Aarhus Universitets segl

Spørg Vaishnavi

Vaishnavi

23, Horsens
Medicin
BA Medicin, Aarhus Universitet

Spørg mig om:

  • Økonomi og SU
  • Studiemiljøet og det sociale liv
  • Arbejdsbelastning og tidsforbrug
  • Faglighed og forventninger

Mit valg af kandidaten

Det var naturligt for mig at fortsætte med at læse medicin på kandidaten, da det er en obligatorisk del i lægeuddannelsen. Jeg valgte at læse videre på AU, da jeg godt kan lide opbygningen af kandidaten her, samt at jeg har et retskrav på optagelse. På medicin er det meget normalt at tage kandidatuddannelsen lige efter bacheloren, da bacheloren i sig selv ikke giver adgang til så meget. Der er dog også nogle studerende fra vinterstartsholdet, der holder et halvt år fri og starter kandidaten om sommeren.

Overgang fra bachelor til kandidat

Det første semester på kandidaten havde jeg forventet, at undervisningsformen ville være den samme, som den på bacheloren. Jeg fandt dog ud af, at undervisningen og forventningerne var lidt anderledes. Man skulle lidt mere på egen hånd orientere sig i pensum, som desuden var meget større. Jeg skulle også for første gang på klinikophold på sygehuset, og det var i starten udfordrende at skabe balance mellem en hel arbejdsdag fra 7-15 i klinik samt at komme hjem og læse pensum og undgå at komme bagud i de igangværende forelæsninger. Indtil videre har der generelt også været mere undervisning i form af flere timer om dagen i flere dage om ugen. Det bedste ved kandidaten er, at det er først nu, at man egentlig læser medicin, dvs. om den syge krop og behandling heraf. Fagene bliver mere klinisk relevante, og man får lov til at prøve teorien i praksis ved at komme på forskellige klinikophold i løbet af de 3 år.


Mine råd

  1. Man skal ikke nødvendigvis bruge sine gamle studievaner fra bacheloren. Jeg så selv det første semester på kandidaten (som svarede til 7. semester), som 1. semester tilbage på bacheloren. Jeg prøvede mig frem med forskellige studieteknikker og var åben over for at prøve alting på en ny måde ligesom fra studiestart på bacheloren.
  2. På kandidaten har man i en større grad mulighed for at præge sit studieforløb efter ens interesser. Man kan f.eks. tage på udveksling eller forske indenfor et emne, man godt kan lide. Man er dog selv ansvarlig for at planlægge alt dette, så det er vigtigt, at man tænker lidt langsigtet og kender ansøgningsfrister og krav på de forskellige muligheder, der er.
  3. Kandidaten er på mange måder et helt nyt studie i sig selv, så mit sidste råd ville være at være åben for alt! Nye forsknings- og udvekslingsmuligheder, nye venner og studiegrupper, nye studieteknikker, nye lærebøger, nye steder at have undervisning f.eks. på AUH, nye oplevelser på klinikophold og meget mere!

Vil du vide mere om uddannelsens specifikke adgangskrav?

Har du spørgsmål om adgangskrav og optagelse?