Aarhus Universitets segl

HUMAN SECURITY

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Human Security tager udgangspunkt i FN’s Human Security tilgang og har særligt fokus på konflikt og miljø. Blandt andet på baggrund af FN’s arbejde er begrebet ”human security” de seneste år blevet omdrejningspunkt for at forstå og arbejde med (menneskelige) udviklingsprocesser i usikre miljøer. Globale miljøforandringer truer i dag med at udløse en hurtig eskalering af konflikter over hele kloden, konkurrencen om adgangen til knappe ressourcer intensiveres, forsyningen af nødvendige varer svinder ind, og det globale befolkningstal vokser. På kandidatuddannelsen i Human Security lærer du derfor at analysere og intervenere i disse komplekse netværk af sammenflettede sociale, miljømæssige, økonomiske og politiske faktorer, og du udvikler evnen til at udføre en informeret og kritisk analytisk vurdering af menneskelig sikkerhed ved at kombinere videnskabelige teorier med erfaringer fra det virkelige liv. Human security er mere end bare fraværet af fysisk vold; det handler om frihed fra frygt, men også om frihed fra nød og et værdigt liv. 

En unik uddannelse

Kandidatuddannelsen i Human Security er den første af sin slags i Europa. Kandidaten er et samarbejde mellem Institut for Kultur og Samfund, Institut for Biologi og Institut for Agroøkologi. Underviserne kommer fra forskellige afdelinger, har forskellige baggrunde og understøttes af gæsteforelæsere fra hele verden. I løbet af kandidatens to tværfaglige år (120 ECTS) vil du opnå en dybere forståelse af konflikter og økosystemer rundt omkring i verden, samt lære om forskellige tilgange til human security.

Uddannelsen er aktiv på sociale medier, hvor du kan finde mere information og blive inspireret af tidligere og nuværende studerende. Tag et kig på vores Programme community site, vores Facebookside og vores LinkedIngruppe.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Human Security.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bacheloruddannelsen i Antropologi fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Statskundskab fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Biologi fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Aalborg Universitet 

 • Bacheloruddannelse i Fødevareteknologi fra Aarhus Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Agrobiologi fra Aarhus Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Sociologi fra Københavns Universitet og Aalborg Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Geografi fra Københavns Universitet og Aalborg Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse fra Syddansk Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i By-, energi- og miljøplanløgning fra Aalborg Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Miljø- og ressource management fra Syddansk Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Naturressourcer fra Københavns Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Fødevare og ernæring fra Københavns Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Landbrugsøkonomi fra Københavns Universitet 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.   

 • Den tilsvarende bachelorgrad bør som minimum inkludere 90 ECTS-point studier inden for samfundsvidenskab (jf. definitionen af fagområder i studieordningen for universitetsuddannelser, der er organiseret på fuldtidsbasis), miljørelaterede studier eller konfliktrelaterede studier. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Antal studiepladser

40
- Dette tal er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

1) Akademisk baggrund (75%)

 • Karaktergennemsnittet for bachelorgraden (25%)
 • Karaktergennemsnittet for relevante fag indenfor samfunds- og miljørelaterede studier(25%)
 • Antallet af relevante fag indenfor samfunds- og miljørelaterede studier (målt i ECTS) i din bachelorgrad (25%)
 • Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karaktergennemsnittet. Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte diplomer, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser/studieordninger (curricula). 

2) Anden relevant erfaring (25%)

 • Relevant erhvervserfaring
 • International, kulturel eller organisatorisk erfaring 

Dokumentation

Udvælgelseskomiteen bedømmer alle ansøgningerne ud fra det indsendte materiale i form af eksamensbevis eller eksamensudskrifter, CV, relevansbeskrivelse og anden relevant dokumentation.

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Relevansbeskrivelsen skal være på engelsk, 1-2 sider lang og forklare:

 • Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til uddannelsen i Human Security
 • Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i Human Security
 • Dine evt. karriereplaner

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelse og erhvervserfaring i kronologisk orden.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.


