MOLEKYLÆRBIOLOGI

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kan kun søges af retskravsansøgere)

Introduktion

Læren om livets allermindste byggesten

Kandidatuddannelsen i Molekylærbiologi handler om de centrale teorier inden for biokemi, cellebiologi, genetik og mikrobiologi. Uddannelsen foregår på engelsk, og du lærer at indsamle og analysere molekylærbiologiske data og undersøge forskellige proteiners opbygning og funktion. Du arbejder også med områder som geners struktur og organismers immunforsvar, og du har gode muligheder i løbet af uddannelsen for at tilrettelægge dit studie efter dine faglige interesser.

Karrieremuligheder

Som kandidat i Molekylærbiologi kan du arbejde inden for områder som forskning, forvaltning, rådgivning og undervisning. Du kan eksempelvis arbejde i medicinalvirksomheder, i fødevareindustrien og inden for sundhedsområdet. Du kan også arbejde med patentadministration, formidling og projektstyring ligesom du har muligheden for at forske i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i molekylærbiologi:

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i molekylærbiologi fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i molekylærbiologi:

  • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse med fagelementer inden for molekylærbiologi af et omfang på 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for matematik, kemi og statistik.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af
studieprogrammet.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i molekylærbiologi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i molekylærbiologi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i molekylærbiologi er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Optagelse 2019

Fra og med sommeroptaget 2019 optages der hvert år et begrænset antal studerende på kandidatuddannelsen Molekylærbiologi. Det betyder, at det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse. Fordeling af studiepladser sker på baggrund af en helhedsvurdering.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i molekylærbiologi:

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i molekylærbiologi fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i molekylærbiologi:

  • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse med fagelementer inden for molekylærbiologi af et omfang på 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for matematik, kemi og statistik.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af
studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Retskrav på optagelse 

Studerende på bacheloruddannelsen i molekylærbiologi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i molekylærbiologi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

  • Karakterniveau for bachelorgraden
  • Karakterer for relevante kurser*
  • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor molekylærbiologi, bioinformatik, kemi, matematik, sandsynlighedsteori og statistik.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Molekylærbiologi er tilrettelagt med 2 semestre per studieår. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Specialisering

Du vil i forbindelse med tilrettelæggelsen af dit første studieår få mulighed for at vælge mellem specialiseringsområderne molekylær medicin, strukturel biologi, systembiologi, plantebiologi og kvantitativ genetik. Hvis du er interesseret i oplysninger om specialemuligheder ved Molekylærbiologisk Instituts forskningsenheder, kan du besøge deres hjemmesider.    

Studieliv

Dagligdagen på Molekylærbiologi

Kandidatuddannelsen i Molekylærbiologi byder på hårdt arbejde med både forelæsninger og opgaveløsninger, men du bliver også en del af et godt socialt miljø, hvor du kan gå til fester og sociale arrangementer med dine medstuderende. Du får din daglige gang på Molekylærbiologisk Institut og Die rote Zone.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød vores færdiguddannede kandidater

Maiken Østervemb Krogshede, kandidat i Molekylærbiologi, Aarhus Universitet

MAIKEN ØSTERVEMB KROGSHEDE, MSc i Molekylærbiologi, Kvalitetskoordinator hos Arla Foods Ingredients

Mit kandidatstudie på Molekylærbiologi var meget bredt, hvilket giver mulighed for at tilpasse retningen til den enkelte studerende. Fordelene for mig var, at jeg kunne komme dybere ned i stoffet, og at valgfagene kunne kombineres med mine interesser. Jeg har altid syntes, at sundhed og ernæring var spændende - både funktionelt og fysiologisk. Det falder mig helt naturligt at stille hvorfor-spørgsmål, og svarene til disse kan oftest findes i molekylærbiologien.

At komme fra studiemiljøet til ”den virkelige verden” har ændret mit perspektiv på molekylærbiologien og har givet den en ekstra dimension. Jeg husker tydeligt mit første besøg i produktionen på min arbejdsplads, hvor jeg var meget betaget over, hvordan generelle molekylærbiologiske principper blev brugt – og jeg bliver stadig fascineret over det!

I mit daglige arbejde fungerer jeg som bindeled til produktion, laboratorium, logistik, salg og udvikling. Til hvert enkelt led bruger jeg forskellige kompetencer, som jeg har opnået under min uddannelse. F.eks. bruger jeg min viden om proteiners egenskaber i produktionen, mens jeg i laboratoriet bruger min viden omkring analyser og tolkning af analyseresultater. Andre gange er det formidling af information og evnen til at tilegne sig ny viden hurtigt, der er vigtig.

Med min faglige viden og kompetencer fra mit studie og mit daglige arbejde er jeg i mit job med til at sikre den høje og rigtige kvalitet af valleproteiner. På den måde er jeg hver dag med til at gøre en forskel for mange mennesker med specielle ernæringsbehov. Jeg er med til at levere alle vallens vidunderlige egenskaber i bl.a. produkter med korrekt ernæring for nyfødte, produkter med letoptagelige proteiner for både syge, småtspisende ældre og atleter, og med produkter reduceret for mælkeproteiner til mælkeallergikere.


CASPER HØY SIMONSEN, Graduate, MSc in Molecular Biology, Application Specialist hos DANISCO

Jeg arbejder som projektleder, dvs. sørger for at tingene bliver lavet og følger op på det bagefter. Det kan fx være nye produkter og løsninger til industrien, hvor jeg er med i hele kæden fra udvikling til test til salg og kundesupport.

 


 

I videoen herunder kan du møde Mie, der er uddannet i molekylærbiologi og kemi og nu arbejder som gymnasielærer.

 Mie Lindeman Olsen, Graduate, MSc in Molecular Biology, gymnasielærer hos Marselisborg Gymnasium

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.