Aarhus Universitets segl

MANAGEMENT ACCOUNTING AND CONTROL

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Management Accounting – also known as Management Control – is a fundamental aspect of business administration. Management Accounting is the primary language of business, and it creates the foundation for discussions of a company’s financial performance, as well as the non-financial dimensions of performance. Hence, Management Accounting is the sweet spot where numbers and data meet management and decisions.

Working with measurement and evaluation systems, the provision of incentives and adjustments of behaviour hold the potential for controlling cost and performance at all levels within an organisation, and thereby ensure value creation. You will be able to create transparency and financially sound solutions for a company by developing and analysing performance, cost and profitability. This skillset allows you to identify and solve potential strategic and operational problems in companies/organisations (private and publicly traded companies, governmental organisations, municipalities, hospitals, etc.) To deal with these problems, you will learn how to design and implement incentive, budgeting and performance management systems to coordinate and motivate departments, teams or individuals to change their behaviour and correct the situation.

To complement these analytical skills, you will also be introduced to ERP systems (SAP) and other IT software, e.g., business intelligence in Power BI.

In general, the MSc in Management Accounting and Control (MAC) (in Danish: Økonomistyring) will provide you with competencies within:

 • Performance management
 • Advanced Cost accounting
 • Planning and Budgeting
 • Information systems, e.g., ERP
 • Financial Accounting (external reporting)
 • Solving practical problems using management systems
 • And much more.

The MAC programme has a strong tradition of collaborating with companies, as companies have a very high demand for the skillset learned by students on the MAC programme. The MAC programme has more than 10 partner companies that include top consulting firms, manufacturers, retailers etc. These partnerships involve guest lectures, social events, awards and other interesting activities. We also collaborate closely with companies on internships, theses, project work, etc. Therefore, our programmes are based on theoretical foundation in combination with practical, real-world problems and solutions.

MSc in Management Accounting and Control Casper and Hannah explains why they chose this programme and what competencies they have gained. Marc explains why there is a need for graduates from this programme.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Management Accounting and Control (cand.merc.).

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelser giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Management Accounting and Control (cand.merc.):

 • Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA (fra Aarhus Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Economics and Business Administration, BSc (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg, studieordning 2017 og frem, fra Aarhus Universitet. 

 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (generel erhvervsøkonomi) fra enten Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet eller Roskilde Universitet* 

 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i HA og BSc in Economics and Business Administration ved Aarhus Universitet, der ikke længere har retskrav til kandidatuddannelsen* 

*Bemærk, hvis din HA eller BSc i Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution er færdiggjort før år 2000, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning blive vurderet, om den lever op til adgangskravene beskrevet under afsnittet ”Adgang med anden uddannelse”. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Fagområde 

ECTS 

Metode* 

15 ECTS 

Marketing 

7,5 ECTS 

Finansiering 

7,5 ECTS 

Regnskab 

7,5 ECTS 

Ledelses- og Organisationsteori 

7,5 ECTS 

Mikroøkonomi 

5 ECTS 

Operations Management 

5 ECTS 

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder 

25 ECTS 

I alt inden for Erhvervsøkonomi 

80 ECTS 

*Bemærk, ansøgere skal have 15 ECTS inden for metode, herunder mindst 10 ECTS kvantitativ metode eller statistik, dog medtages maksimalt 5 ECTS inden for matematik. 

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en HA(jur.) 

Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret (HA(jur.)) fra Aarhus Universitet med studiestart september 2014 eller senere opfylder adgangskravene til cand.merc., såfremt ansøgere har opfyldt krav til særlig sammensætning af valgfag (10 ECTS inden for godkendte erhvervsøkonomiske fag). 

  

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en professionsbachelor 

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse (cand.merc.) skal du med en Professionsbachelor i Finans eller Professionsbachelor i International handel og markedsføring have bestået bestemte valgfag på din uddannelse. Du kan i denne oversigt se, hvilke fag du skal have bestået på din professionsbachelor. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de fag med gradueret bedømmelse (det vil sige fag bedømt med en numerisk karakter), der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

STUDIEORDNING

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

I studiediagrammet nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.


Uddannelsen består af 4 semestre. På de første to semestre har du alle obligatoriske fag, mens du på de sidste to semestre har mulighed for selv at specialisere dig i en ønsket retning.

første semester følger du forudsætningsfag, der danner et metodisk og akademisk grundlag for de følgende semestre.

andet semester følger du specialiseringsfag.  

På tredje semester kan du vælge valgfag inden for dit interesseområde. Fagene kan tages enten på Aarhus BSS i løbet af semesteret, på AU Summer University eller på et af vores mere end 300 partneruniversiteter i udlandet. Du kan også deltage i et projektorienteret forløb i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.  

Fjerde semester er dedikeret til speciale. Du kan frit vælge specialeemne, og på den måde får du chancen for at koncentrere dig om og specialisere dig inden for et specifikt interesseområde.

Studieordning

Kursusbeskrivelser til linjens nye fag publiceres senest den 15. april 2024 for efterårssemestret og senest 15. oktober 2025 for forårssemestret.

Indtil da kan tidligere udbudte fag ses i studiediagrammet nedenfor. Fag, der ikke kan findes via studiediagrammer, kan findes vha. nedenstående links. Der tages forbehold for ændringer i de kommende kursusbeskrivelser.

1. semester

Methods in Management Accounting and Control ækvivalerer med Methods in Management Accounting Research.

2. semester

Accounting Information Systems and ækvivalerer med Accounting Information Systems.

