Aarhus Universitets segl

Kandidatdag og informationsmøder

Kandidatdag d. 24. november 2022

Aarhus Universitet afholder sin årlige Kandidatdag 

torsdag d. 24. november 2023 kl. 10-16 

Kandidatdagen er et vejlednings- og informationsarrangement om mulighederne for at læse en kandidatuddannelse på AU.

På Kandidatdagen kan du høre følgende online oplæg:
 

Den første halve time vil en studievejleder og en studerende holde oplæg. Efterfølgende vil der være tid til at stille spørgsmål. 

Informationsmøder d. 26. januar 2023

Vi holder informationsmøder d. 26. januar 2023:

Hvad får du med

  • Du møder fagmiljøet for uddannelserne. De vil fortælle om uddannelsernes indhold og opbygning.
  • Du møder en studerende, der læser uddannelsen og få et indblik i, hvad det vil sige at læse en kandidatuddannelse.
  • Du får overblik over, hvordan du søger om optagelse på vores kandidatuddannelser, og hvad du skal være opmærksom på i den sammenhæng.

Se powerpoints fra informationsmødet:

Om Kandidat i Sygepleje

Om Master i Klinisk Sygepleje

Om Sundhedsfaglig Kandidat

Program Sundhedsfaglig kandidatuddannelse kl. 15.00-17.00

Kl 15:00

Velkomst ved uddannelsesleder Christina Dahm

Præsentation af de tilstedeværende fra Aarhus Universitet

Kl 15:10

Christina Dahm fortæller om den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse og fagene på uddannelsen.

Kl 15:40

Linjeansvarlige fortæller om de to linjer: ’Rehabilitering og forebyggelse’ og ’Vurdering og prioritering i sundhedsvæsenet’

Kl 16:00

Pause

Kl 16:10

En studerende på den Sundhedsfaglige kandidat fortæller om det at læse på universitetet

Kl 16:30

Studievejledningen fortæller om adgangskrav og optagelse

Kl 16:55

Afslutning

Program Kandidat i Sygepleje og Master kl. 17.00-19.00

Kl 17:10

Velkomst ved uddannelsesleder Annelise Norlyk Præsentation af de tilstedeværende fra  AU

Kl 17:15

Studievejledningen fortæller om adgangskrav og optagelse

Kl 17:40

Annelise Norlyk fortæller om Cand.cur. uddannelsen, herunder de to linjer Nursing Science- og Advanced Practice Nursing, samt om muligheden for at tage cand. cur. som erhvervskandidat

Kl 18:10

En studerende fra kandidatuddannelsen i Sygepleje fortæller om det at være studerende på uddannelsen.

Kl 18:25

Sanne Angel fortæller om Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje og giver eksempler på masterprojekter

Kl 18:40

En studerende fra Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje fortæller om at være studerende på uddannelsen

19.00

Afslutning