Aarhus Universitets segl

EUROPASTUDIER

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Europastudier handler om europæiske forhold inden for politik, kultur og historie. Du arbejder med den europæiske mangfoldighed og med alt det, der knytter europæerne sammen. Du lærer at analysere de mange problematikker og muligheder i det europæiske samarbejde og i Europa som helhed. Du beskæftiger dig med EU’s institutioner, og du arbejder med analyse af kulturelle, sociale og politiske processer i Europa og med spørgsmålet om, hvad Europa overhovedet er. Europastudier er en international kandidatuddannelse, hvor du har medstuderende fra hele verden. Det betyder også, at undervisningen foregår på engelsk, og at du kommer til at tale en hel del engelsk både i og uden for timerne.

Karrieremuligheder

Med kandidatuddannelsen i Europastudier kan du arbejde med formidling af europæiske forhold både i form af undervisning og i diverse medier. Du kan arbejde i internationale organisationer, i politiske institutioner og med europæiske forhold i erhvervslivet. Du kan arbejde med kulturformidling, projektkoordinering og med interkulturel kommunikation på eksempelvis ambassader, i eksportvirksomheder eller i danske og europæiske organisationer. Du har også mulighed for at gå forskervejen og søge en ph.d.

Bliv klogere på Europastudier

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Europastudier.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • En humanistisk bacheloruddannelse  

 • En samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Øvrige uddannelser, der kan give adgang: 

 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, som indeholder som minimum 100 ECTS inden for kultur, historie eller socialvidenskab. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

1) Akademisk baggrund (75%)

 • Karaktergennemsnittet for bachelorgraden (25%)
 • Karaktergennemsnittet for relevante kurser (25%)
 • Antallet af relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i kurserne i din bachelorgrad (25%)

*Relevante kurser inkluderer kurser inden for kulturelle studier, internationale studier eller europastudier, sociologi, antropologi, historie, statskundskab og andre relevante områder. Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karaktergennemsnittet. Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte diplomer, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser/studieordninger (curricula).

2) Anden relevant erfaring (25%)

 • Relevant erhvervserfaring**
 • International, kulturel eller organisatorisk erfaring

**Erhvervserfaring fra fx NGO'er, internationale organisationer, private virksomheder eller den offentlige sektor. Ved udvælgelsen lægges der vægt på vurderingen af CV og andre relevante dokumenter.

Dokumentation

Udvælgelseskomiteen bedømmer alle ansøgningerne ud fra det indsendte materiale i form af eksamensbevis eller eksamensudskrifter, CV, relevansbeskrivelse og anden relevant dokumentation.

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende bilag:

1) En relevansbeskrivelse. Relevansbeskrivelsen skal være på engelsk, 1-2 sider lang og forklare:

 • Hvilken relevans din bacheloruddannelse har i forhold til kandidatuddannelsen i Europastudier
 • Hvilke kurser på din bacheloruddannelse, som er særligt relevante for kandidatuddannelsen

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelse og erhvervserfaring i kronologisk orden.

Du må gerne tilføje yderligere dokumentation for relevant erhvervserfaring, anbefalinger o.l.

Bemærk, at det IKKE er nødvendigt at uploade kursusbeskrivelser til ansøgning om optagelse på Europastudier hverken for ansøgere med dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag.

Sprogkrav

FigurDu skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Europastudier kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Europastudier kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På Europastudier kan du præge din uddannelse ved enten at vælge et profilfag, et projektorienteret forløb eller et udlandsophold:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om projektorienteret forløb her. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Hverdagen på Europastudier

Kandidatuddannelsen i Europastudier er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.   

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Europastudier foregår for det meste i Nobelparken, hvor der er mange internationale studerende, så der bliver snakket engelsk, russisk, kinesisk og mange andre sprog på gangene. Studerende fra Europastudier har de tidligere år, på frivillig basis, deltaget i Harvard WorldMUN i både Haag og Taipei, og der er gode muligheder for, at I på egen hånd tilføjer oplevelser og kompetencer til jeres uddannelse.

Mandag:
8-12 Studiegruppearbejde
12-15 Holdundervisning i EU's politiske institutioner

Tirsdag:
8-12 Læsning
12-13 Frokost
14-17 Holdundervisning i Europæiske identiteter

Onsdag:
8-12 Læsning
12-16 Studiegruppearbejde

Torsdag:
8-16 Læsning

Fredag:
8-11 Læsning
11-14 Holdundervisning i Anvendte kvalitative metoder

Sjovt, at Europastudier er internationalt

Det er meget interessant på Europastudier, at studiet er så internationalt præget. Det er altså sjovt at diskutere demokrati og internationale relationer i en flok med meget forskellige kulturelle og uddannelsesmæssige baggrunde. Det kan ikke undgå at skabe perspektiver, som man aldrig selv havde tænkt over. Man skal være parat til, at det hele foregår på engelsk – også dine fremlæggelser, og når du deltager i diskussioner.

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidat i job

Anette Dincher Nielsen, frivilligkoordinator i Aarhus Kommune

Jeg arbejder med at styrke det frivillige arbejde på seniorområdet i Aarhus Kommune. Jeg rekrutterer frivillige til en række opgaver ved lokalcentrene, og jeg sørger for, at rammerne for de frivilliges engagement hele tiden udvides og forbedres. Jeg søger f.eks. for fondsmidler, sætter nye projekter i gang og tjekker, om alle behov er dækket for de frivillige. Europastudier har givet mig nogle meget brede kompetencer, som jeg faktisk bruger hver dag.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Europastudier i Arts Karrieres karrierekatalog.