I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Human Security kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  De fleste Human Security-studerende udnytter muligheden for at tage til udlandet og være i praktik/lave feltarbejde under deres tredje semester. Ved at gøre dette, får de erfaring i deres interesseområde, etablerer et internationalt netværk og får mulighed for at forberede sig til specialet ved at indsamle data. Vores studerende har været i praktik over hele verden og hos mange forskellige institutioner, organisationer, virksomheder og forskningsprogrammer som for eksempel: NIRAS, Oranjezicht City Farm, World Health Organisation, GIZ, NATO, 14km, Save the Tigris Campaign, Planned Parenthood, DIGNITY og Australian Food Sovereignty Alliance.

Studieliv

Gruppearbejde, diskussion og vejledning

Gruppearbejde er en vigtig del af studiet på kandidatuddannelsen i Human Security. Denne form for læring giver mulighed for dybdegående diskussion og analyse af litteratur og casestudier i relation til human security. Kandidaten er tværfaglig med studerende fra hele verden, der kommer med mange forskellige akademiske baggrunde (f.eks. humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab). Vores studerende har således en unik mulighed for at lære af hinanden.

For at støtte vores studerende begynder specialevejledningsprocessen allerede første semester. Hver studerende får tildelt en vejleder på baggrund af vedkommendes personlige forskningsinteresse. Vejlederen guider dig igennem planlægningen af dit projekt og din dataindsamling og er løbende i kontakt med dig under din praktik og støtter dig, når du skriver dit speciale. Vi lægger vægt på, at alle studerende får samme vejledning og bliver færdige til tiden. Derfor har vi udarbejdet en struktureret vejledningsproces for at sikre vejledningens kvalitet.

Et inspirerende studiemiljø

Kandidatuddannelsen i Human Security udvikles konstant for at skabe et spændende studiemiljø. De studerende har stor indflydelse på studiemiljøet og har mulighed for at være med i programmets studenterkomité. Komitéens vision er at skabe et inspirerende læringsmiljø uden for den obligatoriske undervisning samt at tilbyde et socialt og professionelt netværk for de studerende. Dette opnås gennem komitéens tre fokusområder, som de studerende kan deltage i på frivillig basis: Outreach og diskussioner, Sociale arrangementer samt Medier & kommunikationer. Studenterkomitéens manifest findes her.

Uddannelsen er desuden aktiv på forskellige sociale medier, hvor deling af viden mellem nuværende og tidligere studerende skaber mulighed for løbende at udvikle evner og viden i relation til human security. Tag et kig på vores Programme community site, vores Facebookside og vores LinkedIngruppe.

Moesgaard som studiemiljø

Kandidatuddannelsen i Human Security holder til på det smukke Moesgaard Campus lige ved siden af Marselisborgskovene og tæt på havet. På campus er der adgang til et bibliotek, grupperum og stille studieområder. Du får også mulighed for at reservere en plads på biblioteket til at skrive dit speciale. Det er nemt at komme fra Aarhus centrum til Moesgaard med bus, bil eller på cykel.

Som studerende på Moesgaard får du også gratis adgang til Moesgaard Museum ved blot at fremvise dit studiekort og indskrivningsbrev.

Campussen har sin egen fredagsbar – BarBaren – hvor du kan slappe af efter en videnfyldt uge, lære dine medstuderende at kende eller møde studerende fra andre studieretninger, såsom antropologer eller arkæologer.

Aarhus by

Som Danmarks andenstørste by er Aarhus et ungt og dynamisk sted med masser af muligheder. Byen har 40.000 universitetsstuderende, hvilket er 17,5% af Aarhus’ befolkning. Der er aldrig langt til strand og skov; begge dele blot er en kort cykeltur væk fra det meste af Aarhus. Derudover har byen en masse kulturelle tilbud året rundt, som for eksempel Aarhus Festuge i september, byens teatre og ARoS kunstmuseum.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Med kandidatuddannelsen i Human Security har du mulighed for at arbejde i mange forskellige sektorer. Afhængigt af dit interesseområde kan du få arbejde for NGO’er, internationale organisationer, statslige virksomheder, private virksomheder eller konsulenthuse, som beskæftiger sig med human security.

