Aarhus Universitets segl

Kandidatuddannelsen i Soils and Global Change

SOILS AND GLOBAL CHANGE

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus og Gent  | Studiestart: August/september

Introduktion

Den internationale Erasmus Mundus-kandidatgrad International Master in Soils and Global Change (IMSOGLO) giver dig en unik international uddannelse med fokus på jordbundstyper og globale forandringer ved at samle ekspertisen fra forskergrupper fra fire anerkendte universiteter i EU.

Uddannelsen er anerkendt som en Erasmus Mundus-uddannelse, og udbydes i fællesskab af:

  • Ghent University (Belgien)
  • University of Natural Resources and Life Sciences (Østrig)
  • University of Göttingen (Tyskland)
  • Aarhus Universitet (Danmark)

Globale forandringer påvirker jordens fremtidige kapacitet

Øget befolkningspres, industrialisering og intensiv dyrkning af jorden udtømmer naturressourcer og begrænser jordens ydeevne med hensyn til biomasseproduktion, kulstofbinding, vandrensning, mm. De additive effekter af klimaforandringer og de ovennævnte aspekter i forbindelse med globale forandringer påvirker jordens evne til at regenerere og kan endda føre til jordforringelse.

Jordens fremtidige kapacitet til at opretholde (menneske-) liv er på spil, og det er gået op for nationale og internationale organisationer og statslige organer såsom EU. Man har udviklet programmer til at beskytte miljøet og gøre økosystemerne mere robuste. Der er udarbejdet og implementeret talrige direktiver, som bygger på videnskabelig viden om, hvordan jordbunden reagerer på eksterne belastninger.

Denne videnskabelige viden er tilgængelig på europæiske universiteter, men er temmelig spredt på grund af forskergruppernes individuelle specialisering og størrelse. Det gør det vanskeligt for studerende at tage en fokuseret uddannelse om jord og globale forandringer på et enkelt universitet.

De globale forandringers alarmerende påvirkning af jordbunden, der er blevet observeret verden over, understreger behovet for at uddanne flere mennesker på verdensplan for at forstå, hvordan jordbunden reagerer på globale forandringer, og for at kunne udvikle forebyggelses-og genopretningsstrategier samt øge jordens robusthed. De deltagende universiteter i IMSOGLO er særdeles godt rustet til at tilbyde internationale studerende stimulerende og målrettet undervisning i, hvordan jord reagerer i samspil med globale forandringer.

Jordbrugsvidenskab på Aarhus Universitet

Området for jordbrugsvidenskab på Aarhus Universitet hører til blandt verdenseliten og udfører banebrydende forskning. De centrale forskningsområder er: Klima og naturressourcer, miljø og bioenergi, økologisk landbrug, fødevarekvalitet, husdyrproduktion og planteproduktion.

Bæredygtighed er et grundlæggende princip. Målet er at finde løsninger, der bidrager til en miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling af landbrugs-og fødevareindustrien.

Jordbrugsvidenskabens placering på ranglisterne

Jordbrugsvidenskab på Aarhus Universitet ligger nummer 14 i verden på ranglisten US News Best Global Universities fra 2019, samt henholdsvis nummer fire inden for Agriculture, Dairy and Animal Science og nummer ni inden for Soil Science på National Taiwan University Ranking fra 2018. Landbrug og skovbrug på AU ligger nummer 35 på QS World University Rankings by Subject fra 2019.

Adgangskrav

Ansøgningsfrister

  • 31. marts: ikke-EU-borgere
  • 31. maj: studerende, der ansøger om legat og EU-borgere

Uddannelseskrav

En bachelorgrad (minimum 180 ECTS-point) inden for grundforskning eller anvendt forskning (fx kemi, biologi, geologi, bygningsteknik eller jordbrugsteknik, miljøvidenskab eller jordbrugsvidenskab, mm.) eller et tilsvarende niveau fra et anerkendt universitet eller en anerkendt ingeniørhøjskole.