Kursusbeskrivelse

Kursusbeskrivelser til linjens nye fag publiceres senest den 15. april 2024 for efterårssemestret og senest 15. oktober 2025 for forårssemestret.

Indtil da kan tidligere udbudte fag ses i studiediagrammet nedenfor. Fag, der ikke kan findes via studiediagrammer, kan findes vha. nedenstående links. Der tages forbehold for ændringer i de kommende kursusbeskrivelser.

1. semester

Methods in Management Accounting and Control ækvivalerer med Methods in Management Accounting Research.

2. semester

Accounting Information Systems and ækvivalerer med Accounting Information Systems.

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni. 
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

Til forelæsninger i et auditorium kan der være plads til op mod 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.


Decisions and leadership based on management accounting, including both financial and non-financial information, is critical to value creation within all organisations. Hence, there is a wide variety of job opportunities for graduates from the MAC programme.

You will have a multitude of career opportunities once you graduate, for example:

 • Different types of controller positions e.g., business controller, project controller, group or global controller or financial controller within the private, non-profit or public sector
 • Chief Financial Officer
 • Consultant and advisor roles- in both Danish and international corporations
 • Top-management positions, CEO etc.
 • Various roles in start-up companies
 • Supply chain roles
 • Head of department
 • IT and business consultant
 • PhD student, researcher.

The Department of Management has a strong management accounting research group attached to the MAC programme.


Profile og competencies 

The research-based MSc study programme in Economics and Business Administration builds on the competencies and insights acquired in the BSc study programme in Economics and Business Administration.

The study programme provides the graduate with specialist knowledge within the disciplines of the study programme that give the graduate high academic qualifications to develop solutions to issues pertaining to business administration in companies and organisations in the public and private sectors.

The study programme also qualifies the graduate for further studies, including PhD studies.

Through the study programme, the graduate has acquired knowledge that enables the graduate to 

 • Understand and consider knowledge pertaining to the various disciplines as well as identify academic issues
 • Master the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as master general skills associated with employment within the areas studied
 • Assess and choose among the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as develop new analysis and solution models
 • Discuss professional and academic issues with both specialists and laymen
 • Manage work and development situations that are complex, unpredictable and require new solution models
 • Initiate and carry out, on an independent basis, monodisciplinary and interdisciplinary collaboration and take professional responsibility
 • Take responsibility, on an independent basis, for own professional development and specialisation

Meet potential employers


Pernille Groth Nicolaisen
Senior Finance Partner, Grundfos

1. What makes the Master’s degree programme in Management Accounting and Control unique from your perspective?
The MAC programme provides a unique combination of an understanding of numbers and how those numbers relate to an organisation. This combination is something that an increasing number of companies are looking for as we move into a world where finance becomes centred on value creation. Many standard financial programmes do not provide students with the toolbox they need to create value through different business models, strategies, performance management competences, managerial accounting skills, etc.

2. What competencies demanded by your company does the degree programme provide?
Our company needs finance people with a good toolbox in relation to finance processes, IT tools, performance management, budget/forecast, etc. However, we also have an increasing need for finance controllers who understand value creation, strategy, business, communication, etc. The latter competencies have been required at all levels within finance the last few years and not all programmes equip students to go beyond figures. MAC provides students with a solid understanding of the financial toolbox, but more importantly, that toolbox contains competencies within strategy, business, business models, etc.

3. What type of job function will a graduate from the Management Accounting and Control programme be able to fill at your company (or for your customers)?
People with an MSc in Management Accounting and Control  will be able take up many positions either within or outside finance in our organisation. The roles within finance could be business analyst and then later on finance business partner or head of finance – both position with a direct link to the business. There is also the option of more technical roles working with digital transformation or business warehouse reports and processes. An example of a role outside finance could be strategy consultant for strategy and management processes.


Lars Nygaard Bertelsen
Partner, Deloitte


1. What makes the Master’s degree programme in Management Accounting and Control unique from your perspective?
Management accounting is at the core of finance, and the Management Accounting and Control degree programme teaches you how to create business insights and drive company performance.

2. What competencies demanded by your company does the degree programme provide?
By combining concepts and theories within planning and budgeting and combining performance management and cost management with competencies in project management, graduates from the programme are trained to solve the challenges we see in the market.

3. What type of job function will a graduate from the Management Accounting and Control programme be able to fill at your company (or for your customers)?
We work within the entire CFO area and engage with clients to operate, optimise, and strategically transform their finance functions. Graduates take part in transformation projects where they support the client in all project phases from analysis to design and implementation. Our aspiration is to train the finance professionals and CFOs of tomorrow through a tailored and continuous development programme.


Rami Ismail
Postgraduate Program Lead, Danfoss A/S


1) What makes the Master’s degree programme in Management Accounting and Control unique from your perspective?
The Master’s degree programme in Management Accounting and Control is unique because it provides students with a strong foundation in financial management and accounting, as well as data analysis and decision-making skills. 

 2) What competencies demanded by your company does the degree programme provide?
The competencies sought after by Danfoss that a graduate from the programme can provide are financial analysis and reporting, budgeting and forecasting, and the ability to interpret financial data and communicate insights effectively.

3) What type of job function will a graduate from the Master’s degree programme in Management Accounting and Control be able to fill at your company (or for our customers)?
A graduate from the Master’s degree programme in Management Accounting and Control will be able to take on roles such as financial analyst, management accountant, financial controller and much more at Danfoss. The programme also provides valuable leadership and project management skills that would be beneficial in various roles within our organisation. Our CFO is a graduate from the programme.