Aarhus Universitets segl

KEMI OG BIOTEKNOLOGI

Kandidatuddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen til civilingeniør i Kemi og bioteknologi bygger videre på din bachelor i Kemiteknologi eller Bioteknologi. Du kan også søge ind på kandidaten efter en diplomingeniøruddannelse i Kemiteknologi eller Bioteknologi, det kræver at du har afsluttet bestemte kurser. Uddannelsen foregår på engelsk og handler om, hvordan man udvikler og optimerer processer i kemi- og biotekindustrien under hensyntagen til miljøet.

Som civilingeniør i Kemi og bioteknologi udvikler du de processer, som i fremtiden vil sikre, at kemisk, bioteknologisk og miljømæssig viden bliver anvendt på en bæredygtig måde til gavn for samfundet som helhed. I løbet af uddannelsen skal du vælge linje inden for enten kemiteknologi eller bioteknologi.

Undervisningen på uddannelsens første år er primært i form af forelæsninger og teoretiske øvelser. På andet år er det primært projektarbejde, der er i højsædet, hvor de studerende arbejder tæt sammen med forskere og virksomheder. Uddannelsen afsluttes med et selvstændigt speciale.


Fremtidsmuligheder

Som Civilingeniør i Kemi og bioteknologi kan du eksempelvis arbejde hos produktionsvirksomheder i fødevare- og medicinalbranchen. Du kan arbejde hos forskningsinstitutioner, der arbejder med miljø, kemi og molekylærbiologi samt hos kemiske virksomheder, der kan drage nytte af dine store viden om udvikling og optimering. Du kan også fortsætte dit studie i form af en ph.d.-uddannelse.

Forskning og udvikling

Læs mere om forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for kemi og bioteknologi på Aarhus Universitet


Mød de studerende

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer på bachelorniveau svarende i omfang og indhold til mindst 20 ECTS indenfor calculus, lineær algebra, sandsynlighedsregning og statistik, ligelig fordelt. 

  • En teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i kemiteknologi eller bioteknologi fra et dansk universitet
  • En diplomingeniøruddannelse i kemiteknologi eller bioteknologi fra et dansk universitet eller ingeniørhøjskole under forudsætning af, at der kan dokumenteres enten 1) 15 ECTS indenfor kemi, 30 ECTS indenfor bioteknologi, molekylærbiologi og lignende samt 15 ECTS indenfor teknologirelaterede kurser, eller 2) 40 ECTS indenfor kemi samt 20 ECTS indenfor teknologirelaterede kurser.
  • Naturvidenskabelige bacheloruddannelser som kan dokumentere enten 1) 15 ECTS indenfor kemi, 30 ECTS indenfor bioteknologi, molekylærbiologi og lignende samt 15 ECTS indenfor teknologirelaterede kurser, eller 2) 40 ECTS indenfor kemi samt 20 ECTS indenfor teknologirelaterede kurser, forudsat de faglige krav til civilingeniøruddannelsen samlet kan opfyldes.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til civilingeniøruddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Retskrav

Studerende, der afslutter bacheloruddannelsen i Kemiteknologi eller Bioteknologi ved Aarhus Universitet, har retskrav på optagelse på civilingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi ved Aarhus Universitet under forudsætning af, at der søges om optagelse med henblik på start på civilingeniøruddannelsen senest ved sommeroptaget tre år efter bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning fra sommeroptag 2025

Fra og med sommeroptaget 2025 vil der være pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Tildeling af pladser er baseret på en overordnet vurdering, og tilgængelighed af pladser på henholdsvis kemiingeniør-retningen og bioteknologi-retningen. Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

  • Karakterniveau for bachelorgraden
  • Karakterer for relevante kurser*
  • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor matematik, kemi, teknologirelaterede kurser og (kun for bioteknologi-retningen) bioteknologi og molekylærbiologi.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser

Uddannelsens opbygning

Undervisningen

Undervisningen på Kemi og Bioteknologi er tilrettelagt med 2 semestre per studieår, hvor du har intensive kurser, projektarbejde, laboratorieøvelser, holdundervisning og ekskursioner.

I løbet af uddannelsen får du mulighed for at specialisere dig inden for kemi eller bioteknologi. Vælger du kemi, kommer du eksempelvis til at arbejde med polymerkemi og membranteknologi. Vælger du Bioteknologi, kommer du blandt andet til at arbejde med udvikling af enzymer og proteiner.

Obligatoriske pakker Kemi:


Efterår:

Sensors and Process Control - 10 ECTS
Transport Phenomena - 5 ECTS


Forår:

Applied Innovation in Engineering 5 ECTS
Modern Chemical Process Technologies - 10 ECTS 

Obligatoriske pakker Bioteknologi:

 

Efterår:

Lipid Biotechnology - 5 ECTS
Protein and Carbohydrate Biotechnology - 10 ECTS


Forår:

Applied Innovation in Engineering 5 ECTS
Microbial Biotechnology - 5 ECTS
Industrial Bioseparation Technology - 5 ECTS

Specialisering-studiepakker


Efterår:

Applied Lipid and Protein Biotechnology
Applied Lipid Biotechnology - 5 ECTS
Applied Protein Biotechnology - 10 ECTS


Biomacromolecules
Lipid Biotechnology - 5 ECTS
Protein and Carbohydrate Biotechnology - 10 ECTS


Biomaterial Engineering
Tissue Engineering - 5 ECTS
Biofabrication - 10 ECTS


Energy and Storage
Energy Conversion and Storage Technologies - 10 ECTS
Renewable Energy Technologies 5 ECT


Environmental Technology
Air Treatment Technologies - 5 ECTS
Water Treatment Technologies - 10 ECTS


Process Technology
Sensors and Process Control -10 ECTS
Transport Phenomena - 5 ECTS


Plastic Materials
Advanced Polymer and Nanomaterials - 10 ECTS
Plastic Engineering - 5 ECTSForår:

Biorefining Technology
Experimental Biorefining - 5 ECTS
Integrated Biorefining Technologies - 10 ECTS


Chemical Processing
Platform molecules – Production and Processes - 10 ECTS
Catalysis and Materials Engineering - 5 ECTS


Medical Biotechnology
Immunological Biotechnology - 10 ECTS
Biomolecular Interactions - 5 ECTS


Industrial Biotechnology
Microbial Cell Factories - 5 ECTS
Biocatalyses and Enzymatic Processes - 10 ECTS


Computational Systems Biology
Systems Biochemistry 10 ECTS
Applied Systems Biochemistry 5 ECTS


Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.


Studiediagram

I studiediagrammet nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 


Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt kandidatuddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. Du kan læse mere på Graduate School of Technical Sciences eller studere eksempler på aktuelle PhD projekter.


Samarbejde med forskere

Studieliv

Dagligdagen på Kemi og Bioteknologi

Din dagligdag som studerende på Kemi og Bioteknologi er præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og social.

De studerendes råd - RIA

Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.

Læs mere om De studerendes Råd - RIA

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv. 

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere


 

Fremtidsmuligheder

Civilingeniøruddannelsen i Kemi og bioteknologi er tæt forbundet med det aktive forsknings- og udviklingsmiljø i industrien i hele Danmark. De studerende lærer at anvende de nyeste forskningsresultater inden for bioteknologi og kemi i en virksomhedssammenhæng.

De studerende bliver desuden opfordret til at udføre en del af deres studium i udlandet, dels som udvekslings studerende ved et fremmed universitet og dels under speciale-arbejdet. Tidligere har studerende været på udveksling i fx Canada, USA, Australien, Kina, Finland og England.


Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.