Aarhus Universitets segl

IDÉHISTORIE

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Idéhistorie handler om humanistiske, samfundsfaglige, videnskabshistoriske og aktuelle problemstillinger. Du forholder dig kritisk til vedtagne sandheder, du kaster dig ud i nye teorier og argumenterer for dem. Du studerer tanker og idéer, tænkningens historie, vanskelige teoretiske tekster, og du lærer at arbejde metodisk og kritisk og skelne væsentligt fra mindre væsentligt. Du får overblik over de vigtigste europæiske idédannelser fra Antikken og frem til i dag, og du lærer at fordybe dig og dykke ned i et afgrænset emne.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Idéhistorie kan du arbejde med undervisning på gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. Du kan arbejde i mange forskellige brancher, hvor dit kendskab til kategoriseringer, systematik, logik og formidling kan komme i spil. Det kan eksempelvis være inden for kommunikation, vejledning og projektledelse eller inden for IT-branchen. Du har også mulighed for at fortsætte dine studier i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

En kandidatuddannelse i Idéhistorie vægter 2 årsværk (120 ECTS) og er opdelt i tre linjer, som har forskellige adgangskrav.

A-linjen

A-linjen i Idéhistorie består i to års studier i Idéhistorie.

Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linje er en bestået bacheloruddannelse med hovedvægt på Idéhistorie eller filosofi, eksempelvis bacheloruddannelsen i idéhistorie eller bacheloruddannelserne i filosofi fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet eller Syddansk Universitet.

Desuden giver en bachelorgrad i et humanistisk fag kombineret med bachelortilvalget i Humanistisk organisationsudvikling efter 2010-studieordningen, hvor gennemsnittet af tilvalgets graduerede discipliner er mindst 7, adgang til kandidatuddannelsen i idéhistorie.

B-linjen og B-linjen (rammeudvidelse)

B-linjen indeholder 75 ECTS i Idéhistorie kombineret med 45 ECTS i et andet fag inden for gymnasiets fagrække. B-linjen med rammeudvidelse indeholder 75 ECTS i Idéhistorie kombineret med 75 ECTS i et andet fag inden for gymnasiets fagrække

Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bestået bacheloruddannelse med 135 ECTS i Idéhistorie eller filosofi og et bachelortilvalg på 45 ECTS i et andet fag inden for gymnasiets fagrække.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. For adgang til B-linjen skal disse som minimum indeholde 100 ECTS i fag med idéhistorisk eller filosofisk indhold. For adgang til A-linjen skal disse som minimum indeholde 30 ECTS i fag med idéhistorisk eller filosofisk indhold.

Studerende med en uddannelseskombination, der er forlænget med 30 ECTS (rammeudvidelse) eller som er indskrevet på et kandidattilvalg med vinterstart, vil blive indskrevet på linjen "B-linje (rammeudvidelse)". Øvrige studerende vil blive indskrevet på linjen "B-linje ".

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i idéhistorie ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i idéhistorie, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i idéhistorie er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogfærdighedskrav

Alle linjer kræver dansk på A-niveau eller tilsvarende.

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Idéhistorie kan du klikke på de forskellige kurser og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af kandidatuddannelsen. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Dagligdagen på Idéhistorie

Kandidatuddannelsen i Idéhistorie er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe. 

Du får din daglige gang i Nobelparken, som rummer en række af de humanistiske fag på Aarhus Universitet. På Idéhistorie kan du deltage i forskellige udvalg og aktiviteter:

 • Idéhistories Fagudvalg - iFag: Fagudvalget varetager de studerendes interesser på studiet. Her har du mulighed for at få indflydelse på dit studiemiljø.     
 • Panta Rei:  Panta Rei er græsk for ”alt flyder”. Det er også navnet på fredagsbaren for Filosofi og Idéhistorie, hvor godt selskab, hygge og brætspil danner rammen for en god afslutning på ugen.
 • Tingen: De studerendes blad på Idéhistorie hedder Tingen. Her har du mulighed for at udgive dine egne artikler samt blive inspireret af dine medstuderendes interesser.    
 • Faglig weekend: Afholdes en gang om året, hvor studerende og ansatte fra filosofi og idéhistorie tager på weekendtur fyldt med oplæg, workshops og sociale aktiviteter, der ryster sammen og inspirerer på kryds og tværs af årgange, uddannelser og det at være studerende eller ansat.    
 • KALIF: KALIF er Idéhistories Kandidat- og Alumne Forening og henvender sig primært sig til kandidatstuderende på og alumner fra Idéhistorie. Formålet er at styrke kandidatuddannelsen og at sikre alumners fortsatte til tilknytning til studiet.    

Mød en studerende

Maria Vikmann Pedersen, kandidatstuderende på Idéhistorie

På Idéhistorie bliver der diskuteret på rigtig højt niveau, og der er meget store forventninger til, hvad vi som kandidatstuderende skal vide. Det er rigtig motiverende. Idéhistorie er et fag, jeg vil kalde læsetungt, og jeg læser ofte baggrundslæsning ved siden af den obligatoriske litteratur for at blive skarpere på eksempelvis analysestrategiske overvejelser og historisk viden. Jeg er rigtig glad for de diskussioner, vi har i grupper. Det er nyttigt og interessant at få andre studerendes perspektiver på det, jeg har siddet og læst for mig selv. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kandidat i job

Agnete Braad, personlig assistent for direktøren på Louisiana Museum of Modern Art

Jeg arbejder som det man kan kalde direktørens højre hånd. Jeg er inde i alt det, han foretager sig. Jeg arbejder både administrativt og fagligt og som sparringspartner om alt i og uden for huset. Jeg sidder det meste af tiden foran computeren, hvor jeg besvarer mails og styrer kalenderen. Jeg udfører også korrekturlæsning, projektstyring i forhold til eksterne samarbejdspartnere, ad hoc assistance til interne afdelinger og mange andre forskelligartede opgaver.

Jeg bruger idéhistorie hver dag i mit job
Jeg bruger min faglighed fra Idéhistorie både direkte og indirekte. Jeg bruger det høje refleksionsniveau, jeg oparbejdede på Idéhistorie, og jeg bruger evnen til at gennemskue komplekse problemstillinger. Jeg drager helt sikkert nytte af arbejds- og eksamensformerne fra studiet i mit daglige arbejde, og på uddannelsen berørte jeg så mange forskellige fagligheder, at det helt sikkert er en fordel for mig i dag.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder for din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Idéhistorie i Arts Karrieres karrierekatalog.