Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

COMMERCIAL AND RETAIL MANAGEMENT

(CAND.MERC.)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk (Se sprogkrav)   | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

The MSc in Commercial and Retail Management is based on the growing challenges faced by the consumer goods industry. It has been developed in close collaboration with prominent actors in the industry.

The degree programme prepares the student for a career in the HQ functions of the consumer goods industry. It provides the student with an understanding of the industry’s specific challenges, which paves the way for a faster climb up the career ladder.

The students will acquire qualifications in areas such as retail strategy and innovation, consumer behaviour, business negotiations, pricing, performance management as well as range, category and brand management. 

Deep understanding of the value chain

Today, traditional retail trade is supplemented with e-commerce and various hybrids, and more and more communication takes place on social media. Companies must therefore be able to handle an omni-channel situation where a number of different sales and communication channels must be optimised in relation to each other. In addition, the ability to handle big data is becoming increasingly important in the consumer goods industry. This has led to changes in the relationship between supplier and retailer. The supplier must increasingly consider the entire value chain right through to the consumer, while the retailer must structure its supplier relations with an eye for how to create value for the consumer.

The traditional division of the B2B and B2C markets is thus developing towards a much-needed B2B2C mindset. The degree programme reflects this B2B2C mindset since the courses Supplier-retailer relations managementBusiness negotiations and Consumer behaviour in a retail setting cover the entire value chain from supplier to consumer. Furthermore, the students will acquire competences within areas that have a particular focus on the consumer goods industry such as retail strategy and innovation, pricing, performance and margin management, stock and waste management as well as range, category, and brand management. Digital transformation and the use of big data will play a prominent role in the programme and will recur in many courses.

Collaboration with prominent actors in the industry 

The degree programme has been developed in collaboration with prominent actors in the consumer goods industry. These are gathered in a founding partners group consisting of Salling Group, Arla, Bestseller, Danish Crown, MLDKKFI, Dagrofa, Jysk and Rema 1000. The companies will play an important role in the degree programme and its courses through guest lectures, internships and Master's theses collaborations. They will also be offering a number of relevant student jobs. Internships at the above-mentioned companies are an important part of the programme. Students are encouraged to complete an internship, and the participating companies guarantee a significant number of internship positions.

Career

The degree programme prepares the students for a career in various HQ functions in the consumer goods industry. Based on the value chain approach, the students will be able to undertake many functions in either the supply or retail link of the value chain, especially within the consumer goods industry; from category manager or procurement manager to key account manager.    

Cand.merc. i Commercial and Retail Management Den nye cand.merc. i Commercial and Retail Management er den første af sin art i Danmark, og den er lavet i samarbejde med førende virksomheder i sektoren. Virksomhederne vil spille en aktiv rolle i uddannelsesforløbet gennem gæsteforelæsninger, projektorienterede forløb og de stiller et større antal relevante studiejob til rådighed for de studerende.

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

De erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser HA og BSc in Economics and Business Administration herunder alle toninger fra Aarhus BSS ved Aarhus Universitet giver adgang til cand.merc. Bemærk, at der er særlige krav til valgfagssammensætningen ved HA (jur.).

Har du en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution opfylder du automatisk de specifikke adgangskrav, og kan optages direkte, hvis der ikke er adgangsbegrænsning på specialiseringen. 

Du vil også med en HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) kunne optages på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, dog med krav om supplerende fag svarende til 20 ECTS. Du kan i oversigten over suppleringsfag se, hvilke fag du skal supplere med, hvis du ønsker at starte på kandidatuddannelsen. Suppleringsfagene skal være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen. 

Adgang med anden uddannelse

Hvis du har en anden uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om optagelse blive vurderet, om du opfylder adgangskravene.
Du kan også få din uddannelse forhåndsvurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg mellem 1. september og 31. oktober. december. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag, således at følgende fagområder er dækket i det angivne ECTS-omfang:

Kvantitativ og Kvalitativ Metode

15 ECTS

Driftsøkonomi

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering og Regnskab

15 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

15 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0) eller tilsvarende.

