Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

FINANCE (CAND.MERC.)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

MSc in Economics and Business Administration - Finance is a general university education in finance. It provides students with thorough knowledge of and competence in finance. Upon graduation, our students are expected to begin careers in financial institutions, regulatory bodies, consulting businesses or finance departments in non-financial companies.

The programme has a clearly defined structure with a focus on global finance so the programme is relevant for all international students. The global financial markets are highly developed and integrated and as a consequence of this complexity and sophistication, there is an increasing demand for graduates with degrees in finance at the highest level. Therefore, the programme is perfect for students seeking a career in finance in a global setting.

The ultimate ambition of the programme is to prepare our students for making the right decisions at the right time; this ability requires excellent analytical skills and a talent for embracing all relevant data, as well as cultural issues.

Finance and other advanced research areas are based on statistical and mathematical models. Therefore, it is an advantage for students to be familiar with these areas before the programme begins. The models are integrated into the courses so that the students study the models in relation to their application. It is our experience that the learning outcome is much higher when the models are part of the various courses.

The latest research in finance is integrated into the programme and many of the professors are internationally well-known teachers and researchers. Our programme also uses external lecturers from local financial institutions as well as visiting faculty members from internationally acclaimed universities.

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

De erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser HA og B.Sc. in Business Administration herunder alle toninger fra Aarhus BSS ved Aarhus Universitet giver adgang til cand.merc. Bemærk, at der er særlige krav til valgfagssammensætningen ved HA (jur.).

Har du en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution opfylder du automatisk de specifikke adgangskrav, og kan optages direkte, hvis der ikke er adgangsbegrænsning på specialiseringen. 

Du vil også med en HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) kunne optages på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, dog med krav om supplerende fag svarende til 20 ECTS. Du kan i oversigten over suppleringsfag se, hvilke fag du skal supplere med, hvis du ønsker at starte på kandidatuddannelsen. Suppleringsfagene skal være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen. 

Adgang med anden uddannelse

Hvis du har en anden uddannelse med tilsvarende fagligt indhold, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om optagelse blive vurderet, om du opfylder adgangskravene.
Du kan også få din uddannelse forhåndsvurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg mellem 1. september og 31. oktober. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag, således at følgende fagområder er dækket i det angivne ECTS-omfang:

Kvantitativ og Kvalitativ Metode

15 ECTS

Driftsøkonomi

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering og Regnskab

15 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

15 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en professionsbachelor i 2020

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse (cand.merc.) skal du med en Professionsbachelor i Finans, Professionsbachelor i International handel og markedsføring eller en Professionsbachelor i Økonomi og IT enten have bestået bestemte valgfag på din uddannelse eller supplere med fag op til 30 ECTS. Du kan i denne oversigt se, hvilke fag du skal have bestået på din professionsbachelor eller supplere med for at kvalificere dig til optagelse.

Hvorvidt du har mulighed for at supplere vil afhænge af din uddannelseskombination, og hvilke valgfag du har taget. 
Suppleringsfagene skal være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen. Du kan læse om regler og begrænsninger for supplering her.

Uddannelsens opbygning

STUDIEORDNING

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.


PREREQUISITE COURSES

In Corporate Finance the general aim of the course is to provide the participants with profound knowledge about financial decision-making in corporations. It is important to underline that although the course focuses on the managerial problems, decisions must be based on a solid theoretical framework. The topics studied include investment and financing, real options, risk management, capital structure, governance, and asymmetric information.

In Asset Pricing the focus is on theories and empirical methods for analysing asset pricing, fixed income, and equity markets.

In Applied Financial Econometrics, the purpose of the course is to introduce the students to the most widely used quantitative and empirical methods in econometrics. Emphasis is put on relevant financial models and applications. For forecast purposes, models of financial time series and econometrics will obviously be of major relevance.


SPECIALISATION COURSES

Securities Markets covers the parts of the financial curriculum that are related to trading in markets for financial instruments. As such it complements the standard courses in asset pricing, corporate finance, and derivatives with issues from the fields of market microstructure and securities trading.

Derivatives
Financial derivatives such as forward, futures, swaps, and options are increasingly important instruments applied by agents of financial markets. The course focuses on describing and understanding these instruments, and on the underlying markets such as money markets, bond markets, stock, currency, and commodity markets.

Empirical Asset Pricing
Empirical Asset Pricing uses statistical and econometric methods to analyse observed prices and returns in financial markets, and to test financial market theories.


In the third semester, you can choose elective courses within your areas of interest. The courses can be taken either at Aarhus BSS during the semester, at AU Summer University or at one of our more than 300 partner universities abroad. You can also participate in internship programmes either in Denmark or abroad.


The fourth semester is devoted to the final thesis. You may choose the topic of the thesis freely and in this way get a chance to concentrate on and specialise in a specific field of interest. The thesis may be written in collaboration with another student or it may be the result of your individual effort. When the thesis has been submitted, it is defended before the academic supervisor as well as an external examiner.

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni.
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

Til forelæsninger i et auditorium kan der være plads til op mod 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år. 

JOB OPPORTUNITIES

An MSc in Finance opens up for various job opportunities in the financial sector.

The study programme also provides an excellent basis for a subsequent PhD programme.

In addition, the programme offers the chance of employment in the finance departments of other types of enterprises. Finally, an increasing number of graduates find employment in the consultancy industry, both domestically and abroad.

The last few years have seen a highly pronounced increase in the demand for graduates from the finance line.


PROFILE OF COMPETENCIES

The research-based MSc study programme in Economics and Business Administration builds on the competencies and insights acquired in the BSc study programme in Economics and Business Administration.

The study programme provides the graduate with specialist knowledge within the disciplines of the study programme that give the graduate high academic qualifications to develop solutions to issues pertaining to business administration in companies and organisations in the public and private sectors.

The study programme also qualifies the graduate for further studies, including PhD studies.

Through the study programme, the graduate has acquired knowledge that enables the graduate to

  • Understand how prices on financial assets such as stocks, bonds and derivatives are determined and analyze their price behavior using appropriate quantitative methods.
  • Understand and analyze investment and financing decisions in a non-financial corporation.
  • Solve managerial tasks of financial institutions and understand how trading is facilitated in financial markets.
  •  Understand and consider knowledge pertaining to the various disciplines as well as identifying academic issues
  • Master the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as mastering general skills associated with employment within the areas studied
  • Assess and choose among the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as developing new analysis and solution models
  • Discuss professional and academic issues with both specialists and laymen
  • Manage work and development situations that are complex, unpredictable and require new solution models
  • Initiate and carry out, on an independent basis, monodisciplinary and interdisciplinary collaboration and take professional responsibility
  • Take responsibility, on an independent basis, for own professional development and specialisation

From Studies to the First Job

”Be proactive in your job search and be open to different alternatives.” (Msc in Finance)

“You should not expect huge tasks from the start but if you keep at it then the opportunities will come.” (Msc in Finance)

”Ask questions and update your knowledge constantly. Use your network.” (Msc in Finance)

Read more about what a number of our alumni work with in their first job after graduation.