Ansøgningsfrister og vigtige datoer

Ansøgningssystemet åbner

Sommerstart 2017

Vinterstart 2017/2018

Ansøgningssystemet åbner

 • 1. november 2016 for alle ansøgere til kandidatuddannelser til sommerstart 2017
 

Ansøgningssystemet åbner

 • Medio august 2017 (dato annonceres senere).
 

Ansøgningsfrister

Har du brug for hjælp til at finde ud af hvornår du skal søge ind på kandidaten til sommerstart 2017?

Sommerstart 2017

15. januar 2017


15. marts 2017

 • Ikke-EU/EØS/schweiziske statsborgere med en ikke-dansk bacheloruddannelse, som er fritaget for at betale studiegebyr.
 • EU/EØS/schweiziske statsborgere (inkl. danske) med ikke-dansk bacheloruddannelse.
 • Alle EU/EØS/schweiziske (inkl. danske) ansøgere til følgende udvalgte kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning:
  • Anthropology of Education and Globalisation, Campus Emdrup
  • Europas Religiøse Rødder
  • Europastudier
  • Human Security (Miljø- og konfliktanalyse)
  • Internationale studier
  • Kognitiv semiotik
  • Statskundskab, engelsksproget linje

1. april 2017

 • Ansøgere med en dansk bacheloruddannelse - med undtagelse af enkelte engelsksprogede kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning, som har ansøgningsfrist 15. marts for ALLE ansøgere (se under 15. marts).
 • Ikke-EU/EØS/schweiziske statsborgere med en dansk bacheloruddannelse, som skal betale studiegebyr, men som ikke ønsker at blive vurderet i forhold til statsstipendier (friplads/stipendium).

Særlige ansøgningsfrister

Bemærk, at der er særlige ansøgningsfrister, adgangskrav og procedurer for disse særlige uddannelser:

 

Kandidatuddannelser 2017

 

Vinterstart 2017/2018

15. september 2017


15. oktober 2017


Primo-medio januar 2018 (annonceres senere)

 • Ansøgningsfrist for 2. rundeansøgere (kun muligt for visse ansøgergrupper).

Frister for upload af dokumentation

Som udgangspunkt er det vigtigt, at du har orienteret dig grundigt i dokumentationstjeklisten om, hvilke dokumenter der er nødvendige for, at din ansøgning kan behandles.

Hvis vi mener, der mangler dokumenter for at kunne vurdere dit adgangsgrundlag, vil vi rykke dig for dokumentation ved at sende dig en besked gennem ansøgningssystemet. Vi lukker samtidig op for din ansøgning igen, så du selv kan uploade bilaget. Du skal ikke sende dine bilag pr. mail.

Desuden er der frister for dokumentation for, at du har afsluttet din bacheloruddannelse eller anden igangværende uddannelse, hvis ikke du har afsluttet den på ansøgningstidspunktet.

Hvem skal indsende dokumentation?

 • Afslutter du din bachelor- eller suppleringsuddannelse ved Aarhus Universitet, indhentes dokumentation for afsluttet uddannelse automatisk.
 • Har du IKKE din adgangsgivende bacheloruddannelse fra Aarhus Universitet, skal du kontakte Aarhus Universitet, når du har bestået din bacheloruddannelse. Du skal skrive til kandidat@au.dk (ansøgere med dansk adgangsgrundlag) eller ma.admission@au.dk (ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag).
 • Er du studerende fra Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitetscenter, Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet i København eller Københavns Universitet, kan Aarhus Universitet selv indhente dine oplysninger fra din uddannelsesinstitution, så snart du har oplyst os om, at du har bestået din bacheloruddannelse.
 • Øvrige ansøgere vil få genåbnet deres ansøgning og blive bedt om selv at uploade den relevante dokumentation til deres ansøgning.

Frister for at uploade dokumentation

Sommerstart 2017

Vinterstart 2017/2018

1. maj

Frist for at uploade dokumentation for bestået sprogtest for ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere.

1. juli

Frist for at uploade dokumentation for bestået bacheloruddannelse og eventuelle suppleringskurser for:

 • Alle ansøgere med statsborgerskab i et ikke-EU/EØS-land
 • Alle ansøgere til følgende kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning:
  • psykologi (dog undtaget ansøgere med retskrav)

1. august

Frist for at dokumentere opfyldt engelskkrav og danskkrav for EU/EØS/schweiziske (inklusive danske) ansøgere (medmindre andet er annonceret).

