Aarhus Universitets segl

DRAMATURGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Dramaturgi handler om dramaturgiens funktion i scenekunsten og i massemedierne. Uddannelsen bygger på store mængder teoretisk og analytisk arbejde, og du får erfaring med dramaturgisk tænkning i forskellige organisatoriske, læringsmæssige og mediedramaturgiske sammenhænge. Du arbejder selvstændigt og i grupper med analyse og anvendelse af elementer fra teater og drama i sociale rum og kulturelle kontekster. I løbet af uddannelsen kan du profilere dig gennem de dramaturgiske opgaver, du vælger at udføre inden for praksis, ledelse og forskning, og i et praktikophold i eksempelvis undervisningsinstitutioner, kulturelle institutioner, i teatret, i kunstverdenen eller i en kulturvirksomhed.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Dramaturgi kan du arbejde som dramaturg i scenekunsthuse og med dramaturgi i kulturinstitutioner eller i medievirksomheder. Du kan arbejde som underviser på eksempelvis gymnasier, folkeskoler, efterskoler, højskoler, lærer- og pædagoguddannelser og universiteter. Du kan arbejde med planlægning, coaching og teambuilding i kreative processer, eller som administrator, kunstnerisk leder, kunst- og kulturkonsulent. Du har også mulighed for at gøre karriere som forsker og søge en ph.d.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Dramaturgi.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Dramaturgi:

 • Bacheloruddannelsen i Dramaturgi (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

A-linjen: 

 • Bacheloruddannelsen i dramaturgi fra Aarhus Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i teatervidenskab fra Københavns Universitet 

B-linjen: 

 • Bacheloruddannelsen i dramaturgi fra Aarhus Universitet med et gymnasierettet tilvalg (45 ECTS), hvor kandidattilvalget i forlængelse af bachelortilvalget vægter 45 ECTS eller 75 ECTS.* 

* Studerende, som optages på et kandidattilvalg på et andet fakultet, hvor uddannelseskombinationen er godkendt med 30 ECTS rammeudvidelse, sådan at kandidattilvalget vægter 75 ECTS, optages også på B-linjen. For vejledning om tilrettelæggelse af studieprogram se Studieportal Arts' side om kandidattilvalg med rammeudvidelse. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

A-linjen: 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen (A-linje såvel som B-linje). Disse skal som minimum indeholde  

 • 15 ECTS inden for værkanalytiske fag (fx dramaturgisk analyse, tekstanalyse, forestillingsanalyse)  

 • 15 ECTS inden for teaterhistoriske fag (fx teaterhistorie, teaterhistoriografi, dramaturgisk periodestudie)  

 • 15 ECTS inden for teaterpraksis (fx teater- og dramapædagogik, teaterproduktion, procesledelse)  

 • 10 ECTS inden for videnskabsteori og akademisk skriftlighed (fx humanistisk videnskabsteori, skriftlig analyse, metodologi)  

Eksempler på disse: 

 • Øvrige bacheloruddannelser fra et dansk universitet, med bachelortilvalg (minimum 45 ECTS) i dramaturgi fra Aarhus Universitet 

B-linjen: 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen (A-linje såvel som B-linje). Disse skal som minimum indeholde  

 • 15 ECTS inden for værkanalytiske fag (fx dramaturgisk analyse, tekstanalyse, forestillingsanalyse)  

 • 15 ECTS inden for teaterhistoriske fag (fx teaterhistorie, teaterhistoriografi, dramaturgisk periodestudie)  

 • 15 ECTS inden for teaterpraksis (fx teater- og dramapædagogik, teaterproduktion, procesledelse)  

 • 10 ECTS inden for videnskabsteori og akademisk skriftlighed (fx humanistisk videnskabsteori, skriftlig analyse, metodologi)  

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier:

1) Akademisk baggrund (vægter 75%)

    Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)

    Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse.

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation.

Dokumentation

Læs hvilke generelle krav til dokumentation der stilles til din ansøgning.

Bemærk, at det IKKE er nødvendigt at uploade kursusbeskrivelser hverken for ansøgere med dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag.

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

- Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i dramaturgi.

- Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i dramaturgi.

