Aarhus Universitets segl

MOLEKYLÆR ERNÆRING OG
FØDEVARETEKNOLOGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kun ansøgere med dansk adgangsgrundlag)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Molekylær ernæring og fødevareteknologi handler om, hvordan fødevarer og sundhed fungerer i samspil med hinanden. Uddannelsen foregår på engelsk, og du lærer blandt andet at udvikle fødevarer med sundhedsfremmende egenskaber. Du arbejder med, hvordan forskellige forarbejdningsmetoder har indflydelse på fødevarers funktionelle egenskaber, og du opnår indsigt i den samfundsmæssige betydning af ernæring og fødevarekvalitet. Du kan i løbet af uddannelsen specialisere dig inden for emner som ernæringsfysiologi, human sundhed, livsstilssygdomme, bioaktive komponenter, functional foods, råvarekvalitet, forarbejdningsmetoder, enzymologi og fødevarestrukturer.

Karrieremuligheder

Som kandidat i Molekylær ernæring og fødevareteknologi kan du blandt andet arbejde med forskning og udvikling i fødevarevirksomheder og hos andre virksomheder, hvor fokus er på forebyggelsen af livsstilssygdomme, råvarekvalitet eller forbrugernes præferencer i relation til udviklingen af nye sundhedsfremmende produkter. Du kan også arbejde med undervisning eller varetage ledelsesmæssige og administrative opgaver, ligesom du har mulighed for at fortsætte dine studier i form af en ph.d.-uddannelse.

Mød vores studerende

Amanda Kandidatstuderende ved Molekylær ernæring og fødevareteknologi
Mads Kandidatstuderende ved Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi:

  • Bacheloruddannelserne i molekylær biologi, molekylær medicin, agrobiologi med specialisering i fødevarevidenskab samt diplomingeniøruddannelsen i fødevareteknologi (tidligere kemi og fødevareteknologi).
  • En naturvidenskabelig, jordbrugsvidenskabelig, teknisk-videnskabelig eller sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse med et molekylærbiologisk indhold svarende til minimum 60 ECTS. Dette inkluderer minimum 10 ECTS indenfor biokemi og andre 50 ECTS indenfor kemi, organisk kemi, analytisk kemi og molekylær biologiske fag.

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau i den danske gymnasieskole.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.

Der er optag to gange årligt med studiestart hhv. ultimo januar og ultimo august.

Ang. vinterstart

For at blive optaget til studiestart vinter kræves det, at kurserne Molekylær ernæring (10 ECTS) og Food Science (5 ECTS) eller tilsvarende indgår i den adgangsgivende uddannelse.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

  • Karakterniveau for bachelorgraden
  • Karakterer for relevante kurser*
  • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor molekylærbiologi, biokemi, celle biologi, fødevarekemi, organisk kemi og analytisk kemi. 

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

 

I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

I stedet for 60 ECTS speciale kan de studerende vælge et 45 ECTS speciale og 15 ECTS valgfrie kurser.

Studieliv

Dagligdagen på Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Kandidatuddannelsen i Molekylær ernæring og fødevareteknologi byder på hårdt arbejde i hverdagen med både forelæsninger og opgaveløsninger. Du bliver også en del af et godt socialt miljø, hvor du kan være sammen med dine medstuderende til sociale arrangementer og fester, så I sammen kan få et afbræk fra dagligdagens fordybelse og seriøsitet. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød en færdiguddannet kandidat

Mit projekt går ud på at undersøge protein fra kartofler. Proteinet er et restprodukt, som man står tilbage med, efter man først har fjernet stivelse og fibre. Jeg isolerer proteinet, og herefter kan det bruges i alle typer fødevarer. Hvis man for eksempel bruger proteinet i fremstillingen af pølser, så er formålet at erstatte animalsk kød og fedt med vegetabilsk, som dermed gør produktionen mere bæredygtig for miljøet, og billigere for virksomhederne og forbrugerne. Det samme kan man gøre, når man skal fremstille mayonnaise eller måske endda flødeboller. Her kan protein fra æg helt eller delvist erstattes med protein fra kartoffel.

JESPER MALLING SCHMIDT, Kandidat i Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi, ph.d-studerende i Fødevarer


På min kandidatuddannelse var jeg særligt glad for de praktiske øvelser i laboratoriet og besøgene hos relevante fødevarevirksomheder, som gav mig stor indsigt i fødevareanalyse, mulige jobs og formålet med min uddannelse. I dag er jeg dog mest glad for den dybe og kritiske forståelse, jeg har fået af at udføre videnskabelig research og læse videnskabelige tekster, for det bruger jeg  hver dag i mit arbejde.

Siden jeg blev færdiguddannet, har jeg arbejdet i ‘Kulinarium’, som er en research and development-afdeling i ernæring, mad og måltider, der er placeret i køkkenafdelingen på Aalborg Universitetshospital.  

I ‘Kulinarium’ fokuserer vi på research rettet mod patienter, som lider af fejlernæring. Det er et kæmpe problem for hospitaler og patienter verden over, for det er en enorm økonomisk byrde for samfundet og mindsker patienternes livskvalitet.  

Mit arbejde drejer sig om at designe bedre hospitalsmad ud fra en evidensbaseret tilgang og innovative løsninger, der er baseret på patientens individuelle behov. I mit arbejde bruger jeg mange kompetencer og megen viden fra min uddannelse, som fx hvordan man opbygger solidt videnskabeligt arbejde og er kritisk over for videnskabelige artikler.

Jeg drager også nytte af min viden om fødevaresystemer og -analyser, når jeg designer bedre måltider. Især min viden om proteiner og fødevareberigelse. Endelig har min uddannelse også givet mig et solidt grundlag indenfor og forståelse af molekylær ernæring, som hjælper mig med at specialisere måltiderne til specifikke patientgrupper og deres individuelle behov.

ANNE KATHRINE LARSEN, MSc i Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi, ansat på Aalborg Universitets Hospital

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.