Aarhus Universitets segl

Children's Literature, Media and Cultural Entrepreneurship

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus og Glasgow  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Fra 2024 er titlen på denne kandidatuddannelse ændret fra Children’s Literature, Media and Culture til Children’s Literature, Media and Cultural Entrepreneurship.

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Children’s Literature, Media and Cultural Entrepreneurship henvender sig primært til studerende med en bacheloruddannelse inden for sprog, litteratur og medier. På baggrund af din bachelor får du et bredt kendskab til børn og unges litteratur, medier og kultur. Uddannelsen har fokus både på det karakteristiske ved specifikke tekster og medier, på hvordan børn og unge selv bruger og producerer tekster og medier og på formidling og reception af litteratur og medier i specifikke kontekster.

En international uddannelse

Uddannelsen foregår på universiteter i mindst tre forskellige europæiske lande, herunder to obligatoriske semestre på henholdsvis Glasgow University og Aarhus Universitet. Du kommer til at læse sammen med en yderst motiveret og højt kvalificeret international gruppe af studerende, fordi en Erasmus Mundus-uddannelse optager studerende fra hele verden. Ved optag i 2023 er det ikke muligt at søge om EU-stipendium. Se mere om udgifter til uddannelsen i 2023 her. Som dansk statsborger kan man søge om at få sin SU med til udlandet, læs mere her.

Karrieremuligheder 

Kandidatuddannelsen i Children’s Literature, Media and Cultural Entrepreneurship vil kvalificere dig til at arbejde på tværs af medier, fagligheder og landegrænser. Du vil kunne finde job på et globalt arbejdsmarked inden for den private sektor samt i den offentlige sektor inden for produktion og reception af børn og unges litteratur og medier.

Adgangskrav

Applications for this programme is administered by the University of Glasgow.

https://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/clmc/theprogrammeandhowtoapply/

Uddannelsens opbygning

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Children’s Literature, Media and Cultural Entrepreneurship kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

SE STUDIEORDNING FOR CHILDREN'S LITERATURE, MEDIA AND CULTURAL ENTREPRENEURSHIP

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser

Studieliv

Dit studieliv på kandidatuddannelsen i Children’s Literature, Media and Cultural Entrepreneurship vil først og fremmest være internationalt. Du vil møde studieliv i forskellige former, fordi du vil læse på flere forskellige universiteter. Igennem forløbet vil du være en del af en tæt forbundet gruppe, hvor alle tænker internationalt og er opsatte på at skabe et stærkt fællesskab på tværs af kulturelle forskelle. Sammen med dine medstuderende vil I dele jeres faglige interesse, men også være fælles om at møde forskellige tilgange til undervisning og uddannelse på de forskellige universiteter.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Med kandidatuddannelsen i Children’s Literature, Media and Cultural Entrepreneurship  får du stor indsigt i alle aspekter af de medier og tekster, der omgiver børn og unge i dag. Din indsigt både i det særlige ved tekster og medier for børn og unge og for de sammenhænge, hvori de kommer i spil, kan åbne for en karriere omkring produktion og formidling/undervisning inden for feltet. Det internationale netværk, du får gennem uddannelsen, vil give dig mulighed for at forfølge en karriere i udlandet. Du kan også arbejde med forskning inden for fagområdet og søge om optagelse på universitetets ph.d.-program.

Med kandidatuddannelsen i Children's Literature, Media and Cultural Entrepreneurship kan du:

  • Bringe en stor viden om børns litteratur, medier og kultur i spil fx gennem undervisning, formidling, projektudvikling og produktion.
  • Arbejde på tværs af medier og på tværs af landegrænser i forbindelse med børns litteratur, medier og kultur.
  • Kombinere din teoretiske og analytiske viden med praksis, bl.a. ved at samarbejde og kommunikere på tværs af fagligheder og aldersgrupper omkring børns litteratur, medier og kultur i privat og offentligt regi.