Aarhus Universitets segl

JOURNALISTIK (CAND.PUBLIC.)

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Journalistik er for dig, der vil føje journalistiske kompetencer til din bacheloruddannelse fra universitetet eller fra en professionshøjskole. Formålet med uddannelsen er at udvikle fagjournalistiske kandidater – kandidater, der med viden fra deres bachelorgrad kan styrke journalistikken i en medievirkelighed præget af stadig øget specialisering. Gennem kandidatuddannelsen i Journalistik opnår du journalistiske og akademiske færdigheder i studiemiljøet på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og på Aarhus Universitet.

Formidling af egen viden

Deadlines er en stor del af hverdagen, og du styrker dine analytiske evner og arbejder med kvalificeret og reflekteret journalistisk praksis på baggrund af din bachelorfaglighed. Du får kendskab til mediernes og journalistikkens udvikling i forhold til det politiske system i et magt-, offentligheds- samt medieteoretisk perspektiv og bliver trænet i formidling af komplekse sagsforhold. Desuden bliver du i stand til at operere i krydsfeltet mellem journalistik og forskningsbaseret viden og kombinere de to fagligheders respektive styrker med hensyn til metoder og kvalitetskriterier.  

Karrieremuligheder

Med kandidatuddannelsen i Journalistik kan du varetage traditionelle journalistjobs og funktioner som redaktør eller fagmedarbejder på specialsektioner. Du kan arbejde som kommunikationsmedarbejder, medierådgiver eller i informations- og pressefunktioner i virksomheder og organisationer. Du kan også undervise på gymnasier og universiteter, hvor både din akademiske og journalistiske baggrund vil komme dig til gode. Du har også mulighed for at fortsætte dine studier i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public.).

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bestået akademisk bacheloruddannelse eller en professionsbachelor.  

 • Uddannelsen er således åben for såvel humanistiske, samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige universitetsbachelorer som for bachelorer fra professionshøjskolerne. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

 1. Et simpelt gennemsnit på mindst 7,0. Ansøgere med en simpelt gennemsnit på under 7,0 vil kun komme i betragtning til optagelse, hvis de ledige studiepladser ikke kan besættes af ansøgere med et snit på over 7,0. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.
 2. CV
 3. Relevansbeskrivelse

Dokumentation

Udvælgelseskomiteen bedømmer alle ansøgningerne ud fra det indsendte materiale i form af eksamensbevis eller eksamensudskrifter, CV og relevansbeskrivelse.

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende bilag:

 1. Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelse og erhvervserfaring i kronologisk orden. Dit CV må fylde én side svarende til 2400 anslag inklusive mellemrum.
 2. Relevansbeskrivelse

Relevansbeskrivelse

Vi vil bede dig forholde dig til nedenstående spørgsmål i din beskrivelse. Selvom besvarelserne skal være korte, vil dine svar blive evalueret ikke kun på deres indhold, men også på baggrund af deres skrivestil, kvalitet og klarhed.

Uddannelse og karriere (samlet maks. 3200 anslag inklusive mellemrum):

a) Forklar, hvilken relevans din baggrund har i forhold til Kandidatuddannelsen i Journalistik. Du skal i den henseende fokusere på din bacheloruddannelse, men må også gerne inddrage relevant erhvervserfaring eller andet, som også fremgår af dit cv.

b) Eksemplificér ovenstående med mindst én fagjournalistisk historie, som du – med udgangspunkt i din baggrund – gerne vil fortælle i morgen. Begrund idéens relevans, og begrund, hvilket medie den skal publiceres i.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for din uddannelse. Det vil sige, hvad den indeholder, hvordan den er opbygget og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Den information finder du i studieordningen, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Journalistik kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Linjer og profiler

Analytisk Journalistik

Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public) byder på to års akademiske og journalistfaglige studier, hvor du får mulighed for at bygge videre på din bacheloruddannelse samtidig med, at du opnår journalistiske færdigheder i et levende og praktisk orienteret studiemiljø på blandt andet Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Du lærer at producere ny viden med afsæt i både akademiske og journalistiske kompetencer, og du bliver kastet ud i arbejdet som journalist fra første dag på studiet. Du skriver din første artikel efter to dage, du har flere deadlines på samme uge, og du arbejder sideløbende med en udvidelse af de analytiske rammer for dit arbejde.

Profilering, udlandsophold og projektorienteret forløb

På dit 3. semester har du forskellige muligheder for individuel profilering. Du kan vælge mellem profilfag, projektorienteret forløb (også kaldet praktik) og udlandsophold.

 • Profilfag
  Profilfag er ikke-journalistikfaglige fag der udbydes på andre humanistiske eller samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser. Formålet med profilfag er at inddrage andre fagområder og dermed skærpe den individuelle kompetenceprofil. Faget er typisk baseret på aktuel forskning og fokuserer typisk på enten teoretiske, analytiske eller metodiske problemstillinger. Du kan vælge profilfag ud fra interesser eller for at underbygge din egen faglige profil i uddannelsen. Indholdet i profilfagene varierer fra semester til semester.

 • Udlandsophold
  På Journalistik har du mulighed for at tage et semester i udlandet på 3. semester. Du kan enten benytte dig af udvekslingsaftaler på Aarhus Universitet eller på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, eller du kan selv skabe dit udlandsophold. DMJX har en lang række spændende udvekslingsaftaler, som er indgået med henblik på at udveksle bachelorstuderende fra Journalisthøjskolen. Disse aftaler kan også benyttes af cand.public-studerende, hvis ikke alle pladser bliver brugt. Aarhus Universitet har samlet relevant og interessant information vedrørende studier i udlandet - så klik forbi og rejs UD!
   
