Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

KEMI OG BIOTEKNOLOGI

Kandidatuddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen til civilingeniør i Kemi og bioteknologi bygger videre på din bachelor i kemiteknologi eller bioteknologi. Du kan også læse kandidaten efter en diplomingeniøruddannelse i kemi eller bioteknologi. Uddannelsen foregår på engelsk og handler om, hvordan man udvikler og optimerer processer i kemi- og biotekindustrien under hensyntagen til miljøet.

Som civilingeniør i Kemi og bioteknologi udvikler du de processer, som i fremtiden vil sikre, at kemisk, bioteknologisk og miljømæssig viden bliver anvendt på en bæredygtig måde til gavn for samfundet som helhed. I løbet af uddannelsen skal du vælge linje inden for enten kemiteknologi eller bioteknologi.

Undervisningen på uddannelsens første år er primært i form af forelæsninger og teoretiske øvelser. På andet år er det primært projektarbejde, der er i højsædet, hvor de studerende arbejder tæt sammen med firmaer. Uddannelsen afsluttes med et selvstændigt speciale.

Se mere under punktet "Uddannelsens opbygning" længere nede på siden.

Visninger
Hun bliver aldrig færdig med at opleve verden.

Lina besøgte Aarhus for første gang i forbindelse med Åbent Hus på universitetet. Hun blev ”forelsket” i byen med det samme og vidste, at det var her, hun ville studere. Hun endte med at søge ind på diplomingeniøruddannelsen i Kemi og husker stadig tilbage på, hvordan det både var bekymrende og befriende at tage hul på et nyt kapitel som dansk studerende uden at kende en sjæl på universitetet. I dag læser hun på kandidatuddannelsen til civilingeniør i Kemi og bioteknologi.


Karrieremuligheder

Som Civilingeniør i Kemi og bioteknologi kan du eksempelvis arbejde hos produktionsvirksomheder i fødevare- og medicinalbranchen. Du kan arbejde hos forskningsinstitutioner, der arbejder med miljø, kemi og molekylærbiologi samt hos kemiske virksomheder, der kan drage nytte af dine store viden om udvikling og optimering. Du kan også fortsætte dit studie i form af en ph.d.-uddannelse.

Forskning og udvikling

Læs mere om forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for kemi og bioteknologi på Aarhus Universitet


"Du vælger ikke én specifik retning for resten af dit liv. Her er alle døre åbne"

Der kan gemme sig mange ubehagelige overraskelser i grundvand, hvilket er grunden til, at man i dag kontrollerer landets mange grundvandsboringer. Mia vil gerne arbejde for, at Danmarks grundvand bibeholder sin meget høje og rene standard. Mia læser til civilingeniør (kandidat) i Kemi og bioteknologi.

Mia læser på den toårige kandidatuddannelse til Civilingeniør i Kemi og bioteknologi på Aarhus Universitet
Heste har altid været en kæmpe del af Mias liv, og er det stadig. Hun har endda kunne bruge sin ingeniøruddannelse til at rådgive landmænd og hesteejere om foder og ernæring. Foto: Peer Klercke.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer på bachelorniveau svarende i omfang og indhold til mindst 20 ECTS indenfor calculus, lineær algebra, sandsynlighedsregning og statistik, ligelig fordelt. 

  • En teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i kemiteknologi eller bioteknologi fra et dansk universitet
  • En diplomingeniøruddannelse i kemiteknologi eller bioteknologi fra et dansk universitet eller ingeniørhøjskole under forudsætning af, at der kan dokumenteres enten 1) 15 ECTS indenfor kemi, 30 ECTS indenfor bioteknologi, molekylærbiologi og lignende samt 15 ECTS indenfor teknologirelaterede kurser, eller 2) 40 ECTS indenfor kemi samt 20 ECTS indenfor teknologirelaterede kurser.
  • Naturvidenskabelige bacheloruddannelser som kan dokumentere enten 1) 15 ECTS indenfor kemi, 30 ECTS indenfor bioteknologi, molekylærbiologi og lignende samt 15 ECTS indenfor teknologirelaterede kurser, eller 2) 40 ECTS indenfor kemi samt 20 ECTS indenfor teknologirelaterede kurser, forudsat de faglige krav til civilingeniøruddannelsen samlet kan opfyldes.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til civilingeniøruddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0) eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Uddannelsens opbygning

Undervisningen

Undervisningen på Kemi og Bioteknologi er tilrettelagt med 2 semestre per studieår, hvor du har intensive kurser, projektarbejde, laboratorieøvelser, holdundervisning og ekskursioner.