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en professionsbachelor

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse (cand.merc.) skal du med en Professionsbachelor i Finans, Professionsbachelor i International handel og markedsføring eller en Professionsbachelor i Økonomi og IT enten have bestået bestemte valgfag på din uddannelse eller supplere med fag op til 30 ECTS. Du kan i denne oversigt se, hvilke fag du skal have bestået på din professionsbachelor eller supplere med for at kvalificere dig til optagelse.

Hvorvidt du har mulighed for at supplere vil afhænge af din uddannelseskombination, og hvilke valgfag du har taget. 
Suppleringsfagene skal være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen. Du kan læse om regler og begrænsninger for supplering her.

Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Foreløbigt studiediagram:

                    

(Ændringer i studiediagrammet kan forekomme)


Uddannelsen består af 4 semestre. På de første to semestre har du alle obligatoriske fag, mens du på de sidste to semestre har mulighed for selv at specialisere dig i en ønsket retning.

På første semester følger du forudsætningsfag, der danner et metodisk og akademisk grundlag for de følgende semestre. Faget ”Introduction to Value Chain Management” vil blive afsluttet med eksamen i uge 43.

På andet semester følger du specialiseringsfag. Semesteret består af to blokke af hver tre fag, hvor de tre førstnævnte afsluttes med en eksamen før påskeferien.

På tredje semester kan du vælge valgfag inden for dit interesseområde. Fagene kan tages enten på Aarhus BSS i løbet af semesteret, på AU Summer University eller på et af vores mere end 300 partneruniversiteter i udlandet. Du kan også tage i praktik i Danmark eller i udlandet.  

Fjerde semester er dedikeret til speciale. Du kan frit vælge specialeemne, og på den måde får du chancen for at koncentrere dig om og specialisere dig inden for et specifikt interesseområde.

Mød virksomhederne

Salling Group

Per Bank, CEO for Salling Group, Foto Jesper Rais

Per Bank
CEO for Salling Group

1. Hvad gør uddannelsen unik set ud fra dit perspektiv?
Der er flere ting, som gør uddannelsen unik. Den er udviklet i tæt samarbejde med os som branche, og det ses sjældent. Den er dedikeret retail og vel at mærke hele værdikæden i retail, og det giver de studerende nogle helt unikke strategiske kompetencer. Derudover indeholder den praktik, som er med til at sikre, at de studerende ikke får praksischok, men det gør, at de hurtigt passer ind, når de ansættes. 

2. Hvorfor har I indgået et samarbejde med Aarhus BSS omkring uddannelsen?
For Salling Group har det været et naturligt valg, fordi vi er en international virksomhed med stærke rødder i Aarhus, og gennem årene har vi haft et rigtig godt samarbejde med Aarhus BSS. Vores placering tæt på Aarhus BSS betyder selvfølgelig også, at det er nemt at være i tæt kontakt med de studerende, invitere dem til arrangementer, få dem i praktik og ansætte dem efterfølgende.

3. Hvad får de studerende ud af samarbejdet?
De studerende får nogle helt unikke kompetencer, og de får mulighed for at gøre karriere i en af de mest dynamiske og udfordrende brancher, hvor man hurtigt kan få stort ansvar. De studerende vil med deres skræddersyede teoretiske og praktiske ballast meget hurtigt kunne blive onboardet og involveret i yderst spændende og udfordrende opgaver både nationalt og internationalt.  

4. Hvorfor har I behov for studerende med denne type uddannelse?
En åben global verden, samfundsbevidste forbrugere og ikke mindst de mange nye digitale muligheder har fuldstændig ændret måden at drive retail på. I dag kan transaktionen med kunden ske overalt - i en af vores butikker, i kundens hjem eller på deres arbejdsplads. Derfor skal vi kunne tilpasse vores forretningsmodeller langt mere agilt og arbejde mere effektivt end tidligere. Vores ønske er derfor at få uddannet højtkvalificerede kandidater, som er både strategisk og operationelt specialiserede til at løfte de meget komplekse opgaver. Uddannelsens indhold giver en stærk værktøjskasse for de studerende til at kunne håndtere disse udfordringer.  

