Aarhus Universitets segl

VIDENSKABSSTUDIER

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kun ansøgere med dansk adgangsgrundlag)

Introduktion

Naturvidenskabelige fag i et historisk perspektiv

Kandidatuddannelsen i Videnskabsstudier giver dig mulighed for at udforske de historiske, filosofiske og samfundsmæssige aspekter af naturvidenskab og teknologi. Uddannelsen foregår på engelsk, og du lærer at analysere det komplekse samspil mellem naturvidenskabelig viden, teknologisk innovation, samfundsmæssig relevans og kulturel udvikling. Du får indsigt i, hvordan videnskabelige opdagelser har påvirket mennesket gennem historien, og du arbejder med fremtidens natur- og ingeniørvidenskabelige udfordringer for vores samfund. I løbet af uddannelsen kan du specialisere dig inden for Videnskabshistorie og –filosofi, Teknologi, miljø og innovation, Naturvidenskab og samfund eller Forskningskommunikation.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Videnskabsstudier kan du arbejde med kommunikation af naturvidenskabelig viden inden for mange forskellige områder. Du kan blandt andet arbejde med undervisning og kandidatgraden kvalificerer dig desuden til at tage en ph.d.-grad og en eventuel forskningskarriere inden for videnskabsstudier.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Videnskabsstudier.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse fra et dansk universitet 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i videnskabsstudier: 

 • En anden bacheloruddannelse med fagelementer inden for videnskabsstudier af et omfang på 60 ECTS kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Karakterniveau for bachelorgraden
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor historie, videnskabs-og teknologihistorie, videnskabsformidling og relaterede områder. 

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Undervisningen på Videnskabsstudier

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Videnskabsstudier er tilrettelagt med 2 semestre per studieår. Selve undervisningen består af forelæsninger samt teoretiske og eksperimentelle øvelser på hold. Du kan se undervisningskalenderen her:

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/videnskabsstudier/undervisning/undervisningskalender/ 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Læs mere om kurserne

Du kan læse mere om kurserne på Videnskabsstudier her: http://css.au.dk/uddannelse/undervisning/ .

Studieliv

Din dagligdag på Videnskabsstudier

Du får din daglige gang på Center for Videnskabsstudier. Her har du adgang til delekontorer og læsepladser på instituttets bibliotek, og du har gode muligheder for tæt kontakt med forskere og medstuderende. Der er uformel tirsdagskaffe og fredagsbar, og instituttet arrangerer introduktion til specialeskrivning og kandidatstudier og forskellige ekskursioner.

De studerendes råd

De Studerendes Råd (DSR) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. DSR varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.

Følg studielivet på Institut for Matematik 

Du kan følge Institut for Matematik og dets studerende på YouTube og Instagram. Her kan du se videoer, takeovers og opslag med studerende og undervisere og få et indtryk af, hvad det vil sige at være studerende netop her.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg også AU Naturvidenskab på Facebook og Instagram og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år. Bemærk, at der for denne uddannelse er tale om et lavt respondenttal.

Kurser og uddannelser i videnskabsstudier vil klæde dig på til at varetage en bred vifte af jobs f.eks. inden for:

 • Forskning, udvikling og undervisning i virksomheder og offentlige organisation
 • Videnskabsformidling i forskellige medier og til forskellige målgrupper
 • Konsulentvirksomhed for private og offentlige institutioner
 • Administrative og politiske forhold vedrørende forskning og innovation
 • Undervisning i gymnasieskolen

Forskeruddannelse

Efter et år på kandidatuddannelsen, eller når du har afsluttet kandidatuddannelsen, kan du søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. Du kan læse mere på http://phd.au.dk/graduate-schools/scienceandtechnology


Stine Block Mattesen, Cand.scient. i Videnskabsstudier, akademisk medarbejder hos Naturstyrelsen

Fra videnskabsstudier til videnskabsformidling

Stine Block Mattesen er uddannet cand.scient. i Videnskabsstudier ved Institut for Matematik på Aarhus Universitet og arbejder nu som akademisk medarbejder på Naturstyrelsens hovedkontor, hvor hun beskæftiger sig med naturforvaltning og biodiversitet i store naturprojekter. For Stine har interesse altid været pejlemærket og drivkraften, når hun skulle navigere i de mange muligheder på studiet.

”Det vigtigste valg for mig var at fokusere min uddannelse på præcis det, der interesserede mig, nemlig videnskabshistorie. Jeg skrev speciale inden for området, fordi jeg brændte for emnet og ikke med tanke på mine jobmuligheder efterfølgende.”

En fleksibel uddannelse

For Stine blev kombinationen af en professionsbachelor som Skov- og landskabsingeniør og en kandidatuddannelse i Videnskabsstudier netop den mikstur, der førte hende til stillingen som akademisk medarbejder hos Naturstyrelsen. Fra Videnskabsstudier bruger hun særligt fagene Videnskabskommunikation, Videnskabsetik og Citizen Science, når hun i stillingen som akademisk medarbejder skal veksle mellem arbejdsopgaver som udarbejdelse af faglige notater i forbindelse med ministersager, projektkoordinering og faglige vurderinger, og når hun skal udarbejde løsninger til de forskellige projektprocesser og materiale til offentligheden.

”Videnskabsstudier giver et nuanceret perspektiv og en god forståelsesramme for mit arbejde, der ligger i et krydsfelt mellem naturfaglig viden, politik og samfundsinteresser. Helt konkret har videnskabs-kommunikation givet mig gode værktøjer, da jeg arbejder meget med skriftlige produkter i forskellige former. Overordnet giver uddannelsen en forståelse af samspillet mellem videnskab, teknologi og samfund.”

På Videnskabsstudier har Stine rettet sit fokus efter sin faglige interesse ved at tilvælge projektfag, som passede dertil eller ved at vinkle fagene i forhold til interesseområdet. Hun har også kombineret uddannelsen i Videnskabsstudier med valgfag i Biologi og Naturfagsdidaktik. For Stine var fordelen ved Videnskabsstudier den fleksibilitet, der gjorde at hun hele studiet igennem kunne lade sig pejle efter sine interesser og dermed opnå jobbet hos Naturstyrelsen.