25. september

Frist for at uploade dokumentation for bestået bacheloruddannelse og eventuelle suppleringskurser for de ansøgere og de uddannelser, der ikke specifikt er nævnt ovenfor under '1. juli'.

31. oktober

Frist for at uploade dokumentation for bestået bacheloruddannelse for retskravsansøgere til psykologi. 

 

Fristerne for at uploade dokumentation for bestået bacheloruddannelse og sprogtest er:

1. december 2017

Frist for ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere (dokumentation for bestået bacheloruddannelse og sprogtest).

1. januar 2018

Frist for EU/EØS/schweiziske/danske ansøgere (dokumentation for bestået sprogtest).

Start marts 2018

Frist for EU/EØS/schweiziske/danske ansøgere (dokumentation for bestået bacheloruddannelse ved betinget indskrivning).

 

 

Svar på din ansøgning

Hvornår får du svar?

Sommerstart 2017

Vinterstart 2017/2018

Start marts

 • Ikke-EU/EØS/schweiziske-ansøgere modtager et optagelsesbrev, betinget optagelsesbrev eller afslag – eller et statusbrev, hvis en endelig afgørelse endnu ikke er mulig.
 • Stipendiebreve udsendes.

1. maj – 15. juni

 • Alle EU/EØS/schweiziske/nordiske/danske ansøgere modtager afgørelse vedrørende: optagelse, betinget optagelse, afslag eller modtager et statusbrev (psykologi).
Midt juli
 • Endelig afgørelse for ikke-retskravsansøgere til psykologi.     
 

Start november 2017

 • Ikke-EU/EØS/schweiziske/danske ansøgere får svar på deres ansøgning i form at et betinget eller ubetinget optagelsestilbud eller et afslagsbrev.
 • Ikke-EU/EØS/schweiziske/danske ansøgere, der kan tilbydes et stipendium, modtager et stipendiebrev sammen med deres optagelsestilbud.

Senest den 10. december 2017

 • EU/EØS/schweiziske/danske ansøgere vil i perioden 1.-10. december modtage brev om betinget optagelse, optagelse eller afslag, såfremt der er søgt senest 15. oktober.

Løbende svar

 • Ansøgere, der har søgt efter den 15. oktober i 2. ansøgningsrunde, vil modtage svar løbende.

 

Kvitteringsbrev

Når du har sendt din ansøgning, modtager du et kvitteringsbrev via ansøgningssystemet. Du kan se brevet under fanebladet ”Beskeder” – tjek evt. dit spamfilter.

Optagelsestilbud og afslag

Ansøgere får svar på deres ansøgning i form at et betinget eller ubetinget optagelsestilbud eller et afslagsbrev. Breve bliver sendt gennem ansøgningssystemet, så husk evt. at tjekke dit spamfilter.

Betinget optagelse: Har du modtaget et betinget optagelsesbrev, betyder det, at du mangler at bestå den adgangsgivende uddannelse og/eller opfylde specifikke krav (sprogkrav eller fagspecifikke krav). Din endelige optagelse er betinget af, at disse opfyldes og dokumenteres inden en bestemt tidsfrist. Se mere under betinget indskrivning.

Optagelsesbrev: Hvis du kan tilbydes ubetinget optagelse på en uddannelse, vil du modtage et optagelsesbrev og skal ikke fremsende yderligere dokumentation.

Faktura: Ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere, som har accepteret deres optagelsestilbud, modtager en faktura vedrørende betaling af studiegebyr efter acceptfristens udløb.

Stipendiebrev: Ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere, der kan tilbydes friplads/stipendium, modtager et stipendiebrev sammen med deres optagelsestilbud.

Statusbrev (psykologi): Ansøgere uden retskrav til psykologi vil senest den 15. juni modtage besked om, hvorvidt de opfylder adgangskravene. I juli vil disse ansøgere få endelig besked om optagelse eller afslag.

Afslagsbrev: Hvis ikke du kan tilbydes optagelse på en af de søgte uddannelser, vil du modtage et afslagsbrev pr. søgt uddannelse. 