I løbet af uddannelsen får du mulighed for at specialisere dig inden for kemi eller bioteknologi. Vælger du kemi, kommer du eksempelvis til at arbejde med polymerkemi og membranteknologi. Vælger du Bioteknologi, kommer du blandt andet til at arbejde med udvikling af enzymer og proteiner.

Obligatoriske pakker Kemi:


Efterår:

Sensors and Process Control - 10 ECTS
Transport Phenomena - 5 ECTS


Forår:

Applied Innovation in Engineering 5 ECTS
Modern Chemical Process Technologies - 10 ECTSObligatoriske pakker Bioteknologi:

 

Efterår:

Lipid Biotechnology - 5 ECTS
Protein and Carbohydrate Biotechnology - 10 ECTS


Forår:

Applied Innovation in Engineering 5 ECTS
Microbial Biotechnology - 5 ECTS
Bioseparation Engineering - 5 ECTS

Specialisering-studiepakker


Efterår:

Applied Lipid and Protein Biotechnology
Applied Lipid Biotechnology - 5 ECTS
Applied Protein Biotechnology - 10 ECTS


Biomacromolecules Lipid
Lipid Biotechnology - 5 ECTS
Protein and Carbohydrate Biotechnology - 10 ECTS


Biomaterial Engineering
Tissue Engineering - 5 ECTS
Biofabrication - 10 ECTS


Energy and Storage
Energy Conversion and Storage Technologies - 10 ECTS
Renewable Energy Technologies 5 ECT


Environmental Technology
Air Treatment Technologies - 5 ECTS
Water Treatment Technologies - 10 ECTS


Process Technology
Sensors and Process Control -10 ECTS
Transport Phenomena - 5 ECTS


Plastic Materials
Advanced Polymer and Nanomaterials - 10 ECTS
Plastic Engineering - 5 ECTSForår:

Biorefining Technology
Experimental Biorefining - 5 ECTS
Integrated Biorefining Technologies - 10 ECTS


Chemical Processing
Platform molecules – Production and Processes - 10 ECTS
Catalysis and Materials Engineering - 5 ECTS


Medical Biotechnology
Immunological Biotechnology - 10 ECTS
Biomolecular Interactions - 5 ECTS


Industrial Biotechnology
Bioprocessing Engineering - 10 ECTS
Industrial Fermentation - 5 ECTS


 

Computational Systems Biology
Systems Biochemistry 10 ECTS
Applied Systems Biochemistry 5 ECTS

 

 


Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.


Studiediagram

I studiediagrammet nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 


Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt kandidatuddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. Du kan læse mere på Graduate School of Technical Sciences eller studere eksempler på aktuelle PhD projekter.


Samarbejde med forskere

Studieliv

Dagligdagen på Kemi og Bioteknologi

Din dagligdag som studerende på Kemi og Bioteknologi er præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og social.

De studerendes råd - RIA

Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.

Læs mere om De studerendes Råd - RIA

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv. 

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Martin har læst til civilingeniør i Kemi og bioteknologi - i dag arbejder han som ph.d-studerende.
Martin har læst til civilingeniør i Kemi og bioteknologi. Nu er han ansat ved Aarhus Universitets som ph.d.-studerende. Her forsker han i materialekemi og er tilknyttet et stort projektteam, som blandt andet skal udvikle nye materialer til vindmølleindustrien.

Martin har valgt at fortsætte som ph.d. studerende

"Under mit studieophold i udlandet lavede jeg et designforslag til en ny form for coating til store skibe, der gør det vanskeligt for alger at sætte sig fast", fortæller Martin


Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

 


Job og karriere

Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi er tæt forbundet med det aktive forsknings- og udviklingsmiljø i industrien omkring Aarhus. De studerende lærer at anvende de nyeste forskningsresultater inden for bioteknologi og kemi i en virksomhedssammenhæng.

De studerende bliver desuden opfordret til at udføre en del af deres studium i udlandet, dels som udvekslings studerende ved et fremmed universitet og dels under speciale-arbejdet. Tidligere har studerende været på udveksling i fx Canada, USA, Australien, Kina, Finland og England.