Tilstrækkelig naturvidenskabelig viden (mindst 40 ECTS-point i alt), hvor naturvidenskab er specificeret som: fysik, kemi, matematik, økologi, biologi, geografi, miljøvidenskab og jordbrugsvidenskab.

Sprogkrav

Da undervisningen foregår på engelsk, skal alle ansøgere fremlægge dokumentation for deres engelskkundskaber. Accepterede sprogtests er:

  • TOEFL IBT 90
  • ACADEMIC IELTS med et samlet testresultat på 6,5 point og mindst 6 i den skriftlige del
  • ESOL CAMBRIDGE English CAE (Advanced)

Undervisningssprog accepteres ikke som dokumentation for engelskkundskaber, bortset fra ansøgere, der har opnået en bachelor-og/eller kandidatgrad på en videregående uddannelsesinstitution i et land med engelsk som det officielle sprog og med engelsk som eneste undervisningssprog (Australien, Canada, Ghana, Irland, New Zealand, Nigeria, Filippinerne, Trinidad og Tobago, Storbritannien og USA).

Læs om, hvordan du ansøger om optagelse på uddannelsens officielle hjemmeside: imsoglo.eu/admission-application/.

IMSOGLO tilbyder ikke Erasmus Mundus-stipendier til studieoptagelsen i 2023. I 2023 kan ansøgere med følgende nationaliteter (Erasmus+ programlande) ansøge om et IMSOGLO konsortium-stipendium: Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyrkiet.
Læs mere her: imsoglo.eu/scholarships-fees/.

Uddannelsens opbygning

Denne 2-årige uddannelse er normeret til 120 ECTS-point og fører til en International Master of Science in Soils and Global Change.

Det første semester på 30 ECTS er fælles for alle studerende og finder sted på Ghent University i Belgien.

Herefter har uddannelsen to specialiseringsmuligheder på 90 ECTS:

Specialiseringen “Soil biogeochemistry and global change” finder sted på University of Natural Resources and Life Sciences i Wien og på University of Göttingen i Tyskland.

Specialiseringen “Physical land resources and global change” finder sted på Ghent University og Aarhus Universitet.

En beskrivelse af den samlede uddannelse med kurser findes på uddannelsens officielle hjemmeside: https://imsoglo.eu/programme/

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Studieliv

Som studerende på denne Erasmus Mundus-uddannelse vil du blive udfordret både fagligt og socialt.

Du vil møde mange medstuderende fra forskellige lande og opleve forskellige kulturer og læringsmiljøer. Du får indsigt i den seneste forskning, og undervisningen varetages af førende internationale forskere.

Mød en kandidatstuderende

Mød Sharon Chebet, en kandidatstuderende hos IMSOGLO, og få indblik i hvorfor IMSOGLO er en spændende uddannelse, og hvad hendes specialisering handler om.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Med en International Master of Science in Soils and Global Change vil du blive uddannet i jordbundsforvaltning som følge af globale forandringer med fokus på enten agroøkosystemer eller integreret arealforvaltning. Du vil få omfattende viden om, hvad der skal til for at forhindre forringelse af jorden, hvordan man kan gøre jorden mere robust over for klimaforandringer, og hvordan man kan gøre jorden sund igen.

Du vil blive klædt på til at gå flere forskellige karriereveje fx som topforsker, akademisk medarbejder eller politisk beslutningstager. Du vil således kunne arbejde i regionale miljøagenturer, med naturbeskyttelse på kommunalt plan, i landbrugsrådgivningstjenester, på uddannelsesinstitutioner, i NGO'er, som beskæftiger sig med natur og miljø, rådgivende ingeniørvirksomheder, EU-institutioner, ministerier og andre offentlige myndigheder.

Forskning er også en oplagt karrierevej. Studerende kan ansøge om optagelse på universitetets ph.d.-uddannelse efter færdiggørelsen af specialet.