Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

RETORIK

Læren om god tale og skrift.

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

På kandidatuddannelsen i Retorik lærer du at kommunikere velovervejet og hensigtsmæssigt. Du bliver i stand til at forstå de retoriske betingelser for samfundsdebatten og til at deltage kvalificeret i den. På uddannelsen lærer du at analysere og planlægge en argumentation samt at vurdere argumenter og skelne mellem gode og dårlige argumenter. Du udvikler kompetencer til at forstå, hvordan sproglige og visuelle udtryksformer påvirker deres modtagere, og hvordan du selv skriver taler og tekster, der fungerer godt i en bestemt sammenhæng. Uddannelsen har fokus på argumentation og debat, nye mediers betydning for retorikken og sammenhængen mellem narrativ og visuel retorik. På studiet kommer du til at læse nye retoriske teorier og stifte bekendtskab med nogle af antikkens store retoriske tænkere. Du bliver i stand til kritisk at analysere og diskutere aktuelle retoriske eksempler fra hverdagslivet, de sociale medier og den politiske eller kulturelle offentlighed.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Retorik kan du arbejde i forskellige virksomheder, institutioner og organisationer i forbindelse med kommunikations- og konsulentarbejde. Du kan arbejde som tekstforfatter, kommunikationsrådgiver, politisk rådgiver, redaktør, skribent, strategisk kommunikatør og arbejde med målrettet formidling både skriftligt og mundtligt. Har du lyst til at læse videre, kan du vælge at fortsætte dit studie og forske i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Adgangskravet til optagelse på kandidatuddannelsen i retorik er en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse. Derudover er en professionsbachelorgrad fra Danmarks Medie- & Journalisthøjskole samt journalistuddannelserne fra RUC og SDU adgangsgivende.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i retorik er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier: 

1. Akademisk baggrund (vægter 75%) 

Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

2. Anden relevant erfaring (vægter 25%) 

Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse.

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Du kan eventuelt blive indkaldt til en samtale med en varighed på op til 30 minutter. 

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

- Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til uddannelsen i retorik.

- Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i retorik.

- Dine evt. karriereplaner. 

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. 

Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Retorik kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Linjer og profiler

Du vælger din profil på 3. semester

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

  • Profilfag
    Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
  • Udlandsophold
    Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
  • Projektorienteret forløb
    Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Hverdagen på Retorik

Kandidatuddannelsen i Retorik er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.

Undervisningen på Retorik veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og mere selvstændigt projektarbejde, og du kommer til at udarbejde flere taler og artikler undervejs. Du får din daglige gang på Kasernen på Langelandsgade i Aarhus. Her finder du også de æstetiske fag Kunsthistorie, Musikvidenskab, Æstetik og Kultur, Dramaturgi og Litteraturhistorie. De studerende fra Kasernens seks fag samarbejder om fælles faglige og sociale arrangementer, og der foregår en lang række aktiviteter ud over undervisningen. Hver fredag kan du eksempelvis besøge Kasernebaren mellem kl. 14 og 20, du kan gå til Æstetisk Seminar, der udbydes otte gange per semester, eller du kan engagere dig i et af Kasernens mange studenterblade.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Litteraturhistorie og Retorik

Analytisk, kritisk, teoretisk og praktisk

Det første år på Retorik giver dig et solidt kendskab til retorikkens tradition, grundbegreber og fagets relevans i nutidens samfund. I tager eksempelvis retorikken i medierne op til debat, I får kendskab til den retoriske fortælling, og hvordan den kan anvendes til at overbevise i praksis. På dit andet år arbejder du med taleskrivning i teori og praksis, og du styrker din uddannelses- og jobprofil gennem forskellige profilfag, perspektiverende fag, projektorienterede forløb samt dit afsluttende speciale. Gennem hele kandidatuddannelsen fokuseres der på hensigtsmæssig, strategisk og overbevisende kommunikation i mange afskygninger.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Jobmuligheder

Kandidater i retorik får en uddannelse, der sætter dem i stand til at arbejde inden for mange forskellige brancher, fx i private virksomheder, offentlige virksomheder, herunder ministerier, kommuner og regioner, på forlag, inden for en bred vifte af medievirksomheder, i offentlige institutioner inden for sundhedssektoren, forskningsstøtte, i gymnasieskolen, konsulentbranchen og på universiteterne.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.