Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN

ANALYTICS (CAND.MERC.)

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Operations and Supply Chain Management (OSCM) is one of most critical factors in the long-term success of a business. A business with an efficient and effective supply chain may significantly reduce all of the operating expenses connected to the chain, which contributes to a greater profit. OSCM is about planning and controlling the activities of a company as well as coordination between companies, in order to secure that the right product is delivered in the right quantities, to the right customer, at the right time, and at the right price.  Analytics refers to the scientific process of transforming data into insights for making better decisions. It involves functions such as sourcing, materials management, operations planning, distribution, logistics, sales, demand forecasting, order fulfillment, etc. 

Analytics refers to the scientific process of transforming data into insights for making well-informed decisions in businesses. Operations and Supply Chain Analytics (OSCA) focuses on the application of analytical tools to describe, analyze, and solve operations and supply chain issues. The successful applications of OSCA drive business innovation and help companies to stay competitive in real businesses. For example, Intel realizes $25 billion by applying advanced analytics from product architecture design through supply chain planning. Walmart applies data analytics, reinforcement learning, and dynamic optimization to make automated inventory and pricing decisions. The largest phosphate processing and exporting group in the world, OCP, uses optimization models to enhance production, marketing and logistical processes. Alibaba Vehicle Routing Planning Algorithms enables its on-time hour level delivery. The UN is saving and changing lives by delivering food assistance in emergencies and working with communities to improve nutrition and build resilience, etc. Read more stories about the applications of OSCA.

Acquired Skills and Competencies
The OSCA programme aims at providing you with theoretical foundation, quantitative and analytical skills, and hand-on experience to challenge and solve the sophisticated OSCM problems.   As an Operations and Supply Chain Analyst, you need insight into digital tools for analytics to be able to handle and transform diverse pieces of information and data, and then model and solve problems.

The programme provides you with an in-depth knowledge about

  • Strategy design and performance improvement in O&SCM.
  • Methods for planning and controlling the flow of goods and information in a company or across supply chains.
  • IT-based tools and how to work with data, matching the increased focus on digitalized and data-driven decision-making in OSCM.

The programme prepares you for managerial and consulting roles within the OSCM and provides you with analytical skills that enable you to appraise, systematically structure, and analyse the possible solutions to complex problems in operations and supply chains, so that right decisions can be made. The teaching format of the programme encourages student participation. An internship and Master thesis will provide you with self-management and communication skills.

The teaching form of the programme encourages student participation. An internship and Master thesis will provide you with self-management and communication skills.

Career
Operations managers and supply chain managers with analytical skills remain the most in-demand jobs for both profitable and non-profitable organizations. As one of the most important business functions, OSCM also naturally creates rich opportunities for student jobs, internships, master theses, and career.


Adgangskrav

VARSLING:

Fra og med optaget sommeren 2022, vil der komme nye adgangskrav til cand. merc. uddannelsen. Vi kender endnu ikke de specifikke adgangskrav, men de vil blive offentliggjort på denne side snarest.

Derudover kommer der adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen. For studerende uden retskrav er det derfor ikke i sig selv en garanti for optagelse, at have opfyldt adgangskravene.

Adgangsbegrænsningen træder i kraft såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser og kvalificerede ansøgere prioriteres efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de fag med gradueret bedømmelse (det vil sige fag bedømt med en numerisk karakter), der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Bemærk, at der er særlige begrænsninger for supplering til uddannelser med adgangsbegrænsning. Af samme årsag tilbydes forhåndsvurderinger ikke længere.

Læs mere om supplering.

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

De erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser HA og  BSc in Economics and Business Administration herunder alle toninger fra Aarhus BSS ved Aarhus Universitet giver adgang til cand.merc. Bemærk, at der er særlige krav til valgfagssammensætningen ved HA (jur.).

Har du en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution opfylder du automatisk de specifikke adgangskrav, og kan optages direkte, hvis der ikke er adgangsbegrænsning på specialiseringen.

Bemærk, at hvis din HA eller BSc in Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution er færdiggjort før år 2000, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning blive vurderet, om den lever op til adgangskravene beskrevet under afsnittet ”Adgang med anden uddannelse”.

Studerende på bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi med tilvalg, studieordning 2017, fra Aarhus Universitet har adgang til kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (cand.merc.).

Du vil også med en HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) kunne optages på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, dog med krav om supplerende fag svarende til 20 ECTS. Du kan i oversigten over suppleringsfag se, hvilke fag du skal supplere med, hvis du ønsker at starte på kandidatuddannelsen. Suppleringsfagene skal være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen. 

Adgang med anden uddannelse

Hvis du har en anden uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om optagelse blive vurderet, om du opfylder adgangskravene.
I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag, således at følgende fagområder er dækket i det angivne ECTS-omfang:

Kvantitativ og Kvalitativ Metode

15 ECTS

Driftsøkonomi

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering og Regnskab

15 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

15 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0) eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.  

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en professionsbachelor

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse (cand.merc.) skal du med en Professionsbachelor i Finans, Professionsbachelor i International handel og markedsføring eller en Professionsbachelor i Økonomi og IT enten have bestået bestemte valgfag på din uddannelse eller supplere med fag op til 30 ECTS. Du kan i denne oversigt se, hvilke fag du skal have bestået på din professionsbachelor eller supplere med for at kvalificere dig til optagelse.

Hvorvidt du har mulighed for at supplere vil afhænge af din uddannelseskombination, og hvilke valgfag du har taget. 
Suppleringsfagene skal være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen. Du kan læse om regler og begrænsninger for supplering her.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

I studiediagrammet nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Uddannelsen består af 4 semestre. På de første to semestre har du alle obligatoriske fag, mens du på de sidste to semestre har mulighed for selv at specialisere dig i en ønsket retning.

første semester følger du forudsætningsfag, der danner et metodisk og akademisk grundlag for de følgende semestre.

andet semester følger du specialiseringsfag.  

På tredje semester kan du vælge valgfag inden for dit interesseområde. Fagene kan tages enten på Aarhus BSS i løbet af semesteret, på AU Summer University eller på et af vores mere end 300 partneruniversiteter i udlandet. Du kan også deltage i et projektorienteret forløb i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.  

Fjerde semester er dedikeret til speciale. Du kan frit vælge specialeemne, og på den måde får du chancen for at koncentrere dig om og specialisere dig inden for et specifikt interesseområde.

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni. 
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

Til forelæsninger i et auditorium kan der være plads til op mod 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Inspired by the industry trend and demand, the new master programme of OSCA is modified from the programme of Logistics and Supply chain management. Graduates who have completed MSc in Logistics and Supply Chain Management have been employed by almost all Danish companies and many international companies. The primary tasks our alumni work with in their first jobs after graduation are shown in the diagram below (AU Competency and job catalogue).

 

 

The examples of the first jobs our alumni has taken are summarized in Table below.

The specialization in OSCA continues to focus on giving you applicable quantitative analysis and data-driven decision making skills and competencies to establish a career within the filed of OSCM. With the digitalization of SCs and arrival of big data era, the job market for operations and supply chain analysts is fast growing. You may start under the supervision of experienced colleagues and rapidly progress to managerial and executive roles. AU’s holistic, analytical approach to OSCM allows our graduates to be versatile in their future careers and to find success across a variety of sectors.

In addition, the student union, SULO, organizes a variety of events to help you establish a network. SULO provides you a network for both your study and future career development within the field of OSCM. The alumni frequently share the job and relevant event information in the network.

We want to help our students find successful careers. Students can always contact our Career Services for advice and assistance with getting onto the Danish labour market. Check out our careers page to see the range of services we offer.