 • Projektorienteret forløb
  Du kan også vælge at placere et projektorienteret forløb i form af praktik på 3. semester af din kandidatuddannelse. Dette giver dig mulighed for at arbejde med dine studiemæssige færdigheder i en konkret jobmæssig sammenhæng. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Hverdagen på Journalistik

Kandidatuddannelsen i Journalistik er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.   

Undervisningen foregår både på Aarhus Universitet og på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX). Du følger et fast hold, så du er sikret et både fagligt og socialt fællesskab. På kandidatuddannelsen i Journalistik bliver du på DMJX en del af et skabende miljø. Der er masser af muligheder for at lade sig inspirere af andre journalisters artikler og billedserier, der pynter på væggene rundt om i bygningen.

Journalistisk studiemiljø

Center for Journalistiske Universitetsuddannelser, som koordinerer samarbejdet mellem Journalisthøjskolen og Aarhus Universitet, støtter gerne studenterdrevne initiativer, der giver mulighed for at høre om eller prøve kræfter med journalistik i praksis. Delfinen er Studenterrådets uafhængige magasin, hvor alle redaktionsmøder er åbne, så du kan møde op med dine idéer og journalistiske indspark.  Hver fredag er der fredagsbar for alle studerende både på Institut for Kommunikation og Kultur og på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Medievidenskab og Journalistik.

Mød en studerende

Niels Holm Petersen, bachelor i Digital Design, studerer cand.public

Mit interesseområde er inden for datajournalistik, og cand.public giver mig en mere praktisk vinkel på mit arbejde fra Digital Design. Vi har undervisning mange timer hver dag, og jeg har meget hurtigt lært at bruge den journalistiske faglighed. Jeg havde bestemt ikke ventet, at jeg ville lære så meget på så kort tid. Vi har noget længere dage på skolen, end jeg har været vant til fra min bachelor, så hverdagen er ret intensiv.

En typisk dag på skolen
Først fremlægger en gruppe dagens nyhed med afsæt i det nye, vi har lært. Herefter er der intro til nye værktøjer, og derefter laver vi øvelser og giver feedback til hinanden. Gennem hele forløbet er der dialog mellem studerende og underviser. Dagene er altså ofte rigtig dynamiske, og man skal være klar til at være meget på i mange timer. Jeg kan godt lide at tage min rygsæk med i felten og mærke, hvordan jeg bliver dygtigere og mere sikker i mit arbejde. Når dagen er ovre, har man rykket sig fagligt. Det er helt sikkert.

Eget firma under studierne
Jeg har mit eget firma sammen med en IT-studerende fra datalogisk institut. Vi visualiserer datajournalistisk, men vi tjener ikke penge på det endnu, da projektet stadig er i udviklingsfasen. Vi har fået en plads i Studentervæksthus Aarhus, hvor vi får hjælp af en coach og et gratis kontor. Det er fedt at kombinere min grundfaglighed fra Digital Design og min kandidatuddannelse i Journalistik med noget meget konkret arbejde.

Louise Boo Jespersen, bachelor i Statskundskab, læser cand. public

Kandidatuddannelsen i Journalistik giver mig en praktisk vinkel på de akademiske teorier fra min bachelor i Statskundskab, og jeg lærer at formidle min viden om statskundskab på en måde, så alle kan forstå det. Jeg lærer at skrive artikler i et levende og lettilgængeligt sprog, og det er virkelig en spændende udfordring for universitetsbachelorerne, der er skolet til at skrive abstrakt og akademisk. Det er en klar styrke, at jeg lærer at kombinere det journalistiske håndværk med en viden i dybden.

En nuanceret vinkel på knivdrab
Et eksempel på mit arbejde på uddannelsen, hvor jeg kombinerer statskundskaben og journalistikken, er fra en artikel, jeg skrev med en medstuderende om knivdrab. Vi arbejdede ud fra det medieskabte billede af, at der i Danmark er sket en stigning inden for meningsløs vold og drab. Vi udfordrede dette billede og brugte statistik, som kunne påvise præcist det modsatte, nemlig at der er sket et fald i denne type kriminalitet. Samfundet er mere komplekst, end medierne nogle gange giver udtryk for, og vi brugte statistikken til at give en mere klar og nuanceret vinkel.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidat i job

Anne Maarbjerg, kommunikationsmedarbejder ved Jordbrugets Uddannelsescenter

Jeg har det daglige ansvar for intern og ekstern kommunikation på en erhvervsskole, hvor jeg især opdaterer skolens hjemmeside og skriver pressemeddelelser. Jeg kommer omkring mange forskellige arbejdsopgaver i løbet af en dag. Jeg læser og sender emails, taler meget i telefon, får input fra undervisere og elever, holder møder med andre skoler og organisationer, interviewer og producerer opdateringer til hjemmesiden. Jeg bruger uddannelsen hele tiden i mit arbejde, eksempelvis når jeg laver web, som jeg har fået undervisning i, skriver pressemeddelelser, hvor jeg trækker på min viden om interview- og skriveteknik, og når jeg hjælper mine kolleger med at formulere sig på skrift og giver dem tips til formidling.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Journalistik i Arts Karrieres karrierekatalog.