Aarhus Universitets segl

Quantum Technologies and Engineering

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen I Quantum Technologies and Engineering (QuanTEEM) giver dig en unik international oplevelse med fokus på kvanteteknologi, ved at bringe researchgrupper fra 3 prestigefyldte universiteter sammen.

Programmet er bygget på en multidisciplinær tilgang i fysik, materialer (inkl. nanostrukturer) og computervidenskab, som vil gøre dig til dygtig ekspert og kvanteingeniør. Med den multidisciplinære tilgang vil du bl.a. kunne arbejde med udfordringer indenfor energi, materialer, sundhed, sikkerhed og miljøet.

Uddannelsen har fået EU’s prestigefyldte Erasmus Mundus stempel og udbydes i fællesskab af:

 • Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC)
 • Technische Universität Kaiserslautern (TUK)
 • Aarhus Universitet (AU)

 

Karrieremuligheder

Som kandidat fra QuanTEEM kan du arbejde i internationale private virksomheder, der arbejder med kvanteteknologier. Du kan også starte i topklasse Ph.d.-programmer eller lave din egen startup over hele verden.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Quantum Technologies and Engineering:

 • En bacheloruddannelse i Fysik fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet eller Københavns Universitet.

Følgende andre uddannelser kan give adgang til en kandidat i Quantum Technologies and Engineering:

 • En anden bacheloruddannelse (eller tilsvarende) i Fysik eller relaterede fag.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Studerende bliver optaget gennem de centrale ansøgningsprocedurer, koordineret af UBFC i samarbejde med partnerne.

Sprogkrav

TOEFL: minimum: 600 point (papir) eller 95 point (internet) eller 250 point (computerbaseret)

IELTS: minimum: 6,5

Cambridge English First (FCE) – karakter A eller B Certifikat fra et universitets sprogcenter, der bekræfter at den studerende mestrer den nødvendige viden om engelsk til at kunne begå sig akademisk (anfør CEF-level/minimum CEF-level B2).

Studerende bliver kun optaget gennem den centrale ansøgningsprocedure koordineret af UBFC i samarbejde med partnerne.

Uddannelsens opbygning

Den toårige kandidatuddannelse består af 120 ECTS og leder til en kandidatgrad i Quantum Technologies and Engineering (QuanTEEM). Pensum er skræddersyet til at inkludere alle aspekter af kvanteteknologier med et udvalg af kurser baseret på de fire søjler:

 • Kvanteberegning
 • Kvantekommunikation
 • Kvantesensorer og -billeddannelse
 • Kvantesimulering og multidisciplinære anvendelsesmuligheder

Uddannelsen tilbyder et udvalg af specialiseringer, der definerer de forskellige mobilitetsspor.

 

Specialisering og spor

Det 1. semester er fælles for alle studerende og tages ved Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC).

 

På 2. semester kan du specialisere dig indenfor to spor:

 • Fotonik ved Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC)
 • Many-body kvantefysik ved Technische Universität Kaiserslautern (TUK)

 

På 3. semester kan du vælge mellem sporene:

 • Integreret kvanteoptik ved Technische Universität Kaiserslautern (TUK)
 • Platforme for kvanteteknologier ved Aarhus Universitet (AU)

 

På dit 4. semester laver du din specialeresearch ved en af de tre institutioner eller QuanTEEM partnere.

 

Du kan se det fulde program med kurser på den officielle hjemmeside: https://www.quanteem.eu/

 


Studieliv

Studieliv

Du vil blive udfordret på både det videnskabelige og sociale plan.

Du vil have mange medstuderende fra forskellige nationer og opleve forskellige kulturer og læringsmiljøer. Du vil få de seneste indsigter fra ny forskning og blive undervist af førende internationale forskere.

 

Følg livet som QuanTEEM-studerende:

Mød vores studerende: https://blog.u-bourgogne.fr/quanteem/quanteem-students-edition-2022-2024/

Instagram: https://www.instagram.com/quanteem_emjmd/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/quanteem/posts/?feedView=all

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.