Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MEDIEVIDENSKAB

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog |  Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Specialist i medieverdenen

Kandidatuddannelsen i Medievidenskab handler om analyse af de virkemidler, som bruges i film og tv, skrevne medier og på internettet. Du arbejder med forskellige mediekommunikationsformer, virkemidler og produktionsprocesser, og du lærer at analysere de audiovisuelle mediers funktioner i samfundet. Du arbejder med målgruppers rolle for medieformidlingen, og du lærer at planlægge og gennemføre større mediebaserede analyser og undersøgelser. I løbet af uddannelsen har du mulighed for at samarbejde med virksomheder og specialisere dig inden for dine interessefelter.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Medievidenskab kan du arbejde i medie- og kommunikationsbranchen samt hos reklame- og kommunikationsbureauer, samt med kommunikation og marketing i private virksomheder og offentlige institutioner. Du kan arbejde med pressehåndtering, kampagneplanlægning, tekstforfatning og mediemonitorering. Du kan også undervise på universiteter, gymnasier og medieskoler, eller du kan vælge at gå forskningens vej og tage en ph.d.

”Medierne er under konstant udvikling, og det er utroligt spændende konstant at være på jagt efter den nyeste viden om medierne” - Jens Nielsen, kandidatstuderende, Medievidenskab.

Adgangskrav

En kandidatuddannelse i Medievidenskab vægter 2 årsværk (120 ECTS) og der er to forskellige linjer på uddannelsen:

 • En A1-linje
 • En A2-linje

Der er forskellige adgangskrav til kandidatuddannelsen i Medievidenskab afhængigt af, hvilken linje du ønsker optagelse på.

Adgangskravet til optagelse på kandidatuddannelsen i Medievidenskab er:

A1-linjen: Adgangskravet er en bestået bacheloruddannelse i Medievidenskab (AU, SDU, KU).

A2-linjen: Adgangskravet er bestået bacheloruddannelse (f.eks. Informationsvidenskab, Digital design, Æstetik og Kultur) med bachelortilvalg i Film og Medier. Studerende med en bestået bacheloruddannelse i Medievidenskab eller andre tilsvarende uddannelser kan ikke optages.

Retskrav

Studerende på bacheloruddannelsen i Medievidenskab ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Medievidenskab, linje A1, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Medievidenskab er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Medievidenskab kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Linjer og profiler

Kernefag

I løbet af kandidatuddannelsen har du et kernefag, som er et fag med specialiseret viden inden for det medievidenskabelige felt. Faget er typisk baseret på aktuel forskning og fokuserer på enten teoretiske, analytiske eller metodiske problemstillinger. Du kan vælge kernefag ud fra interesser eller for at underbygge din egen faglige profil i uddannelsen. Indholdet i kernefagene varierer fra semester til semester, men vil typisk dække fag inden for medieproduktion, strategisk/æstetisk kommunikation, forskningsmetoder, kommunikation, organisation og ledelse samt medier og samfund.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, imens du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb får du vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

En typisk uge på Medievidenskab

Mandag:
8-12 Medievidenskabelige metoder
13-16 Forberedelse

Tirsdag:
9-12 Studiegruppearbejde
13-16 Forberedelse

Onsdag:
8-16 Forberedelse

Torsdag:
8-12 Forelæsning i Kernefag i medievidenskab
12-16 Studiegruppearbejde

Fredag:
8-12 Holdundervisning i Organisationskommunikation
13-15 Forberedelse 

Hverdagen på Medievidenskab

Du får din daglige gang i IT-byen på Katrinebjerg, hvor uddannelser som Informationsvidenskab og Digital Design også holder til. Det er her, du har undervisning, som foregår som en blanding af teori, forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. Kandidatuddannelsen i Medievidenskab er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.     

