MOLEKYLÆRBIOLOGI

Introduktion

Læren om livets allermindste byggesten

Kandidatuddannelsen i Molekylærbiologi handler om de centrale teorier inden for biokemi, cellebiologi, genetik og mikrobiologi. Uddannelsen foregår på engelsk, og du lærer at indsamle og analysere molekylærbiologiske data og undersøge forskellige proteiners opbygning og funktion. Du arbejder også med områder som geners struktur og organismers immunforsvar, og du har gode muligheder i løbet af uddannelsen for at tilrettelægge dit studie efter dine faglige interesser.

Karrieremuligheder

Som kandidat i Molekylærbiologi kan du arbejde inden for områder som forskning, forvaltning, rådgivning og undervisning. Du kan eksempelvis arbejde i medicinalvirksomheder, i fødevareindustrien og inden for sundhedsområdet. Du kan også arbejde med patentadministration, formidling og projektstyring ligesom du har muligheden for at forske i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i molekylærbiologi:

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i molekylærbiologi fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i molekylærbiologi:

  • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse med fagelementer inden for molekylærbiologi af et omfang på 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for matematik, kemi og statistik.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af
studieprogrammet.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i molekylærbiologi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i molekylærbiologi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i molekylærbiologi er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Molekylærbiologi er tilrettelagt med 2 semestre per studieår. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Specialisering

Du vil i forbindelse med tilrettelæggelsen af dit første studieår få mulighed for at vælge mellem specialiseringsområderne molekylær medicin, strukturel biologi, systembiologi, plantebiologi og kvantitativ genetik. Hvis du er interesseret i oplysninger om specialemuligheder ved Molekylærbiologisk Instituts forskningsenheder, kan du besøge deres hjemmesider.    

Studieliv

Dagligdagen på Molekylærbiologi

Kandidatuddannelsen i Molekylærbiologi byder på hårdt arbejde med både forelæsninger og opgaveløsninger, men du bliver også en del af et godt socialt miljø, hvor du kan gå til fester og sociale arrangementer med dine medstuderende. Du får din daglige gang på Molekylærbiologisk Institut og Die rote Zone.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød færdiguddannede kandidater

Her kan du se eksempler på, hvad du kan arbejde med som uddannet kandidat fra Molekylærbiologi.

Jeg arbejder som projektleder, dvs. sørger for at tingene bliver lavet og følger op på det bagefter. Det kan fx være nye produkter og løsninger til industrien, hvor jeg er med i hele kæden fra udvikling til test til salg og kundesupport.

CASPER HØY SIMONSEN, Graduate, MSc in Molecular Biology, Application Specialist hos DANISCO

 


 

I videoen herunder kan du møde Mie, der er uddannet i molekylærbiologi og kemi og nu arbejder som gymnasielærer.

 Mie Lindeman Olsen, Graduate, MSc in Molecular Biology, gymnasielærer hos Marselisborg Gymnasium

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.