Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

BIOMEDICINSK TEKNIK

Kandidatuddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen til civilingeniør i Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi bygger bro mellem det ingeniørfaglige og sundhedssektoren. Uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig som ingeniør samtidig med, at du opnår medicinsk indsigt.

Du lærer at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring udvikling af medicotekniske metoder og apparater til overvågning, diagnostik og behandling af mange forskellige slags patientgrupper.

På uddannelsen arbejder du med sundhedsfaglige fag som fysiologi samtidig med naturvidenskabelige og ingeniør­faglige områder som biomekanik, telemedicin og signalbehandling. Uddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Læs mere om uddannelsens opbygning længere nede på siden.

Visninger
Han arbejder med tanker og følelser. Emil har valgt at beskæftige sig med hjernemålinger i sit speciale efter en snak med en af universitetets førende forskere på området, og de to har siden arbejdet tæt sammen. For ham har det været et særligt privilegium at arbejde tæt sammen med forskere og en stor oplevelse at være med til at skaffe ny viden.

Emil havde egentlig tænkt, at han skulle ud og få sig et arbejde allerede, da han var færdig som diplomingeniør i Sundhedsteknologi. Mulighederne var gode, og lønnen var høj, men han valgte at læse videre på kandidatuddannelsen til civilingeniør.


Karrieremuligheder

Som civilingeniør i Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi kan du arbejde i udviklingsafdelinger hos virksomheder, der producerer medicoteknisk udstyr lige fra stomiposer, implantater og interventionelle katetre til avancerede blodgasanalysatorer, røntgenudstyr og ultralydsscannere samt virksomheder der arbejder med sundhedsit-systemer. Du kan også arbejde i sundhedsvæsenet og ved forskningsinstitutioner med forskning og udvikling af medicotekniske metoder og apparater til overvågning, diagnosticering og behandling af patienter. Du har også mulighed for at gå forskervejen i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Civilingeniøruddannelsen i biomedicinsk teknologi har optag to gange årligt og har studiestart ultimo januar og ultimo august.

Kandidatuddannelsen i Biomedicinsk teknik har optag én gang årligt med studiestart ultimo august.

Civilingeniøruddannelsen i biomedicinsk teknologi

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til civilingeniøruddannelsen i biomedicinsk teknologi under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer svarende i niveau, omfang og indhold til mindst 20 ECTS på bachelorniveau inden for calculus, lineær algebra samt sandsynlighedsregning og statistik. Herudover skal der dokumenteres kompetencer i anatomi med et omfang på mindst 5 ECTS.

 • En teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i biomedicinsk teknologi, elektroteknologi, maskinteknik eller computerteknologi fra et dansk universitet.
 • En diplomingeniøruddannelse i sundhedsteknologi, elektroteknologi, maskinteknik eller informationsteknologi fra et dansk universitet eller ingeniørhøjskole.
 • Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for biomedicinsk teknologi kan være adgangsgivende, forudsat de faglige krav til civilingeniøruddannelsen samlet kan opfyldes.
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, kan give adgang til civilingeniøruddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Det forudsættes, at den studerende besidder engelskkundskaber svarende til engelsk B-niveau.

 

Kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer svarende i niveau, omfang og indhold til mindst 15 ECTS på bachelorniveau inden for calculus, lineær algebra samt sandsynlighedsregning og statistik:

 • En bacheloruddannelse inden for medicin, idræt, molekylær medicin eller odontologi fra et dansk universitet.
 • Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for biomedicinsk teknologi kan være adgangsgivende, forudsat de faglige krav til kandidatuddannelsen samlet kan opfyldes.
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Det forudsættes, at den studerende besidder engelskkundskaber svarende til engelsk B-niveau.

Adgangsbegrænsning

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end udbudte pladser, vil kvalificerede ansøgere blive prioriteret på baggrund af gennemsnittet af de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse. Hvis der på bachelorbeviset ikke er udregnet et snit, vil universitetet beregne et simpelt karaktergennemsnit af alle de discipliner, der indgår i den adgangsgivende bacheloruddannelse.

 

Særlig vejledning vedrørende supplerende matematik

  Er der behov for at supplere sin uddannelse med matematik i henhold til optagelseskravene, kan dette f.eks. gøres ved at følge kurserne ”Calculus 1” og Calculus 2”, der udbydes i efteråret, eller ”Matematisk modellering af lineære systemer” og ”Anvendt lineær algebra”, der begge udbydes i både foråret og efteråret. Bemærk at ”Anvendt Lineær Algebra” om efteråret udbydes som et intensivt tre ugers kursus i august måned.    

Bemærk

Kandidatuddannelsen i Biomedicinsk Teknik udbydes ikke efter sommeroptaget 2022.

