Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kandidatuddannelser med sommerstart

Kandidatuddannelser med sommerstart 2020

*) Denne kandidatuddannelse har adgangsbegrænsning

 

ARTS

Antropologi – Almen *
Antropologi - Visual Anthropology *
Arabisk og islamstudier *
Arabisk og islamstudier med kandidattilvalg *
Arkæologi *
Cognitive Science *
Didaktik (Dansk)
Didaktik (matematik)
Didaktik (materiel kultur) *
Didaktik (musikpædagogik) *
Diakoni *
Digital design *
Digital design – Audiodesign *
Dramaturgi *
Dramaturgi med kandidattilvalg *
Engelsk *
Engelsk med kandidattilvalg *
Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk *
Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i fransk *
Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk *
Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk *
Europastudier *
Filosofi - A1-linje: Epistemologi, metafysik og kognition *
Filosofi - A2-linje: Idealisme og postidealisme*
Filosofi - A3-linje: Etik, rets- og politisk filosofi *
Filosofi - A4-linje: Videnskab og teknologi *
Filosofi med kandidattilvalg *
Fransk sprog, litteratur og kultur med kandidattilvalg *
Generel Pædagogik, Campus Emdrup *
Generel Pædagogik, Campus Aarhus *
Globale områdestudier - Brasilianske studier *
Globale områdestudier - Indien og sydasienstudier *
Globale områdestudier - Japanstudier *
Globale områdestudier - Rusland og Balkanstudier *
Globale områdestudier - Kinastudier *
Globale områdestudier - Kinastudier med kandidattilvalg *
Historie *
Historie med kandidattilvalg *
Historie - International og global historie *
Human Security *
Idehistorie *
Idehistorie med kandidattilvalg *
Internationale studier *
Informationsvidenskab *
Informationsvidenskab: Digitalt liv *
Interkulturelle studier (fransk) *
Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien) *
Interkulturelle studier (tysk), sommeroptag *
Interkulturelle studier *
Internationale studier *
Italiensk sprog, litteratur og kultur *
Italiensk sprog, litteratur og kultur med kandidattilvalg *
IT-didaktisk design *
Journalistik - analytisk journalistik *
Klassisk filologi *
Klassisk filologi med kandidattilvalg *
Kognitiv semiotik *
Kunsthistorie - A-linje *
Kunsthistorie med kandidattilvalg) *
Lingvistik *
Litteraturhistorie *
Medievidenskab - A-linje *
Medievidenskab - A2-linje*
Musikvidenskab - A-linje *
Musikvidenskab med kandidattilvalg) *
Nordisk sprog og litteratur - A-linje *
Nordisk sprog og litteratur med kandidattilvalg *
Oplevelsesøkonomi *
Pædagogisk antropologi *
Pædagogisk antropologi og globalisering, Campus Emdrup *
Pædagogisk filosofi *
Pædagogisk psykologi, Campus Emdrup *
Pædagogisk psykologi, Campus Aarhus *
Pædagogisk sociologi, Campus Emdrup *
Pædagogisk sociologi, Campus Aarhus *
Religionsvidenskab *
Religionsvidenskab med kandidattilvalg *
Retorik *
Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur med kandidattilvalg *
Sustainable Heritage Management *
Teologi *
Tysk sprog, litteratur og kultur med kandidattilvalg *
Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup *
Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus *
Æstetik og kultur - A1-linje *
Æstetik og kultur - A2-linje *

BSS (Business and Social Sciences)

Driftsøkonomi
Erhvervsøkonomi - Business Intelligence
Erhvervsøkonomi - Finance and International Business
Erhvervsøkonomi – Finance
Erhvervsøkonomi - Information Management
Erhvervsøkonomi - Innovation Management and Business Development
Erhvervsøkonomi - International Business
Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting
Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control
Erhvervsøkonomi - International Business Development, Campus Herning
Erhvervsøkonomi – Marketing
Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership
Erhvervsøkonomi - Business-to-Business Marketing and Purchasing
Erhvervsøkonomi - Commercial and Retail Management
Erhvervsøkonomi - Operations and Supply Chain Analytics
Erhvervsøkonomi – Strategic Communication
Erhvervsøkonomi med kandidattilvalg
Erhvervsøkonomi
Erhvervsøkonomi-erhvervsret
Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, Campus Aarhus *
Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, Campus Herning *
Jura *
Jura – Erhvervskandidat
Nationaløkonomi
Politik og økonomi
Psykologi (ansøgere med dansk adgangsgrundlag) *
Psykologi (for ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag) *
Quantitative Economics
Revision *
Revision – Erhvervskandidatuddannelse *
Samfundsfag med kandidattilvalg
Samfundsfag
Statskundskab, dansksproget linje *
Statskundskab, engelsksproget linje *
Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)
Teknologibaseret forretningsudvikling – erhvervskandidat
Økonomi

HEALTH

Folkesundhedsvidenskab *
Idræt - Humanistisk-samfundsvidenskabeligt spor *
Idræt - idrætsbiologisk spor *
Idræt med kandidattilvalg *
Medicin *
Odontologi *
Optometri og synsvidenskab *
Sundhedsfaglig kandidatuddannelse – Prioriteringslinjen *
Sundhedsfaglig kandidatuddannelse – Rehabiliteringslinjen *
Sygepleje - Advanced Practice Nursing-linjen, Campus Emdrup *
Sygepleje - Advanced Practice Nursing-linjen, Campus Aarhus *
Sygepleje - Nursing Science-linjen, Campus Emdrup *
Sygepleje - Nursing Science-linjen, Campus Aarhus *

OBS: Både Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse og kandidatuddannelsen i sygepleje kan læses som erhvervskandidatuddannelse.

ST (Science and Technology)

Biomedicinsk teknik (scient. med.) *
Biomedicinsk teknologi (civilingeniør) *
Byggeri (civilingeniør)
Computerteknologi
Elektroteknologi (civilingeniør)
Kemi og bioteknologi (Civilingeniør)
Mekanik (civilingeniør), sommeroptag
Agrobiologi (Husdyrsundhed og -velfærd) *
Agrobiologi Organic Agriculture and Food Systems (EUR-Organic)(Double degree)
Agrobiologi (Planteernæring og -sundhed) *
Agrobiologi - Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og –velfærd *
Agrobiologi - Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og –sundhed *
Agro-Environmental Management (Jordbrug, natur og miljø) *
Agrobiologi for ansøgere med dansk professionsbachelor *
Agro-Environmental Management for ansøgere med dansk professionsbachelor *
Astronomi *
Bioinformatik *
Biologi med kandidattilvalg *
Biologi *
Biologi, International Master of Biodiversity Ecology and Evolution (IMABEE) (Double-Degree) *
Datalogi med kandidattilvalg *
Datalogi *
Fysik med kandidattilvalg *
Fysik *
Geofysik *
Geologi *
It-produktudvikling *
Kemi med kandidattilvalg *
Kemi *
Matematik med kandidattilvalg *
Matematik *
Matematik-økonomi *
Medicinalkemi *
Molekylær ernæring og fødevareteknologi *
Molekylær medicin *
Molekylærbiologi *
Nanoscience *
Statistik *
Videnskabsstudier *