Aarhus Universitets segl

Beregning af gennemsnit på de pædagogiske kandidatuddannelser

*Gælder for følgende kandidatuddannelser: Didaktik, Materiel kultur og didaktik, Musikpædagogik, Pædagogisk antropologi, Generel pædagogik, Pædagogisk sociologi, Pædagogisk psykologi, Pædagogisk filosofi og Uddannelsesvidenskab. 

Har du dokumenteret mere end ét samlet adgangsgivende uddannelsesforløb, er det kun det uddannelsesforløb med det højeste karaktergennemsnit, der registreres.

Hvor der ikke fremgår en kvotient (gennemsnit) på beviset for det samlede adgangsgrundlag, beregner Aarhus Universitet et uvægtet* gennemsnit for de discipliner, der indgår i adgangsgrundlaget, og som er bedømt efter en gradueret skala. Hvor karaktererne ikke er givet efter 7-skalaen, omregner Aarhus Universitet hver enkelt bedømmelse til 7-skalaen og beregner derefter et gennemsnit. Det har derfor ingen betydning, hvor mange karakterer, der indgår i karaktergennemsnittet i det samlede adgangsgrundlag eller hvilken karakterskala der er anvendt.

Hvis man på sit eksamensbevis har både standpunktskarakterer og eksamenskarakterer for samme fag, er det kun eksamenskarakteren, der tæller med i udregningen af gennemsnittet.

Kvalificerede ansøgere, der ikke har karakterer, der kan omregnes til 7-skalaen, indplaceres på en plads i ranglisten på baggrund af en individuel faglig vurdering.

Der udregnes ikke et adgangsgivende gennemsnit for uddannelserne, da snittet indgår i helhedsvurderingen sammen med relevansbeskrivelsen.

*I et uvægtet gennemsnit tæller alle karakterer lige meget.