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi er tilrettelagt med to semestre pr. studieår, hvor du har intensive kurser, projektarbejde, laboratorieøvelser, holdundervisning og ekskursioner.

Obligatoriske kursuspakker:


Biomedicinsk teknik - efterår

Biofysik 10 ECTS
Biostatistik 5 ECTS

Biomedicinsk teknik - forår

Biomedicinsk Dataprocessing - 5 ECTS
Elektrofysik - 5 ECTS
Applied Innovation in Engineering - 5 ECTS


 

Biomedicinsk teknologi - efterår

Biofysik 10 ECTS
Biostatistik 5 ECTS 

Biomedicinsk teknologi - forår

Fysiologi - 10 ECTS
Applied Innovation in Engineering - 5 ECTS 

Specialiseringspakker

Efterår:

Telemedicin
Telemedicinske systemer - 10 ECTS
Ambient Assisted Living - 5 ECTS


Neuro science
Neuroanatomy, neaurotransmission and brain diseases - 10 ECTS
Statistisk analyse af data fra hjerneskanninger - 5 ECTS


Biomechanical engineering
Biomekanik - 10 ECTS
Tissue Engineering - 5 ECTS

 Forår:

Medicinsk billeddannelse

MR billeddannelse og digital billedbehandling - 10 ECTS
Billeddannelse med røntgen, nuklearmedicin og ultralyd - 5 ECTS


Electrophysiology

Advanced Electrophysiology - 10 ECTS
Elektrofysiologi og instrumentering - 5 ECTS

 


Valgfrie kurser

 • Klinisk projekt 1
 • Klinisk projekt 2
 • Klinisk projekt 3
 • Introduktion til medicinsk fysik
 • Patologi


Studieordning

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.


Studiediagram

Studiediagrammet viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.


Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt kandidatuddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. Du kan læse mere på Graduate School of Science and Technology.

Studieliv

Dagligdagen på Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi

Du får din daglige gang på AU Engineering campus på Katrinebjerg. Her er hverdagen præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus

Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.

Mød to studerende

Katja Miltersen, studerende, Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi:

"Der er et rigtig spændende fagmiljø på uddannelsen, fordi der er studerende med mange forskellige baggrunde lige fra diplomingeniøruddannelserne til for eksempel Idræt og Medicin. Mit specialeprojekt udfører jeg i samarbejde med læger og kemikere ved Aarhus Universitetshospital. Her udvikler jeg en kemisk analysemetode, som jeg håber i fremtiden kan hjælpe lægerne med at følge afgiftningen af patienter, der er forgiftet med paracetamol, i takt med at de bliver behandlet"


Roa Salman, studerende, Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi:

"Det, jeg er mest begejstret for ved denne uddannelse, er at arbejde i et tværfagligt miljø med udvikling og design af nyt udstyr og metoder, der kan være med til at løse medicinske problemer. Når jeg er færdiguddannet vil jeg gerne udvikle medicinaludstyr, der kan forbedre sundhedsvæsenet og livskvaliteten for det enkelte menneske"

Dit afsluttende speciale

Du afslutter din kandidatuddannelse i Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi med et speciale, hvor du under vejledning af en forsker er ansvarlig for projektbeskrivelsen og for at udarbejde og afslutte specialet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dr er i høj grad brug for den tværfaglige viden, du får gennem uddannelsen. Danmark er det land i verden, der producerer mest medicoteknisk udstyr pr. indbygger. Produkterne spænder lige fra stomiposer, implantater og interventionelle katetre til avancerede blodgasanalysatorer, røntgenudstyr og ultralydsscannere, hvilket kræver en meget bred vifte af medicotekniske kompetencer både i virksomhedernes udviklingsafdelinger og i sundhedsvæsenet.

I sundhedsvæsenet og ved forskningsinstitutioner kan du:

 • Arbejde med forskning og udvikling af medicotekniske metoder og apparater til overvågning, diagnosticering og behand-ling af patienter.
 • Samarbejde med den medicotekniske industri om udnyttelsen af forskningsresultater til udvikling af nye apparater
 • Udøve sagkyndig medicoteknisk rådgivning ved indkøb af nyt udstyr

I industrien kan du arbejde med:

 • Udvikling og brug af tekniske apparater
 • Salg og markedsføring af højteknologiske medicotekniske apparater
 • Rådgivning af kunder med hensyn til indkøb af det mest hensigtsmæssige apparatur til løsning af specificerede opgaver
 • Deltage interaktivt med læger i klinisk afprøvning af nye produkter

Kompetenceprofil

Som civilingeniør i biomedicinsk teknologi får du følgende kompetencer: 

 • Du behersker biomedicinsk teknologi bredt og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for biomedicinsk teknologi
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder for analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum
 • Du kan på sundhedsvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger