Aarhus Universitets segl

COMMERCIAL AND RETAIL MANAGEMENT
(CAND.MERC.)

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

The MSc in Commercial and Retail Management is based on the growing challenges faced by the consumer goods industry, and has been developed in close collaboration with prominent actors from the industry.

The degree programme prepares the student for a career in HQ functions of the consumer goods industry. It provides the student with an understanding of the industry’s specific challenges, which paves the way for a faster climb up the career ladder.

The students will acquire qualifications in areas such as retail strategy and innovation, consumer behaviour, supplier-relations and business negotiations, pricing, performance management as well as category, stock and brand management. 

Deep understanding of the value chain

Today, traditional retail trade is supplemented with e-commerce and various hybrids, and more and more communication takes place on social media. Companies must therefore be able to handle an omni-channel situation where a number of different sales and communication channels must be optimised in relation to each other. In addition, the ability to handle big data is becoming increasingly important in the consumer goods industry. This has led to changes in the relationship between supplier and retailer. The supplier must increasingly consider the entire value chain right through to the consumer, while the retailer must structure its supplier relations with an eye for how to create value for the consumer.

The traditional division of the B2B and B2C markets is thus developing towards a much-needed B2B2C mindset. The degree programme reflects this B2B2C mindset since the courses Supplier- relations and business negotiations and Consumer behaviour in a retail setting cover the entire value chain from supplier to consumer. Furthermore, the students will acquire competences within areas that have a particular focus on the consumer goods industry such as retail strategy and innovation, pricing, performance and margin management as well as category, stock and brand management. Digital transformation and the use of big data will play a prominent role in the programme and will recur in many courses.

Collaboration with prominent actors in the industry 

The degree programme has been developed in collaboration with prominent actors in the consumer goods industry. These are gathered in a founding partners group consisting of Salling Group, Arla, Bestseller, Danish Crown, MLDKKFI, Jysk and Rema 1000. The companies play an important role in the degree programme and its courses through guest lectures, internships and Master's theses collaborations. They also offer a number of relevant student jobs. Internships at the above-mentioned companies are an important part of the programme. Students are encouraged to complete an internship, and the participating companies guarantee a significant number of internship positions.

Career

The degree programme prepares the students for a career in various HQ functions in the consumer goods industry. Based on the value chain approach, the students will be able to undertake many functions in either the supply or retail link of the value chain, especially within the consumer goods industry; from category manager or procurement manager to key account manager.

Cand.merc. i Commercial and Retail Management Den nye cand.merc. i Commercial and Retail Management er den første af sin art i Danmark, og den er lavet i samarbejde med førende virksomheder i sektoren. Virksomhederne vil spille en aktiv rolle i uddannelsesforløbet gennem gæsteforelæsninger, projektorienterede forløb og de stiller et større antal relevante studiejob til rådighed for de studerende.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Commercial and Retail Management (cand.merc.).

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelser giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Commercial and Retail Management (cand.merc.):

 • Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA (fra Aarhus Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Economics and Business Administration, BSc (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg, studieordning 2017 og frem, fra Aarhus Universitet. 

 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (generel erhvervsøkonomi) fra enten Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet eller Roskilde Universitet* 

 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i HA og BSc in Economics and Business Administration ved Aarhus Universitet, der ikke længere har retskrav til kandidatuddannelsen* 

*Bemærk, hvis din HA eller BSc i Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution er færdiggjort før år 2000, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning blive vurderet, om den lever op til adgangskravene beskrevet under afsnittet ”Adgang med anden uddannelse”. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Fagområde 

ECTS 

Metode* 

15 ECTS 

Marketing 

7,5 ECTS 

Finansiering 

7,5 ECTS 

Regnskab 

7,5 ECTS 

Ledelses- og Organisationsteori 

7,5 ECTS 

Mikroøkonomi 

5 ECTS 

Operations Management 

5 ECTS 

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder 

25 ECTS 

I alt inden for Erhvervsøkonomi 

80 ECTS 

*Bemærk, ansøgere skal have 15 ECTS inden for metode, herunder mindst 10 ECTS kvantitativ metode eller statistik, dog medtages maksimalt 5 ECTS inden for matematik. 

