Aarhus Universitets segl

MEDIEVIDENSKAB

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog |  Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Specialist i medieverdenen

Kandidatuddannelsen i Medievidenskab stiller skarpt på digitaliseringens forandringer af både medier og samfund. Du lærer at arbejde selvstændigt og får erfaring med at analysere, hvordan f.eks. digitalisering, medieplatforme, målgrupper, medieindhold og økonomi spiller en væsentlig rolle i både medieproduktion og strategisk kommunikation. I løbet af uddannelsen lærer du at samarbejde både med andre studerende og med virksomheder. Du kan tilegne dig erfaringer med at koble teori og praksis gennem et virksomhedsprojekt/projektorienteret forløb (praktik). I de forskellige fag får du desuden gode muligheder for at specialisere dig indenfor dine særlige interessefelter. Endeligt lærer du at planlægge og gennemføre større selvdefinerede analyser og undersøgelser, hvilket giver dig et godt grundlag for at varetage selvstændige arbejdsfunktioner inden for medie- og kommunikationsbranchen.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Medievidenskab kan du arbejde i medie- og kommunikationsbranchen, hos reklame- og kommunikationsbureauer, samt med strategisk kommunikation i private virksomheder og offentlige institutioner. Du kan arbejde med pressehåndtering, kommunikationsplanlægning, medieproduktion, mediemonitorering, samt med forskellige former for projektledelse. Du kan også undervise på forskellige medieuddannelser, eller du kan vælge at gå forskningens vej og tage en ph.d.

”Medierne er under konstant udvikling, og det er utroligt spændende konstant at være på jagt efter den nyeste viden om medierne” - Jens Nielsen, kandidatstuderende, Medievidenskab.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Medievidenskab.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Medievidenskab, linje A1:

 • Bacheloruddannelsen i Medievidenskab (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

A1-linjen: 

 • En bacheloruddannelse i Medievidenskab (fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet eller Københavns Universitet)

A2-linjen: 

 • Bachelortilvalg i Film og medier kombineret med et centralt fag som fx informationsvidenskab, Digital design, Æstetik og kultur m.fl

OBS: Studerende med en bestået Bacheloruddannelse i Medievidenskab eller andre tilsvarende uddannelser kan ikke optages på A2 linjen. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

A1-linjen: Din bachelor skal som minimum indeholde: 

 • 90 ECTS samlet set inden for hovedområderne Medietekstanalyse, Mediereceptionsanalyse (f.eks. modtager/publikumsstudier), Mediesystemanalyse (f.eks. medieindustri, mediepolitik medieøkonomi), Medieteori og Digitale metoder med minimum 10 ECTS i hver kategori. 

A2-linjen: Din bachelor skal som minimum indeholde: 

 • 45 ECTS samlet set inden for områderne Film og medie teori, Film og medieanalyse og Audiovisuel medieproduktion med minimum 10 ECTS i hver kategori. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Medievidenskab kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Linjer og profiler

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, imens du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb får du vejledning til et projektarbejde, og du afslutter forløbet med en mindre skriftlig aflevering og mundtlig eksamen. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

En typisk uge på Medievidenskab

Mandag:
Selvstudie: Forberedelse/Læsning/Opgaveløsning

Tirsdag:
9-11 Forelæsning
11-14 Arbejde i grupper med øvelser relateret til forelæsning
15-16 Undervisning, diskussion og fremlæggelse på hold

Onsdag:
8-16 Forberedelse/Læsning/Opgaveløsning

Torsdag:
9-11 Holdundervisning
11-14 Selvstændigt arbejde i grupper med øvelser/projektarbejde
14-15 Vejledning og feedback på hold

Fredag:
9-11 Forelæsning
11-13 Arbejde i grupper med øvelser relateret til forelæsning
14-15 Undervisning, diskussion og fremlæggelse på hold
15- Fredagsbar

Hverdagen på Medievidenskab

Du får din daglige gang i IT-byen på Katrinebjerg, hvor uddannelser som Informationsvidenskab og Digital Design også holder til. Det er her, du har undervisning, som foregår som en blanding af teori, forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. Kandidatuddannelsen i Medievidenskab er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.     