Accept af din studieplads

Hvis du får tilbudt en studieplads, skal du aktivt acceptere studiepladsen inden for en bestemt frist. Hvis ikke du accepterer optagelsestilbuddet inden fristens udløb, bortfalder det. Vær opmærksom på, at ALLE ansøgere aktivt skal acceptere optagelsestilbudet, og at svarfristen for nogle kan være meget kort (få dage). Du vil blive oplyst om din svarfrist sammen med dit optagelsestilbud.

Frister for at acceptere din studieplads

Sommerstart 2017

Vinterstart 2017/2018

 

1. april

Frist for accept af tilbudt studieplads for:

 • ansøgere med statsborgerskab uden for EU/EØS uden permanent ophold (eller tilsvarende) i Danmark.

15. juni

Frist for at bekræfte plads, hvis du vil modtage kandidat-SU for juli måned ultimo juni. Det forudsætter, at du har søgt kandidat-SU senest 15. juni.

Søger du SU senere end 15. juni, vil din SU-udbetaling blive forsinket med 2-3 uger. Læs mere om søgning af kandidat-SU i sommerferien her.

22. juni

Frist for accept af tilbudt studieplads for:

 • EU/EØS/schweiziske/nordiske/danske ansøgere.

Dog undtaget alle ikke-retskravsansøgere til psykologi (se 20. juli).

Se under 15. juni vedrørende SU.

20. juli

Frist for accept af tilbudt studieplads for:

 • ikke-retskravsansøgere til psykologi

Løbende – 2. rundeansøgere 

2. rundeansøgere har en uge fra datoen for evt. tilbudt studieplads til at acceptere pladsen.

 

10. november 2017

Frist for accept af tilbudt studieplads for:

15. december 2017

Frist for accept af tilbudt studieplads for:

Slut januar 2018 (annonceres senere)

Frist for accept af tilbudt studieplads for:

 • alle ansøgere, der har søgt i 2. runde.

Betinget indskrivning

Hvis du har et dansk adgangsgrundlag og er blevet tilbudt betinget optagelse, men ikke har bestået din bacheloruddannelse, når du modtager dit betingede optagelsestilbud, vil du få en såkaldt betinget indskrivning.

Har du IKKE din adgangsgivende bacheloruddannelse fra Aarhus Universitet, skal du kontakte Aarhus Universitet, så snart du har bestået din bacheloruddannelse. Du skal skrive til kandidat@au.dk og meddele os det. Dette skal ske inden udløbet af den betingede indskrivning.

Med en betinget indskrivning kan du ikke deltage i eksamensaktiviteter, men du kan tilmelde dig fag og følge undervisning. Så længe du er betinget indskrevet, kan du ikke modtage SU til kandidatuddannelsen. Hvis du allerede modtager SU til din bacheloruddannelse, fortsætter du med dette, såfremt du har klip tilbage.

Har du ikke bestået din bacheloruddannelse inden fristen for udløbet af den betingede indskrivning på kandidatuddannelsen, vil du blive udmeldt af kandidatuddannelsen. Du vil af tekniske årsager ikke kunne se udmeldelsesdatoen for den betingede kandidatindskrivning på mit.au.dk. Er du indskrevet på en bacheloruddannelse på Aarhus Universitet, vil du forblive indskrevet på den. 

Frister for at dokumentere bestået bacheloruddannelse

Sommerstart 2017

Vinterstart 2016/2017

Slut september

 • Alle - undtagen retskravsansøgere til psykologi.

6. marts 2017

 • Alle - undtagen retskravansøgere til psykologi.

31. oktober

31. marts 2017

 

Vinterstart 2017/2018

 

Start marts 2018 (annonceres senere)

 • Alle - undtagen retskravsansøgere til psykologi.

 

31. marts 2018

Indskrivning, CPR-nummer og studiekort

Ændring af status fra optagelse til indskrivning

Når du har accepteret dit optagelsestilbud i ansøgningssystemet, går AU Optag i gang med at ændre din status fra "optaget ansøger" til "indskrevet studerende". Her flytter vi dine personlige data fra ansøgningssystemet til det studieadministrative system, og vi aktiverer din kandidatuddannelse.

Før du kan blive endeligt indskrevet på uddannelsen, skal du have dokumenteret, at du opfylder alle adgangskrav og øvrige betingelser for indskrivning, fx at du har betalt dit studiegebyr.

