Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kandidatuddannelser med sommerstart

Kandidatuddannelser med sommerstart 2021

*) Denne kandidatuddannelse har adgangsbegrænsning

 

ARTS

Antropologi - Almen antropologi*

Anthropology - Visual Anthropology*

Arabisk- og islamstudier - A-linje*

Arabisk- og islamstudier (med kandidattilvalg)*

Arkæologi*

Cognitive Science*

Diakoni

Digital design - A1-linje*

Digital design – Audiodesign*

Dramaturgi - A-linje*

Dramaturgi (med kandidattilvalg)*

Engelsk - A-linje*

Engelsk (med kandidattilvalg)*

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk*

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i fransk*

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk*

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk*

Europastudier*

Filosofi - A1-linje: Epistemologi, metafysik og kognition*

Filosofi - A2-linje: Idealisme og postidealisme*

Filosofi - A3-linje: Etik, rets- og politisk filosofi*

Filosofi - A4-linje: Videnskab og teknologi*

Filosofi (med kandidattilvalg)*

Fransk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)*

Globale områdestudier - Brasilianske studier*

Globale områdestudier – Rusland- og Balkanstudier*

Globale områdestudier - Indien- og Sydasienstudier*

Globale områdestudier – Japanstudier*

Globale områdestudier – Kinastudier*

Globale områdestudier - Kinastudier (med kandidattilvalg)*

Historie – A1-linje: Kulturhistorie*

Historie (med kandidattilvalg)*

Historie – A2-linje: International og Global Historie*

Human Security*

Idehistorie - A-linje*

Idehistorie (med kandidattilvalg)*

Informationsvidenskab - A1-linje*

Informationsvidenskab: Digitalt liv*

Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien)*

Interkulturelle studier (fransk)*

Interkulturelle studier*

Interkulturelle studier (tysk)*

Internationale studier*

IT-didaktisk design*

Journalistik - analytisk journalistik*

Klassisk filologi*

Klassisk filologi (med kandidattilvalg)*

Kognitiv semiotik*

Kunsthistorie - A-linje*

Kunsthistorie (med kandidattilvalg)*

Lingvistik*

Litteraturhistorie*

Medievidenskab – A1-linje*

Medievidenskab - A2-linje*

Musikvidenskab - A-linje*

Musikvidenskab (med kandidattilvalg)*

Nordisk sprog og litteratur - A-linje*

Nordisk sprog og litteratur (med kandidattilvalg)*

Oplevelsesøkonomi*

Religionsvidenskab (med kandidattilvalg)*

Religionsvidenskab - A-linje*

Retorik*

Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)*

Sustainable Heritage Management*

Teologi*

Tysk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)*

Æstetik og kultur - A1-linje*

Æstetik og kultur - A2-linje*


2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Arabisk- og islamstudier

2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Religionsvidenskab

2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Oldtidskundskab


Didaktik (Dansk)

Didaktik (matematik), Campus Emdrup

Didaktik (musikpædagogik), Campus Emdrup*

Didaktik (materiel kultur), Campus Emdrup*

Generel Pædagogik, Campus Aarhus*

Generel Pædagogik, Campus Emdrup*

Pædagogisk antropologi*

Pædagogisk antropologi og globalisering, Campus Emdrup*

Pædagogisk filosofi*

Pædagogisk psykologi, Campus Emdrup*

Pædagogisk psykologi, Campus Aarhus*

Pædagogisk sociologi, Campus Emdrup*

Pædagogisk sociologi, Campus Aarhus*

Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus*

Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup*

 

HEALTH

Folkesundhedsvidenskab*

Idrætsvidenskab, humanfysiologisk profil*

Idrætsvidenskab, humanistisk og samfundsvidenskabelig profil*

Idrætsvidenskab, underviser og formidler profil (med kandidattilvalg)*

Medicin*

Odontologi*

Optometri og synsvidenskab*

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse*

Sygepleje - Advanced Practice Nursing-linjen, Campus Aarhus*

Sygepleje - Nursing Science-linjen, Campus Emdrup*

Sygepleje - Nursing Science-linjen, Campus Aarhus*

Sygepleje - Advanced Practice Nursing-linjen, Campus Emdrup*

 

OBS: Både Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse og kandidatuddannelsen i sygepleje kan læses som erhvervskandidatuddannelse.

 

NAT-TECH

Agrobiologi - Organic Agriculture and Food Systems (EUR-Organic)(Double degree)*

Agrobiologi – Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og –velfærd*

Agrobiologi – Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og –sundhed*

Agrobiologi (for ansøgere med en dansk professionsbachelor)*

Agrobiologi (Husdyrsundhed og -velfærd)*

Agrobiologi (Planteernæring og -sundhed)*

Agro-Environmental Management (for ansøgere med en dansk professionsbachelor)*

Agro-Environmental Management (Jordbrug, natur og miljø)*

Biomedicinsk teknik(scient.med.)*

Biomedicinsk teknologi (civilingeniør)*

Byggeri (civilingeniør)

Computerteknologi (civilingeniør)

Elektroteknologi (civilingeniør)

Kemi og bioteknologi (civilingeniør)

Mekanik (civilingeniør)

Molekylær ernæring og fødevareteknologi*

<br/>Astronomi*

Bioinformatik*

Biologi*

Biologi - International Master of Biodiversity Ecology and Evolution (IMABEE) (Double-Degree)*

Biologi (med kandidattilvalg)*

Datalogi*

Datalogi (med kandidattilvalg)*

Fysik*

Fysik (med kandidattilvalg)*

Geofysik*

Geologi*

It-produktudvikling*

Kemi*

Kemi (med kandidattilvalg)*

Matematik*

Matematik (med kandidattilvalg)*

Matematik-økonomi*

Medicinalkemi*

Molekylærbiologi*

Molekylær medicin*

Nanoscience*

Statistik*

Videnskabsstudier*

 

BSS

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)

Erhvervsøkonomi - Business Intelligence

Erhvervsøkonomi - Business-to-Business Marketing and Purchasing

Erhvervsøkonomi - Commercial and Retail Management

Erhvervsøkonomi - Finance and International Business

Erhvervsøkonomi - Finance

Erhvervsøkonomi - Information Management

Erhvervsøkonomi - Innovation Management and Business Development

Erhvervsøkonomi - International Business

Erhvervsøkonomi - International Business Development, Campus Herning

Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting

Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control

Erhvervsøkonomi - Marketing

Erhvervsøkonomi - Operations and Supply Chain Analytics

Erhvervsøkonomi - Strategic Communication

Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, Campus Aarhus*

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, Campus Herning*

Jura*

Jura (erhvervskandidat på deltid)

Politik og økonomi

Psykologi (kun for ansøgere med dansk adgangsgrundlag)*

Psykologi (for ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag)*

Quantitative Economics

Revision*

Revision (erhvervskandidat på deltid)*

Samfundsfag (med kandidattilvalg)

Statskundskab, engelsksproget linje*

Statskundskab, dansksproget linje*

Teknologibaseret forretningsudvikling (erhvervskandidat på deltid)

Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)

Økonomi (herunder Nationaløkonomi og Driftsøkonomi)