

The course Strategic Management and Organisational Communication aims to enhance our understanding of the role communication plays in the management of modern organisations and of the various communicative causes, correlations, and consequences of internal communication processes and practices on the overall strategic management of the organisation. The course provides you with skills for analysing, identifying and solving communication problems related to managerial and organisational challenges as well as in managing communication at individual, group, organisational and societal level.

The course Scientific Research provides you with advanced insights into scientific research designs, processes and standards with a particular emphasis on the specific research methods and methodologies relevant for studying strategic communication in and from organisations.


SECOND SEMESTER: SPECIALISATION COURSES

The second semester focuses on key disciplines within strategic communication, which in combination provide you with thorough insights into the various processes and practices of integrated strategic communication:

The course Brand Management in Theory and Practice presents you with various theories, models and concepts within and approaches to brand management, including their different communicative assumptions, philosophic underpinnings and methodological preferences. The course builds upon the notion that different approaches to the brand guide different strategic decisions with regards to both brand management and communication and provides you with advanced insights into brand management in theory and practice.

The course Corporate Communication presents you with knowledge of key concepts, models, theories and methods within the strategic management of the integrated communication of private and public companies, organisations and institutions. It provides you with skills for analysing, implementing, evaluating and discussing corporate communication activities.

The course Social Media Communication, Innovation and Management aims to enhance our understanding of how new digital and social technologies impact and enable communication, collaboration and innovation in the contemporary business environment. It provides you with skills for analysing, designing, implementing and evaluating effective social media management and communication practices in view of the overall corporate setting and communication strategy.    


THIRD SEMESTER: CHOOSE YOUR OWN SPECIALISATION

In the third semester, you can choose your own specialisation guided by your individual areas of interest. You can choose elective courses at Aarhus BSS during the semester, at the Summer University, or at one of our more than 200 partner universities abroad. Or you can participate in internship programmes in Denmark or abroad.


FOURTH AND FINAL SEMESTER: BRING ALL YOUR INSIGHTS INTO PLAY

The fourth semester is devoted to the Master’s thesis. You are free to choose a topic of your choice within the overall framework of Strategic Communication. The thesis thus allows you to concentrate on and specialise your career profile within a specific field of interest. The thesis can be developed and written individually or in collaboration with fellow students. When you have submitted the thesis, you must defend before an examiner as well as an external co-examiner.

Studieliv

Learning in an International Context

At Aarhus BSS, we conduct research at the highest academic level.

All researchers employed are engaged in research projects covering a wide range of different subjects and focusing on knowledge and skills considered essential for professional business activities in the global marketplace. All faculty have both research and teaching responsibilities which means that our teaching is continually based on the latest research results.

Aarhus BSS is very internationally oriented. The broad scope of our research activities and educational programmes enable us to attract researchers, teachers, and students from all over the world, and this creates an international environment for research and learning in which academic views are exchanged, experiences are gathered and friendships are formed.

Aarhus University is a leading university in Denmark in building student exchange opportunities. The university encourages all students to spend time studying abroad. Every year, more than 700 students from Aarhus BSS go abroad to participate in exchange programmes around the world at our more than 300 partner universities. About the same number of students from all over the world come to participate in the exchange programme in Aarhus, and this contributes to a truly international learning atmosphere.

Follow the student life at Aarhus University

-experienced, photographed and filmed by the students themselves.

With thousands of pictures #yourniversity gives insight into the everyday life as a student at AU; the parties, procrastination, exams and all the other ways you’ll spend your time at university.

The photos belong to the users, shared with #Yourniversity, #AarhusUni and course-specific AU-hashtags.

Karriere

The MSc in Economics and Business Administration – Strategic Communication is driven by a strategic and managerial approach to communication and with a key emphasis on the actual processes and practice of communication and communication management. In combination with its focus on both internal and external organisationally integrated and brand aligned communications, the programme prepares you for handling the many diverse communications challenges facing contemporary public and private organisations and agencies. 

Positions includes e.g.:

  • Communication manager
  • Brand manager
  • Communication advisor
  • Internal or external communications consultant
  • Management communication advisor
  • Campaign director
  • Social media and community manager