Aarhus Universitets segl

INTERNATIONALE STUDIER

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Internationale studier henvender sig til studerende, der har en bachelorgrad i enten et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt fag, og som gerne vil have et internationalt perspektiv i deres uddannelse. Hensigten med studiet er, at du får en viden om internationale forhold, som du kan bruge i sammenhæng med din grunduddannelse.

Nye indsigter og muligheder

Din indsigt i den globaliserede verden, vi lever i, og din evne til at påpege og analysere relaterede problemstillinger og muligheder er nyttig i mange forskellige sammenhænge. Du kan for eksempel arbejde med import og eksport i danske og udenlandske virksomheder, eller du kan arbejde på ambassader, i internationale organisationer og politiske institutioner.

Globalisering, kultur og politik

Kandidatuddannelsen i Internationale studier er et svar på den stadigt stigende globalisering af arbejdsmarkedet. Kravene til ansatte er nu, at de skal indgå i stadigt flere tværfaglige sammenhænge, hvor den internationale dimension bliver stadigt mere tydeliggjort. Du vil således modtage undervisning i fag som historie og kulturanalyse, men også i international politik og projektledelse. Uddannelsens sammensætning vil give dig en bred indsigt i den verden, vi lever i.

Tværfaglig undervisning

Kandidatuddannelsen i Internationale studier er forankret på Institut for Kultur og Samfund, men trækker på kompetencer fra en bred vifte af Aarhus Universitets ansatte. Undervisningen i de samfundsvidenskabelige fag vil blive varetaget af undervisere fra Institut for Statskundskab.

Dit eget præg på en bred uddannelse

På uddannelsens tredje semester har du mulighed for at give uddannelsen dit helt eget præg. Hvad enten du vil have et projektorienteret forløb og således prøve dig selv og dine kompetencer af i praksis, eller du vil fordybe dig fagligt i et emne på et profilfag, så har du her muligheden for at gøre det. Det er også på dit tredje semester, at du har mulighed for at tage på et studieophold i udlandet.

Som bachelor har du en solid faglig baggrund, og kandidatuddannelsen i Internationale studier er således din mulighed for at give din uddannelse et internationalt præg. Elementer fra Antropologi, Historie, Økonomi og Statskundskab er en integreret del af uddannelsen. Fagene giver dig en bred kompetenceflade, som vil sætte dig i stand til at arbejde mange forskellige brancher. 

Efter endt uddannelse kan du kalde dig cand.mag. i Internationale studier.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Internationale studier.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bacheloruddannelse i Økonomi (fra Aarhus Universitet eller Københavns Universitet) 

 • Bacheloruddannelse i Sociologi (fra Københavns Universitet)  

 • Bacheloruddannelse i Jura (fra Aarhus Universitet eller Københavns Universitet)   

 • Bacheloruddannelse i Statskundskab (fra Aarhus Universitet eller Københavns Universitet)  

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Disse skal som minimum indeholde 30 ECTS inden for Social Sciences eller 30 ECTS (kombineret) inden for Samfund- eller Kultur-relateret emner (10-20 ECTS) og Politik/statskundskab- eller historie-relaterede emner (10-20 ECTS).  

Eksempler kan være: 

 • Bacheloruddannelse inden for det samfundsvidenskabelige felt eller en humanistisk bacheloruddannelse med mindst 30 ECTS inden for antropologi, økonomi, jura, statskundskab, eller et andet samfundsvidenskabeligt område.  
 • En baggrund inden for tværfaglige uddannelser såsom Europastudier, Internationale Studier og Globale Studier er også adgangsgivende. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

1) Akademisk baggrund (75%)

 • Karaktergennemsnittet for bachelorgraden (25%)
 • Karaktergennemsnittet for relevante kurser (25%)
 • Antallet af relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i kurserne i din bachelorgrad (25%)

*Relevante kurser inkluderer kurser inden for kulturelle studier, internationale studier, globale studier eller europastudier, sociologi, jura, økonomi, antropologi, historie, human geografi, statskundskab og andre relevante områder. Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karaktergennemsnittet. Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte diplomer, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser/studieordninger (curricula).

2) Anden relevant erfaring (25%)

 • Relevant erhvervserfaring**
 • International, kulturel eller organisatorisk erfaring

**Erhvervserfaring fra fx NGO'er, internationale organisationer, private virksomheder eller den offentlige sektor. Ved udvælgelsen lægges der vægt på vurderingen af CV og andre relevante dokumenter.

Dokumentation

Udvælgelseskomiteen bedømmer alle ansøgningerne ud fra det indsendte materiale i form af eksamensbevis eller eksamensudskrifter, CV, relevansbeskrivelse og anden relevant dokumentation.