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en HA(jur.) 

Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret (HA(jur.)) fra Aarhus Universitet med studiestart september 2014 eller senere opfylder adgangskravene til cand.merc., såfremt ansøgere har opfyldt krav til særlig sammensætning af valgfag (10 ECTS inden for godkendte erhvervsøkonomiske fag). 

  

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en professionsbachelor 

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse (cand.merc.) skal du med en Professionsbachelor i Finans eller Professionsbachelor i International handel og markedsføring have bestået bestemte valgfag på din uddannelse. Du kan i denne oversigt se, hvilke fag du skal have bestået på din professionsbachelor. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de fag med gradueret bedømmelse (det vil sige fag bedømt med en numerisk karakter), der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

I studiediagrammet nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Uddannelsen består af 4 semestre. På de første to semestre har du alle obligatoriske fag, mens du på de sidste to semestre har mulighed for selv at specialisere dig i en ønsket retning.

På første semester følger du forudsætningsfag, der danner et metodisk og akademisk grundlag for de følgende semestre. Faget ”Introduction to Value Chain Management” vil blive afsluttet med eksamen i uge 43.

På andet semester følger du specialiseringsfag. Semesteret består af to blokke af hver tre fag, hvor de tre førstnævnte afsluttes med en eksamen før påskeferien.

På tredje semester kan du vælge valgfag inden for dit interesseområde. Fagene kan tages enten på Aarhus BSS i løbet af semesteret, på AU Summer University eller på et af vores mere end 300 partneruniversiteter i udlandet. Du kan også tage i praktik i Danmark eller i udlandet.  

Fjerde semester er dedikeret til speciale. Du kan frit vælge specialeemne, og på den måde får du chancen for at koncentrere dig om og specialisere dig inden for et specifikt interesseområde.


Beskrivelse af fag

Introduction to Value Chain Management (5 ECTS)
When: First semester (ends in week 41)
Exam: Take-home assignment (8 hours)
Course responsible: Lars Esbjerg

Making products and services available for consumption or use in different markets typically involves a number of different, mutually dependent companies connected through value chains. Value chains should be understood as orchestrated networks of organizations that facilitate the creation of value for and by consumers. The course focuses on developing and maintaining relationships between a focal firm and its customers, channel members, suppliers, competitors and other actors in its network that are relevant for the creation of value for and by consumers. Specifically, the course takes a B-to-B-to-C perspective in order to highlight that the activities of different actors in value chains are interdependent.

Topics include:
Value creation, joint value creation in value chains, commodity chains, networks, inter-organisational relationships and value chain governance, digitalization of value chain management, and logistics across the supplier-retailer-consumer value chain. 

Consumer Behaviour in a Retail Setting (5 ECTS)
When: First semester (after week 43)
Exam: 4-hour written
Course responsible: Anne Odile Peschel

Understanding how consumers select, purchase, use, and dispose products and services, and how they satisfy their desires, is pertinent to successfully managing the marketing function. Within retailing, these behaviors become even more complex, since consumers interact with a number of factors (e.g., store environment, assortment sizes, presence of other buyers) that influence their decision-making procceses, purchase patterns, and choice behaviour.

Topics include:
Servicescapes and the retail atmosphere, Future perspectives on retailing, Consumer behaviour processes (motivation, perception, attention, and learning), Choice architecture and decision-making processes, New media and technology in the retail space, Social influence, Factors influencing consumer buying behaviour, Consumer behaviour in online and offline contexts, Customer journeys and touchpoints, and Consumer behaviour methods 

Retail Strategy and Commercial Innovation (10 ECTS)
When: First semester
Exam: Two small take-home assignments + 4 hour written exam
Course responsible: Sascha Steinmann

The course introduces students to the topic of retail strategy with a particular focus on the management of innovation and current trends.