- Dine evt. karriereplaner.

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge.

Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav.

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Dramaturgi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler.

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag
 • Udlandsophold 
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Dramaturgi er et fuldtidsstudie svarende til 37- 40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at være beskæftiget på fuld tid med undervisning, selvstændig forberedelse og arbejde med din studiegruppe.   

Dramaturgi holder til på Kasernen på Langelandsgade i Aarhus. Kasernen danner rammerne de æstetiske fag, som indeholder fagene Musikvidenskab, Litteraturhistorie, Æstetik og Kultur, Dramaturgi, Kunsthistorie og Retorik. Det betyder, at studerende fra de forskellige æstetiske fag samarbejder om både faglige og sociale arrangementer som det fælles institutblad, foredrag, fredagsbar og fester.

På Dramaturgi får du udbygget dit kendskab til scenekunst gennem ekskursioner, faglige dage og studieture. Du bliver inviteret til workshops, seminarer, debatter, diverse teaterevents og forestillinger, gæsteforelæsninger og ikke mindst den årlige Teaterfestival, hvor 2. årgang på bacheloruddannelsen viser deres resultater fra faget Teaterproduktion- og poetik.

Foreninger

På Kasernen foregår mange aktiviteter ud over undervisningen. Her mødes I på tværs af studier og årgange:

 • Kasernebaren: I kantinen ved KaserneScenen holder Kasernebaren til. Kasernebaren afholder fredagsbarer i løbet af semestret. Fredagsbaren præsenterer nogle gange livemusik og andre æstetiske indslag. Baren drives af studerende, og der er altid brug for frivillige til blandt andet at stå i bar og indgå i det arrangementsstyrende team. 
 • KaserneRevyen: KaserneScenen har to sale, som studerende kan booke uden for undervisningen. Her foregår den årlige KaserneRevy. Så hvis du er til selvstændige teateropgaver og har lyst til at samarbejde på tværs af de æstetiske fag, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen søger at skabe en tradition, der samler studerende på Kasernen og deres fælles kræfter, idéer og kunnen.
 • Æstetisk Seminar: Cirka otte gange hvert semester arrangeres forelæsninger med forskere fra Institut for Æstetisk og Kommunikation, andre institutter eller udlandet, hvor de præsenterer deres aktuelle forskning.
 • Visir: Visir er Kasernens studenterblad, der er skabt af de studerendes engagement og lyst til at skrive. Visir varetager de studerendes interesser og stræber efter at inddrage så mange studerende som muligt både som skribenter, redaktører og læsere. I Visir er ordet frit. Der er ingen krav om fagbegrænsning eller akademisk jargon. Visir tager imod såvel digte og noveller som faglige artikler og essays.
 • Kasernefestival: Kasernefestival er en studenterforening som hvert år arrangerer en begivenhed for de studerende på Kasernen på tværs af de æstetiske fag.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.  

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidat i job

Louise Kirkegaard, (tidligere) dramaturg ved Teater Katapult i Aarhus

"Jeg bruger min uddannelse i Dramaturgi hele tiden. Den ene dag læser jeg et manuskript og giver feedback på en AudioMove-produktion, den næste er jeg i København til Vildskudsfestival for at se en gruppe spille en forestilling, vi er interesserede i på Katapult. Den følgende dag bygger jeg scenografi til en produktion i huset eller finder skuespillere eller instruktører til vores forestillinger. Jeg læser ny dansk dramatik, som vi gerne vil have på Katapults scene, finder nye dramatikere, vi kan samarbejde med, jeg samarbejder med teatervækstlagsgrupper i Aarhus og deres netværk, og jeg underviser i at skrive dramatik i Katapults DramatikerLab."

Det projektorienterede forløb på uddannelsen hjalp mig på vej

"Jeg arbejdede målrettet mod jobbet som dramaturg under min studietid. Jeg engagerede mig i diverse teaterproduktioner, og det projektorienterede forløb gav mig mulighed for at prøve kræfter med jobbet som dramaturg under studietiden. Det har helt sikkert hjulpet mig til det job, jeg har i dag."

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Dramaturgi i Arts Karrieres karrierekatalog.