Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Uddannelser med særlige ansøgningskriterier

Medicin

Ud over informationen om den generelle ansøgningsprocedure, skal du yderligere være opmærksom på følgende:

På kandidatuddannelsen i Medicin skal du på flere kliniske ophold på sygehusafdelinger i Region Midt.
I forbindelse med disse kliniske ophold, skal der indhentes en børneattest. Region Midt indhenter disse børneattester på baggrund af en samtykkeerklæring fra dig.
Der indhentes en børneattest i forbindelse med opstart på kandidatuddannelsen.
Efter din ansøgning på kandidatuddannelsen i Medicin modtager du en mail fra Region Midt med procedure for indhentning af attesten. Det er Rigspolitiet, der indhenter en samtykkeerklæring fra dig og det foregår via E-boks. Du skal give dit samtykke ved at underskrive med NemId.
Det er vigtigt, at du tjekker din mail løbende og har sat din E-boks op til at modtage post fra staten.
Er du ikke dansk statsborger, skal du derudover aflevere en straffeattest fra dit hjemland i autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk. Straffeattesten skal være påført dit danske CPR-nummer.
I mailen fra Region Midt fremgår det, hvordan du skal aflevere din straffeattest.

Odontologi

Søger du om optagelse på kandidatuddannelsen i odontologi, skal du forud for oprettelse af ansøgningen udfylde og underskrive en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen samt vejledning om udfyldelse af blanketten finder du nedenfor. 

Er du ikke dansk statsborger, skal du ud over at vedhæfte samtykkeerklæringen indhente og efterfølgende vedhæfte en straffeattest fra dit hjemland i autoriseret oversættelse til dansk, svensk, norsk eller engelsk. Straffeattesten skal være påført dit danske CPR-nummer eller dit studienummer

Samtykkeerklæring

I forbindelse med din ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen i Odontologi skal du give tilsagn om, at Aarhus Universitet må indhente en børneattest.
1. Du skal først klikke på linket ”Hent samtykkeerklæring til børneattest” og så udfylde samtykkeerklæringen med dine personlige data som navn, personnummer, adresse og dato.
2. Dernæst skal du udskrive den udfyldte samtykkeerklæring (bemærk, du vil normalt ikke kunne gemme samtykkeerklæringen med de oplysninger, du selv har tilføjet).
3. Efterfølgende skal du underskrive den udfyldte og printede samtykkeerklæring. Erklæringen skal underskrives i hånden. Digital signatur accepteres ikke.
4. Herefter skal du scanne samtykkeerklæringen og gemme den som en pdf-fil, og endelig
5. skal du uploade, dvs. vedhæfte, den scannede samtykkeerklæring sammen med din ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen i odontologi

Med samtykkeerklæringen giver du Aarhus Universitet tilladelse til at indhente oplysninger på dig fra Rigspolitiets Centrale Kriminalregister. Rigspolitiet behandler kun underskrevne samtykkeerklæringer, hvorfor det er en forudsætning for den videre behandling af din ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen, at du underskriver samtykkeerklæringen, før du uploader den.

Bemærk, at din ansøgning først kan modtages og registreres, når der SAMTIDIG uploades en samtykkeerklæring i pdf-format.

Er din børneattest blank, vil du blive optaget, hvis du opfylder de øvrige adgangskrav. Er din børneattest ikke blank, vil din optagelse bero på en konkret vurdering af din børneattest af repræsentanter fra Odontologi. Godkendes din børneattest, vil du blive optaget, hvis du opfylder de øvrige adgangskrav.

Er du ikke dansk statsborger, skal du ud over at uploade samtykkeerklæringen indhente og efterfølgende uploade en straffeattest fra dit hjemland i autoriseret oversættelse til dansk, svensk, norsk eller engelsk. Straffeattesten skal være påført dit danske CPR-nummer eller dit studienummer. Hvis det ikke er muligt at uploade straffeattesten inden ansøgningsfristen, skal du i stedet uploade et dokument, hvor du gør opmærksom på, at du er ved at indhente straffeattesten. Dokumentationsfristen for straffeattesten er 1. juli. For dig, der ikke kunne uploade straffeattesten på ansøgningstidspunktet, vil der på et efterfølgende tidspunkt blive åbnet op for, at du kan uploade straffeattesten til din ansøgning. Hvis dette er tilfældet, vil du modtage en mail herom.

Hent samtykkeerklæringen som pdf-fil

Se eksempel med udfyldt børneattest som pdf-fil her (ansøgeren til kandidatuddannelsen i Odontologi skal udfylde de felter, som er overstreget med gult).

Optometri og synsvidenskab

Ud over informationen om den generelle ansøgningsprocedure, skal du yderligere være opmærksom på følgende:

I forbindelse med ansøgning på kandidatuddannelsen Optometri og synsvidenskab, skal der indhentes en børneattest. Region Midt indhenter disse børneattester på baggrund af en samtykkeerklæring fra dig.
Der indhentes en børneattest i forbindelse med opstart på kandidatuddannelsen.
Efter din ansøgning på kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab modtager du en mail fra Region Midt med procedure for indhentning af attesten. Det er Rigspolitiet, der indhenter en samtykkeerklæring fra dig og det foregår via E-boks. Du skal give dit samtykke ved at underskrive med NemId.
Det er vigtigt, at du tjekker din mail løbende og har sat din E-boks op til at modtage post fra staten.
Er du ikke dansk statsborger, skal du derudover aflevere en straffeattest fra dit hjemland i autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk. Straffeattesten skal være påført dit danske CPR-nummer.
I mailen fra Region Midt fremgår det, hvordan du skal aflevere din straffeattest.

Psykologi

Ud over informationen om den generelle ansøgningsprocedure skal du være opmærksom på, at ansøgere til kandidatuddannelsen i psykologi, som har en bacheloruddannelse fra et udenlandsk universitet, skal vedhæfte et udfyldt ækvivalensskema til ansøgningen.

Skemaet findes på denne side om optagelse af ansøgere fra udenlandske universiteter.