Topics include:
Store formats and their dynamics, Horizontal and vertical channel strategies, Multi-channel and omni-channel strategies, Central concepts and theories of a retail market strategy, The strategic retail planning process, Innovation and trend management tools, Current trends in retailing and the consumer goods industry (such as digitalization and sustainability).

Commercial and Retail Research Methods (10 ECTS)
When: First semester
Exam: Take-home assignment (group) + Oral 30 minutes (individual)
Course responsible: Birte Asmuss and Irene Pollach 

The course progresses from the methodological and statistical foundations taught in a typical undergraduate program in Economics and Business Administration. It provides students with knowledge of the designs, data collection, and data analysis techniques commonly used in management and marketing research, with special emphasis on the methods most applicable for Marketing Research. The course will equip participants with the advanced methodological knowledge, understanding and skills required for successful completion of the Master of Science Programme in Marketing. Importantly, the course provides students with practical skills for research design, data collection and analysis 

Topics include:
Research design, research questions, role of theory in research designs, quantitative and qualitative research, mixed methods designs, survey designs, experiments, interview data, preference measurements, factor analysis, regression analysis, cluster analysis.

Pricing Strategy (5 ECTS)
When: Second semester (ends before Easter)
Exam: 3-hour written
Course responsible: Birger Boutrup Jensen

Setting the price correctly is fundamental to a firm’s profitability in a competitive business environment. Yet, firms in diverse industries implement ad-hoc rules and trial-and-error approaches to pricing that significantly reduce profits. Sustainable and profitable pricing stands on three legs: costs, competition and customer value. Some managers focus too much on costs, while others focus too much on competition. Decisions made in this way typically are lacking.

Topics include:
Pricing as strategy, Pricing psychology, Odd-pricing, Price promotion types, Price setting and adaptation, Product line pricing, Price sensitivity effects, Price segmentation, Pricing research methods, Online pricing considerations, Dynamic pricing.

Supplier-relation and Business Negotiation (10 ECTS)
When: Second semester
Exam: Two small written assignments + 4-hour written exam
Main course responsible: Peter Kesting

The business negotiations part focuses on two particular goals: to improve the participants’ theoretical understanding of negotiations and to enhance their individual negotiation and decision-making skills. The concept of the course is guided by the basic assumption that both goals can be best achieved by practical exercise. Thus, the course mainly emphasizes on the simulation and critical analysis of different negotiation settings.

Topics for the first part include:
Introduction to the nature, structure, and course of negotiations, Basic negotiation techniques (bargaining techniques, collaborative negotiation etc.), Improving negotiation power, International/cross cultural negotiations, Electronic negotiations, and Mediation and conflict resolution.

The second part of the course (the supplier-relations part) will first introduce students to sourcing in the context of retail and commercial companies and their, respective, value chains. Focus will mainly be on up-stream activities related to managing the supply base. Students will learn about the particular challenges of sourcing in a retail and commercial setting, placed in between production and consumption, and its complex dependencies with other management tasks.

The search, evaluation and selection of suppliers will be the starting point. In this connection, the emerging opportunities connected to global sourcing, use of intermediaries and e-sourcing will be key topics. A holistic understanding of the process from producer to end-consumer, which includes not just sourcing, but logistics, promotion, branding, in-store management and sales among others, will characterize the course. Managing, maintaining and optimizing supplier performance will form a key part of curriculum also. The course will also provide detailed insights into the critical task of developing and implementing strategic sourcing choices, including supply base design, supply risk management, and supplier management and differentiation. Hence, students will gain knowledge on the management of supplier relationships in retail and commercial settings.

Category, Stock and Brand Management (10 ECTS)
When: Second semester
Exam: 48-hour take-home assignment (case-based)
Main course responsible: Sascha Steinmann

The course introduces students to the topic of category, stock and brand management.

