Aarhus Universitets segl

ITALIENSK SPROG, LITTERATUR OG KULTUR

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Italiensk lukker for optagelse fra og med sommer 2021.

Kandidatuddannelsen i Italiensk sprog, litteratur og kultur (Italiensk) handler om det italienske sprog, historie, litteratur, kultur og identitet. Du opnår et varieret og grammatisk korrekt italiensk, og du analyserer italiensk litteratur, medier og samfundsmæssige problemstillinger på tværs af perioder og stilarter. Du arbejder med mundtlige oplæg, teoretisk refleksion og analytisk praksis, argumentation og formidling. I løbet af uddannelsen er der italienskfaglige temadage, og du har gode muligheder for at komme i praktik og for at specialisere dig inden for dit interessefelt.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Italiensk kan du arbejde som underviser på gymnasier, universiteter, seminarier, aftenskoler, efterskoler, sprogskoler og højskoler. Du kan arbejde som tolk, oversætter, sprogmedarbejder og med formidling af Italiens kulturarv, madtraditioner, kunstværker og lignende. Du kan også arbejde med områder som markedsføring og projektstyring i virksomheder, der handler på det italienske marked, du kan arbejde inden for turisme, og du har mulighed for at gå forskervejen og tage en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

En kandidatuddannelse i Italiensk sprog, litteratur og kultur vægter 2 årsværk (120 ECTS) og opdeles på tre linjer:

 • A-linjen består af 2 års (120 ECTS) studier i Italiensk sprog, litteratur og kultur.
 • B-linjen indeholder 1 1/4 års (75 ECTS) studier i Italiensk sprog, litteratur og kultur kombineret med 3/4 års (45 ECTS) studier i et andet fag inden for gymnasiets fagrække.

Faglige krav

Der er forskellige adgangskrav til kandidatuddannelsen i Italiensk sprog, litteratur og kultur, afhængigt af hvilken linje du ønsker optagelse på.

A-linjen (120 ECTS point i Italiensk sprog, litteratur og kultur)

Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linje er en bestået bacheloruddannelse med 135 ECTS i Italiensk sprog, litteratur og kultur og et bachelortilvalg på 45 ECTS

Eksempler på adgangsgivende bacheloruddannelser til A-linjen

 • Bacheloruddannelsen i Italiensk sprog, litteratur og kultur (Aarhus Universitet), jf. Adgangsbekendtgørelsen § 14.
 • Bacheloruddannelsen i Italiensk (Københavns Universitet)

B-linjen (75 ECTS i Italiensk sprog, litteratur og kultur med 45 ECTS kandidattilvalg)

Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bestået bacheloruddannelse med 135 ECTS i Italiensk sprog, litteratur og kultur og et bachelortilvalg på 45 ECTS i et andet fag inden for gymnasiets fagrække.

Eksempler på adgangsgivende bacheloruddannelser til B-linjen

 • Bacheloruddannelsen i Italiensk sprog, litteratur og kultur (Aarhus Universitet) eller bacheloruddannelsen i Italiensk (Københavns Universitet) med 45 ECTS tilvalg inden for gymnasieskolens fagrække.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i Italiensk sprog, litteratur og kultur ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Italiensk sprog, litteratur og kultur, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

 • Læs mere om retskrav her

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Italiensk sprog, litteratur og kultur er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier:

1) Akademisk baggrund (vægter 75%)

Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)

Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse.

 

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Sprogkrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i Italiensk sprog, litteratur og kultur kræver dansk på A-niveau eller tilsvarende.

 

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

- Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i italiensk.

- Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i italiensk.

- Dine evt. karriereplaner.

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge.

Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav.

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Italiensk kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Linjer og profiler

A-linjen - hovedfag i Italiensk kombineret med et BA-tilvalg

A-linjen giver dig mulighed for at fordybe dig i italiensk på hele kandidatuddannelsen. På A-linjen arbejder du dybdegående med den nyeste italiensksprogede litteratur, italiensk lingvistik og studiet af den italiensktalende verdens historie og samfund. På A-linjen har du desuden mulighed for at vælge blandt forskellige seminarer, så du kan specialisere dig inden for dit interesseområde.

