Aarhus Universitets segl

MOLEKYLÆRBIOLOGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kan kun søges af retskravsansøgere)

Introduktion

Læren om livets allermindste byggesten

Kandidatuddannelsen i Molekylærbiologi handler om de centrale teorier inden for biokemi, cellebiologi, genetik og mikrobiologi. Uddannelsen foregår på engelsk, og du lærer at indsamle og analysere molekylærbiologiske data og undersøge forskellige proteiners opbygning og funktion. Du arbejder også med områder som geners struktur og organismers immunforsvar, og du har gode muligheder i løbet af uddannelsen for at tilrettelægge dit studie efter dine faglige interesser.

Karrieremuligheder

Som kandidat i Molekylærbiologi kan du arbejde inden for områder som forskning, forvaltning, rådgivning og undervisning. Du kan eksempelvis arbejde i medicinalvirksomheder, i fødevareindustrien og inden for sundhedsområdet. Du kan også arbejde med patentadministration, formidling og projektstyring ligesom du har muligheden for at forske i form af en ph.d.-uddannelse.

Se videoen og hør om Maikens vej fra studiet i Molekylærbiologi til jobbet som kvalitetskoordinator hos Arla Foods Ingredients

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i molekylærbiologi:

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i molekylærbiologi fra Aarhus Universitet

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i molekylærbiologi:

  • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse, med fagelementer inden for molekylærbiologi og bioinformatik af et omfang på 80 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for hovedparten af emnerne matematik, sandsynlighedsregning, statistik og kemi kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Ved universitetets vurdering af, om en bacheloruddannelse er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i molekylærbiologi, lægges vægt på:
    • Bacheloruddannelsen skal indeholde fagelementer inden for molekylærbiologi, biokemi, genetik, mikrobiologi og bioinformatik af et omfang på 80 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for hovedparten af emnerne matematik, sandsynlighedsregning, statistik og kemi samt et indledende programmeringskursus.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af
studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau i den danske gymnasieskole.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.  

Retskrav på optagelse 

Studerende på bacheloruddannelsen i molekylærbiologi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i molekylærbiologi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

  • Karakterniveau for bachelorgraden
  • Karakterer for relevante kurser*
  • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor molekylærbiologi, bioinformatik, kemi, matematik, sandsynlighedsteori og statistik.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Molekylærbiologi er tilrettelagt med 2 semestre per studieår. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Specialisering

Du vil i forbindelse med tilrettelæggelsen af dit første studieår få mulighed for at vælge mellem specialiseringsområderne molekylær cellebiologi, plantemolekylærbiologi, molekylær ernæring, protein science og bioinformatik. Hvis du er interesseret i oplysninger om specialemuligheder ved Institut for Molekylærbiologi og Genetiks forskningsenheder, kan du besøge deres hjemmeside.

Studieliv

Dagligdagen på Molekylærbiologi

Kandidatuddannelsen i Molekylærbiologi byder på hårdt arbejde med både forelæsninger og opgaveløsninger, men du bliver også en del af et godt socialt miljø, hvor du kan gå til fester og sociale arrangementer med dine medstuderende. Du får din daglige gang på Institut for Molekylærbiologi og Genetik og Die rote Zone.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg også AU Naturvidenskab på Facebook og Instagram og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser.

Mød vores færdiguddannede kandidater

ANNE YDE, Cand.scient. i Molekylærbiologi, PBU Manager hos Eurofins Agro Testing

På mit kandidatstudie havde jeg friheden til at specialisere mig inden for de emner, jeg fandt mest interessante. Den valgfrihed havde jeg, fordi min kursuskombination på bacheloruddannelsen medførte, at jeg på kandidatstudiet kun skulle have valgfag. For mig var det en fordel, der betød, at jeg valgte at fortsætte med kurser inden for cellebiologien primært.

