Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DRAMATURGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Dramaturgi i teater og medier

Kandidatuddannelsen i Dramaturgi handler om dramaturgiens funktion i teatret og i massemedierne. Uddannelsen bygger på store mængder teoretisk og analytisk arbejde, og du får erfaring med dramaturgisk tænkning i forskellige organisatoriske og læringsmæssige sammenhænge. Du arbejder selvstændigt og i grupper med analyse og anvendelse af elementer fra teater og drama i sociale rum og kulturelle kontekster. I løbet af uddannelsen kan du specialisere dig via valgfag og feltstudier, og du kan afprøve teorien i praksis via praktikophold i eksempelvis undervisningsinstitutioner, kulturelle institutioner, i teatret, i kunstverdenen eller i en kulturvirksomhed.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Dramaturgi kan du arbejde som underviser på eksempelvis gymnasier, folkeskoler, efterskoler, højskoler, seminarier og universiteter. Du kan arbejde som dramaturg på teatre og med dramaturgi i kulturinstitutioner eller i medievirksomheder. Du kan arbejde med planlægning, coaching og teambuilding i kreative processer, eller som administrator, kunstnerisk leder, kunst- og kulturkonsulent. Du har også mulighed for at gøre karriere som forsker og søge en ph.d.

Adgangskrav

En kandidatuddannelse i dramaturgi vægter 2 årsværk (120 ECTS) og opdeles på tre linjer:

 • A-linjen består af to års studier i dramaturgi
 • B-linjen indeholder 1 ¼ års studier i dramaturgi kombineret med ¾ års studier i et andet fag inden for gymnasiets fagrække.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i dramaturgi

A-linjen:

 • Bacheloruddannelsen i dramaturgi (AU)
 • Bacheloruddannelsen i teatervidenskab (KU)
 • Øvrige bacheloruddannelser fra et dansk universitet, med bachelortilvalg (minimum 45 ECTS) i dramaturgi (AU)

B-linjen:

 • Bacheloruddannelsen i dramaturgi (AU) med et gymnasierettet tilvalg (45 ECTS), hvor kandidattilvalget i forlængelse af bachelortilvalget vægter 45 ECTS eller 75 ECTS*
 • Studerende, som optages på et kandidattilvalg på et andet fakultet, hvor uddannelseskombinationen er godkendt med 30 ECTS rammeudvidelse, sådan at kandidattilvalget vægter 75 ECTS, optages på B-linjen med rammeudvidelse. Kandidatuddannelsen vil således samlet vægte 150 ECTS point.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i Dramaturgi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Dramaturgi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Dramaturgi er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier:

1) Akademisk baggrund (vægter 75%)

    Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)

    Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse.

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation.

Sprogkrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i dramaturgi kræver dansk på A-niveau eller tilsvarende.

Du skal desuden have læsefærdighed på engelsk og mindst ét andet fremmedsprog.

Dokumentation

Læs hvilke generelle krav til dokumentation der stilles til din ansøgning.

Bemærk, at det IKKE er nødvendigt at uploade kursusbeskrivelser hverken for ansøgere med dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag.

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

- Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i dramaturgi.

- Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i dramaturgi.

- Dine evt. karriereplaner.

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge.

Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav.

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

 

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Dramaturgi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profil

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag
 • Udlandsophold - kan også placeres på 1. og 2. semester
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

En typisk uge på Dramaturgi

Mandag:
9-12 Forelæsning: Mediedramaturgi
13-17 Forberedelse

Tirsdag:
8-12 Læsegruppearbejde
12-16 Forberedelse

Onsdag:
8-11 Forelæsning: Dramaturgisk praksis
11-17 Forberedelse

Torsdag:
8-12 Læsegruppearbejde
13-16 Forberedelse

Fredag:
8-11 Forelæsning: Dramaturgisk praksis
12-15 Forberedelse

Hverdagen på Dramaturgi

Kandidatuddannelsen i Dramaturgi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.   