Hvis du mangler at afslutte din bacheloruddannelse, vil du blive såkaldt 'betinget indskrevet', indtil du har bestået din bacheloruddannelse inden for en bestemt tidsgrænse, som du kan læse om her.

Hvornår bliver jeg indskrevet?

Indskrivning af nye studerende, der starter i august/september, finder sted i løbet af juli og august måned. Nye studerende, som starter i januar/februar, indskrives i løbet af december og januar.

Når vi har registreret din indskrivning, vil du modtage en e-mail eller et brev fra AU IT, som indeholder dit studienummer, eksamensnummer samt information om studiekort og adgang til selvbetjeningen.

Hvis du allerede studerer på Aarhus Universitet, vil du dog ikke modtage en sådan bekræftelse, men du vil kunne logge ind på mit.au.dk og tjekke din indskrivning.

Adgang til mit.au.dk og Studieselvbetjeningen (STADS)

På Studieselvbetjeningen (STADS) kan du finde oplysninger om din studieaktivitet, herunder eksamensresultater og tilmeldinger.

Vent venligst på din indskrivningsbesked fra Aarhus Universitet, inden du logger på mit.au.dk. Følg instrukserne for at logge ind. Første gang du logger ind, vil din e-mail-konto blive aktiveret, og du kan bestille et studiekort.

Hvis du har problemer med at logge ind, kan du kontakte vores Helpdesk via helpdesk@au.dk eller telefon 8715 0911.

Midlertidigt cpr-nummer

Bemærk, at din indskrivning på kandidatuddannelsen er knyttet til det permanente eller midlertidige cpr-nummer, som du anvendte eller fik tildelt ved ansøgning om optagelse i ansøgningssystemet.

Hvis du ansøgt med et midlertidigt dansk cpr-nummer, skal du ansøge om et permanent dansk cpr-nummer, så snart du ankommer til Danmark. Internationale studerende kan få hjælp af Internationalt Center til dette, når de registrerer sig hos IC efter ankomst.

Permanent cpr-nummer

Alle, der er bosiddende i Danmark, skal have et permanent dansk cpr-nummer. Cpr-nummeret skal du bruge til at identificere dig med, når du henvender dig til offentlige myndigheder i Danmark.

Når du modtager dit permanente cpr-nummer fra Borgerservice cirka 2-3 uger efter, du har ansøgt om det, skal du give AU Studier besked om det via denne webformular, hvor du skal oplyse os om både dit midlertidige og permanente cpr-nummer: Change of CPR number

Ansøgere med et tidligere dansk cpr-nummer skal kontakte den relevante Borgerservice og anmode om reaktivering af det gamle nummer.

Aarhus Universitet sammenlægger de oplysninger, som er registreret på henholdsvis dit midlertidige og permanente cpr-nummer. Når dine data er blevet lagt sammen til én identitet, skal du bruge dit nye permanente cpr-nummer som adgangskode til mit.au.dk.

Herefter opdateres din adresse i Aarhus automatisk via de oplysninger, som vi modtager fra cpr-registret.

Du er forpligtet til at oplyse Aarhus Universitet om dit permanente danske cpr-nummer senest to måneder efter din ankomst til Danmark.

Du kan ikke få udstedt et eksamensbevis efter afsluttet uddannelse uden et dansk cpr-nummer.

E-mail-konto

I Studenterselvbetjeningen (STADS) har du en e-mail-konto til rådighed. Beskeder fra Aarhus Universitet til dig vil blive sendt til denne e-mail-adresse. Det er derfor vigtigt, at du aktiverer din e-mail-konto hurtigst muligt.

Du kan læse mere på Mail (post.au.dk)

Studiekort

Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet eller i andre sammenhænge skal dokumentere, at du er studerende.

Når du har modtaget din bekræftelse på, at du er blevet indskrevet (vent venligst på den - se ovenfor) skal du bestille et studiekort via mit.au.dk. Hvis du allerede har et studiekort eller uploadet et billede, skal du ikke gøre det igen.

Læs mere om proceduren for, hvordan du får et studiekort

Studieportal

Din primære kilde til information om livet som studerende på Aarhus Universitet, efter du er blevet indskrevet, er dit fags studieportal.