På Katrinebjerg findes alle de faciliteter, du og dine studiekammerater skal bruge til at arbejde målrettet med opgaverne på Medievidenskab. På Katrinebjerg er der desuden en række foreninger, som du kan engagere dig i som frivillig eller som bruger:

 • Fredagsbar.dk på Katrinebjerg afholder bar og fester for de studerende på instituttet.
 • Uddannelsesfagudvalget for Medier og Journalistik forvalter, tilrettelægger og udvikler Medievidenskab, Journalistik m.m.
 • SAMS er en organisation, der arbejder for at styrke kommunikation mellem mediestuderende i Danmark. Desuden arbejder de for at øge forbindelsen mellem de studerende og mediebranchen. SAMS udgiver tidsskriftet SAMSON.
 • PANIK er festforeningen i IT-byen. PANIK står for Party All Night In Katrinebjerg. Foreningen er for alle studerende i IT-byen, og to gange hvert semester holdes der lang fest.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Medievidenskab og Journalistik.

Mød en studerende

Jens Nielsen, kandidatstuderende, Medievidenskab.

Jeg sætter pris på det fagligt mangfoldige i uddannelsen, hvor man har fokus på alt lige fra medier og kommunikation til jura og sociologi. Man får mulighed for at analysere hele kommunikationsprocessen lige fra de strukturelle omstændigheder, der påvirker afsenderen, til modtageranalyser. Vi kommer også omkring de større spørgsmål, der handler om hvilken betydning medierne har for udviklingen af samfundet, som vi kender det. Derudover hvordan medierne kan påvirke og ændre offentligheden og måden, vi organiserer os på. Medierne er under konstant udvikling, og det er utroligt spændende konstant at være på jagt efter den nyeste viden om medierne.

Holdundervisning og fredagsforelæsninger

Jeg kan specielt godt lide holdundervisningen på Medievidenskab. Der er en tæt og uformel dialog mellem studerende og underviserne, som er utroligt inspirerende. Det er med til at udvikle og udfordre en som studerende. Fredagsforelæsningerne er også enormt givende. Her er ofte spændende mennesker udefra som holder medierelevante oplæg. Det kan være alle lige fra samfundsdebattører til mediedirektører, som fortæller om og diskuterer mediebilledet i Danmark.

Job under uddannelsen

Det seneste halvandet år har jeg arbejdet som webmaster (studentermedhjælper) på Arkitektskolen i Aarhus, hvor jeg arbejder med online kommunikation og sociale medier. Det er virkelig givende at arbejde med noget så relevant for mit studie. Jeg bruger for eksempel de ting, jeg har lært om receptionsanalyser og målgruppeanalyser i forbindelse med udviklingen af et nyt nyhedsbrev og til at lave videoindslag til vores online platform. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidat i job

Anne Louise Christensen, tekstforfatter og kampagnemanager

Jeg arbejder eksempelvis med Google AdWords, hvor jeg i løbet af en uge sætter et par kampagner op, vedligeholder dem og afrapporterer til kunderne, der har købt kampagnen. Jeg vurderer og formulerer onlinestrategier, og holder oplæg om dem for vores kunder og kommende kunder. Jeg skriver pressemeddelelser og sender dem ud, skriver blogindlæg og opdaterer Facebook med nyheder, der har interesse for markedsføringsfolket. Jeg bruger også tid på at holde mig ajour omkring tendenserne inden for online markedsføring – både gennem blogs, artikler og seminarer. 

Bruger Medievidenskab i dagligdagen

Jeg bruger ofte de kommunikationsværktøjer, jeg lærte på Medievidenskab. Jeg arbejder med virkemidler, medieplatforme og målgrupper, og min indsigt i samspillet mellem medie og bruger gør, at jeg er godt rustet til at bevæge mig rundt i medielandskabet. Jeg har fået meget ud af arbejdsformerne på Medievidenskab med gruppearbejde, praktiske fag og samarbejde med erhvervslivet. Det har rustet mig godt til arbejdslivet.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Medievidenskab i Arts Karrieres karrierekatalog.