Hvis du er interesseret i menneskerettigheder, kan du komme til at arbejde for organisationer som Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, CARE, IBIS og mange andre. Store internationale organisationer som UNDP, UNICEF eller Verdensbanken kan også bruge din ekspertise, og hvis du er mest interesseret i bæredygtig udvikling, bliver du måske ansat hos Danida, Norad eller USAID. Det er også muligt at arbejde for nationale ministerier eller statslige myndigheder, hvor du kan beskæftige dig med international nødhjælp eller miljøprojekter. Hvis du gerne vil fokusere på fødevaresikkerhed, naturressourcer eller konsekvenserne af klimaforandringerne, kan du komme til at arbejde for virksomheder som Vedvarende Energi, QualiTree eller Undesert. Uanset hvad dine specifikke faglige interesser er, vil du uden tvivl kunne bruge det, du har lært.

Anders Baltzer Jørgensen fra Danida udtaler:

Der er et stort behov for en uddannelse som Human Security med dimittender der kan analysere human security i forhold til konflikter, miljø og klimaforandringer (…) Human Security dimittender vil kunne finde job i mange forskellige virksomheder, organisationer, danske og udenlandske statslige organisationer, hvor de kan arbejde som generalister, specialister, konsulenter, analytikere og rådgivere i implementeringsprocessen.”

I vores human security profiler på www.humansecurity.dk beskriver tidligere studerende, hvordan de bruger deres human security baggrund i deres nuværende karriere.

Kompetenceprofil

Kandidatens kompetenceprofil er beskrevet i studieordningen. Nedenfor oplistes nogle af de kompetencer, du vil erhverve dig på kandidatuddannelsen i Human Security:

 • Ekspertise i kritisk evaluering af tekster, der omhandler miljøanalyser, antropologi og samfundsvidenskabelig teori samt detaljerede empiriske undersøgelser.
 • Evnen til at foretage en informeret og kritisk analytisk vurdering af menneskelig og miljømæssig sikkerhed.
 • Evnen til at anlægge både videnskabelige og samfundsvidenskabelige tilgange til forståelsen af konflikt- og miljøanalyse samt evnen til at kombinere tilgangene i det virkelige liv.
 • Evnen til at fremsætte videnskabelige argumenter eller teorier på et højt fagligt niveau og anlægge en kritisk tilgang til de iboende metodologiske og teoretiske antagelser.
 • Viden om og evnen til at anvende kvalitative og kvantitative metodologier i forbindelse med undersøgelser vedrørende miljø- og konfliktanalyse.
 • Evnen til at skabe ny viden om komplekse kontekster, som har indflydelse på miljø- og konfliktanalyse i en global kontekst.
 • De nødvendige færdigheder til at deltage i tværfaglige internationale teams og udføre projektarbejde, herunder udarbejdelse af projekter, der overholder specifikke retningslinjer.
 • Evnen til at anlægge en tværfaglig, løsningsorienteret tilgang, der er åben over for nye idéer, teknikker, metodologier og synspunkter.

Forskeruddannelsen

Du har mulighed for at søge om optagelse ved ph.d.-programmerne på fakultetet Arts. Du kan ansøge, når du har fuldført en bachelorgrad plus et års kandidatstudier, eller når du er færdig med din kandidat. Yderligere information findes her.

Vi har et stærkt Human Security ph.d.-miljø på Aarhus Universitet. Dette skyldes ikke mindst Anthusia ph.d.-programmet, der har optaget 16 studerende. Seks af disse arbejder på Moesgaard Campus. Læs mere om programmet her.

Karrierevejledning

Kontakt Studievejledningen for at få råd om kandidatens struktur, dine muligheder på tredje semester eller karrierevejledning.

Du kan læse mere om de forskellige karrierevejledningstilbud hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Human Security i Arts Karrieres karrierekatalog