Dramaturgi holder til på Kasernen på Langelandsgade i Aarhus. Kasernen danner rammerne de æstetiske fag, som indeholder fagene Musikvidenskab, Litteraturhistorie, Æstetik og Kultur, Dramaturgi, Kunsthistorie og Retorik. Det betyder, at studerende fra de forskellige æstetiske fag samarbejder om både faglige og sociale arrangementer som det fælles institutblad, foredrag, fredagsbar og fester.

På Dramaturgi deltager du i teaterekskursioner, faglige dage og studieture. Du bliver inviteret til workshops, seminarer, diverse teaterevents og forestillinger, gæsteforelæsninger og ikke mindst den årlige Kasernefestival, hvor 2. årgang på bacheloruddannelsen viser deres resultater fra faget Teaterproduktion.

Foreninger

På Kasernen foregår mange aktiviteter ud over undervisningen. Her mødes I på tværs af studier og årgange:

 • Kasernebaren: I kantinen ved KaserneScenen holder Kasernebaren til. Kasernebaren afholder fredagsbarer i løbet af semestret. Fredagsbaren præsenterer nogle gange livemusik og andre æstetiske indslag. Baren drives af studerende, og der er altid brug for frivillige til blandt andet at stå i bar og indgå i det arrangementsstyrende team. 
 • KaserneRevyen: KaserneScenen har to sale, som studerende kan booke uden for undervisningen. Her foregår den årlige KaserneRevy. Så hvis du er til selvstændige teateropgaver og har lyst til at samarbejde på tværs af de æstetiske fag, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen søger at skabe en tradition, der samler studerende på Kasernen og deres fælles kræfter, idéer og kunnen.
 • Æstetisk Seminar: Cirka otte gange hvert semester arrangeres forelæsninger med forskere fra Institut for Æstetisk og Kommunikation, andre institutter eller udlandet, hvor de præsenterer deres aktuelle forskning.
 • Visir: Visir er Kasernens studenterblad, der er skabt af de studerendes engagement og lyst til at skrive. Visir varetager de studerendes interesser og stræber efter at inddrage så mange studerende som muligt både som skribenter, redaktører og læsere. I Visir er ordet frit. Der er ingen krav om fagbegrænsning eller akademisk jargon. Visir tager imod såvel digte og noveller som faglige artikler og essays.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab.

Mød en kandidatstuderende

Anni Kirkeby Lauridsen

På bacheloruddannelsen i Dramaturgi arbejdede vi primært med teatret og dets opbygning, mens vi på kandidatuddannelsen arbejder med alt lige fra PR og film til YouTube og selviscenesættelse. Der er mange forskellige arbejdsformer på Dramaturgi, hvor jeg selv er rigtig glad for de diskussioner, vi har under gruppearbejdet, hvor vi både erfaringsudveksler og diskuterer emner med faglig substans.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.  

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

 

Kandidat i job

Louise Kirkegaard, (tidligere) dramaturg ved Teater Katapult i Aarhus

Jeg bruger min uddannelse i Dramaturgi hele tiden. Den ene dag læser jeg et manuskript og giver feedback på en AudioMove-produktion, den næste er jeg i København til Vildskudsfestival for at se en gruppe spille en forestilling, vi er interesserede i på Katapult. Den følgende dag bygger jeg scenografi til en produktion i huset eller finder skuespillere eller instruktører til vores forestillinger. Jeg læser ny dansk dramatik, som vi gerne vil have på Katapults scene, finder nye dramatikere, vi kan samarbejde med, jeg samarbejder med teatervækstlagsgrupper i Aarhus og deres netværk, og jeg underviser i at skrive dramatik i Katapults DramatikerLab.

Det projektorienterede forløb på uddannelsen hjalp mig på vej

Jeg arbejdede målrettet mod jobbet som dramaturg under min studietid. Jeg engagerede mig i diverse teaterproduktioner, og det projektorienterede forløb gav mig mulighed for at prøve kræfter med jobbet som dramaturg under studietiden. Det har helt sikkert hjulpet mig til det job, jeg har i dag.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.