B-linjen - hovedfag i Italiensk kombineret med et BA-tilvalg og et KA-tilvalg

B-linjen giver dig undervisningskompetence i både italiensk og dit tilvalg. På 1. semester studerer du udelukkende på dit tilvalg, mens du på andet semester færdiggør dit tilvalg og samtidigt tager to fag yderligere på Italiensk.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold - kan også placeres på 1. og 2. semester
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Dagligdagen på Italiensk

Kandidatuddannelsen i Italiensk er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.   

Du får din daglige gang i Nobelparken, hvor Italiensk er en del af Institut for Kultur og Kommunikation. Italiensk er et lille og intimt studiemiljø, hvor alle kender hinanden, og hvor der næsten hvert semester kommer italienske gæstestuderende. En stor del af undervisningen foregår på italiensk, og der er altid en indfødt italiensk lektor tilknyttet afdelingen. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og oplæg fra de studerende. På Italiensk har du gode muligheder for at dyrke din interesse for Italien og italiensk kultur:

 • Foreningen Società Dante Alighieri henvender sig til alle som interesserer sig for italiensk kultur og sprog. Foreningen har afdelinger overalt i verden og en af dem holder til på Afdeling for Italiensk. Foreningen afholder i løbet af året 10 til 15 arrangementer i form af koncerter, film og foredrag, som dækker meget forskellige områder af italiensk kultur.
 • Det italienske filmforum er en filmklub i samarbejdet med det italienske Kulturinstitut og biografen Øst for Paradis, der viser italienske film hver måned, og der startes altid ud med en kort introduktion til filmen.
 • Du kan også møde dine medstuderende både fra Italiensk og de andre sprogfag i de forskellige fredagsbarer. Esperanto er sprogfagenes egen fredagsbar, som sprogfagene arrangerer i fællesskab.

Mød en studerende

Chiara Dell’Oro, kandidatstuderende på Italiensk

Jeg er født i Italien, og har valgt at læse min kandidat på Italiensk, fordi jeg gerne vil udvide mit kendskab til mit lands historie, kultur og litteratur. Jeg vil i fremtiden gerne undervise danskere, som er nysgerrige med hensyn til italienske traditioner og samfund. På Italiensk er der et virkelig godt samarbejde mellem de studerende, underviserne og de andre ansatte på Aarhus Universitet. Det lille studiemiljø giver nogle fantastiske muligheder for at fordybe sig og for at samarbejde.

Studiejob med dansk og italiensk som fokus
I mit studiejob hjælper jeg et dansk firma med mange forskellige opgaver i forbindelse med deres italienske netværk. Jeg får brugt både det danske og italienske sprog, og udover at det er studierelevant, er jeg glad for at have foden inden for på det danske arbejdsmarked. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Kandidat i job

Trine Ellegaard Christensen, underviser og studievejleder

Som underviser arbejder jeg med yngre kursister, der har valgt italiensk på HF og med ældre kursister, som har lyst til at lære et nyt sprog. Fælles for begge grupper er, at jeg som underviser skal skabe det bedste miljø for deres indlæring ved at finde inspirerende undervisningsmateriale og skabe en fællesskabsfølelse på holdet. Jeg underviser primært om aftenen, og om dagen arbejder jeg så med studievejledning, hvor jeg vejleder jeg kursisterne i forhold til deres studieplaner.

Stærk faglighed på kandidatuddannelsen
På kandidatuddannelsen i Italiensk var der en enormt stærk faglighed, som har styrket mig meget i forhold til undervisningen om eksempelvis Italiens historie eller litteraturhistorie. Litteraturhistorie og tekstanalyse var de fag, jeg syntes bedst om på uddannelsen, og mit speciale var da også en analyse af de italienske kønsroller belyst gennem analyse af italienske film. De skriftlige opgaver på Italiensk har givet mig gode færdigheder i forhold til at prioritere, vurdere og formidle et givent stofområde. Endnu en ting, jeg bruger meget i min undervisning.

Gæsteforelæsere og sprogskole i Italien
Vi havde et meget tæt samarbejde mellem undervisere og studerende på Italiensk, og det var enormt inspirerende og givende, når vi havde italienske gæsteforelæsere. Det gav meget både sprogligt og kulturelt. I løbet af min kandidatuddannelse fik jeg mulighed for at komme på sprogskole i Italien i en måned sammen med mit hold, og jeg vil råde kommende studerende til at gribe sådan en mulighed, hvis den skulle opstå.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.