The course covers the following topics, among others:

 • Assortment planning
 • Category management process
 • Category roles and profitability
 • Category portfolio management and growth
 • Manufacturer perspective of category management
 • Manufacturers as category captains
 • Store layout and design, space management
 • Retail branding
 • Retail brand architecture
 • Private label management 
 • Distributions systems, including multi- and omni-channel systems
 • Stock control principles and replenishment policies
 • Inventory holding costs, customer service levels, and stock performance
 • Forecasting and lead-time management
 • Return processes and management of waste and obsoletion
 • Information systems for stock and waste management

Performance Management (5 ECTS)
When: Second semester (starts after Easter)
Exam: 4-hour written
Course responsible: ECON

The course introduces students to the topic of performance measurement and profit management with a particular focus on measurement and the implications of decisions. The course covers the following topics, among others:

 • Planning and decision making.
 • Financial modelling.
 • Cost and profit analysis and estimation.
 • Management of operational performance.
 • Integrated financial and non-financial measures.
 • Inter-organisational performance management.
 • Incentive systems in organizations.

Mød virksomhederne

Salling Group

Per Bank
CEO for Salling Group

1. Hvad gør uddannelsen unik set ud fra dit perspektiv?
Der er flere ting, som gør uddannelsen unik. Den er udviklet i tæt samarbejde med os som branche, og det ses sjældent. Den er dedikeret retail og vel at mærke hele værdikæden i retail, og det giver de studerende nogle helt unikke strategiske kompetencer. Derudover indeholder den praktik, som er med til at sikre, at de studerende ikke får praksischok, men det gør, at de hurtigt passer ind, når de ansættes. 

2. Hvorfor har I indgået et samarbejde med Aarhus BSS omkring uddannelsen?
For Salling Group har det været et naturligt valg, fordi vi er en international virksomhed med stærke rødder i Aarhus, og gennem årene har vi haft et rigtig godt samarbejde med Aarhus BSS. Vores placering tæt på Aarhus BSS betyder selvfølgelig også, at det er nemt at være i tæt kontakt med de studerende, invitere dem til arrangementer, få dem i praktik og ansætte dem efterfølgende.

3. Hvad får de studerende ud af samarbejdet?
De studerende får nogle helt unikke kompetencer, og de får mulighed for at gøre karriere i en af de mest dynamiske og udfordrende brancher, hvor man hurtigt kan få stort ansvar. De studerende vil med deres skræddersyede teoretiske og praktiske ballast meget hurtigt kunne blive onboardet og involveret i yderst spændende og udfordrende opgaver både nationalt og internationalt.  

4. Hvorfor har I behov for studerende med denne type uddannelse?
En åben global verden, samfundsbevidste forbrugere og ikke mindst de mange nye digitale muligheder har fuldstændig ændret måden at drive retail på. I dag kan transaktionen med kunden ske overalt - i en af vores butikker, i kundens hjem eller på deres arbejdsplads. Derfor skal vi kunne tilpasse vores forretningsmodeller langt mere agilt og arbejde mere effektivt end tidligere. Vores ønske er derfor at få uddannet højtkvalificerede kandidater, som er både strategisk og operationelt specialiserede til at løfte de meget komplekse opgaver. Uddannelsens indhold giver en stærk værktøjskasse for de studerende til at kunne håndtere disse udfordringer.  

5. Hvilken type job vil en færdiguddannet cand.merc. i Commercial and Retail Management kunne varetage hos jer?
For os har det været vigtigt at sikre, at kandidatuddannelsen inden for sektoren er bred. Det betyder, at de studerende efter uddannelsen vil kunne søge stillinger inden for supply chain og logistik, online, forretningsudvikling og selvfølgelig inden for vores Commercial område, som dækker indkøb, salg og kundeoplevelser samt markedsføring og dataanalyse.

