Aarhus Universitets segl

DATAVIDENSKAB

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kun ansøgere med dansk adgangsgrundlag)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Datavidenskab har fokus på både generelle og specialiserede kompetencer. De generelle kompetencer opnår du gennem tre obligatoriske kurser, der dækker over avanceret statistisk læring, storskala optimering og datavisualisering. De specialiserede kompetencer får du gennem en 30 ECTS specialiseringspakke, hvor du kan vælge mellem følgende fire pakker; Computational Statistics, Data-Intensive Systems, Finance and FinTech og Signal Processing.

Uddannelsen foregår på engelsk, og store dele deraf kan tilrettelægges efter dine faglige interesser i form af valgfrie elementer og gennem dit valg af specialiseringspakke.

Karrieremuligheder

Med en uddannelse i Datavidenskab vil du få jobmuligheder i mange forskellige virksomheder og organisationer. Fællesnævneren er behovet for at skabe datadrevne løsninger i de forskellige virksomheder, såsom vindmølleindustrien, rådgivningsfirmaer, medicinalfirmaer, telebranchen, fødevareindustrien, sundhedssektoren og så videre. Du kan også vælge at fortsætte dit studie i form af en ph.d.-uddannelse og dermed målrette dig en karriere inden for forskning.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Datavidenskab:

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i datavidenskab fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelsen i Datavidenskab fra Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelsen i Data Science fra IT-universitetet i København
 • Bacheloruddannelsen i Machine Learning og datavidenskab fra Københavns Universitet

Andre bacheloruddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i Datavidenskab, hvis de opfylder følgende krav:

 • 20 ECTS i matematik inklusive linear algebra
 • 30 ECTS i sandsynlighedsteori og statistik
 • 30 ECTS i programmering og databaser
 • 10 ECTS i optimering
 • 20 ECTS i maskinlæring og deep learning

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Download bilag til din ansøgning

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en international bacheloruddannelse, skal du udfylde dette bilag og vedhæfte det til din ansøgning. Bilaget bruges i vurderingen af, om du opfylder adgangskravene.

Download bilag

Sprogkrav
Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau i den danske gymnasieskole.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse
 
Retskrav på optagelse
Studerende på bacheloruddannelsen i Datavidenskab ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Datavidenskab, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet. Læs mere om retskrav.
 

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.
 
Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:
Akademisk baggrund
  *   Karakterniveau for bachelorgraden
  *   Karakterer for relevante kurser*
  *   Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad
 
* Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder inden for matematik, herunder lineær algebra, sandsynlighedsteori og statistik, programmering og databaser, optimering, maskinlæring og deep learning.
 
Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.
 
Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

 

Uddannelsens opbygning

På den 2-årige kandidatuddannelse er der tre obligatoriske kurser:

 • Advanced Statistical Learning 10 ECTS
 • Large Scale Optimization 10 ECTS
 • Data Visualization 10 ECTS

Dertil kommer en specialiseringspakke på 30 ECTS, hvor der kan vælges blandt:

 • Computational Statistics (30 ECTS)
 • Data-Intensive Systems (30 ECTS)
 • Finance and FinTech (30 ECTS)
 • Signal Processing (30 ECTS).

Derudover er der valgfrie studieelementer af et omfang på 30 ECTS og et speciale på 30 ECTS.

Dit individuelle studieprogram sammensættes ud fra dine interesser og under vejledning af den uddannelsesansvarlige for kandidatuddannelsen i Datavidenskab.

Du kan finde en beskrivelse af de fire specialiseringspakker samt de valgfrie kurser på studieportalen: Valgfrie kurser for Datavidenskab

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Studiediagram

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Datavidenskab er tilrettelagt med 2 semestre per studieår. I studiediagrammet herunder kan du se opbygningen af uddannelsen.

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Datavidenskab holder til på Institut for Matematik, såvel som på de tre andre deltagende institutter (Datalogi, Økonomi, Elektro- og Computerteknologi) afhængigt af valg af  specialiseringspakke og andre valgfrie elementer. Undervisningen varetages af aktive forskere og har både teoretiske og praktiske elementer.

Datavidenskab har sin egen studenterorganisation, og derudover finder du på Institut for Matematik forskellige andre studenterorganisationer såsom Kalkulerbar, der er instituttets fredagsbar, og som arrangerer faglige og sociale aktiviteter, studieture og fester. Derudover møder du også TÅGEKAMMERET, som er en fest- og foredragsforening på Faculty of Natural Sciences på Aarhus Universitet.

Følg studielivet på Institut for Matematik 

Du kan følge Institut for Matematik og dets studerende på YouTube og Instagram. Her kan du se videoer, takeovers og opslag med studerende og undervisere og få et indtryk af, hvad det vil sige at være studerende netop her.

Følg Faculty of Natural Sciences

Følg også AU Naturvidenskab på Facebook og Instagram og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.