Aarhus Universitets segl

OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN

ANALYTICS (CAND.MERC.)

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

By joining the Operations and Supply Chain Analytics (OSCA) programme, you will learn how to address complex problems and make more effective decisions based on data, more completed consideration of available options, and careful predictions of outcomes and estimates of risk within the field of Operations and Supply Chain Management (OSCM).

OSCM is about planning and controlling the activities of a company as well as coordination between companies, in order to secure that the right product is delivered in the right quantities, to the right customer, at the right time, and at the right price. OSCM is one of most critical factors in the long-term success of a business. The OSCM decisions involve sourcing, materials management, and operations planning, distribution and logistics planning, sales and demand forecasting, and order fulfillment, etc. A business with an efficient and effective operations and supply chain may significantly reduce all of the operating expenses, which contributes to a greater profit. Analytics helps realise business objectives by analysing data to create predictive models for forecasting and optimising business processes for enhanced performance. The successful applications of OSCA drive business innovation and help companies to stay competitive in real businesses.

Acquired skills and competencies

The OSCA programme aims at providing you with theoretical foundation, quantitative and analytical skills, and hand-on experience to challenge and solve the sophisticated OSCM problems. As an Operations and Supply Chain Analyst, you need insight into digital tools for analytics to be able to handle and transform diverse pieces of information and data, and then model and solve problems.

The programme provides you with an in-depth knowledge about:

 • Strategy design and performance improvement in OSCM.
 • Methods for planning and controlling the flow of goods and information in a company or across supply chains.
 • IT-based tools and how to work with data, matching the increased focus on digitalised and data-driven decision-making in OSCM.

The programme prepares you for managerial and consulting roles within the OSCM and provides you with analytical skills that enable you to appraise, systematically structure, and analyse the possible solutions to complex problems in operations and supply chains, so that right decisions can be made. The teaching format of the programme encourages student participation. An internship and Master’s thesis will provide you with self-management and communication skills.

Careers

Operations managers and supply chain managers with analytical skills remain the most in-demand jobs for both profitable and non-profitable organisations. As one of the most important business functions, OSCM also naturally creates rich opportunities for a student job, internship, Master’s thesis, and future career.

Cand.merc. i Operations and Supply Chain Analytics Mette from Salling Group and Claus from Danfoss explains why there is a need for graduates from this degree programme.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Operations and Supply Chain Analytics (cand.merc.).

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelser giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Operations and Supply Chain Analytics (cand.merc.):

 • Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA (fra Aarhus Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Economics and Business Administration, BSc (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg, studieordning 2017 og frem, fra Aarhus Universitet. 

 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (generel erhvervsøkonomi) fra enten Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet eller Roskilde Universitet* 

 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i HA og BSc in Economics and Business Administration ved Aarhus Universitet, der ikke længere har retskrav til kandidatuddannelsen* 

*Bemærk, hvis din HA eller BSc i Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution er færdiggjort før år 2000, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning blive vurderet, om den lever op til adgangskravene beskrevet under afsnittet ”Adgang med anden uddannelse”. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Fagområde 

ECTS 

Metode* 

15 ECTS 

Marketing 

7,5 ECTS 

Finansiering 

7,5 ECTS 

Regnskab 

7,5 ECTS 

Ledelses- og Organisationsteori 

7,5 ECTS 

Mikroøkonomi 

5 ECTS 

Operations Management 

5 ECTS 

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder 

25 ECTS 

I alt inden for Erhvervsøkonomi 

80 ECTS 

*Bemærk, ansøgere skal have 15 ECTS inden for metode, herunder mindst 10 ECTS kvantitativ metode eller statistik, dog medtages maksimalt 5 ECTS inden for matematik. 

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en HA(jur.) 

Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret (HA(jur.)) fra Aarhus Universitet med studiestart september 2014 eller senere opfylder adgangskravene til cand.merc., såfremt ansøgere har opfyldt krav til særlig sammensætning af valgfag (10 ECTS inden for godkendte erhvervsøkonomiske fag). 

  

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en professionsbachelor 

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse (cand.merc.) skal du med en Professionsbachelor i Finans eller Professionsbachelor i International handel og markedsføring have bestået bestemte valgfag på din uddannelse. Du kan i denne oversigt se, hvilke fag du skal have bestået på din professionsbachelor. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de fag med gradueret bedømmelse (det vil sige fag bedømt med en numerisk karakter), der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

I studiediagrammet nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Uddannelsen består af 4 semestre. På de første to semestre har du alle obligatoriske fag, mens du på de sidste to semestre har mulighed for selv at specialisere dig i en ønsket retning.

første semester følger du forudsætningsfag, der danner et metodisk og akademisk grundlag for de følgende semestre.

andet semester følger du specialiseringsfag.  

