Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dokumentation for beskæftigelse for ansøgere til og studerende på erhvervskandidatuddannelser

Hvis du er ansat i en offentlig eller privat virksomhed

 • Du skal dokumentere, at du er i relevant beskæftigelse.
 • Du skal være beskæftiget i minimum 25 timer ugentligt i gennemsnit (årsnorm)
 • Du skal være en integreret del af arbejdspladsen på linje med fuldtidsansatte under studietiden
 • Du skal udfylde og uploade ”Blanket vedrørende ansættelsesaftale” i offentlig eller privat virksomhed.

Hvis du er iværksætter

 • Du skal kunne dokumentere, at du er iværksætter på godkendt niveau med en faglig relevant selvstændig virksomhed.
 • Virksomheden skal have omsætning og indtægtsgivende aktiviteter.
 • Du skal udfylde tro- og loveerklæringen vedrørende iværksættervirksomhed i denne Blanket vedrørende ansættelsesaftale.
 • Du anbefales desuden at vedlægge dokumentation af øvrige relevante forhold for godkendelse af iværksætterstatus; herunder eksempelvis Forretningsplan, Markedsundersøgelse, Tilknytning til iværksætterfællesskab, Patenter, Egen investering i iværksættervirksomheden og Kapitaltilførsel.
 • Kontakt AU Iværksættere inden deadline, hvis du er i tvivl om dokumentationskravene for godkendelse som iværksætter.

Fælles for alle

 • Du skal give besked, hvis din beskæftigelsessituation ændrer sig.
 • Hvis AU vurderer, at du ikke længere opfylder krav til relevant beskæftigelse, vil du blive overflyttet til kandidatuddannelsen på heltid så vidt muligt fra førstkommende semesterstart.
 • Skifter du arbejdsgiver, får væsentligt ændrede arbejdsopgaver eller overgår fra iværksættervirksomhed til anden relevant beskæftigelse, skal du søge AU om tilladelse til at fortsætte på erhvervskandidatuddannelsen.
 • Hvis AU vurderer, at den nye beskæftigelse ikke lever op til kravet om relevant beskæftigelse, vil du blive overflyttet til kandidatuddannelsen på heltid så vidt muligt fra førstkommende semesterstart.
 • To gange årligt vil AU indhente dokumentation for beskæftigelse, som du er forpligtet til at besvare. Du vil modtage en henvendelse herom på din AU-mail, som du derfor bør holde øje med. Hvis du ikke besvarer den ½ årlige henvendelse om dit beskæftigelsesforhold, risikerer du at blive overflyttet til heltidsuddannelsen eller udskrevet.
 • Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers eller iværksættervirksomheds opgaveportefølje for at kunne vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt.

AU kan indhente dokumentation fra SKAT for, at oplysningerne er korrekte.

Når du læser en erhvervskandidatuddannelse, kan du ikke samtidig indskrive dig på en anden erhvervskandidatuddannelse eller kandidatuddannelse på heltid.