Det sidste år af min kandidatuddannelse brugte jeg på mit speciale i det forskningslaboratorium på Molekylærbiologisk Institut, hvor jeg også havde lavet mit bachelorprojekt. Her arbejdede jeg med et projekt, hvor vi undersøgte mekanismen for reparation af DNA-skader i neuroner.
I laboratoriet var der mulighed for at snuse til livet som forsker og for at afprøve metoder, som kunne være til gavn senere i arbejdslivet. Jeg syntes, det var værdifuldt at få lov at bruge et helt år i laboratoriet.

Nu arbejder jeg som PBU Manager i Eurofins Agro Testing. Vi er en del af Eurofins gruppen, der er en international laboratoriegruppe med laboratorier i hele verden. Eurofins har i Danmark mere end 700 medarbejdere og foretager laboratorieanalyser af alt inden for fødevarer, miljø, landbrug, pharma, produkter og materialer. Hos Eurofins Agro Testing analyserer vi prøver fra landbrug, gartneri og skovbrug som for eksempel foder, jord, gylle og planter.

Som PBU Manager er jeg ansvarlig for produktionen i vores afdeling. Mine arbejdsopgaver er meget varierende, og de består både af kundesupport, herunder vejledning af analysevalg, samt håndtering og validering af resultater. Desuden er jeg ansvarlig for et antal metoder og håndterer derfor eventuelle afvigelser ved metoderne samt udvikling af nye tiltag. Derudover arbejder jeg også med mindre IT-opgaver vedrørende håndtering af prøver, analyser og resultater.

Vi har rigtigt mange prøver igennem laboratoriet hver dag, og tingene går stærkt. Det var en stor omvæltning i forhold til livet på universitetet. I det daglige arbejder jeg ikke med metoder, som jeg direkte havde stiftet bekendtskab med på universitetet, men min uddannelse som molekylærbiolog har givet mig en god evne til at sætte mig ind i nye fagområder samt en grundlæggende naturvidenskabelig og analytisk tilgang, som jeg ikke ville undvære i mit daglige arbejde.


MAIKEN ØSTERVEMB KROGSHEDE, Cand.scient. i Molekylærbiologi, Kvalitetskoordinator hos Arla Foods Ingredients

Mit kandidatstudie på Molekylærbiologi var meget bredt, hvilket giver mulighed for at tilpasse retningen til den enkelte studerende. Fordelene for mig var, at jeg kunne komme dybere ned i stoffet, og at valgfagene kunne kombineres med mine interesser. Jeg har altid syntes, at sundhed og ernæring var spændende - både funktionelt og fysiologisk. Det falder mig helt naturligt at stille hvorfor-spørgsmål, og svarene til disse kan oftest findes i molekylærbiologien.

At komme fra studiemiljøet til ”den virkelige verden” har ændret mit perspektiv på molekylærbiologien og har givet den en ekstra dimension. Jeg husker tydeligt mit første besøg i produktionen på min arbejdsplads, hvor jeg var meget betaget over, hvordan generelle molekylærbiologiske principper blev brugt – og jeg bliver stadig fascineret over det!

I mit daglige arbejde fungerer jeg som bindeled til produktion, laboratorium, logistik, salg og udvikling. Til hvert enkelt led bruger jeg forskellige kompetencer, som jeg har opnået under min uddannelse. F.eks. bruger jeg min viden om proteiners egenskaber i produktionen, mens jeg i laboratoriet bruger min viden omkring analyser og tolkning af analyseresultater. Andre gange er det formidling af information og evnen til at tilegne sig ny viden hurtigt, der er vigtig.

Med min faglige viden og kompetencer fra mit studie og mit daglige arbejde er jeg i mit job med til at sikre den høje og rigtige kvalitet af valleproteiner. På den måde er jeg hver dag med til at gøre en forskel for mange mennesker med specielle ernæringsbehov. Jeg er med til at levere alle vallens vidunderlige egenskaber i bl.a. produkter med korrekt ernæring for nyfødte, produkter med letoptagelige proteiner for både syge, småtspisende ældre og atleter, og med produkter reduceret for mælkeproteiner til mælkeallergikere.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.