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende bilag:

1) En relevansbeskrivelse. Relevansbeskrivelsen skal være på engelsk, 1-2 sider lang og forklare:

 • Hvilken relevans din bacheloruddannelse har i forhold til kandidatuddannelsen i Internationale studier
 • Hvilke kurser på din bacheloruddannelse, som er særligt relevante for kandidatuddannelsen
 • Dine karriereplaner

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelse og erhvervserfaring i kronologisk orden.

Du må gerne tilføje yderligere dokumentation for relevant erhvervserfaring, anbefalinger o.l.

Bemærk, at det IKKE er nødvendigt at uploade kursusbeskrivelser til ansøgning om optagelse på Internationale studier hverken for ansøgere med dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for din uddannelse. I studieordningen for kandidatuddannelsen i Internationale studier kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

OBS: Studieordningen er under opdatering frem mod 01.09.2024. I processen er der fokus på at styrke kurser ”Global Historie”, ”Global Politik / Politiske Systemer” og Projektledelse samt Global Samfund hvilket forventes at medføre flere ændringer i uddannelsen.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Internationale studier kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i Norden eller Europa. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter i verden, og vi hjælper dig gerne med at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedr. udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD! 
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, og giver dig mulighed for at opbygge et netværk og få erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Læs mere om projektorienteret forløb her. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Internationale studier er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe. Du skal være indstillet på, at undervisningen på uddannelsen kan foregå på engelsk. 

Undervisningen har for de fleste fag til huse i de røde bygninger i Nobelparken. Der er rigtigt mange internationale studerende på instituttet, og der bliver således snakket rigtigt meget engelsk, russisk, kinesisk med mere i krogene.

Studerende fra kandidatuddannelsen i Internationale studier har desuden de seneste år, på frivillig basis, deltaget i Harvard WorldMUN, i både Haag og Taipei og har således på egen hånd tilføjet oplevelser og kompetencer til deres uddannelse.

Nedenfor kan du set et eksempel på en typisk uge på kandidatuddannelsen i Internationale studier.

Eksempel på en uge på Internationale studier

Mandag:
8-11 Læsning
11-14 Forelæsning i International projektledelse
14-17 Studiegruppearbejde

Tirsdag:
8-16 Læsning

Onsdag:
8-11 Forelæsning i Global politik
12-16 Læsning

Torsdag:
8-12 Læsning
12-15 Forelæsning i Globale samfund
15-17 Læsning

Fredag:
8-12 Læsning
12-15 Studiegruppearbejde

Interview med studerende på kandidatuddannelsen i Internationale studier

Rachel West is a master student at International Studies

Why did you choose to study your master in International Studies at Aarhus University?

I wanted to study in Europe and at a highly ranked school. The fact that the school was in the world's top 100 universities was highly attractive to me. International Studies seemed like a natural choice for me since I am very interested in international affairs and had studied a similar curriculum in my bachelor's programme.

What has surprised you positively about the programme?

The scholarship offered to students from outside of Europe. It was the deciding factor for me to come to Aarhus. I was also surprised at how the business focus of many of our courses became helpful to me in my student job.

Describe a typical day of study

I would usually read a bit at home a bit before class and sit in the library if I wanted to work on any essays or papers.

Which forms of work/education/teaching do you like in particular?

I really like study groups and I appreciate when professors make assignments for us to complete on a regular basis. That helps me feel like I am on track with the course.

What do you in particular like about the study environment at the programme?

Friday bars are great! :) Aside from that I like the collaborate atmosphere among students. Many students were very willing to work together on assignments and help each other.

Do you have a job outside of your studies?

I have a student job with the Global Learning Solutions department at Vestas Wind Systems. I really love this job and feel so lucky to have had the opportunity to work with Vestas. I have learned a lot about the Danish business culture as well as what it is like to work with an international team.

What is your best advice for students about to start at the master’s programme in International Studies?

Make a lot of time to do readings. The weekly amount of readings really overwhelmed me and it was often hard to keep up.

What would you like to do when you finish your education?

Find a job in Denmark...I am very open to the type of work that I would like to do. I want to live abroad while I am young and able to move around. I would be happy to work with a corporation, NGO, or state organization as long as the work was challenging, interesting, and internationally focused.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød en færdiguddannet kandidat

Kandidat i Job

Foto: Lars Kruse

"Som kandidat i International Studies er man generalistuddannet", mener Marie Enemark Olsen. Og det passer perfekt til hendes stilling som Business Ethics Coordinator i Grundfos

- Jeg arbejder hos Grundfos i deres Group CSR (Corporate Social Responsibility) afdeling som Business Ethics Coordinator. Jeg arbejder i øjeblikket med at udrulle og implementere vores interne juridiske og etiske retningslinjer, som er beskrevet i vores Grundfos Code of Conduct i alle vores 80 selskaber i hele verden. Dette skal blandt andet gøres gennem en ny medarbejderhåndbog, dilemma-spil og en integrering af Grundfos Code of Conduct i eksisterende forretningsprocesser. Derudover er det også en del af mit arbejde at repræsentere Grundfos i diverse Business Ethics og CSR netværk.

