Aarhus Universitets segl

Kandidatuddannelsen i Soils and Global Change

SOILS AND GLOBAL CHANGE

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus og Gent  | Studiestart: August/september

Introduktion

Den internationale Erasmus Mundus-kandidatgrad Soils and Global Change (IMSOGLO) giver dig en unik international uddannelse med fokus på forskellige aspekter af jord og globale forandringer. Erasmus Mundus Joint Masters er prestigefyldte internationale kandidatprogrammer, der er udviklet og organiseret i fællesskab af en gruppe videregående uddannelsesinstitutioner. I IMSOGLO er følgende institutioner involveret:

 • Ghent University (Belgien, programkoordinator)
 • University of Natural Resources and Life Sciences (Østrig)
 • University of Göttingen (Tyskland)
 • Aarhus Universitet (Danmark)

Uddannelsens kandidater vil opnå viden og færdigheder til at karakterisere jordbunden samt forstå dens udvikling i en økosystemkontekst i relation til globale klimaændringer baseret på en indgående indsigt i de underliggende processer og interaktioner. Desuden vil du lære at udvikle strategier til implementering af klimasmarte jordforvaltningspolitikker.

Det toårige program (120 ECTS) er opdelt i to specialiseringer: Den første specialisering, "Soil Ecosystem Services and Global Change", indebærer studier ved Ghent University og Aarhus Universitet. Den anden specialisering, "Soil-Plant System Processes and Global Change", indebærer studier ved Ghent University, University of Natural Resources and Life Sciences og University of Göttingen.

Adgangskrav

Ansøgningsfrister

Talentfulde studerende fra alle nationaliteter kan ansøge om et Erasmus Mundus-stipendium. Derudover kan du blive indskrevet som selvfinansierende studerende (https://imsoglo.eu/scholarships-fees).

Fristerne er som følger:

Scholarships:

 • 28. februar.

Selvfinansieret:

 • 31. maj: Ansøgere fra EU-medlemslande samt tredjelande der er associeret til Erasmus+-programmet.
 • 28. februar: Tredjelande, der ikke er associeret til Erasmus+-programmet.

Uddannelseskrav

En bachelorgrad (minimum 180 ECTS) inden for naturvidenskab (fx kemi, biologi, geologi, fysisk geografi, geoøkologi, civil- eller agroingeniør, miljø- eller jordbrugsvidenskab, etc.) eller et tilsvarende niveau fra et anerkendt universitet eller en anerkendt ingeniørhøjskole.

Tilstrækkelig naturvidenskabelig viden (mindst 40 ECTS-point i alt) inden for naturvidenskab som dækker mindst fire af de følgende discipliner: fysik, kemi, matematik, økologi, biologi, geologi, fysisk geografi, miljøvidenskab eller jordbrugsvidenskab. Karaktererne fra bachelorgraden skal være meget gode eller fremragende.

Sprogkrav

Da undervisningen foregår på engelsk, skal alle ansøgere fremlægge dokumentation for deres engelskkundskaber. Accepterede sprogtests ikke ældre end to år er:

 • TOEFL iBT (total score på mindst 90 ud af 120), TOEFL iBT Home Edition accepteres.
 • Academic IELTS (samlet testresultat på 6,5 point og mindst 6 i den skriftlige del).
 • Cambridge C1 Advanced Certificate (tidligere kendt som Cambridge Certificate of Advanced English (CAE)).

Undervisningssprog accepteres ikke som dokumentation for engelskkundskaber, bortset fra ansøgere, der har opnået en bachelor-og/eller kandidatgrad på en videregående uddannelsesinstitution i et land med engelsk som det officielle sprog og med engelsk som eneste undervisningssprog (Australien, Belize, Botswana, Cameroun, Canada, Gambia, Ghana, Guyana, Hongkong, Indien, Irland, Kenya, Liberia, Malawi, Malta, Namibia, New Zealand, Nigeria, Papua New Guinea, Filippinerne, Rwanda, Sierra Leone, Singapore, Sydafrika, Sudan, Sydsudan, Tanzania, Uganda, Storbritannien, USA, Zambia eller Zimbabwe).

Læs om, hvordan du ansøger om optagelse på uddannelsens officielle hjemmeside: https://imsoglo.eu/admission-application

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen, som er en toårig Erasmus Mundus joint master, er normeret til 120 ECTS-point og fører til en International Master of Science in Soils and Global Change. Undervisningssproget er engelsk.

Det første semester på 30 ECTS er fælles for alle studerende og finder sted på Gent Universitet i Belgien.

Herefter har uddannelsen to specialiseringsmuligheder på 90 ECTS:

 • Specialiseringen “Soil Ecosystem Services and Global Change” finder sted på Gent Universitet (Belgien) og Aarhus Universitet (Danmark).
 • Specialiseringen “Soil-Plant System Processes and Global Change” finder sted på University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (Østrig) og Göttingen Universitet (Tyskland).

Soils and Global Change (specialisering i “Soil Ecosystems and Global Change”)

1. og 2. semester på Gent Universitet (60 ECTS)

3. semester på Aarhus Universitet (30 ECTS)

Obligatoriske fag (20 ECTS):

 • Assessing Soil Erosion Risk (5 ECTS)
 • Applied Soil Physics (10 ECTS)
 • Digital Soil Mapping and Soil Sensors (5 ECTS)

Valgfag (10 ECTS):

 • Carbon Cycling and Climate Change (10 ECTS)
 • Climate through Earth's History (5 ECTS)
 • Soil Classification (5 ECTS)
 • Arctic Soils (5 ECTS)
 • Open Project Work in Soils Threats and Ecosystem Services (10 ECTS)
 • Open Choice of maximum 10 ECTS

4. semester på Gent eller Aarhus Universitet (30 ECTS)

 • Speciale (30 ECTS)

En beskrivelse af den samlede uddannelse med kurser findes på uddannelsens officielle hjemmeside.

Studieliv

Som studerende på IMSOGLO vil du blive udfordret både fagligt og socialt.

Du vil møde medstuderende fra forskellige lande og opleve forskellige kulturer og læringsmiljøer. Du får indsigt i den seneste forskning, og undervisningen varetages af førende internationale forskere.

Mød en kandidatstuderende

Mød Sharon Chebet og få indblik i hvorfor IMSOGLO er en spændende uddannelse, og hvad hendes specialisering handlede om.
Mød Jason Gerlich fra Texas og få indblik i, hvordan IMSOGLO bidrog til hans karriere og lyt til hans råd til fremtidige IMSOGLO-studerende.
Mød Gabriela Moreno fra Ecuador og hør om hendes erfaringer med IMSOGLO-programmet, hendes arbejde med arktiske landbrugsjorde i sit specialeprojekt og hendes fremtidige karriereplaner.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Med en International Master of Science i Soils and Global Change vil du være kvalificeret til en professionel karriere inden for følgende områder:

 • Privat sektor: Rådgivning i relation til arealanvendelse i det åbne land, vurdering, forebyggelse og afhjælpning i relation til trusler mod jorden samt implementering af strategier i relation til kulstofbinding.
 • Forskning: Med en kandidatgrad kan du søge om optagelse på en ph.d.-uddannelse.
 • Den offentlige sektor: Forskellige jobs i forbindelse med arealanvendelsesplanlægning og rådgivning indenfor lokale, regionale og nationale administrative institutioner.