På tredje semester kan du vælge valgfag inden for dit interesseområde. Fagene kan tages enten på Aarhus BSS i løbet af semesteret, på AU Summer University eller på et af vores mere end 300 partneruniversiteter i udlandet. Du kan også deltage i et projektorienteret forløb i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.  

Fjerde semester er dedikeret til speciale. Du kan frit vælge specialeemne, og på den måde får du chancen for at koncentrere dig om og specialisere dig inden for et specifikt interesseområde.

Kontakt

Kontakt Sune Lauth Gadegaard (sgadegaard@econ.au.dk), hvis du har spørgsmål til linjen eller et af fagene.

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni. 
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

Til forelæsninger i et auditorium kan der være plads til op mod 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød vores færdiguddannede kandidater

This programme is modified from our previous MSc. in Logistics and Supply Chain Management. The graduates from the previous programme are working for many Danish and International companies. Our alumni appreciate the focus of the programme on both strategic OSCM and various analytical tools.


“I can talk both as a former student and as an employer of current and previous students, and I believe the OSCA programme gives the students a terrific foundation for their initial steps of their professional carrier. It is the pragmatic thinking of Operations and Supply Chains that benefits the students the most. It seems to be easier for the students to comprehend workflows and processes, which is, massively, important regardless of the carrier is being in Supply Chain, Management Consulting or Commercial Departments. That mixed with the skills and knowledge of Visual Basic, R, or other computing methods really gives the full package for the employers, when considering new bright talents.”

Carl Martin Munkholm, Supply Chain Manager, Salling Group, 2017 Graduate


"The programme helped me to build a deep end-to-end understanding on supply chain, meanwhile, to be equipped with analytical mindset and a variety of handful tools. Joining the programme will give you the opportunity to influence and design supply chains under the future challenges: pandemic, sustainability, digitisation, etc."

Li Ma, Senior manager in Sales and Operations Planning, Lego, 2011 Graduate


"The programme gave me the necessary theoretical knowledge to advice companies how to improve their Supply Chain Planning. Being introduced to the analytical tools made it possible for me to get a relevant student job and contribute to the real company. The quantitative and qualitative methods are well balanced, and the skills could be put into practice from day 1 in my first real job."

Mike Weisbjerg, Partner, Implement Consulting Group. 2015 Graduate


“The programme provided me with an in-depth knowledge about: Methods for planning and controlling flows of goods and information in a supply chain. This includes a solid understanding of how to develop the necessary IT based tools, how to design a strategy for Supply Chain Management, etc.”

Mikkel Villadsen, Director of Strategic Network at Vestas, 2013 Graduate.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.


In the OSCA programme, you will be equipped with the necessary concepts, methods, and tools to support the decision-making processes. The specialisation in OSCA continues to focus on giving you applicable quantitative analysis and data-driven decision-making skills and competencies to establish a career within the field of OSCM.

With the digitalisation of supply chains and arrival of big data era, the job market for students in Operations and Supply Chain Analysis is fast growing. You may start under the supervision of experienced colleagues and rapidly progress to managerial and executive roles.

The first jobs our students often get after graduation are, for instance:

 • Supply Chain planner/analyst/coordinator
 • Logistics coordinator, Production/demand/capacity planner
 • Junior management consultant
 • Purchaser 


Later, they move to more strategic roles as:

 • Supply chain manager/developer/specialist
 • Sales & Operations manager
 • Logistics developer
 • Project manager in SC/logistics
 • Procurement manager
 • Senior business consultant
 • Director/head of global planning


With the background of OSCM, it provides a good opportunity to reach the executive jobs:

 • VP in operations and SC
 • Chief operations officer
 • CEO 

In general, AU’s holistic, analytical approach to OSCM allows our graduates to be versatile in their future careers and to find success across a variety of business sectors.

In addition, the student union, SULO, organises a variety of events to help you establish a network. SULO provides you a network for both your study and future career development within the field of OSCM. The alumni frequently share the job and relevant event information in the network.

We want to help our students find successful careers. Students can always contact Aarhus BSS Career for advice and assistance.