Bestseller

Nikita Brixius Schweigler
Business Controller for Bestseller i Vero Moda Retail og cand.merc.

1. Hvad kræver det at varetage det job, du sidder i?
Man skal trives med at arbejde med tal og data i store mængder. Mine primære opgaver er rapportering, omkostningsfokus og analyser, som skal supportere og sikre, at ledelsen træffer de rigtige beslutninger. Derudover fokuserer mine opgaver også på at yde support og skabe indsigt til optimering af forretningen på forskellige områder gennem analyse og sparring med kolleger både her i HQ og lokalt ude i vores retail organisationer rundt i verden.

2. Hvilke fordele ser du i samarbejdet mellem Aarhus BSS og virksomhederne for de studerende?
Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at der tidligt på uddannelsen kommer en relation mellem virksomheder og de studerende. Det er en gensidig fordel for begge parter, og det kan skabe rigtig meget værdi. Jeg ser det, som en kæmpe mulighed for de kommende studerende, at der allerede er flere førende virksomheder, der står parate til tage imod dem.

Jeg har selv haft relevante studiejobs, været i praktik i Kina på min kandidat, skrevet afhandling i samarbejde med mit praktiksted, og jeg fik efterfølgende job hos samme virksomhed. Det giver virksomhederne mulighed for at lære de studerende at kende både personligt og kompetencemæssigt. De studerende får mulighed for at koble teori og praksis, håndtere ”real life” forretningsudfordringer og skabe værdi i erhvervslivet, allerede inden de er færdig.

3. Hvorfor er denne branche interessant at arbejde i?
Retail er en spændende branche, fordi det hele tiden handler om at være up-to-date og gerne frontløber. I øvrigt er retail en branche med store udfordringer, og hvor det kræver innovative løsninger at fastholde sine kunder. Der er desuden stor konkurrence mellem salgskanaler, og derfor stiller det også store krav til, hvordan vi håndtere vores forretningsudvikling.

4. Hvad skal man vide, hvis man vil gøre karriere inden for denne branche?
Det er en branche, der er meget dynamisk, og hvor det kræver, at man er omstillingsparat. Der er stor konkurrence, og derfor stiller det naturligvis krav til innovative løsninger. Det handler derfor om at være helt i front i forhold til både teknologi, trends og forbrugerforventninger.

5. Hvordan kan det tætte samarbejde Aarhus BSS har med virksomhederne styrke en studerende i forhold til et kommende job?
Det giver de studerende mulighed for at udfolde deres kompetencer, vise hvilken profil de er og skabe værdi for virksomheden, allerede inden de er færdig på studiet. Derudover ser jeg det som en gensidig fordel, at begge parter kan teste et samarbejde af og derudfra vurdere, om et fremtidig match er til stede. Det skader aldrig med en fod indenfor, og det giver også et vigtigt netværk til fremtiden.

Kursusbeskrivelse

Kursusbeskrivelser til linjens nye fag publiceres senest den 15. april 2024 for efterårssemestret og senest 15. oktober 2025 for forårssemestret.

Indtil da kan tidligere udbudte fag ses i studiediagrammet nedenfor. Fag, der ikke kan findes via studiediagrammet, kan findes vha. nedenstående links. Der tages forbehold for ændringer i de kommende kursusbeskrivelser.

1. semester

Value Chain Management ækvivalerer med Introduction to Value Chain Management.

Methods in Commercial and Retail Management ækvivalerer med Commercial and Retail Research Methods.

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni. 
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

Til forelæsninger i et auditorium kan der være plads til op mod 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.


The degree programme prepares the students for a career in various HQ functions in the consumer goods industry. The students’ understanding of the specific challenges of the industry paves the way for a faster climb up the career ladder. Based on the value chain approach, the students will be able to undertake many functions in either the supply or retail link of the supply chain, especially within the consumer goods industry; from category manager or procurement manager to key account manager.