5. Hvilken type job vil en færdiguddannet cand.merc. i Commercial and Retail Management kunne varetage hos jer?
For os har det været vigtigt at sikre, at kandidatuddannelsen inden for sektoren er bred. Det betyder, at de studerende efter uddannelsen vil kunne søge stillinger inden for supply chain og logistik, online, forretningsudvikling og selvfølgelig inden for vores Commercial område, som dækker indkøb, salg og kundeoplevelser samt markedsføring og dataanalyse.

Bestseller

Nikita Brixius Schweigler, Cand.merc. og Business Controller for Bestseller i Vero Moda Retail. Foto: Jakob Sørensen

Nikita Brixius Schweigler
Business Controller for Bestseller i Vero Moda Retail og cand.merc.

1. Hvad kræver det at varetage det job, du sidder i?
Man skal trives med at arbejde med tal og data i store mængder. Mine primære opgaver er rapportering, omkostningsfokus og analyser, som skal supportere og sikre, at ledelsen træffer de rigtige beslutninger. Derudover fokuserer mine opgaver også på at yde support og skabe indsigt til optimering af forretningen på forskellige områder gennem analyse og sparring med kolleger både her i HQ og lokalt ude i vores retail organisationer rundt i verden.

2. Hvilke fordele ser du i samarbejdet mellem Aarhus BSS og virksomhederne for de studerende?
Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at der tidligt på uddannelsen kommer en relation mellem virksomheder og de studerende. Det er en gensidig fordel for begge parter, og det kan skabe rigtig meget værdi. Jeg ser det, som en kæmpe mulighed for de kommende studerende, at der allerede er flere førende virksomheder, der står parate til tage imod dem.

Jeg har selv haft relevante studiejobs, været i praktik i Kina på min kandidat, skrevet afhandling i samarbejde med mit praktiksted, og jeg fik efterfølgende job hos samme virksomhed. Det giver virksomhederne mulighed for at lære de studerende at kende både personligt og kompetencemæssigt. De studerende får mulighed for at koble teori og praksis, håndtere ”real life” forretningsudfordringer og skabe værdi i erhvervslivet, allerede inden de er færdig.

3. Hvorfor er denne branche interessant at arbejde i?
Retail er en spændende branche, fordi det hele tiden handler om at være up-to-date og gerne frontløber. I øvrigt er retail en branche med store udfordringer, og hvor det kræver innovative løsninger at fastholde sine kunder. Der er desuden stor konkurrence mellem salgskanaler, og derfor stiller det også store krav til, hvordan vi håndtere vores forretningsudvikling.

4. Hvad skal man vide, hvis man vil gøre karriere inden for denne branche?
Det er en branche, der er meget dynamisk, og hvor det kræver, at man er omstillingsparat. Der er stor konkurrence, og derfor stiller det naturligvis krav til innovative løsninger. Det handler derfor om at være helt i front i forhold til både teknologi, trends og forbrugerforventninger.

5. Hvordan kan det tætte samarbejde Aarhus BSS har med virksomhederne styrke en studerende i forhold til et kommende job?
Det giver de studerende mulighed for at udfolde deres kompetencer, vise hvilken profil de er og skabe værdi for virksomheden, allerede inden de er færdig på studiet. Derudover ser jeg det som en gensidig fordel, at begge parter kan teste et samarbejde af og derudfra vurdere, om et fremtidig match er til stede. Det skader aldrig med en fod indenfor, og det giver også et vigtigt netværk til fremtiden.

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni. 
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

Til forelæsninger i et auditorium kan der være plads til op mod 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

The degree programme prepares the students for a career in various HQ functions in the consumer goods industry. The students’ understanding of the specific challenges of the industry paves the way for a faster climb up the career ladder. Based on the value chain approach, the students will be able to undertake many functions in either the supply or retail link of the supply chain, especially within the consumer goods industry; from category manager or procurement manager to key account manager.