Tværfaglig blæksprutte

Dagen begynder tidligt for Marie Enemark Olsen, så en kop kaffe er kærkommen inden det går løs med interne møder med folk i organisationen.

- Mit vækkeur ringer kl. 05.35 (utrolig tidligt!), og så har jeg ca. en time inden, jeg skal nå toget til Bjerringbro. På arbejde starter jeg ofte ud med en kop kaffe for lige at komme i gang, mens jeg svarer på mails, og så byder dagen ellers ofte på møder med folk fra mange forskellige funktioner i hele organisationen. Jeg har specielt nært samarbejde med vores indkøbsfunktion, som arbejder med Responsible Supply Chain Management, vores juridiske afdeling og vores kommunikations-afdeling.

Kandidatuddannelsen i International Studies lægger stor vægt på tværfaglighed, hvilket Marie Enemark Olsen ser som en stor styrke i hendes daglige arbejde.

- Jeg arbejder med mange forskellige mennesker med meget forskellige tilgange til tingene, og det er en stor fordel, at jeg til en vis grad formår at se tingene fra deres synsvinkel. Ofte ser jeg lidt mig selv som en blæksprutte, og det passer mig fint.

Erhvervsspeciale førte til job

- På 3. semester af min kandidat-uddannelse i International Studies fik jeg en praktikplads hos CSR-afdelingen i Grundfos. Min tid som CSR Trainee gav mig et virkelig godt indblik i både organisationen og CSR-området. Det var utrolig lærerigt for mig og en super fed tid. Da min praktik var overstået, blev jeg ansat som CSR Assistant på deltid mens jeg skrev mit speciale. Jeg skrev speciale med Grundfos som case, hvilket gjorde, at jeg yderligere specialiserede mig i Grundfos’ arbejde med CSR og Business Ethics. Efter jeg afleverede mit speciale, fik jeg tilbud en fastansættelse i afdelingen – jeg kunne jo ikke have fået nogen bedre kandidat-gave.

Generalisten

Da Marie Enemark Olsen blev kandidat, sagde hun farvel til International Studies med en fornemmelse i maven af, at nye mennesker og nye og anderledes indgangsvinkler fører til bedre løsninger.

- Hvis du gerne vil være specialist, skal du ikke vælge International Studies. Hvis du derimod gerne vil arbejde som generalist – hvad enten det er i det internationale forretningsliv eller i en international organisation – så er International Studies noget for dig. Hvis du brænder for det internationale miljø, vil du ikke blive skuffet.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Jobprofil

Med kandidatuddannelsen i Internationale studier er du godt klædt på til at arbejde i hele verden. Dine tværfaglige kompetencer og erfaringer med at arbejde i teams er en styrke i mange brancher. Du kan for eksempel arbejde med:

 • Internationale organisationer: Du kan arbejde i fx FN eller diverse
  interesseorganisationer.
 • Politiske institutioner: Du kan arbejde i EU eller danske institutioner som Folketinget og Regionerne.
 • Private virksomheder: Du kan arbejde med projektledelse, handel, økonomi eller jura for både danske og udenlandske virksomheder.
 • Undervisning: Du kan formidle viden om internationale forhold på universiteter, aftenskoler, højskoler, mv.
 • Medier: Du kan formidle viden om internationale forhold på tv, i radio, aviser og bøger.

Du kan også vælge at gøre karriere som forsker. Du har mulighed for at søge om optagelse på universitetets ph.d.-program enten efter første år på kandidatuddannelsen eller efter, du har skrevet dit speciale. Læs mere om Aarhus Universitets forskeruddannelser.

Kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i Internationale studier giver dig kompetencer inden for følgende områder:

 • Internationalt overblik: Du kender til internationale forhold – både politiske, økonomiske, kulturelle, juridiske og historiske.
 • Tværfaglighed: På Internationale studier arbejder du med flere forskellige fag og opnår herigennem tværfaglige kompetencer.
 • Analytisk sans: Dit brede kendskab til internationale forhold kan bruges til at analysere forskellige internationale relationer, international handel mv.
 • Organisationer: Du kan analysere organisationer og relationer, og du kender til teorier omkring management.
 • Projektstyring og ledelse: Fra projekter og praktikophold har du erfaring med at tilrettelægge og gennemføre projekter.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.