Aarhus Universitets segl

KUNSTHISTORIE

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Kunsthistorie handler om kunstarter og visuel kultur i alle former og medier. Du arbejder med kunst, billeder og visuel kommunikation i både 2-D og 3-D og i både ældre og nyere historie. Stærk, forskningsbaseret undervisning giver dig indblik i den nyeste forskning, og inden for udvalgte temaer får du både viden i bredden og mulighed for at arbejde i dybden med netop dine interesser. Kunsthistorie er et teoretisk fag, der også rækker ud til verden gennem samarbejder med eksterne parter, og som har et tydeligt erhvervssigte med profilfag, feltstudium og muligheden for at skrive produktspeciale.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Kunsthistorie kan du bruge dine visuelle kompetencer til at arbejde med medier, markedsføring, reklame og design. Du kan arbejde med visuel kommunikation, kunst- og kulturformidling i kulturinstitutioner, oplevelsescentre, gallerier, udstillingshaller, ved museer og andre kunstinstitutioner. Du kan arbejde med administration og ledelse i virksomheder og med projektledelse og events i erhvervslivet, i kultur- og oplevelsesbranchen. Du kan også undervise i gymnasier, på højskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Kunsthistorie.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Kunsthistorie:

 • Bacheloruddannelsen i Kunsthistorie (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

A-linjen: 

 • En bacheloruddannelse i kunsthistorie 

 • En bacheloruddannelse i æstetik og kultur. 

B-linjen: 

 • En bacheloruddannelse i kunsthistorie - med et gymnasierettet tilvalg, hvor kandidattilvalget i forlængelse af bachelortilvalget vægter 45 ECTS eller 75 ECTS*. 

* Studerende, som optages på et kandidattilvalg på et andet fakultet, hvor uddannelseskombinationen er godkendt med 30 ECTS rammeudvidelse, sådan at kandidattilvalget vægter 75 ECTS, optages på B-linjen med rammeudvidelse. Kandidatuddannelsen vil således samlet vægte 150 ECTS point. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Din bachelor skal som minimum indeholde i alt 30 ECTS inden for kunsthistorie og visuel kultur og analyse: 

Enten: 

 • kunsthistorie i et omfang af minimum 20 ECTS 

 • visuel kultur og analyse i et omfang af minimum 10 ECTS   

Eller: 

 • kunsthistorie i et omfang af minimum 10 ECTS 

 • visuel kultur og analyse i et omfang af minimum 20 ECTS 

Eksempler på dette kan være: 

 • En anden humanistisk bacheloruddannelse med et tilvalg (min. 45 ECTS) i visuel kultur, billedkunst og design, billedkunst, billedkunst og visuel kultur, æstetik og kultur eller æstetisk kommunikation. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Kunsthistorie kan du klikke på de forskellige kurser og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Linjer og profiler

Linjer

På Kunsthistorie vælger du en af følgende linjer:

 • A-linjen, som består af 2 års studier i Kunsthistorie.
 • B-linjen, som indeholder 1 1/4 års studier i Kunsthistorie kombineret med 3/4 års studier i et andet fag inden for gymnasieskolens fagrække.

Kernefaglighed, fordybelse og intensitet i studiet

På kandidatuddannelsen i Kunsthistorie er der fuld skrue på de kernefaglige discipliner på de to første semestre, inden du vælger profil på 3. semester og skriver dit speciale på 4. semester. 1. semester fokuserer på historiske og samtidskulturelle emner inden for kunsthistorie og visuel kultur, mens 2. semester fokuserer på teorier, metoder og analytisk praksis inden for faget. Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, lærerstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold - kan også placeres på 1. og 2. semester
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Dagligdagen på Kunsthistorie

Kandidatuddannelsen i Kunsthistorie er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.   

Kunsthistorie holder til på Kasernen sammen med fagene Musikvidenskab, Litteraturhistorie, Æstetik og Kultur, Dramaturgi, Kunsthistorie og Retorik. Det betyder, at studerende fra de forskellige æstetiske fag samarbejder om både faglige og sociale arrangementer som f.eks. det fælles institutblad, foredrag, fredagsbar og fester.

