2. runde kandidatuddannelser med vinterstart 2018/19

* Kun retskravsansøgere

** Ansøgere med en adgangsgivende uddannelse fra Aarhus Universitet

*** Ansøgere med en dansk adgangsgivende uddannelse

Ingen stjerner: alle må søge 

OBS! Ikke-EU/EØS/schweiziske statsborgere UDEN permanent opholdstilladelse (eller tilsvarende) i Danmark uanset dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag kan ikke søge i 2. runde. 

ARTS (ansøgningsfrist 5. januar 2019)
Arabisk- og islamstudier - A-linje *

Globale områdestudier - brasilianske studier *

Globale områdestudier – rusland- og balkanstudier *

Religionsvidenskab - A-linje *

Religionsvidenskab (med kandidattilvalg) *


Særlige udbud (ansøgningsfrist 5. januar)

2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Religionsvidenskab *

2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk *

2-faglige kandidatuddannelser med kandidattilvalg i arabisk- og islamstudier *

2-faglige kandidatuddannelser med kandidattilvalg i Oldtidskundskab *


BSS (Aarhus Business and Social Sciences) (ansøgningsfrist 5. januar 2019)

Driftsøkonomi **

Erhvervsøkonomi **

Jura

Nationaløkonomi **

Politik og økonomi **

Psykologi (for retskravsansøgere) *

Samfundsfag **

Samfundsfag (med kandidattilvalg) **

 

Statskundskab, dansksproget linje *

Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)

Økonomi **

 

Health (ansøgningsfrist 6. november 2018)

Medicin **
 

ST (Science and Technology) (ansøgningsfrist 5. januar 2019)

Astronomi *

Bioinformatik *

Biologi *

Biologi - International double degree in Biodiversity Ecology and Evolution (IMABEE) *

Biologi (med kandidattilvalg) *

Byggeri (civilingeniør)

Computerteknologi (civilingeniør)

Datalogi *

Datalogi (med kandidattilvalg) *

Elektroteknologi (civilingeniør)

Fysik *

Fysik (med kandidattilvalg) *

Geofysik *

Geologi *

It-produktudvikling *

Kemi *

Kemi (med kandidattilvalg) *

Kemi og bioteknologi (civilingeniør)

Matematik *

Matematik (med kandidattilvalg) *

Matematik-økonomi *

Medicinalkemi *

Mekanik (civilingeniør)

Molekylær medicin *

Molekylærbiologi *                  

Nanoscience *

Statistik *

 

Videnskabsstudier *