Aarhus Universitets segl

JOURNALISM, MEDIA AND GLOBALISATION

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Journalistik i et globalt perspektiv

Journalism, Media and Globalisation er en europæisk kandidatuddannelse, som har modtaget EU's Erasmus Mundus-label. Det betyder, at du opnår en fælles kandidatgrad fra henholdsvis Aarhus Universitet og et partneruniversitet i udlandet. Læs mere om uddannelsen her.

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Bemærk at ansøgningsfristen er d. 10. januar.

Adgangskrav

 • Ansøgere skal have færdiggjort en bacheloruddannelse (eller tilsvarende) i et relevant fag for at kunne optages på Mundus Journalism-uddannelsen.
  Studerende, som endnu ikke har færdiggjort deres bacheloruddannelse, kan stadig ansøge, men dokumentation for bacheloruddannelsen skal sendes til Aarhus Universitet inden august for at afslutte indskrivningsprocessen forud for studiestart i september.

  Bacheloruddannelser fra Arts/indenfor humaniora og samfundsvidenskab betragtes som relevante. Ansøgere, som har afsluttet andre uddannelser, men hvis kvalifikationer af Konsortiet vurderes som relevante og tilstrækkelige, kan også tilbydes optagelse.

  For at sikre, at de bedste kandidater optages, har Konsortiet besluttet at prioritere akademiske kompetencer; kandidater kan kun blive optaget, hvis de har en bachelorgrad, som er over middel (der forventes som minimum et gennemsnit/en karakterkvotient over middel).

 • Ansøgere skal have en "IELTS Band Score" på minimum 7,0, hvis ikke du har engelsk som modersmål.
  Undervisningen på Erasmus Mundus Journalism-uddannelsen foregår på engelsk. Studerende skal derfor være i stand til at læse akademiske lærebøger og artikler, forstå forelæsninger, deltage i klassediskussioner og producere skrifteligt arbejde og eksamener på engelsk. Derfor stilles der krav om dokumentation for engelske sprogfærdigheder for studerende, der ikke har engelsk som modersmål.

  IELTS-krav
  Vi godtager kun en "IELTS Academic Test", da denne reflekterer nogle egenskaber af akademisk sprog og bedømmer, hvorvidt du er klar til at begynde at studere i et engelsksproget miljø. IELTS-testen vurderer dine evner i fire testkategorier: 1) lytning, 2) læsning, 3) skrivning og 4) tale.
  IELTS-testresultaterne gives som en karakter i hvert af de fire testkategorier samt en total "band score" på en skala fra 1 (lavest) til 9 (højest). Et "band score" på minimum 7,0 kræves.

  Liste over lande, hvor flertallet har engelsk som modersmål (baseret på den britiske regerings klassifikation):

  • Antigua og Barbuda
  • Australien
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belize
  • Canada
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Irland
  • Jamaica
  • New Zealand
  • Saint Kitts og Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent og Grenadinerne
  • Trinidad og Tobago
  • Storbritannien
  • USA
 • Ansøgere skal have mindst tre måneders journalistisk erfaring
  Vi beder om mindst tre måneders journalistisk erfaring, således at behovet for praktisk journalistisk vejledning er lille. Selvom uddannelsen stiler efter at opretholde og styrke høje journalistiske standarder, så er denne uddannelse teoriorienteret, og der er fokus på problemstillinger og refleksiv praksis.
  Freelance-erfaring godtages også, hvis du kan dokumentere, at dit arbejde har svaret til tre måneders journalistisk erfaring på fuld tid. I sådanne tilfælde bør du bede om en skriftlig udtalelse fra en professionel journalist – helst din tidligere eller nuværende chefredaktør. Vedkommende, som skriver udtalelsen, skal inkludere et skøn over tidsrummet.
  Hvis du mener, du har tilstrækkelig journalistisk erfaring, selvom det ikke er på "traditionel" vis, kan du søge om optagelse på uddannelsen, hvis du vedlægger relevant dokumentation for dine journalistiske erfaring samt en detaljeret forklaring. Konsortiet vil herefter vurdere, om dette er tilstrækkeligt grundlag for vellykket færdiggørelse af uddannelsen.


Ansøgningsfrist: 10. januar

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

  
 I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Journalism, Media and Globalisation kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Hverdagen på uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Journalism, Media and Globalisation er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe. 

På Journalism, Media and Globalisation bliver du del af et helt unikt studiemiljø med studiekammerater fra hele verden, der alle brænder for deres fag. Det giver et enormt engagement i undervisningen, og du har mulighed for mange forskellige fritidsaktiviteter både socialt og fagligt. Du kan deltage i seminarer, foredrag og diskussioner om medier og journalistik, og ofte arrangerer de studerende selv diskussioner og oplæg uden for undervisningstiden. Undervisningsmiljøet er præget af høje ambitioner, og du får impulser og indtryk fra mange forskellige kulturer. På første del af uddannelsen er undervisningen fordelt mellem Institut for Statskundskab og Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Journalistik, medier og globalisering i Arts Karrieres karrierekatalog.