På Kasernen foregår der mange aktiviteter ud over undervisningen. Her mødes I på tværs af studier og årgange:

 • Kasernebaren er en fælles fredagsbar for de æstetiske fag på Kasernen, hvor du hver fredag kan nyde en kold øl eller vand, livemusik og samvær med dine medstuderende.
 • KaserneRevyen er for dig, der nyder et godt grin med et gran af alvor. Du kan også selv være med til at sætte dit præg på KaserneRevyen, der altid gerne ser nye medlemmer. Som medvirkende i revyen får du også mulighed for at blive en del af et samarbejde på tværs af de æstetiske fag.
 • Æstetisk Seminar står hvert semester for at arrangere foredrag med præsentationer og diskussioner af aktuel forskning. 
 • Visir er Kasernens studenterblad, der er skabt af de studerendes engagement og lyst til at skrive. Visir varetager de studerendes interesser og stræber efter at inddrage så mange studerende som muligt – som skribenter, redaktører og læsere. I Visir er ordet frit. Der er ingen krav om fagbegrænsning eller akademisk jargon. Visir tager imod såvel digte og noveller som faglige artikler og essays.
 • Mobil er en foredragsforening, der drives af studerende på tværs af årgangene. Foreningen har til formål at skabe et relevant forum for mødet mellem de på studiet opnåede kompetencer og de fagrelevante instanser i den kulturelle sektor. Af inviterede foredragsholdere kan nævnes kunstnere, kuratorer samt kunstteoretikere og -historikere, der bidrager med et indblik i kunstens verden uden for Kasernen.
 • Passepartout er navnet på et landsdækkende tidsskrift for kunsthistorikere, som redigeres af studerende og undervisere.
 • Kasernefestival er en studenterforening, der hvert år arrangerer en begivenhed for de studerende på Kasernen på tværs af de æstetiske fag. Her inddrages Kasernens øvrige frivillige foreninger til et festligt arrangement, hvor du både kan møde foreningerne og være sammen med alle dine medstuderende på Kasernen. 

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik og kultur og Museologi.

Årsseminar

I begyndelsen af oktober afholder Kunsthistorie et årligt fagseminar i Store Sal. Her behandles et tema igennem teoretiske oplæg, diskussionsfora, udstillinger og workshops   med aktiv deltagelse af alle undervisere, phd. studerende og studerende fra Kunsthistorie. Eksempelvis har temaet tidligere været 'Dukken som animeret billede imellem kult, legetøj og idol'. Arrangementet afsluttes med et studenterorganiseret socialt arrangement, eks. en fest.  

Mød en studerende

Rasmus Christian Stenbakken – kandidatstuderende ved Kunsthistorie, Aarhus Universitet

Jeg er rigtig glad for den frihed, jeg har til at tilrettelægge uddannelsen mod mine specifikke interesser. Meget af studielivet på Kunsthistorie foregår for mit vedkommende lige så meget uden for universitetet som på universitetet. Vi tager til ferniseringer, nye udstillinger og mange forskellige kulturelle arrangementer sammen. Jeg er glad for holdundervisningen og de oplæg, vi går til. Til holdundervisningen er det inspirerende at blive undervist af afdelingens undervisere, og ved oplægsdelen, kommer vi lige et skridt dybere ned i et bestemt emne, end man ellers normalt ville.

Job under studierne og et godt råd
Jeg arbejder som udstillingsassistent og omviser på ARoS. Udover at jeg får brugt min faglighed og rent faktisk får lov til at arbejde med kunst, får jeg her en uundværlig erhvervserfaring. Hvis du er kommende studerende, vil jeg give dig det råd, at du skal gøre dig klart på forhånd, hvad det er, du vil med dit studie, og hvilken retning, du vil bevæge dig i fagligt og i forhold til din karriere. På den måde kan du fra starten bedre tilrettelægge din kandidatuddannelse mod arbejdsmarkedet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kandidater i job

Læs et alumneportræt af to færdiguddannede kunsthistorikere og få indblik i deres karrierevej.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder for din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Kunsthistorie i Arts Karrieres karrierekatalog.