På Katrinebjerg findes alle de faciliteter, du og dine studiekammerater skal bruge til at arbejde målrettet med opgaverne på Medievidenskab. På Katrinebjerg er der desuden en række foreninger, som du kan engagere dig i som aktiv eller som bruger:

 • Fredagsbar.dk på Katrinebjerg afholder bar og fester for de studerende på instituttet.
 • Uddannelsesfagudvalget for Medier og Journalistik forvalter, tilrettelægger og udvikler Medievidenskab, Journalistik m.m.
 • SAMS er en organisation, der arbejder for at styrke kommunikation mellem mediestuderende i Danmark. Desuden arbejder de for at øge forbindelsen mellem de studerende og mediebranchen. SAMS udgiver tidsskriftet SAMSON.
 • PANIK er festforeningen i IT-byen. PANIK står for Party All Night In Katrinebjerg. Foreningen er for alle studerende i IT-byen, og to gange hvert semester holdes der lang fest.
 • KONTEKST er Katrinebjergs studenterblad, som udkommer fire gange årligt. Skrevet af studerende, til studerende. Du kan altid finde seneste udgave af bladet på hjemmesiden.
 • UNITY er et tværfagligt netværkscenter for IT-byen Katrinebjergs studerende. Formålet med netværket er at give IT-studerende på Katrinebjerg mulighed for at afprøve deres kompetencer i tværfaglige og erhvervsmæssige sammenhænge og derved fremme studiemiljøet i IT-byen.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Medievidenskab og Journalistik.

Mød en studerende

Jens Nielsen, kandidatstuderende, Medievidenskab.

Jeg sætter pris på det fagligt mangfoldige i uddannelsen, hvor man har fokus på alt lige fra medier og kommunikation til jura og sociologi. Man får mulighed for at analysere hele kommunikationsprocessen lige fra de strukturelle omstændigheder, der påvirker afsenderen, til modtageranalyser. Vi kommer også omkring de større spørgsmål, der handler om hvilken betydning medierne har for udviklingen af samfundet, som vi kender det. Derudover hvordan medierne kan påvirke og ændre offentligheden og måden, vi organiserer os på. Medierne er under konstant udvikling, og det er utroligt spændende konstant at være på jagt efter den nyeste viden om medierne.

Holdundervisning og fredagsforelæsninger

Jeg kan specielt godt lide holdundervisningen på Medievidenskab. Der er en tæt og uformel dialog mellem studerende og underviserne, som er utroligt inspirerende. Det er med til at udvikle og udfordre en som studerende. Fredagsforelæsningerne er også enormt givende. Her er ofte spændende mennesker udefra som holder medierelevante oplæg. Det kan være alle lige fra samfundsdebattører til mediedirektører, som fortæller om og diskuterer mediebilledet i Danmark.

Job under uddannelsen

Det seneste halvandet år har jeg arbejdet som webmaster (studentermedhjælper) på Arkitektskolen i Aarhus, hvor jeg arbejder med online kommunikation og sociale medier. Det er virkelig givende at arbejde med noget så relevant for mit studie. Jeg bruger for eksempel de ting, jeg har lært om receptionsanalyser og målgruppeanalyser i forbindelse med udviklingen af et nyt nyhedsbrev og til at lave videoindslag til vores online platform. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Kandidat i job

Anne Louise Christensen, tekstforfatter og kampagnemanager

Jeg arbejder eksempelvis med Google AdWords, hvor jeg i løbet af en uge sætter et par kampagner op, vedligeholder dem og afrapporterer til kunderne, der har købt kampagnen. Jeg vurderer og formulerer onlinestrategier, og holder oplæg om dem for vores kunder og kommende kunder. Jeg skriver pressemeddelelser og sender dem ud, skriver blogindlæg og opdaterer Facebook med nyheder, der har interesse for markedsføringsfolket. Jeg bruger også tid på at holde mig ajour omkring tendenserne inden for online markedsføring – både gennem blogs, artikler og seminarer. 

Bruger Medievidenskab i dagligdagen

Jeg bruger ofte de kommunikationsværktøjer, jeg lærte på Medievidenskab. Jeg arbejder med virkemidler, medieplatforme og målgrupper, og min indsigt i samspillet mellem medie og bruger gør, at jeg er godt rustet til at bevæge mig rundt i medielandskabet. Jeg har fået meget ud af arbejdsformerne på Medievidenskab med gruppearbejde, praktiske fag og samarbejde med erhvervslivet. Det har rustet mig godt til arbejdslivet.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.